Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény prezentációja 2009.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény prezentációja 2009."— Előadás másolata:

1 Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény prezentációja 2009.

2 Intézmény minőségirányítási programja Szülői kérdőívek Tanulói kérdőívek Intézményi klímateszt Pedagógus értékelés

3 Szempontok A tanítás nevelés minősége Nevelési-oktatási eredmények Az iskolai környezet A szülőkkel való kapcsolattartás Excel Excel

4 Szülői kérdőívek

5

6

7

8

9

10 Tanulói kérdőívek A tanítás nevelés minősége Nevelési-oktatási eredmények Az iskolai környezet A szülőkkel való kapcsolattartás Excel Excel

11

12

13

14

15

16

17

18 Intézményi klímateszt Vélemények a tantestületről Igazgatóról Igazgatóhelyettesről Pedagógus – alkalmazott témakör Vélemények a vezetésről Excel Excel

19 Vélemény a tantestületről Eredmény:3,9

20 Vélemény az Igazgatóról Eredmény:4,6

21 Vélemény az Igazgatóhelyettesről Eredmény:4,8

22 Vélemény a pedagógus-alkalmazott témakörben Eredmény:4,4

23 Vélemény az iskolavezetésről Eredmény:4,6

24 2008/2009. tanévtől alkalmazzuk PEDAGÓGUS TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSE Értékelés szempontjai:Kiváló, jó, megfelelő, irányítást igényel 1. Adminisztráció  A pedagógiai tevékenységgel összefüggő ügyviteli tevékenység, tanügyi dokumentumok vezetésének minősége.  Kimutatások, jelentések, beszámolók. Kiváló, jó, megfelelő, irányítást igényel 2. Feltételek  Diplomák száma minősége.  Végzettsége, képesítése alapján alkalmazása  dinamikus lehetőségeket biztosít. Továbbképzési kötelezettségének eleget tesz.  Részt vesz a feltételek megteremtésében, pályázatokat ír, pedagógiai újításai vannak. Kiváló, jó, megfelelő, irányítást igényel 3. Szakmai tevékenység  Képességeinek, adottságainak, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesíti a tanulókat.  Értékeli a tanulók teljesítményét.  Folyamatosan visszajelez a tanulók előmeneteléről.  Külső-belső mérések, vizsgák. Kiváló, jó, megfelelő, irányítást igényel 4. Pedagógiai programban rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható foglalkozások megtartása  Napközis foglakozások, naplóvezetés.  Szakkör, énekkar, művészeti csoportok.  Iskolai sportkör.  Tanulmányi, szakmai, kulturális versenyek, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, bajnokságok, diáknap, testvérkapcsolatok ápolása.  Tanulmányi kirándulások szervezése, környezeti nevelés, osztályépítő rendezvények megtartása, táborok szervezése. Kiváló, jó, megfelelő, irányítást igényel

25 7. Hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésében való közreműködés Kompetenciák, kulcskompetenciák fejlesztése. Továbbtanulásra készíti fel a tanulókat. Felzárkóztató tevékenységet végez. Vizsgára készíti fel a 8. osztályos tanulókat. Egyéni fejlesztési tervek alapján fejlesztést végez. (logopédiai, fejlesztő pedagógiai tevékenység) A hátrányok enyhítése érdekében támogató tevékenységet végez, konzultál, kapcsolatot tart. Osztályfőnökként konzultál, végzi az osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenységeket. Kiváló, jó, megfelelő, irányítást igényel 6. Tehetséges tanulók felismerése, fejlesztése Versenyekre készíti fel a tanulókat, felkészíti a képességeinek megfelelő középiskolára, művészeti iskolára. Kiváló, jó, megfelelő, irányítást igényel 7. Nevelés- normaközvetítés Magatartási nehézséggel összefüggő tevékenység. Diákmozgalommal összefüggő tevékenység segítése. Egészségnevelési programban való részvétel. Tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységek. Kiváló, jó, megfelelő, irányítást igényel pedagógus, mint munkavállaló A nevelőtestület munkájában való szerepvállalás. Intézményi dokumentumok készítésében, végrehajtásban való közreműködés. Tanulókkal való törődés, tanulók felügyeletének ellátásának minősége. Szünetben felügyel, vagy felkészül órára. Helyettesítési feladatokat szívesen vállal. Tiszteletben tartja mások, (szülők, tanulók, kollegák) emberi méltóságát. Kiváló, jó, megfelelő, irányítást igényel 9. Kapcsolatrendszer, társadalmi aktivitás Kapcsolattartás minősége a partnerekkel (tanulókkal, szülőkkel, pedagógus kollegákkal, más szakemberekkel). Az elvárt módon képviseli az intézményt. Titoktartási kötelezettségének eleget tesz az összes partnerrel szemben. Részt vállal a település közéletében, térségi kapcsolattartásban közreműködik. Kiváló, jó, megfelelő, irányítást igényel 10. Önismeret – személyes attitűd Ismeri saját adottságait, lehetőségeit, erényeit, hibáit. A visszajelzéseket, bírálatokat pozitívan hasznosítja munkája során. Személyes tulajdonságai segítik az eredményes munkavégzést (megbízható, pontos, következetes,kiegyensúlyozott, feladatvállalásban aktív, empatikus). Kiváló, jó, megfelelő, irányítást igényel 11. Közösségépítés Részt vállal a közösség konfliktusainak megoldásában. Közösségépítő tevékenysége példaértékű. Kiváló, jó, megfelelő, irányítást igényel

26 Kiemelkedő minősítés: (kimagasló teljesítményt nyújtó) : 3 pont Megfelelő minősítés: (jó teljesítményt nyújtó) : 2 pont Kevéssé megfelelő minősítés: (vezetői korrekciót, fejlesztést igénylő) : 1 pont Nem megfelelő minősítés: (egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő) : 0 pont Kiválóan alkalmas: 100% - 80% - ig Alkalmas: 79% - 60 % - ig Kevéssé alkalmas: 59% - 30 % - ig Alkalmatlan pontértéke : 30% alatt van. Teljesítmény értékelése

27 Pedagógusok teljesítményének értékelése 2 év összehasonlításában 2006 -2007 2007 - 2008

28


Letölteni ppt "Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény prezentációja 2009."

Hasonló előadás


Google Hirdetések