Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA SZEREPE AZ ÓVODÁBAN. FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA LÉTREJÖTTE  Pedagógia – fejlesztés  Hátrányos helyzet – esélyegyenlőség  Különleges.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA SZEREPE AZ ÓVODÁBAN. FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA LÉTREJÖTTE  Pedagógia – fejlesztés  Hátrányos helyzet – esélyegyenlőség  Különleges."— Előadás másolata:

1 A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA SZEREPE AZ ÓVODÁBAN

2 FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA LÉTREJÖTTE  Pedagógia – fejlesztés  Hátrányos helyzet – esélyegyenlőség  Különleges bánásmódhoz való jog  I.P.R. ( Integrált pedagógiai Keret Rendszer)  Kezdetben ehhez rendelte a törvény a fejlesztőpedagógiai tevékenységet

3 FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA NAPJAINKBAN  Differenciált tanítás – tanulás a közoktatásban  Differenciált egyéni bánásmód és fejlesztés  Az átlagtól eltérő viselkedési és/vagy teljesítményproblémákkal küzdő gyerekek speciális, korrektív ellátása  Fejlesztő pedagógiai szakma és képzése

4 FEJLESZTŐ PEDAGÓGIAI MUNKAKÖR  2003-ban módosított oktatási törvényben  Másoddiplomás képzés  Óvodapedagógus, tanító ( fejl. ped. képzéssel)  Gyógypedagógus  Egy-egy új segítő módszer vagy technika nem egyenértékű a fejlesztő pedagógiával  Okt. tv.1.sz. melléklet 3. rész kötelező óraszám

5 FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS  Speciális felkészültségű szakember  Korszerű pedagógiai – pszichológiai ismeretek  Fejlődés és fejlesztés fő koncepcióinak ismerete  Személyiség és értelmi fejlődés életkori és egyéni jellemzői  Tanulási nehézségek diagnosztikai eljárásai  Prevenciós és korrekciós óvodai - iskolai módszerek

6 PREVENCIÓ-KORREKCIÓ REHABILITÁCIÓ  Prevenció(megelőzés): A szenzitív periódusban alkalmazható támasznyújtás az éppen fejlődő pszichikus struktúrák kibontakoztatása és a begyakorlást segítő környezet kialakítása  Óvodai fejlesztőpedagógus kiemelt szerepe !  Korrekció: A fejlődési ívben bekövetkezett megakadás, lemaradás pedagógiai eszközökkel való befolyásolása  Rehabilitáció/habilitáció: a sérült funkciók korrigálása, átszervezése, az újak kiépítése - gyógypedagógiai kompetencia

7 A FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁJA  Normál intelligencia övezet teljesítményproblémával  Diagnosztikus tevékenysége  Együttműködés más szakemberekkel  Fejlesztőfoglalkozások szakmai minősége  Prevenció, tehetség-gondozás  Kapcsolattartás szülőkkel  A fejlesztőpedagógiai ellátásra javasolt gyermekek mellett bármely, arra rászorulónak segíthet (hiányzás, betegség, stb.)  A különleges gondozást igénylő gyerekek (diszlexia, diszkalkulia, stb.) prevencióját csak szakirányú, speciális képzés, tanfolyam birtokában

8 A FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS NEM KOMPETENS  Sajátos nevelési igényű gyermekek alapellátásában  De a szakvizsgálatra irányításuk dolga  Integrált nevelés-oktatás esetén: a fogyatékosság típusának megfelelő végzettségű gyógypedagógussal szorosan együttműködve fejleszthet  Habilitációs/rehabilitációs órákat nem vezethet  Nem gyógypedagógus  A gyógypedagógus végezhet fejlesztő pedagógiai ellátást

9 HELYE, SZEREPE, FELADATAI AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOKBAN  Pedagógiai Program  Minőségirányítási Program  Munkaterv  Munkaközösség éves munkaterve  Egyéni fejlesztési terv  Egyéni fejlődési lap

10 TANULÁSI ZAVAR  Tanulási zavar tünet-együttes  Összetett kóreredet, sokféle elnevezés  Súlyossági fokától függően más-más segítségadás és kompetencia  Diagnosztikájukhoz és ellátásukhoz segítséget adnak a szakszolgálati intézmények

11 Szakszolgálati intézmények  Gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztő és gondozó központ  TKVSZRB, OSZ  Nevelési Tanácsadó  Logopédiai intézet  Továbbtanulási pályaválasztási tanácsadó  Konduktív pedagógiai intézmény

12 TKVSZRB feladatai  értelmi fogyatékosság megállapítása, kizárása  autizmus diagnózis  a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége  beszéd-, értelem- és személyiség vizsgálat

13 KT 121. § (1.) 29.a) Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a gyermek, aki a szakértői- és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján: - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, illetve a megismerés és viselkedés rendellenességével küzd

14 A sajátos nevelési igény: A megismerő funkció vagy a viselkedés organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességei SNI a) és SNI b)  DyslexiaBNO F 81.0  DysgráfiaBNO F 81.1  DyscalculiaBNO F 81.2  Iskolai képességek kevert zavaraBNO F 81.3  Kevert specifikus fejlődési zavarBNO F 83  MagatartászavarBNO F 90.1-90.8 (különböző fajtái lehetnek; a neurológiai ill. gyermekpszichiátriai vizsgálat szerint)

15 TANULÁSI KÉPESSÉGET VIZSGÁLÓ SZAKÉRTŐI ÉS REHABILITÁCIÓS BIZOTTSÁG  A kérelemnek formanyomtatványa van (Tü. 16/új vagy Kö. 3126)  átveheti a nevelési tanácsadó vizsgálati eredményeit és diagnózisába beépítheti  Komplex vizsgálatot végez (pszichológiai, gyógypedagógiai- pedagógiai, szakorvosi: gyermekneurológiai és/vagy gyermekpszichiátriai)

16 Kt. 35.§ (4) A nevelési tanácsadás feladata:  BTMN megállapítása  szakvélemény készítése /BTMN/  a gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával  iskolakezdéshez szakvélemény  segítség a gyermek, tanuló óvodai, iskolai neveléséhez, oktatásához  pedagógiai, pszichológiai támogatás, fejlesztés, terápiás gondozás  a pedagógus nevelő-oktató munkájának támogatása  a családdal való kapcsolattartás segítése

17 A nevelési tanácsadás feladata továbbá, hogy a szakértői által a nevelési tanácsadó részére megküldött szakvélemény alapján segítse azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátását, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek – SNI b.

18  SNI a – szakértői bizottság diagnosztizálja /ped.szakszolg. elővizsgál/  SNI b – szakértői bizottság diagnosztizálja /ped.szakszolg. elővizsgál/  BTM – pedagógiai szakszolgálat diagnosztizálja  Tünetmentes

19 Kt. 30.§ (1) „A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön.” Az 52.§ (6) szerint a „rehabilitációs foglalkozások heti időkerete az évfolyamra meghatározott heti tanítási óra 15 %-a ……”

20 SNI fejlesztésére vonatkozó célokat, feladatokat, tartalmakat meg kell jeleníteni  Az intézmény pedagógiai programjában  Az intézmény minőségirányítási programjában  A helyi tantervben, műveltségi területek, tantárgyak programjában  A tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási, tanulási programban  Az egyéni fejlesztési tervben

21 30.§ (7) „Ha a gyermek, tanuló BTM, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg.”

22 SNI a – rehabilitációs foglalkozás – gyógypedagógus /fogyatékosságnak megfelelő/ SNI b – rehabilitációs foglalkozás – gyógypedagógus /pszichopedagógus, logopédus/ SNI b – fejlesztő foglalkozás – fejlesztő pedagógus, pedagógus szakirányú továbbképzéssel BTMN – fejlesztő foglalkozás – fejlesztő pedagógus, pedagógus szakirányú továbbképzéssel

23 IQ 85 alatt /kiegyenlített/ kevés tünettel – elmaradás, gyengeség – felzárkóztatás, korrepetálás /iskola/ IQ 85 alatt /szórt profilú/ sok tünettel – részképesség zavar – lehet BTMN – fejl.fogl. /iskola, szakszolg./ IQ 85 felett /szórt profilú/ kevés tünettel – részképesség zavar – BTMN – fejl.fogl. /iskola, szakszolg./ IQ 85 felett /szórt profilú/ sok tünettel - SNI – rehab. fogl. - iskola

24 ÖSSZEGEZVE  Óvodai fejlesztőpedagógus végzettsége  Kompetenciája  Együttműködése  A prevencióban betöltött nagyon fontos szerepe  Dokumentációi

25 AZ ÓVODAI FEJLESZTŐ PEDAGÓGUSOK ÉS AZ EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT EGYÜTTMŰKÖDÉSE NYÍREGYHÁZÁN  BTMN ellenőrzése  Diagnosztika, fejlesztés  Városi Fejlesztőpedagógiai Műhely - megalakulása - célja - eredmények - tervek


Letölteni ppt "A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA SZEREPE AZ ÓVODÁBAN. FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA LÉTREJÖTTE  Pedagógia – fejlesztés  Hátrányos helyzet – esélyegyenlőség  Különleges."

Hasonló előadás


Google Hirdetések