Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Értékelés a közoktatásban Budapest, 2006. október.24. Csillag Márta OKM okm.gov.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Értékelés a közoktatásban Budapest, 2006. október.24. Csillag Márta OKM okm.gov.hu."— Előadás másolata:

1 Értékelés a közoktatásban Budapest, 2006. október.24. Csillag Márta OKM csillag.marta@ okm.gov.hu

2 Miről lesz szó? Miért kell értékelni? Hogyan van most? Mi lenne a cél?

3 Hogyan hárítunk?  „Most ez a divat, majd ezt is túléljük”  „A szakmát rá kell bízni a pedagógusra”  „Később derül ki az eredményessége”  „Hozott anyagból dolgozunk”

4 A „többiek” álláspontja Versenyképesség Munkaerő-piaci esélyek Alkalmazkodóképesség Boldogulás

5 Mire való az értékelés? Az attól függ, kinek? Állam: döntéstámogatás, elszámoltathatóság Fenntartó: hatékonyság, eredményesség Intézmény, pedagógus: fejlesztés Szülő: visszajelzés döntéshez- pl. tanulási utak megválasztása

6 A minőségértékelési rendszer működtetésének célja irányítás intézmény fenntartó szülő/tanuló visszacsatolás

7 Létező elemek  Kétszintű érettségi  Kompetenciamérések  Nemzetközi mérések  Minőségfejlesztés  Intézményi ellenőrzés,értékelés  Fenntartói ellenőrzés értékelés  Szolgáltató-rendszerek  Ágazati ellenőrzés  Kétszintű vizsgarendszer  Nyilvános követelmények  Egységes követelmények  Standardizált  Állami vizsga  Nyitott vizsgarendszer 1

8  Kétszintű érettségi  Kompetenciamérések  Nemzetközi mérések  Minőségfejlesztés  Intézményi ellenőrzés,értékelés  Fenntartói ellenőrzés értékelés  Szolgáltató-rendszerek  Ágazati ellenőrzés  Teljes körben mér  Mintát értékel  Visszacsatol  Támogató szolgáltatás Létező elemek 2

9  Kétszintű érettségi  Kompetenciamérések  Nemzetközi mérések  Minőségfejlesztés  Intézményi ellenőrzés,értékelés  Fenntartói ellenőrzés értékelés  Szolgáltató-rendszerek  Ágazati ellenőrzés  IEA  PISA  TIMSS  PIRLS Létező elemek 3

10  Kétszintű érettségi  Kompetenciamérések  Nemzetközi mérések  Minőségfejlesztés  Intézményi ellenőrzés,értékelés  Fenntartói ellenőrzés értékelés  Szolgáltató-rendszerek  Ágazati ellenőrzés  Comenius 2000  Minőségbiztosítási módszertár  Egyéb modellek  IMIP  ÖMIP Létező elemek 4

11  Kétszintű érettségi  Kompetenciamérések  Nemzetközi mérések  Minőségfejlesztés  Intézményi ellenőrzés,értékelés  Fenntartói ellenőrzés értékelés  Szolgáltató-rendszerek  Ágazati ellenőrzés  Vezetői ellenőrzés  Ped. program értékelése  Önértékelés MIP Létező elemek 5

12  Kétszintű érettségi  Kompetenciamérések  Nemzetközi mérések  Minőségfejlesztés  Intézményi ellenőrzés,értékelés  Fenntartói ellenőrzés értékelés  Szolgáltató-rendszerek  Ágazati ellenőrzés  Szakmai ellenőrzés  Pénzügyi ellenőrzés  Törvényességi ellenőrzés  Szakmai munka eredményessége:  mérés-értékelés  szakértői jelentés  vizsgaeredmény  beszámoltatás Létező elemek 6

13  Kétszintű érettségi  Kompetenciamérések  Nemzetközi mérések  Minőségfejlesztés  Intézményi ellenőrzés,értékelés  Fenntartói ellenőrzés értékelés  Szolgáltató-rendszerek  Ágazati ellenőrzés  KIR  OKÉV  Szakértői névjegyzék  Mérési szakértelem  Pedagógiai szakmai szolgáltatók. Létező elemek 7

14 A jövő Európai Unió irányelvek Új Magyarország Fejlesztési terv Közoktatási Minőségértékelési Rendszer

15 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek (3/1) Az oktatás minőségének megújítását célzó fejlesztések  A munkaerő-piaci igényekhez igazodó kompetencia alapú oktatás és a korszerű pedagógiai módszerek elterjedésének támogatása a közoktatásban és a szakképzésben  A közoktatás és felsőoktatás pályaorientációs, karrier- tanácsadási és pályakövetési szolgáltatásainak fejlesztése  Átfogó mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerek fejlesztése  Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjesztésének ösztönzése  Az oktatásban dolgozók továbbképzése, a pedagógusok munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének javítása  A kulturális tőke fejlesztése a társadalmi kohézió és a kreativitás erősítése érdekében

16 Változások a szabályozásban •Változnak az intézményi minőségirányítási programmal kapcsolatos előírások, annak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény értékelésének szempontjait és értékelés rendjét. (Kt. 40. § (11) bekezdés) •Teljes körű intézményi önértékelés módszereit és periódusát és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát is tartalmazza. •Évenkénti értékelési kötelezettség (országos mérés eredményei) •Intézkedéseket kell készíteni, •Az értékelést és intézkedési tervezetet a fenntartónak meg kell küldeni. •A fenntartónak az értékelés eredményét nyilvánosságra kell hozni. •2007 március 31-ig minőségirányítási program módosítása •Első értékelt év:2008/2009-es tanév

17 •Az országos méréssel, értékeléssel kapcsolatos feladatok kiegészültek, így minden tanévben a szakiskola tizedik évfolyamán folytatott mérésnek az olvasás és szövegértés alapkészség vizsgálatára is ki kell terjednie. (Kt. 99. § (5)-(6) bekezdés) •Az OKÉV-nek fenntartói értesítési és figyelem-felhívási kötelezettsége van. •A mérés összesített, és intézményekre vonatkozó eredményét az OKM honlapján közzé kell tenni. •Ha az adott iskolában folyó pedagógiai tevékenység az országos mérés, értékelés eredményei szerint nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot, a fenntartó köteles felhívni az iskola igazgatóját, akinek intézkedési tervet kell készítenie a törvényben leírtak figyelembe vételével. •Az intézmény intézkedési tervnek része az iskolafejlesztési program és a helyzetelemzés. •Fenntartói jóváhagyáshoz kötött az intézkedési terv. Országos mérés-értékelés

18 Országos mérés-értékelés 2. Amennyiben ismét eredménytelen az iskola:  OKÉV felhívja a fenntartót intézkedési terv készítésére  A fenntartó köteles „külső szakértelmet”mozgósítani  A fenntartói intézkedési tervet az OKÉV hagyja jóvá  Az intézkedési tervben foglaltakat végrehajtását ellenőrzi az OKÉV Időhatárok:  Az OKM a 2008/2009. tanévben hozza nyilvánosságra először az eredményeket.  Szakiskolai 10. évfolyamos mérés 2008/2009-től terjed ki az olvasás és szövegértés alapkészség vizsgálatára.  A 2006/2007. tanévben lehet először felhívni a fenntartó figyelmét.

19 Követelmények  Szakmai, társadalmi konszenzus hozza létre  Többdimenziós értékelést valósít meg  Rendszerszerűen működik  Nyilvános, meghirdetett, hozzáférhető  Szektor-semleges  Finanszírozott  Gazdaságos, költségérzékeny

20 Intézményértékelés Az intézmény hogyan felel meg a vele szemben támasztott elvárásoknak, milyen mértékben valósította meg kitűzött céljait.

21 Minőségértékelési tevékenység 1.  célja az intézményi működés eredményességének vizsgálata 2.  ellenőrzési, értékelési (mérési) tevékenység

22 intézmény fenntartó ágazat  belső ellenőrzés  önértékelés  fenntartói ellenőrzés  intézményértékelés  támogató rendszer  ágazati ell. és értékelés szint tevékenység MŰKÖDÉS

23 Intézményi szint belső ellenőrzés önértékelés  törvényesség  gazdálkodás  ped.tevékenysége.  nev-okt foly. eredményessége  tanulói eredményesség  az intézmény működése  az érdekeltek elégedettsége  pedagógus teljesítmény  fejlesztési terv céljai •önértékelési standardok • intézményi mérőeszközök •központi tanulói teljesítménymérés •indikátorok •szakmai szolgáltatások •képzés •szabályozás •forrás •önértékelési standardok • intézményi mérőeszközök •központi tanulói teljesítménymérés •indikátorok •szakmai szolgáltatások •képzés •szabályozás •forrás

24 Fenntartói szint fenntartói ellenőrzés intézményértékelés  törvényesség  szabályozók  pénzügyi  célok összhangja (ÖMIP)  tanulási eredményesség  szervezeti működés  fenntartói elvárások teljesülése  vezetői teljesítmény  a pedagógus tevékenysége  fejlesztési terv megvalósítása • külső értékelési standardok •központi tanulói teljesítménymérés •indikátorok •szakmai szolgáltatások •források •szabályozás • külső értékelési standardok •központi tanulói teljesítménymérés •indikátorok •szakmai szolgáltatások •források •szabályozás

25  Tanulói teljesítmény adatok, vizsgaeredmények  Intézményi teljesítményadatok  Intézményi értékelési adatok  Hozott értékindex és hozzáadott pedagógiai érték-index  Pénzügyi adatok  Statisztikai adatok,települési,területi adatok  Munkaerő-piaci adatok  Települési szintű szülői,tanulói elégedettségi adatok  Fenntartói indikátorok Fenntartói értékelési tevékenység forrásai

26 Ágazati szint támogatás ágazati értékelés,ellenőrzés

27 „Támogatás”  értékeléspolitika  szolgáltató rendszerek  értékelési adatbázis  eszközfejlesztés  képzés,továbbképzés  nemzetközi értékelések  szabályozás

28 Ágazati értékelési tevékenység  országos,tanulói teljesítménymérés  vizsgarendszer  indikátorok  ágazati ellenőrzés  jelzőrendszerek,monitoring  tematikus értékelések  állami források nyomon követése  fenntartói tevékenység adatainak értékelése

29  Közoktatási indikátorrendszer kidolgozása, tervezést és fejlesztést szolgáló integrált vezetői információs rendszer kialakítása  Fejlesztési programok külső, független összegző értékelése  A közoktatás minőségéről szóló éves és időszaki nyilvános jelentések elkészítése, ehhez szükséges elemző kapacitások fejlesztése  A minőségértékelési rendszer működésének nyomon követését szolgáló kapacitások kialakítása Fejlesztési feladatok- visszacsatolás

30  Az intézményértékelések módszertani szabályainak kidolgozása, szakemberek képzése.  Értékelési információk feldolgozása, közzététele  A fenntartói intézményértékelés standardjainak kidolgozása, kipróbálása.  Az intézményértékelésben közreműködő szakemberek képzése, akkreditációjuk feltételeinek megteremtése.  Az intézményi önértékelésben közreműködő iskolavezetők és pedagógusok továbbképzése.  Az intézményi önértékelésen alapuló iskolafejlesztési programokat segítő szakemberek (mentorok) továbbképzése.  Az alulteljesítő iskolákban elindított fejlesztő beavatkozás keretében kidolgozott iskolafejlesztési programok értékelésében közreműködő szakértők továbbképzése.

31  Mérési Követelmények kidolgozása, folyamatos gondozása  Érettségi Követelmények kidolgozása, folyamatos gondozása  Mérési eszközök fejlesztése, kipróbálása, tesztbank  Érettségi vizsgafeladatok fejlesztése, kipróbálása, feladatbank,  Mérési és vizsgafeladatok hitelesítése  Vizsgák és összegző mérések minőségbiztosítási eljárásainak kidolgozása  Mérési eredmények feldolgozása  Vizsgaeredmények feldolgozása  Nemzetközi mérések hazai lebonyolítása  Irányítási, fejlesztési és tudományos célú másodelemzések, ehhez szükséges adatszolgáltatás  A mérési adatok nyilvánosságát szolgáló feltételek megteremtése  Mérési és vizsgaeredmények alapján készülő indikátorok fejlesztése, nyilvános jelentések eredményességről szóló részének elkészítése  A vizsgák és mérések lebonyolításában közreműködő szakemberek képzése  A mérési eredmények felhasználást segítő képzések önkormányzati szakemberek és iskolavezetők részére

32 Várt eredmények •Rendszeres visszajelzés •Ágazati értékeléspolitika •Rendszerszerű működés •Finanszírozott működés •Többdimenziós értékelés •Nemzetközi elvárások •Eszközök fejlődése •Infrastruktúra fejlődése •Tartalmi innovációk ért. •Önértékelés támogatása •Értékelési szakma fejlődése • Fenntartói ért. segítése •Fejlesztéspolitika támogatása •Minőségelv érvényesülése •Társadalmi információ •Ágazati tervezés segítése

33 Esélykülönbségek csökkentése •A munkába álláshoz, az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek elsajátításában részt vehet az is, aki nem rendelkezik alapfokú iskolai végzettséggel, attól a tanévtől kezdve, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. (Kt. 67. § (1) bekezdés) 2006. évi LXXI. törvény •A többcélú intézmény középiskolája nem tarthat felvételi vizsgát azoknak a tanulóknak,akik a többcélú intézmény általános iskolájába járnak. 2007. jan.1. •A többcélú közoktatási intézményekben biztosítani kell a tanuló továbbhaladásának követelményét. •Az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket.A többcélú kistérségi társulás intézkedési terve „kiválthatja” a helyi önkormányzatok intézkedési tervét.

34 Hatékony működés •Megszűnik a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő önálló általános iskola. Ezek az iskolák másik iskola tagintézményeként folytathatják tevékenységüket a 2008/2009. tanévtől. Átmeneti szabályok:  2006/2007- vizsgálni kell indult-e 7.8.évfolyam  maximális osztálylétszám 50%-a  költségvetési évhez igazítható  aránytalan teher vizsgálata  OKÉV engedély-kérelem: 2007.január 31-ig •Az egységes pedagógiai szakszolgálat és egységes gyógypedagógiai,konduktív- pedagógiai módszertani intézmény (Kt. 33. § (1), (11) bek.)

35 Hatékony működés • Tágult a létszámhatárok átlépésének lehetősége: - legfeljebb két óvodai csoport van óvodában, - legfeljebb két iskolai osztály indul az adott évfolyamon (Kt.3. sz. melléklet II.rész 7. pont ) •Az egységes középiskola megteremtése (Kt.33.§ (3) bek.) - szakiskola (Kt.48.§ (10)bek.)-folyamatos továbbhaladás (2007/2008.tanévtől a pedagógiai program módosítása)!

36 Foglalkoztatási szabályok változása • Változik a kötelező órákba beszámítható tevékenységek köre szeptembertől: - kimarad:a pedagógiai programban rögzített,de a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály-csoportfoglalkozás (53.§ (2) bek.e) pont) és a gyakorlati képzés ellenőrzése.(KT.1.sz.mell.Harmadik rész.II./6.pont és II/9.pont) •Kirendelés bevezetése: - kötelező óra beosztás, - ellátatlan feladatok számbavétele, - kirendelés-190 tanítási óra egy tanítási évben. • A kötelező órák változása a 2007-2008-as tanévtől! (Kt.I. sz. melléklet Harmadik rész..)


Letölteni ppt "Értékelés a közoktatásban Budapest, 2006. október.24. Csillag Márta OKM okm.gov.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések