Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SNI – BTM A jogszabályi változásokat követő időszak új feladatai (a 10/1994. sz. MKM rendelet módosításával) Csillag Ferenc MFPI közoktatási szakértő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SNI – BTM A jogszabályi változásokat követő időszak új feladatai (a 10/1994. sz. MKM rendelet módosításával) Csillag Ferenc MFPI közoktatási szakértő."— Előadás másolata:

1 SNI – BTM A jogszabályi változásokat követő időszak új feladatai (a 10/1994. sz. MKM rendelet módosításával) Csillag Ferenc MFPI közoktatási szakértő

2 A működés kereteit biztosító jogszabályok:  1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról  14/1994. MKM rendelet a szakszolgálatokról  11/1994. MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről  1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adatok kezeléséről  218/1999. korm. rendelet az egyes szabálysértésekről

3 A működés kereteit biztosító jogszabályok:  1993.évi LXXIX. tv. a közoktatásról értelmében: - 13.§ (8) a szakszolgálat igénybevétele alapvetően szülői jog, önkéntesen, belátáson alapul - a szülő egyetértésével óvoda, iskola, kollégium DE: köteles és kötelezett is lehet a szülő! Magyarázat:

4 Kötelessége igénybe venni a nevelési tanácsadást, iskolapszichológust, fejlesztő foglalkozást, ha arra a pedagógus kezdeményezésére a nevelőtestület javaslatot tesz; Kötelezett, ha a jegyző vagy a gyámhivatal határozatban rendeli el a gyermek, tanuló védelme érdekében. A szakszolgálatok közül a Nev. Tan. és a Szakértői Bizottságnál fordul elő - 114.§ (3) a szakszolgálatok igénybevétele ingyenes!

5 A működés kereteit biztosító jogszabályok: A közoktatási törvény értelmében szétválik a rehabilitáció és a fejlesztés 30.§ (7) megállapítja a BTM ( beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermek ) és az SNI-s gyermek fejlesztő foglalkozáson való jogosultságát. Fejlsztő foglalkozás: Nev. Tan., óvoda, iskola kollégium (8) rögzíti, hogy az SNI vagy BTM kérdésében a Nev. Tan. kérésére dönt a Szakértői Bizottság.

6 14/1994. MKM rendelet 12.§ (3) szerint: Folyamatábra: Óvoda, iskola  Nev. Tan.  TKVSZB

7 A működés kereteit biztosító jogszabályok: 30.§ (9) BTM tanulók felmentése tantárgyérté- kelés és minősítés alól a Nev. Tan. szakértői véleménye alapján - az iskola egyéni foglalkozás keretében, egyéni fejlesztési terv alapján felzárkóztatja. 35.§ (4) rögzíti a nevelési tanácsadás feladatait

8 A működés kereteit biztosító jogszabályok: 48.§ (1) az iskola pedagógiai programjában meg kell határozni (a személyiségfejlesztéssel, a BTM- mel összefüggő pedagógiai feladatok, valamint az együttműködéssel kapcsolatos feladatok kereteit). 52.§ (7) nem kötelező tanórai foglalkozási időkeret felzárkóztatásra, fejlesztésre, tehetséggondozára … (11) Egyéni – 1-3 tanuló – foglalkozás tartható (heti kötelező tanóra 12%-a)

9 A működés kereteit biztosító jogszabályok: 121.§ (28) sorolja fel az SNI neveléshez, oktatáshoz szükséges feltételeket (29) a/ SNI, b/ definíció A III. sz. Melléklet 3. pontja rögzíti, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló az osztály, csoport létszámának számításánál kettő főnek számít.

10 Új elemek: 12/E. § (1) Országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni a különleges gondozás keretében nyújtott nevelést és oktatást segítő pedagógiai értékelést, az igazgatási, pedagógiai szolgáltatást, valamint a szaktanácsadást.

11 Új elemek: (4) Az országosan szervezett pedagógiai értékelés és a szaktanácsadás keretében kell segítséget nyújtani: a)b) c) az iskolapszichológusok feladatainak ellátásához.

12 A működés kereteit biztosító jogszabályok: Figyelem! Más törvényi hely! 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adatok kezeléséről 34.§ (2) egészségügyi adatot felvehet pedagó- giai szakszolgálat tagja a 2. sz. Melléklet 6. pontjában felsorolt feladatokhoz.

13 Fontos szabály: óvoda, iskola, kollégium nem kezelhet különleges adatokat! Az említett adatokat a szakvéleményből a szülő kitilthatja, kérhet titoktartást!

14 A működés kereteit biztosító jogszabályok: 218/1999. Kormányrendelet az egyes szabálysértésekről 141.§ - közoktatási szabálysértések, 142.§ (2) b/ jogosulatlan szakvélemény- készítés - magánpraxisban készített vélemény nem alapoz meg óvodai, iskolai foglalkozásra való jogosultságot, normatív támogatás igénylést.

15 CSAK a 14/1994. rendelet szerinti szakszolgálati intézmény 142.§ (2) c/ által készített szakvélemények fogadhatóak el, ezek figyelmen kívül hagyását az OKTATÁSI HIVATAL vizsgálja, szankcionálja.

16 Szakmai alapfeladat (1.)  A BTM megállapítása, feltárás, diagnózis, kezelési javaslat, kezelés  A gyermek fejlesztő foglalkoztatása a szülő és a pedagógus bevonásával: pedagógiai, pszichológiai támogatás, fejlesztés, terápiás gondozás, továbbá az intézmény és a család kapcsolattartásának, kapcsolatának segítése.

17  Szakvélemény készítése és segítség a BTM gyerek óvodai, iskolai neveléséhez, oktatásához, ha gyermek egyéni adottsága, képessége, fejlődésének üteme azt indokolja.  Indokolt esetben az iskolakezdéshez szakvélemény készítése.  BTM gyerekek, tanulók esetében tantárgyak, tantárgyrészek értékelése és minősítése alóli felmentés szakvéleményezése.

18  A BTM gyerekek, tanulók Nev. Tan. szakvélemény alapján történő óvodai, iskolai, kollégiumi fejlesztésének ellenőrzése (segítő kontroll), ennek keretében: - a gyerek fejlődését segítő és hátráltató körülmények feltárása, - tájékoztatás a pedagógus, nevelőtestület, vezetők számára, - a megoldás kidolgozásában való közreműködés, - a fenntartó tájékoztatása, intézkedés kérése.

19 BTM gyerekek felülvizsgálata a fejlesztő foglalkozás fennállása alatt az első vizsgálat utáni 2. évben utána 3 évente.

20 Szakmai alapfeladat (2.)  SNI b/ gyermekek, tanulók óvodai, iskolai, kollégiumi ellátásának segítése a Szakértői Bizottság által megküldött szakvélemények alapján.  A fejlesztések megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős. A fejlesztő foglalkozást a KT. 52.§ (6) b/ időkeret terhére kell biztosítani, felülvizsgál a Szakértői Bizottság.

21 A Nev. Tan. által nyújtott segítség formája:  esetmegbeszélés,  konzultáció,  segítségnyújtás a fejlesztési terv kidolgozá- sában,  speciális részellátás biztosítása.

22 SNI  a/ gyerekek ellátása kivételes esetektől eltekintve nem Nev. Tan. kompetencia!  b/ a gyerekek ellátása nem, csak az ellátás segítése a Nev. Tan. feladata.  Nev. Tan. feladat és kompetencia az összes, e két körbe nem tartozó, de problémákkal küzdő gyermek, tanuló ellátása, óvodai, iskolai életének rendezése.

23 Köszönöm érdeklődő figyelmüket!


Letölteni ppt "SNI – BTM A jogszabályi változásokat követő időszak új feladatai (a 10/1994. sz. MKM rendelet módosításával) Csillag Ferenc MFPI közoktatási szakértő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések