Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az IPR dokumentációjáról

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az IPR dokumentációjáról"— Előadás másolata:

1 Az IPR dokumentációjáról
Bedőné Fatér Tímea IPR szaktanácsadó

2 „A sok papír között ne vesszen el a gyerek”
Mi a minimális? Mi az optimális? Intézménytől függ Egyelőre nincs központi ajánlás OH ellenőrzés szempontjai „A sok papír között ne vesszen el a gyerek”

3 A jó dokumentáció célja
rögzíti a „játékszabályokat” támpont a következetes szakmai munkához igazolja az elvégzett munkát nem az a cél, hogy legyen, hanem hogy használjuk ( egyértelműen segíti és nem hátráltatja a jó működést)

4 A dokumentáció minősége
precíz – mapparendszer, (tanéves vagy tematikus bontás) jól strukturált – mindenki számára könnyen hozzáférhető ami őrá tartozik formailag következetes (fejléc: iskola neve, azonosítója…) naprakész, valós idejű (dátumozott) bizonyító erejű, megfelel az állítások alátámasztására (aláírások) nem formális, – látszik, hogy működő programra épül

5 IPR dokumentáció (…egyféle csoportosítás) A nyilvántartás
Alapdokumentumokban Stratégia Megvalósítás Egyéni fejlesztés és értékelés Egyéb, IPR elemekhez kapcsolódó dokumentumok Pályázati dokumentumok

6 Alapdokumentumokban megjelenő IPR elemek
(a felsorolás nem teljes körű, csak kis ötletadó kíván lenni az adaptációs munkához)

7 Alapító okiratban Tartalmazza, hogy az intézmény e tevékenységet végzi a 11/1994-es MKM rendelet vonatkozó pontjai (39.§ D., E.,) szerint.

8 pl. Nevelési Programban
Iskolában folyó nevelő-oktató munka Pedagógiai alapelvei Céljai Feladatai Eljárásai Az alkalmazás feltételei (I.) Integrációs stratégia kialakítása (I/1) Heterogén osztályok (I/2.2) Helyzetelemzés ( I/1.1) Célrendszer (I/1.2)

9 pl. Nevelési Programban
- Személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok - Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek - Kulcskompetenciákat fejlesztő programok, programelemek (II/1) - Integrációt segítő tanórán kívüli szabadidős tevékenységek (II/2)

10 pl. Nevelési Programban
A szülők, tanulók, pedagógusok együttműködésének formái, továbbfejlesztés lehetőségei Együttműködések, partnerségi kapcsolatok (I/3)

11 tanulmányi munkájának, a tanári együttműködés
pl. Helyi tantervben A tanuló tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése, értékelése Műhelymunka, a tanári együttműködés formái (II/4) A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei (II/5)

12 pl. Intézményi Minőségirányítási Programban
Minőségcélok Intézményi értékelés Belső működés csoportvezetők ped. kompetenciái Ped. munka ellenőrzése ellenőrzés területei mérések területei Ped. teljesítmény értékelés szempontjai ... IPR céljai Intézményi önértékelés Műhelymunka… IPR vezető, módszertani csoport vezető… HHH szülőkkel kapcs.tartás bemeneti mérések egyéni fejlesztési tevékenység integrációt támogató módszerek alkalmazása

13 pl. Szervezeti és Működési Szabályzatban
Szervezeti felépítés hatáskörök,feladatkörök kapcsolattartás rendje Külső kapcsolatok rendszere Hagyományok ápolása IPR menedzsment és a munkacsoportok IKCS Mutikulturális tartalmak

14 Tanórán kívüli foglalkozások
pl. Házirendben Tanulók jogai esélyegyenlőségi szempontok Tanórán kívüli foglalkozások A napköziotthon, a tanórai foglalkozások

15 A nyilvántartás dokumentumai
HHH szülői nyilatkozatok – jegyzőnél (iskola legalább egy hitelesített névsort kap) Egyetértő szülői nyilatkozatok – iskolában (állítólag már nem kötelező) Statisztikák Létszámok, névsorok* Szülői kapcsolattartás (jelenléti ívek, értékelő naplóban aláírás…)* *

16 Csak egy-egy ötlet…

17

18 IPR stratégia Éves ütemterv (integrációs éves cselekvési terv)
(Esélyegyenlőségi tervhez, IPR programelemekhez illeszkedik) Helyzetelemzés (kiinduló állapot, a jelenleg megvalósuló IPR programelemek) Intézményi célok(elérni kívánt célállapot az IPR alapú fejlesztésben) Feladatok, határidők, felelősök, eredményességi kritériumok IPR-hez kapcsolódó elemek megjelenhetnek: *Erőforrástervben megjelenhetnek (eszköz - és humán erőforrás, képzések, nevelői IPR-es kompetenciákról) *Szervezetfejlesztési tervben megjelenhetnek (SZMSZ-ből kiindulva, - szervezet átstrukturálása és a szükséges pedagógus készségek) *Beiskolázási tervben (demográfiai adatok, beiskolázási terület nagysága)

19 Megvalósítás Menedzsment és munkacsoportok dokumentumai
Az ellátott feladatra szóló megbízás a tagoknak Munkaterv Megbeszélések, értekezletek feljegyzései Tevékenységnapló / tanév végi beszámoló Teljesítésigazolás

20 Iskolába kerülés előkészítése
Óvoda – iskola átmenet programja Egyéb, együttműködésnél hasznos dokumentáció Óvodai mérések Szakvélemények Közös programok feljegyzései v. képei

21 Együttműködések, partnerség
Műhelymunka, tanári együttműködéshez pl.: (csak ötletek) belső továbbképzések anyagai szakmai találkozók anyagai belső hospitációs terv Partneri együttműködési megállapodások és/vagy kommunikációs tervek pl.: Szülői Szervezettel Családsegítő Szolgálattal Szakmai és szakszolgálatokkal Középfokú intézménnyel (ha releváns) CKÖ - vel Civil szervezetekkel

22 Egyéni fejlesztés dokumentációja
ötvözi valamennyi „szereplő” munkáját elért eredményeink minősítik Tanuló adatai Helyzetfelmérés dokumentumai Egyén fejlesztési terve Egyéni fejlesztési/fejlődési napló Szöveges, árnyalt értékelés

23 Helyzetfelmérés Családlátogatás tapasztalatai
„Bemeneti mérések” (rajzok, tesztek, kérdőívek, feladatlapok) pl.: alapkészségek tehetségterületek tanulási képességek tanulás iránti attitűd tanulási stílus kommunikáció szocializáció társas kapcsolatok, együttműködés viselkedéskultúra emocionális tényezők énkép, önértékelés … ahol a problémát észleljük. Családlátogatás tapasztalatai Gyermekkel történő irányított beszélgetés Pedagógusok, segítő szakemberek véleményei Osztálytársak – szociometria ….

24 Egyéni fejlesztési terv
Helyzetelemzés Fejlesztési területek Fejlesztési célok Konkrét feladatok pedagógiai módszerek, eszközök felelősök bevont szakemberek határidők elvárt eredmény indikátorok

25 Fejlesztést-fejlődést követő napló
A megvalósulás folyamatát, tapasztalatait, eredményeit rögzíti. A tanórákon vagy azokon kívül konkrétan megvalósult egyéni fejlesztések (pl. milyen keretek közt, milyen módon, tevékenységgel és mit fejlesztettünk) Időpontok Folyamatban elért részeredmények, megfigyelések, tapasztalatok Megvalósító pedagógusok, szakemberek feljegyzései, aláírása szöveges értékelések, javaslatok *Portfólió (különböző formákban, meghatározott szempontok szerint összeállított – nem kötelező) Gyermekmunkák, felmérések, feladatlapok ….

26 Egyéb… Megvalósuló IPR programok dokumentumai
jelenléti ívek, kérdőívek, emlékeztetők,feljegyzések, fotók… Tanulókövetés egyéb dokumentumai Kompetenciamérések eredményei – HH, HHH tanulók Középiskolai adatok – összesítő Feladat és tevékenységtábla (kiegészítő illetményhez)

27 A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok
benyújtott pályázati anyag együttműködési megállapodás, és vállalások költségvetés terve év végi önértékelés dokumentumai pénzügyi elszámolás – összesítője


Letölteni ppt "Az IPR dokumentációjáról"

Hasonló előadás


Google Hirdetések