Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mérés, értékelés és minőségbiztosítás a közoktatásban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mérés, értékelés és minőségbiztosítás a közoktatásban"— Előadás másolata:

1 Mérés, értékelés és minőségbiztosítás a közoktatásban
Balázsi Ildikó Oktatási Hivatal, Közoktatási Mérési Értékelési Osztály

2 A mérés, értékelés és minőségbiztosítás a Közoktatási törvényben
Szó Előfordulás Leggyakoribb szókapcsolatok mérés 38-szor - országos mérés, értékelés - ellenőrzési, mérési, értékelési feladat - mérési azonosító értékelés 80-szor - országos mérés, értékelés - teljesítményértékelés - a tanulók értékelése minőség 44-szer - ágazati minőségpolitika - intézményi/fenntartói minőségirányítás

3 A minőségbiztosítási rendszer felépítése
Nemzetstratégia A szabályozók kialakítása és összehangolása a célokkal Közoktatási célok meghatározása, elfogadtatása A célok eléréséhez szükséges pénzügyi, intézményi, személyi, és eszközbéli feltételek megteremtése Visszacsatolás a mérések és értékelések eredménye alapján, támogató-elszámoltató rendszer kiépítése Központi, helyi és intézményi mérési-értékelési rendszerek kialakítása és működtetése

4 A minőségbiztosítási rendszer három szintje
Országos szint Helyi szint Intézményi szint

5 A szabályozók kialakítása és összehangolása a célokkal
Országos szinten: A közoktatási törvény és más kapcsolódó jogszabályok A Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek A tanárképzés és a pedagógus-továbbképzés akkreditációja A személyi és intézményi feladat és felelősségi körök megállapítása Helyi szinten: Fenntartó oktatási célkitűzései Intézményi szinten: Pedagógiai program Helyi tanterv

6 A célok eléréséhez szükséges feltételek megteremtése
Országos szinten: Finanszírozás Országos kutató, fejlesztő, szolgáltató, ellenőrző intézetek, hálózatok működtetése Pedagógusképzés és továbbképzés Szakértőképzés és szakértői rendszer működtetése Vezetőképzés A tankönyvek minőségellenőrzése Oktatási programok kidolgozása Helyi szinten Tárgyi feltételek biztosítása az iskolák számára

7 Mérési-értékelési rendszerek kialakítása és működtetése
Országos szinten: Érettségi vizsgarendszer Országos mérési rendszer működtetése Részvétel a nemzetközi mérésekben, értékelésekben Minőségirányítási módszerek és eszközök kidolgozása és terjesztése Helyi szinten: Fenntartói minőségirányítási rendszerek működtetése Vezetők kinevezése és fenntartói értékelése Intézményi szinten: Intézményi minőségirányítási rendszerek működtetése Pedagógusértékelés Helyi-intézményi szintű tanulói teljesítményértékelés

8 Támogató-elszámoltató rendszer kiépítése
Mindhárom szinten: Nyilvánosság szerepe Indikátorok bevezetése és folyamatos visszajelzése a célokhoz kötődően

9 A központi mérési rendszer céljai
hatékony eszköz biztosítása az intézményi önértékelés elősegítéséhez: visszajelzés arról, hogy az iskola milyen eredménnyel közvetíti a társadalom által elvárt tudást; az iskola képes legyen teljesítményét összehasonlítani a hozzá hasonló iskolákkal; a tanárok visszajelzést kapjanak arról, hogy az általuk átadott tudást a tanulók mennyire tudják alkalmazni; a mérési-értékelési kultúra terjesztése, a mérés módszereinek megismertetése a pedagógusokkal; az iskolafenntartók informálása saját intézményeik az országos adatokkal megbízhatóan összevethető eredményeiről.

10 A jelentések és a további elemzések funkciói
A Fenntartói, Iskolai és Telephelyi jelentések visszajelzést adnak a szülőknek, a fenntartóknak, az iskoláknak és telephelyeknek a diákok szövegértési és matematikai képességéről viszonyítási pontokat adva. A további elemzések lehetővé teszik az iskola és a fenntartó számára az iskolában maradt füzetek adatainak feldolgozását, különböző diákcsoportok eredményeinek összehasonlítását és a feladatonkénti és tanulónkénti elemzéseket.

11 A mérés és a jelentések felhasználásának korlátai
A kompetenciamérések feladatai nem alkalmasak a kompetenciafejlesztésre Nem javasoljuk a teszteredmények felhasználását a tanulók osztályozására A tanárok értékelésében legfeljebb sok más tényező mellett kiegészítő szempontként használható

12 Kérdések, amelyekre a jelentésekből választ kaphatunk
Hol helyezkednek el a tanulók a képességskálákon és a képességszinteken? Hogyan változott a telephelyek eredménye az előző kompetenciamérésben tapasztaltakhoz képest? Milyen eredményt ért el a telephely a tanulók családi hátteréhez viszonyítva? Mekkora különbségek tapasztalhatók a fenntartó egyes iskoláinak/az iskola egyes telephelyeinek/a telephely egyes osztályainak eredményei között? Milyen a telephely tanulóinak összetétele a többi telephelyhez viszonyítva? Különböznek-e a fenntartó telephelyei a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók jelenlétében?

13 Kérdések, amelyekre az egyéni elemzésekkel választ kaphatunk
Van-e különbség az egyes osztályok, a fiúk és a lányok, a gimnazisták és a szakközépiskolások, az általános iskolás és a nyolc vagy hat évfolyamos gimnáziumokban tanulók, a különböző tanmenetet vagy tantervet követő tanulók, a különböző tankönyvcsaládokat használó tanulók, a valamilyen tantárgyat emelt óraszámban és alapóraszámban tanulók eredményei között? Melyek azok a feladatok, amelyekben az országos eredményekhez képest jól, illetve rosszul teljesítettek a tanulók? Volt-e olyan rossz válaszlehetőség az egyes feladatok esetében, amelyet különösen sok tanuló választott valamilyen hibás gondolatmenetet követve? Volt-e olyan feladat, amelyre kiemelkedően sok tanuló egyáltalán nem válaszolt?

14 Változások a mérési rendszerben
Nyilvános jelentések A központi feldolgozás teljes körű Mérési azonosító bevezetése, nyomon követés

15 Fejlesztési lehetőségek
Más kompetenciaterületek bevonása Az iskolai felhasználás támogatása A gyenge eredményekhez kapcsolódó fejlesztő programok és eszközök

16 A minőségbiztosítási rendszer felépítése
Nemzetstratégia A szabályozók kialakítása és összehangolása a célokkal Közoktatási célok meghatározása, elfogadtatása A célok eléréséhez szükséges pénzügyi, intézményi, személyi, és eszközbéli feltételek megteremtése Visszacsatolás a mérések és értékelések eredménye alapján, támogató-elszámoltató rendszer kiépítése Központi, helyi és intézményi mérési-értékelési rendszerek kialakítása és működtetése

17 ?Kérdések Helyesen és világosan fogalmazódtak-e meg a közoktatás elé állított célkitűzések? Létrejöttek-e a minőségbiztosítási rendszer építőelemei? Összhangban vannak-e a rendszer elemei egymással és a közoktatás célkitűzéseivel? Jól működnek-e a meglévő elemek?

18 Köszönöm szépen a figyelmet!


Letölteni ppt "Mérés, értékelés és minőségbiztosítás a közoktatásban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések