Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az integrációs, képesség-kibontakoztató program és folyamat-tanácsadás elemei Bedőné Fatér Tímea IPR szakértő integrációs szaktanácsadó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az integrációs, képesség-kibontakoztató program és folyamat-tanácsadás elemei Bedőné Fatér Tímea IPR szakértő integrációs szaktanácsadó"— Előadás másolata:

1 Az integrációs, képesség-kibontakoztató program és folyamat-tanácsadás elemei Bedőné Fatér Tímea IPR szakértő integrációs szaktanácsadó bftimi@enternet.hu www.zalai-iskola.hu

2 Mit?  Intézményfejlesztés, a hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott pedagógiai szolgáltatások minőségének javítása érdekében.  A különböző háttérrel és a különböző területeken eltérő fejlettségű gyerekek hatékony együttnevelése  A szociális környezetből és képességek fejlettségéből adódó hátrányok ellensúlyozását célzó oktató- nevelő tevékenység

3 Hogyan?  Szemléletváltás – el/befogadás  Együttes, közös munka  Kapcsolatfejlesztés, párbeszéd  Jogszabályoknak megfelelés  Pályázati kiírás elvárásainak megfelelés

4 Jogszabályok és irányelvek  1993. évi LXXIX. törvény 95.§ 1/j. és a 121. § 14. pont 66.§ (2)  11/1994. (VI. 8.) MKM rend. 39/D., E. §  20/1997. (II. 13.) Korm. Rendelet 12/H. § (1)- (4) és a 7. sz. melléklet  Az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés Pedagógiai Programja (Miniszteri közlemény) Oktatási Közlöny 2007.máj.14., LI. Évf. 11.szám  9/2008 OKM rendelet 1-3. §  Együttműködési megállapodások

5 A megvalósítók  Iskolavezetés  IPR menedzsment  Osztályfőnökök  Közreműködő pedagógusok Módszertani munkacsoport Átmenetet segítő munkacsoport (Tag)intézményFenntartó

6 Feladatok - egyszerűen  Együttműködés az OOIH-val és a Szolgáltatóval  IPR működtetése – humán erőforrás  IPR működtetése – szakmai munka  Vállalások teljesítése (6. és 4. sz. melléklet)  Költségek tervezése, modellezés  Intézményi önértékelés készítése (június 30.)  Pénzügyi elszámolás készítése (június 30.)

7 Együttműködéssel kapcsolatos aktuális feladatok  Együttműködési szerződés az OOIH-val Vállalások korrekciója január 20-ig - Szaktanácsadói ellenjegyzéssel - Elektronikus és papíralapú küldés  Együttműködési szerződés az Ec-Pec Alapítvánnyal Első szaktanácsadói konzultáció lehetőségének biztosítása Szolgáltatás díjának utalása 8%+Áfa - 2008-ban utalt összeg után járó részt január 20-ig - második részlet az utalást követő 15 napon belül

8 IPR működtetése – humán erőforrás Munkacsoportok – IPR menedzsment Jogszabályok – szabályszerű működés biztosítása Dokumentációk elkészítése Munkaterv késztés Intézményi Önértékelés készítés Feljegyzések, jegyzőkönyvek elkészítése Szülői nyilatkozatok összesítése Statisztikák összesítése Szervezés Belső és egyéb továbbképzések IPR-rel kapcsolatos programok Értékelő esetmegbeszélések

9 IPR működtetése – humán erőforrás Iskolavezetés – IPR menedzsment Külső kapcsolatépítés - Szakmai szolgáltatók, partnerek - Szakmai fórumok - Információ közvetítés Együttműködés - IKCS - Munkaközösségek - Óvoda … Ellenőrzés - Multikulturális tartalmak integrált jelenlétének vizsgálata - Integrációt elősegítő korszerű módszertani elemek és tanulásszervezés - HHH tanulók helyzete - Hospitálás, közös óraelemzés

10 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés Pedagógiai Programja (IPR)  Tanulók „azonosítása”  Év eleji bemeneti mérések, családlátogatások  Egyéni fejlesztési tervek, - és naplók, a folyamatos fejlesztés megvalósítása  Tanári együttműködés – műhelymunka, esetmegbeszélés  3 havonta kompetenciaalapú értékelés  Szülő és tanuló bevonása, tájékoztatása

11 …Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés Pedagógiai Programja (IPR)  Kulcskompetenciákat fejlesztő programok (pl. tanulástechnika)  Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése (pl. művészeti programok)  Szociális kompetenciák fejlesztése (pl. mentálhigiénés program)  Szabadidős és továbbtanulást segítő programok  Multikulturális tartalmak megvalósítása  Integrációt támogató módszertan alkalmazása  Óvoda - iskola átmenet segítése  Partneri kapcsolatok működtetése (IKCS)

12 IPR dokumentáció

13 …IPR dokumentáció

14

15 Pályázati vállalások (6. és 4. sz. melléklet)  Módszertani képzéseken való részvétel  Tanórán kívüli programokon résztvevők száma  Lemorzsolódást jelző mutatók - hiányzások, évismétlők, magántanulók  Továbbtanulási mutatók  Szervezett szülői kapcsolattartás, és résztvevők száma  Szaktanári ellátottság  Pedagógiai szakszolgáltatások igénybevétele

16 Pénzügyi feladatok  2. sz. melléklet szerint  Tervezés, modellezés Költs. kateg Jog- cím Tevékeny- ség FelelősFelhaszn. várható ideje Részt vevők /óra Összeg

17 …Pénzügyi feladatok  Megbízási szerződések  Teljesítésigazolások  Kifizetési pénztárbizonylatok  Számlák  Bankszámlakivonat (utalások)  Számlaösszesítő (40-40-20%)

18 …A folyamat-tanácsadás időkerete

19 A folyamat-tanácsadás elemei A tanácsadó …  Követi a jogszabályoknak való megfelelést, dokumentumok átdolgozását  Segíti a nyilvántartások vezetését  Segíti az egyéni fejlesztési napló vezetését, ellenőrzi a tevékenységek dokumentálását  Felügyeli az IPR menedzsment és az intézményi teamek működését

20 …A folyamat-tanácsadás elemei  Követi a 3 havonta kötelező kompetencia alapú értékelés dokumentumait  Regisztrálja az IPR elemek megvalósulását  Elemzi vállalások teljesíthetőségét  Javaslatot tesz a támogatás felhasználás módjára

21 Köszönöm a figyelmet! bftimi@enternet.hu www.zalai-iskola.hu


Letölteni ppt "Az integrációs, képesség-kibontakoztató program és folyamat-tanácsadás elemei Bedőné Fatér Tímea IPR szakértő integrációs szaktanácsadó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések