Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hátrányos helyzet kezelésének középiskolai modellkísérletei Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium Tamási 2008. június 4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hátrányos helyzet kezelésének középiskolai modellkísérletei Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium Tamási 2008. június 4."— Előadás másolata:

1 A hátrányos helyzet kezelésének középiskolai modellkísérletei Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium Tamási 2008. június 4.

2 A kezdetekről… • • Comenius projekt 2000-ben – –A hátrányos helyzetű, lemorzsolódás veszélyének kitett tanulók rendszerben tartása • • SZFP I. keretén belül 2003-2005 – –Tanulói lemorzsolódást veszélyének figyelemmel kísérése és időbeni segítése

3 Útravaló Ösztöndíj Program A program célja: A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a hátrányos helyzetű tanulók iskolai eredményességének anyagi támogatása - Egyénre szabott mentorálás - Esélyegyenlőség elősegítése - Társadalmi integráció segítése

4 Útravaló Ösztöndíjprogram 2005/2006. tanév2006/2007. tanév2007/2008. tanév tanulómentortanulómentortanulómentor Út a szakmához alprogram 9 fő5 fő9 fő7 fő58 fő21 fő Út az érettségihez alprogram 9 fő8 fő6 fő 13 fő6 fő Összesen18 fő13 fő15 fő13 fő71 fő27 fő

5 „Második esély” - Equal projekt • • A szakiskolai lemorzsolódás és a szakiskolai kudarcok csökkentését célozza meg. •. • Fontos feladata a szociális és tanulási kompetenciák fejlesztése. • • Kutatások, vizsgálatok. • • A kísérlet célja: a szociálpedagógus szerepvállalása a szakiskolában.

6 „Második esély” - Equal projekt A „ Második esély” pályázati program keretében működő szociális szakemberek feladata volt: • • adott gyerekek esetében a szülőkkel való kapcsolat felvétele telefonon és személyesen, • • családlátogatás, környezettanulmányok elkészítése, információ továbbítása az osztályfőnökök és szaktanárok felé • • szükség szerint a szülőket segítő adekvát szervezetek és a szülők közötti közvetítés • • egyéni fejlesztési tervek koordinálása, szülőkkel való egyeztetése. • • esetmegbeszélések koordinálása, moderálása • • a szülő részvételének megszervezése az értékelő esetmegbeszélésen • • az érintett diák részvételének megszervezése az őt érintő, értékelő esetmegbeszélésen • • Konfliktushelyzetek moderálása tanuló, osztály, tanár, szülő között

7 „Második esély” - Equal projekt A projekttel kapcsolatosan megfogalmazott fejlesztési irányok: – –A pedagógusok szükséges kompetenciákkal való felruházása (konfliktusok és előítéletek kezelése) – –A tanári együttműködési rendszerek kialakítása (Team munka) – –A szülői ház és az iskola együttgondolkodása

8 Integrált Pedagógiai Rendszer IPR bevezetése 2007/ 2008-as tanévtől Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyenlőségének biztosítása céljából

9 Az IPR bevezetésével célunk: • • Egy olyan oktatásszervezési rendszer bevezetése és helyi sajátosságoknak megfelelő kialakítása, mely az iskolai sikerességet biztosítja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára is. • • Célunk továbbá a lemorzsolódás csökkentése, oly módon is, hogy biztosítjuk a lehetőségét annak, hogy a tanulók eleve az eredményesség esélyével kezdhessék a munkát. • • Fontos célnak tartjuk a tanulók szükségleteihez és személyiségéhez igazított adaptív pedagógiai módszerek meghonosítását és a személyközpontú attitűd mindennapi pedagógiai munkában való megjelenését. • • Célunk továbbá olyan modern pedagógiai gyakorlatok meghonosítása, mely garanciát jelent minden tanuló számára az erősségeik felfedeztetéséhez, iskolai sikerességük támogatásához

10 Patrónus program • • Pályázati keretből finanszírozott 3 fő patrónustanár foglalkoztatása 3 évig. Feladataik: • • Pályaorientáció segítése egyénre szabottan • • Egyéni mentorálás (egyéni fejlesztő foglalkozás biztosítása) • • IPR koordinációs feladatainak ellátása

11 Segítő szolgáltatások Segítő kamera az iskolában Bartha Éva torba@mail.datanet.hu

12 Mire alkalmas a videotréning módszer? • • Az átlagtól eltérő viselkedésű, és/vagy csoportban nehezen kezelhető gyermekekkel való munka eredményességének növelésére az adott csoportban való megtartás érdekében. • • Tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek optimálisabb segítési útjainak megtalálására. • • Visszatérő konfliktushelyzetek hatékony megoldására, (erőszak?). • • A pedagógiai munkában való elakadás, eredménytelenség érzés kezelésére.

13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A hátrányos helyzet kezelésének középiskolai modellkísérletei Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium Tamási 2008. június 4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések