Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mérés, értékelés és minőségbiztosítás a közoktatásban Balázsi Ildikó Oktatási Hivatal, Közoktatási Mérési Értékelési Osztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mérés, értékelés és minőségbiztosítás a közoktatásban Balázsi Ildikó Oktatási Hivatal, Közoktatási Mérési Értékelési Osztály."— Előadás másolata:

1 Mérés, értékelés és minőségbiztosítás a közoktatásban Balázsi Ildikó Oktatási Hivatal, Közoktatási Mérési Értékelési Osztály

2 A mérés, értékelés és minőségbiztosítás a Közoktatási törvényben SzóElőfordulásLeggyakoribb szókapcsolatok mérés38-szor- országos mérés, értékelés - ellenőrzési, mérési, értékelési feladat - mérési azonosító értékelés80-szor- országos mérés, értékelés - teljesítményértékelés - a tanulók értékelése minőség44-szer- ágazati minőségpolitika - intézményi/fenntartói minőségirányítás

3 A minőségbiztosítási rendszer felépítése Közoktatási célok meghatározása, elfogadtatása A szabályozók kialakítása és összehangolása a célokkal A célok eléréséhez szükséges pénzügyi, intézményi, személyi, és eszközbéli feltételek megteremtése Központi, helyi és intézményi mérési-értékelési rendszerek kialakítása és működtetése Visszacsatolás a mérések és értékelések eredménye alapján, támogató- elszámoltató rendszer kiépítése Nemzetstratégia

4 A minőségbiztosítási rendszer három szintje Országos szint Helyi szint Intézményi szint

5 A szabályozók kialakítása és összehangolása a célokkal Országos szinten: A közoktatási törvény és más kapcsolódó jogszabályok A Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek A tanárképzés és a pedagógus-továbbképzés akkreditációja A személyi és intézményi feladat és felelősségi körök megállapítása Helyi szinten: Fenntartó oktatási célkitűzései Intézményi szinten: Pedagógiai program Helyi tanterv

6 A célok eléréséhez szükséges feltételek megteremtése Országos szinten: Finanszírozás Országos kutató, fejlesztő, szolgáltató, ellenőrző intézetek, hálózatok működtetése Pedagógusképzés és továbbképzés Szakértőképzés és szakértői rendszer működtetése Vezetőképzés A tankönyvek minőségellenőrzése Oktatási programok kidolgozása Helyi szinten Tárgyi feltételek biztosítása az iskolák számára Finanszírozás

7 Mérési-értékelési rendszerek kialakítása és működtetése Országos szinten: Érettségi vizsgarendszer Országos mérési rendszer működtetése Részvétel a nemzetközi mérésekben, értékelésekben Minőségirányítási módszerek és eszközök kidolgozása és terjesztése Helyi szinten: Fenntartói minőségirányítási rendszerek működtetése Vezetők kinevezése és fenntartói értékelése Intézményi szinten: Intézményi minőségirányítási rendszerek működtetése Pedagógusértékelés Helyi-intézményi szintű tanulói teljesítményértékelés

8 Támogató-elszámoltató rendszer kiépítése Mindhárom szinten: Nyilvánosság szerepe Indikátorok bevezetése és folyamatos visszajelzése a célokhoz kötődően

9 A központi mérési rendszer céljai hatékony eszköz biztosítása az intézményi önértékelés elősegítéséhez:  visszajelzés arról, hogy az iskola milyen eredménnyel közvetíti a társadalom által elvárt tudást;  az iskola képes legyen teljesítményét összehasonlítani a hozzá hasonló iskolákkal;  a tanárok visszajelzést kapjanak arról, hogy az általuk átadott tudást a tanulók mennyire tudják alkalmazni; a mérési-értékelési kultúra terjesztése, a mérés módszereinek megismertetése a pedagógusokkal; az iskolafenntartók informálása saját intézményeik az országos adatokkal megbízhatóan összevethető eredményeiről.

10 A jelentések és a további elemzések funkciói A Fenntartói, Iskolai és Telephelyi jelentések visszajelzést adnak a szülőknek, a fenntartóknak, az iskoláknak és telephelyeknek a diákok szövegértési és matematikai képességéről viszonyítási pontokat adva. A további elemzések lehetővé teszik az iskola és a fenntartó számára  az iskolában maradt füzetek adatainak feldolgozását,  különböző diákcsoportok eredményeinek összehasonlítását  és a feladatonkénti és tanulónkénti elemzéseket.

11 A mérés és a jelentések felhasználásának korlátai A kompetenciamérések feladatai nem alkalmasak a kompetenciafejlesztésre Nem javasoljuk a teszteredmények felhasználását a tanulók osztályozására A tanárok értékelésében legfeljebb sok más tényező mellett kiegészítő szempontként használható

12 Kérdések, amelyekre a jelentésekből választ kaphatunk Hol helyezkednek el a tanulók a képességskálákon és a képességszinteken? Hogyan változott a telephelyek eredménye az előző kompetenciamérésben tapasztaltakhoz képest? Milyen eredményt ért el a telephely a tanulók családi hátteréhez viszonyítva? Mekkora különbségek tapasztalhatók a fenntartó egyes iskoláinak/az iskola egyes telephelyeinek/a telephely egyes osztályainak eredményei között? Milyen a telephely tanulóinak összetétele a többi telephelyhez viszonyítva? Különböznek-e a fenntartó telephelyei a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók jelenlétében?

13 Kérdések, amelyekre az egyéni elemzésekkel választ kaphatunk Van-e különbség  az egyes osztályok,  a fiúk és a lányok,  a gimnazisták és a szakközépiskolások,  az általános iskolás és a nyolc vagy hat évfolyamos gimnáziumokban tanulók,  a különböző tanmenetet vagy tantervet követő tanulók,  a különböző tankönyvcsaládokat használó tanulók,  a valamilyen tantárgyat emelt óraszámban és alapóraszámban tanulók eredményei között? Melyek azok a feladatok, amelyekben az országos eredményekhez képest jól, illetve rosszul teljesítettek a tanulók? Volt-e olyan rossz válaszlehetőség az egyes feladatok esetében, amelyet különösen sok tanuló választott valamilyen hibás gondolatmenetet követve? Volt-e olyan feladat, amelyre kiemelkedően sok tanuló egyáltalán nem válaszolt?

14 Változások a mérési rendszerben Nyilvános jelentések A központi feldolgozás teljes körű Mérési azonosító bevezetése, nyomon követés

15 Fejlesztési lehetőségek Más kompetenciaterületek bevonása Az iskolai felhasználás támogatása A gyenge eredményekhez kapcsolódó fejlesztő programok és eszközök

16 A minőségbiztosítási rendszer felépítése Közoktatási célok meghatározása, elfogadtatása A szabályozók kialakítása és összehangolása a célokkal A célok eléréséhez szükséges pénzügyi, intézményi, személyi, és eszközbéli feltételek megteremtése Központi, helyi és intézményi mérési-értékelési rendszerek kialakítása és működtetése Visszacsatolás a mérések és értékelések eredménye alapján, támogató- elszámoltató rendszer kiépítése Nemzetstratégia

17 ?Kérdések Helyesen és világosan fogalmazódtak-e meg a közoktatás elé állított célkitűzések? Létrejöttek-e a minőségbiztosítási rendszer építőelemei? Összhangban vannak-e a rendszer elemei egymással és a közoktatás célkitűzéseivel? Jól működnek-e a meglévő elemek?

18 Köszönöm szépen a figyelmet!


Letölteni ppt "Mérés, értékelés és minőségbiztosítás a közoktatásban Balázsi Ildikó Oktatási Hivatal, Közoktatási Mérési Értékelési Osztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések