Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA SZEREPE AZ ÓVODÁBAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA SZEREPE AZ ÓVODÁBAN"— Előadás másolata:

1 A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA SZEREPE AZ ÓVODÁBAN

2 FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA LÉTREJÖTTE
Pedagógia – fejlesztés Hátrányos helyzet – esélyegyenlőség Különleges bánásmódhoz való jog I.P.R. ( Integrált pedagógiai Keret Rendszer) Kezdetben ehhez rendelte a törvény a fejlesztőpedagógiai tevékenységet

3 FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA NAPJAINKBAN
Differenciált tanítás – tanulás a közoktatásban Differenciált egyéni bánásmód és fejlesztés Az átlagtól eltérő viselkedési és/vagy teljesítményproblémákkal küzdő gyerekek speciális, korrektív ellátása Fejlesztő pedagógiai szakma és képzése

4 FEJLESZTŐ PEDAGÓGIAI MUNKAKÖR
2003-ban módosított oktatási törvényben Másoddiplomás képzés Óvodapedagógus, tanító ( fejl. ped. képzéssel) Gyógypedagógus Egy-egy új segítő módszer vagy technika nem egyenértékű a fejlesztő pedagógiával Okt. tv.1.sz. melléklet 3. rész kötelező óraszám

5 FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS Speciális felkészültségű szakember
Korszerű pedagógiai – pszichológiai ismeretek Fejlődés és fejlesztés fő koncepcióinak ismerete Személyiség és értelmi fejlődés életkori és egyéni jellemzői Tanulási nehézségek diagnosztikai eljárásai Prevenciós és korrekciós óvodai - iskolai módszerek

6 PREVENCIÓ-KORREKCIÓ REHABILITÁCIÓ
Prevenció(megelőzés): A szenzitív periódusban alkalmazható támasznyújtás az éppen fejlődő pszichikus struktúrák kibontakoztatása és a begyakorlást segítő környezet kialakítása Óvodai fejlesztőpedagógus kiemelt szerepe ! Korrekció: A fejlődési ívben bekövetkezett megakadás, lemaradás pedagógiai eszközökkel való befolyásolása Rehabilitáció/habilitáció: a sérült funkciók korrigálása, átszervezése, az újak kiépítése - gyógypedagógiai kompetencia

7 A FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁJA
Normál intelligencia övezet teljesítményproblémával Diagnosztikus tevékenysége Együttműködés más szakemberekkel Fejlesztőfoglalkozások szakmai minősége Prevenció, tehetség-gondozás Kapcsolattartás szülőkkel A fejlesztőpedagógiai ellátásra javasolt gyermekek mellett bármely, arra rászorulónak segíthet (hiányzás, betegség, stb.) A különleges gondozást igénylő gyerekek (diszlexia, diszkalkulia, stb.) prevencióját csak szakirányú, speciális képzés, tanfolyam birtokában

8 A FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS NEM KOMPETENS
Sajátos nevelési igényű gyermekek alapellátásában De a szakvizsgálatra irányításuk dolga Integrált nevelés-oktatás esetén: a fogyatékosság típusának megfelelő végzettségű gyógypedagógussal szorosan együttműködve fejleszthet Habilitációs/rehabilitációs órákat nem vezethet Nem gyógypedagógus A gyógypedagógus végezhet fejlesztő pedagógiai ellátást

9 HELYE, SZEREPE, FELADATAI AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOKBAN
Pedagógiai Program Minőségirányítási Program Munkaterv Munkaközösség éves munkaterve Egyéni fejlesztési terv Egyéni fejlődési lap

10 TANULÁSI ZAVAR Tanulási zavar tünet-együttes
Összetett kóreredet, sokféle elnevezés Súlyossági fokától függően más-más segítségadás és kompetencia Diagnosztikájukhoz és ellátásukhoz segítséget adnak a szakszolgálati intézmények

11 Szakszolgálati intézmények
Gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztő és gondozó központ TKVSZRB, OSZ Nevelési Tanácsadó Logopédiai intézet Továbbtanulási pályaválasztási tanácsadó Konduktív pedagógiai intézmény

12 TKVSZRB feladatai értelmi fogyatékosság megállapítása, kizárása
autizmus diagnózis a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége beszéd-, értelem- és személyiség vizsgálat

13 KT 121. § (1.) 29.a) Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a gyermek, aki a szakértői- és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján: testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, illetve a megismerés és viselkedés rendellenességével küzd

14 A sajátos nevelési igény:
A megismerő funkció vagy a viselkedés organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességei SNI a) és SNI b) Dyslexia BNO F 81.0 Dysgráfia BNO F 81.1 Dyscalculia BNO F 81.2 Iskolai képességek kevert zavara BNO F 81.3 Kevert specifikus fejlődési zavar BNO F 83 Magatartászavar BNO F (különböző fajtái lehetnek; a neurológiai ill. gyermekpszichiátriai vizsgálat szerint)

15 TANULÁSI KÉPESSÉGET VIZSGÁLÓ SZAKÉRTŐI ÉS REHABILITÁCIÓS BIZOTTSÁG
A kérelemnek formanyomtatványa van (Tü. 16/új vagy Kö. 3126) átveheti a nevelési tanácsadó vizsgálati eredményeit és diagnózisába beépítheti Komplex vizsgálatot végez (pszichológiai, gyógypedagógiai- pedagógiai, szakorvosi: gyermekneurológiai és/vagy gyermekpszichiátriai)

16 Kt. 35.§ (4) A nevelési tanácsadás feladata:
BTMN megállapítása szakvélemény készítése /BTMN/ a gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával iskolakezdéshez szakvélemény segítség a gyermek, tanuló óvodai, iskolai neveléséhez, oktatásához pedagógiai, pszichológiai támogatás, fejlesztés, terápiás gondozás a pedagógus nevelő-oktató munkájának támogatása a családdal való kapcsolattartás segítése

17 A nevelési tanácsadás feladata továbbá, hogy a szakértői által a nevelési tanácsadó részére megküldött szakvélemény alapján segítse azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátását, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek – SNI b.

18 SNI a – szakértői bizottság diagnosztizálja /ped. szakszolg
SNI a – szakértői bizottság diagnosztizálja /ped.szakszolg. elővizsgál/ SNI b – szakértői bizottság diagnosztizálja /ped.szakszolg. elővizsgál/ BTM – pedagógiai szakszolgálat diagnosztizálja Tünetmentes

19 Kt. 30.§ (1) „A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön.” Az 52.§ (6) szerint a „rehabilitációs foglalkozások heti időkerete az évfolyamra meghatározott heti tanítási óra 15 %-a ……”

20 SNI fejlesztésére vonatkozó célokat, feladatokat, tartalmakat meg kell jeleníteni
Az intézmény pedagógiai programjában Az intézmény minőségirányítási programjában A helyi tantervben, műveltségi területek, tantárgyak programjában A tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási, tanulási programban Az egyéni fejlesztési tervben

21 30.§ (7) „Ha a gyermek, tanuló BTM, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg.”

22 SNI a – rehabilitációs foglalkozás – gyógypedagógus /fogyatékosságnak megfelelő/
SNI b – rehabilitációs foglalkozás – gyógypedagógus /pszichopedagógus, logopédus/ SNI b – fejlesztő foglalkozás – fejlesztő pedagógus, pedagógus szakirányú továbbképzéssel BTMN – fejlesztő foglalkozás – fejlesztő pedagógus, pedagógus szakirányú továbbképzéssel

23 IQ 85 alatt /kiegyenlített/ kevés tünettel – elmaradás, gyengeség – felzárkóztatás, korrepetálás /iskola/ IQ 85 alatt /szórt profilú/ sok tünettel – részképesség zavar – lehet BTMN – fejl.fogl. /iskola, szakszolg./ IQ 85 felett /szórt profilú/ kevés tünettel – részképesség zavar – BTMN – fejl.fogl. /iskola, szakszolg./ IQ 85 felett /szórt profilú/ sok tünettel - SNI – rehab. fogl. - iskola

24 ÖSSZEGEZVE Óvodai fejlesztőpedagógus végzettsége Kompetenciája
Együttműködése A prevencióban betöltött nagyon fontos szerepe Dokumentációi

25 Diagnosztika, fejlesztés Városi Fejlesztőpedagógiai Műhely
AZ ÓVODAI FEJLESZTŐ PEDAGÓGUSOK ÉS AZ EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT EGYÜTTMŰKÖDÉSE NYÍREGYHÁZÁN BTMN ellenőrzése Diagnosztika, fejlesztés Városi Fejlesztőpedagógiai Műhely - megalakulása - célja - eredmények - tervek


Letölteni ppt "A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA SZEREPE AZ ÓVODÁBAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések