Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az IMIP-ek kötelező felülvizsgálata és kiegészítése Blazovicsné Varga Marianna pedagógiai szakértő MPI, Győr Győr, 2006. november 20. Győr-Moson-Sopron.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az IMIP-ek kötelező felülvizsgálata és kiegészítése Blazovicsné Varga Marianna pedagógiai szakértő MPI, Győr Győr, 2006. november 20. Győr-Moson-Sopron."— Előadás másolata:

1 Az IMIP-ek kötelező felülvizsgálata és kiegészítése Blazovicsné Varga Marianna pedagógiai szakértő MPI, Győr Győr, 2006. november 20. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

2 A 2006. évi LXXI. törvény 9. §-a szerint:  A közoktatási intézményeknek 2007. március 31-ig felül kell vizsgálniuk, ki kell egészíteniük, és meg kell küldeniük jóváhagyásra a fenntartónak a minőségirányítási programjukat.

3 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet A Kt. 40. § (11)  Az IMIP-nek tartalmaznia kell:  a vezetők és pedagógusok személyre szabott teljesítmény értékelésének szempontjait és az értékelés rendjét  a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit  a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát.  Figyelembe kell venni:  a mérési és értékelési eredményeket  a gyermekek egyéni fejlődését  az egyes csoportok teljesítményét

4 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet A Kt. 40. § (11)  Meg kell határozni: (Intézkedési terv)  azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz  A javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak.  A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé.  A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia.

5 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet A minőségfejlesztés koherencia követelményei Megyei közoktatás- fejlesztési terv Önkormányzati MIP Térségi/települési intézkedési terv Térségi/települési intézkedési terv Intézményi MIP

6 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Az intézményi minőségfejlesztési rendszer változatlan alapelemei  Vezetési modell  Tervezési mechanizmus (stratégiai, operatív) meghatározása  Folyamatszabályozás  Ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer  Partnerkapcsolatok irányítása

7 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Szükséges változtatások a felülvizsgálat során  Minőségpolitika, küldetésnyilatkozat, jövőkép áttekintése  Minőségcélok újragondolása  Az ÖMIP és az IMIP összhangjának megteremtése  Vezetők és pedagógusok személyre szóló értékelési szempontrendszere, indikátorai  Intézményi önértékelés  Mérési eredmények

8 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Minőségpolitika  A hatékonyságra, törvényességre, folyamatos javításra, fejlesztésre vonatkozó működési elvek  „Fontosnak tartjuk…, Folyamatosan figyeljük…, Növeljük…  Az óvoda (helyi) minőségfogalma a működésre, szolgáltatásokra, a kapcsolattartásra

9 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Indikátorok vezetői értékeléshez  Szülői elégedettség  Pedagógusok elégedettsége  Vezetői önértékelés  Egyéb szolgáltatásokat igénybevevő gyermekek száma, aránya  Fejlesztő programokban részt vevő gyermekek száma, aránya  Dokumentált óvodavezetői, vezető-helyettesi látogatások száma  Szakmai tapasztalatcserék és képzések száma (hospitálás, továbbképzés stb.)

10 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Indikátorok vezetői értékeléshez  Óvodai továbbképzési program, beiskolázási terv szakmaiságának biztosítása  Továbbképzések költséghatékony szervezése (ingyenes, térítéses)  Hatékony munkaidő-szervezés, TIK teljesítésének biztosítása  A működés törvényi megfelelőségének biztosítása

11 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Az óvodapedagógus tevékenységének értékelése 1 Az értékelés területei:  Munkafegyelem  Munkavégzés hatékonysága  A munkavégzés színvonala  Eredményesség (nevelési eredménymérések, képességmérés, egyéb indikátorok)  Óvónő-gyermek kapcsolat  Óvónő-szülő kapcsolat  Munkatársi kapcsolatok

12 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Az óvodapedagógus tevékenységének értékelése 2 Az értékelés módszerei:  Mérések  Dokumentumelemzés  Megfigyelés  Csoportlátogatás  Kérdőíves vizsgálat  Fókuszcsoportos megbeszélés  Interjú

13 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Indikátorok óvodapedagógusi értékeléshez  Szülői elégedettség  Gyermeki elégedettség  Pedagógusok önértékelésének eredménye  A gyermekek neveltségi szintje, szokás- és szabályrendszer kialakítása  Mérési eredmények  Részvétel az óvoda és a település programjaiban  Részvétel szakmai tapasztalatcseréken és képzéseken (számszerűsítve)

14 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Indikátorok vezetői/óvodapedagógusi értékeléshez  Benyújtott pályázatok száma/elnyert pályázatok száma összege  Részvétel pedagógiai innovációkban  Módszertani megújulás támogatása  Részvétel a helyi közéletben (számszerűsített adatok)

15 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet A minőségirányítás mérési, értékelési rendszerének jellemzői  Az értékelés célja a javítás  A külső értékelés mellett megjelenik/erősödik az intézményi önértékelés  Nő a racionalizáló értékelés (elszámoltathatóság, „átvilágítás”) szerepe  A mérési eredmények mindenki számára nyilvánosak

16 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Intézményi önértékelés  KÖVETELMÉNYEI:  intézményspecifikusság  erősségek, fejlesztendő területek azonosítása  tényszerűség  TERÜLETEI:  adottságok  eredmények

17 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Intézményi önértékelés EFQM - MODELL:

18 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Intézményi önértékelés  Az értékelendő adottságok: 1. A vezetés értékelése 2. Stratégiai és operatív tervezés 3. A dolgozók irányításának értékelése 4. Erőforrások felhasználása 5. Folyamatok és szabályozottságuk 6. A folyamatos fejlesztés szintje 7. A szervezeti kultúra és klíma értékelése

19 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Intézményi önértékelés  A bemutatandó eredmények : 8. A munkatársak bevonásának mértéke 9. A külső partnerek elégedettsége 10. A belső partnerek elégedettsége 11. Közösségi, társadalmi szerepvállalás 12. Az intézmény nevelési eredményei

20 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Intézményi önértékelés  Az önértékelést végzők:  MÉCS = min.értékelő csoport  kiválasztás a piramis elv alapján Dokumentumok : • Ütemterv • Irányított önértékelés eljárásrendje • Összefoglaló az IÖ-ről óv.vezetés mk.-vezetők alkalmazottak

21 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Szolgáltatásaink az IMIP-ek felülvizsgálatához, módosításához  Térítésmentes:  Segédanyag a vezetői és pedagógusi személyre szabott értékelés szempontjainak kidolgozásához  Segédanyag az intézményi önértékelés periódusainak, területeinek, módszereinek meghatározásához  Térítéses:  Teljes körű felülvizsgálat, módosítás, kiegészítés  Intézményi önértékelés módszertani előkészítése, lebonyolítása  Eljárásrendek, szabályzatok kidolgozása

22 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Szolgáltatásaink az IMIP-ek felülvizsgálatához, módosításához  Szervezeti kultúra fejlesztése  Folyamatszabályozás  Minőségtechnikák, módszerek megismertetése az intézményi önértékeléshez tréningek, képzések keretében  Módszertani segítségnyújtás és segédanyag a helyi mérési, értékelési rendszer működtetéséhez  Mérőeszközök kidolgozása egyéni igények figyelembevételével

23 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet TOVÁBBI JÓ MUNKÁT KÍVÁNOK! TOVÁBBI JÓ MUNKÁT KÍVÁNOK! KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Az IMIP-ek kötelező felülvizsgálata és kiegészítése Blazovicsné Varga Marianna pedagógiai szakértő MPI, Győr Győr, 2006. november 20. Győr-Moson-Sopron."

Hasonló előadás


Google Hirdetések