Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK, ÚJ FELADATOK A NEVELÉSI TANÁCSADÁSBAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK, ÚJ FELADATOK A NEVELÉSI TANÁCSADÁSBAN"— Előadás másolata:

1 JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK, ÚJ FELADATOK A NEVELÉSI TANÁCSADÁSBAN
Dr. Szakács Katalin Klinikai Szakpszichológus Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával

2 Közoktatási tv. módosítása
A nevelési tanácsadás feladatrendszerét bővíti Nevelési tanácsadás rendszerét továbbfejleszti Intézményi formákat lazítja

3 1993. évi LXXIX tv. a közoktatásról
Kt. 35.§ (4): nevelési tanácsadás feladata: BTM megállapítása Szakvélemény készítése (BTM) Gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus, szülő bevonásával. Iskolakezdéshez szakvélemény

4 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 35.§(4) folyt.
Segítség a gyermek óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez,oktatásához HA a gyermek egyéni adottsága, fejlettsége, tehetsége, képessége, fejlődésének üteme indokolja. SZAKSZERŰ, RÉSZLETES ELŐREMUTATÓ VÁLTOZÁS A FELADATMEGHATÁROZÁSBAN

5 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 35.§(4) folyt.
Ki kérheti? Szülő Szülő egyetértésével óvoda, iskola, kollégium

6 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 35.§(4) folyt.
Mit ad a nevtan? Pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást. Támogatja a pedagógus nevelő és oktató munkáját Segíti a családdal való kapcsolattartást Elláthatja az iskolapszichológiai szolgáltatás feladatait is.

7 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 35.§(4) folyt.
Ha a gyermek fejlesztése az óvodában, iskolában folyik a BTM-es gyereknél: a nevtan. szakvéleménye alapján folyhat! A nevtan. ellenőrzi a szakvéleményben foglaltak végrehajtását.

8 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 35.§(4) folyt.
További feladat SzB által készített és a nevtannak megküldött szakvélemény alapján segítse A „megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége” miatt SNI gyermekek Óvodai, iskolai, kollégiumi ellátását. Az ellátás megszervezéséért az okt.-nev. intézmény vezetője felelős!

9 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 35.§(4) folyt. És 30.§(7)
A BTM-esek és a nem organikus SNI-sek ellátása: fejlesztő foglalkoztatás (30.§(7), ami megvalósítható a Nevelési tanácsadás Óvodai nevelés Iskolai nevelés (nem org. SNI-snél 52.§(6) b) időkeret terhére - 35.§(4); BTM-nél nincs nevesítve, talán 52.§(7) – felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció) Kollégiumi nevelés keretében.

10 FIGYELEM BTM gyereknél egyértelmű a nevtan. feladata.
Nem organikus SNI-snél iskolai ellátás esetén segíteni kell az oktatási-nevelési intézményt, de az ellátás megszervezése az okt-nev. intézmény felelőssége! Az ellátás több helyen is megvalósítható: nevtan, óvoda, iskola, kollégium (BTM és nem org.SNI esetén is (30.§(7)).

11 FIGYELEM SzB szakvéleményét precízen értelmezni Megvalósítani
Pontosítást kérni, ha nem fogalmaz egyértelműen (az ellenőrzés betű szerint a törvény szövegét keresi) Saját szakvéleményeinkben precíz kompetencia-megfogalmazást adni!

12 FIGYELEM Mi a fejlesztő foglalkozás és ki végezheti?
35.§(4) jól definiálja a nevelési tanácsadás vonatkozásában: pedagógiai, pszichológiai támogatás, fejlesztés, terápiás gondozás, pedagógus munkájának támogatása, családdal való kapcsolattartás segítése. A 14/1994 MKM r. biztosítja a szakmai kompetenciát.

13 FIGYELEM 2. DE! Az iskolában, óvodában a pedagógus munkakörök között fejlesztőpedagógus nem szerepel! Csak az integrációs felkészítésben, 300 tanulóra egy fő! (Kt. 1. sz. mell.) Szakmai kompetenciát a Kt. nem ír elő, elvben bármelyik pedagógus „fejleszthet”! EZ BAJ. PRECÍZEN KELL MEGHATÁROZNI A SZAKVÉLEMÉNYÜNKBEN, MILYEN SZAKEMBER KELL A GYEREKNEK.

14 FONTOS Tudatosítani és határozottan képviselni a
Felzárkóztatás (szaktanár, tanító) és a Fejlesztés (prevenció, korrekció, speciális szaktudás!) közötti különbséget.

15 NTE ÁLLÁSPONTJA:KIHELYEZHETŐ ÉS NEM KIHELYEZHETŐ ELLÁTÁSOK
FONTOS: minden feladatunkat a rendelkezésre álló kapacitás arányában kell és lehet elvégezni! Precíz statisztikát kell vezetni és kemény adatokkal érvelni a fenntartó felé A szakmaiság az első, a gyerek csak így kap megfelelő ellátást.

16 NTE ÁLLÁSPONTJA:KIHELYEZHETŐ ÉS NEM KIHELYEZHETŐ ELLÁTÁSOK
Szűrések Konzultáció, megfigyelés (indokolt esetben) Szaktanácsadás, szülői fórumok Kevésbé eszközigényes, egyszerűbb (fejlesztő/gyógypedagógiai) terápiák, vizsgálatok Iskolapszichológia (terápiát, komplex vizsgálatot nem végezhet!)

17 NTE ÁLLÁSPONTJA:KIHELYEZHETŐ ÉS NEM KIHELYEZHETŐ ELLÁTÁSOK
Nem helyezhető ki: Komplex vizsgálat, folyamatdiagnosztika (tesztek, vizsgálóeszközök, terápiás közeg) Pszichoterápia Eszközigényes terápiák Komplex terápiák (pszichológus-gyógy/fejlesztőpedagógus) Ha a szülő titoktartást kér!!!!

18 NTE ÁLLÁSPONTJA:KIHELYEZHETŐ ÉS NEM KIHELYEZHETŐ ELLÁTÁSOK
Első a szakmaiság! Független helyszín fontossága! (érdek-semlegesség, titoktartás, megbélyegzés elkerülése) A gyerek teljes körű érdekét kell nézni, nem az intézmény kényelmét. Megfelelő eszközök hiányában ellátás nem adható

19 KOMPLEX ELLÁTÁS Pszichológus, gyógy(fejlesztő)pedagógus együttes munkája szükséges a korrekt diagnózishoz Feltétlenül törekedni kell rá, hogy megfelelő szakember-ellátottság legyen mindenhol „fejlesztőközpont”-ként nem adható megfelelő ellátás még tanulási nehézség esetén sem

20 EGYÉRTELMŰ ÉS „LÁGY” FOGALMAK A FELADATMEGHATÁROZÁSBAN
Egyértelmű: pedagógiai, pszichológiai fejlesztés, terápiás gondozás „Lágy”: Segítség a gyermek iskolai-óvodai neveléséhez Támogatja a pedagógus nevelő és oktató munkáját Segíti a nem org. SNI gyerek óvodai, iskolai, kollégiumi ellátását

21 SEGÍTÉS, TÁMOGATÁS Helyi lehetőségek, igények, kapacitás függvényében.
Mindig a szakmaisághoz kell ragaszkodni A segítés pszichológiája: kölcsönösség, a segítség elfogadása, hasznosítása Őrizzük a bizalom, szakmai kultúránk kincseit

22 INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK
Egységes pedagógiai szakszolgálat (Kt. 33. §) Szervezetileg egységesen láthatja el a Ped. Szakszolgálatok (kivéve: SzB) Utazó hálózat működtetése Integrált SNI-s gyerekek ellátása Gyógytestnevelés PLUSZ: családsegítés, iskolaegészségügy – szakmai-szervezeti önállósággal

23 EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
Konkrétan: Gyógypedagógiai tanácsadás Fejlesztő felkészítés Nevelési tanácsadás Logopédia Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Konduktív pedagógia Gyógytestnevelés PLUSZ a családsegítés és iskolaegészségügy

24 EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
Indok: vidéken kevés a szakember Problémák: „giga-funkcionális” – diszfunkcionális lehet Szakmai irányítás? Nevtan. Komplex munkája, team? Szakvélemények milyen pecséttel? Milyen szakmai biztosíték? 14/1994. konkrétan erre az intézményi formára?

25 EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
Egyesületünk kérte: 14/1994 eszköz-szakember előírásait tartsák meg Nevtan. legyen szakmailag szervezetileg önálló (nem lehetett) „nevelési tanácsadó” név a szakvéleményen és a pecséten szerepeljen, ez biztosítja a megfelelő szakmai hátteret! Szakmai függetlenség

26 TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNYEK KT. 33§
Több variációt enged. 33.§(12): EGyMI – ben szakmai szervezeti önállósággal tagintézményként megszervezhető a nevelési tanácsadás (családsegítő, iskola-egészségügy is)

27 TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNYEK folyt.
PROBLÉMA: Gyógypedagógiai intézménybe visz normál populációt -inadekvát Integráció??? Társadalmi reakciók? Nevtan a gyerekpopuláció 15-20%-át látja el Az EGyMI a „fogyatékos”okat: 2-8% (diszesekkel)

28 OKÉV Elsőfokú hatóság Részletesen ld.: 95/A§

29 TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS
118. § (10)

30 HÁTRÁNYOS HELYZET 121.§(1) 14. HH Jegyző védelembe vette
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény HHH Még : szülő max. 8 osztály Erről gyámügyi eljárásban önkéntesen nyilatkozik

31 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY
121.§ 29. b. Aki a SzB véleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd

32 121.§29. b) Aki a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.

33 SZAKÉRTŐI 2007. dec. 31-ig felülvizsgál
Eldönti az új defínicó szerinti SNI fennállását vagy fenn nem állását Organikus vagy nem Nem org. SNI gyerek iratait március 15-ig megküldi a nevtannak 2008. aug. 31-ig juttatások és költségvetési támogatások tekintetében olyan SNI-s, mint régen 2008. szept. 1-től nem organikus SNI vonatkozik

34 VÉGE KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK, ÚJ FELADATOK A NEVELÉSI TANÁCSADÁSBAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések