Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK, ÚJ FELADATOK A NEVELÉSI TANÁCSADÁSBAN Dr. Szakács Katalin Klinikai Szakpszichológus Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK, ÚJ FELADATOK A NEVELÉSI TANÁCSADÁSBAN Dr. Szakács Katalin Klinikai Szakpszichológus Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium."— Előadás másolata:

1 JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK, ÚJ FELADATOK A NEVELÉSI TANÁCSADÁSBAN Dr. Szakács Katalin Klinikai Szakpszichológus Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával

2 Közoktatási tv. módosítása ► A nevelési tanácsadás feladatrendszerét bővíti ► Nevelési tanácsadás rendszerét továbbfejleszti ► Intézményi formákat lazítja

3 1993. évi LXXIX tv. a közoktatásról Kt. 35.§ (4): nevelési tanácsadás feladata: ► BTM megállapítása ► Szakvélemény készítése (BTM) ► Gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus, szülő bevonásával. ► Iskolakezdéshez szakvélemény

4 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 35.§(4) folyt. ► Segítség a gyermek óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez,oktatásához ► HA a gyermek egyéni adottsága, fejlettsége, tehetsége, képessége, fejlődésének üteme indokolja. SZAKSZERŰ, RÉSZLETES ELŐREMUTATÓ VÁLTOZÁS A FELADATMEGHATÁROZÁSBAN

5 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 35.§(4) folyt. Ki kérheti? ► Szülő ► Szülő egyetértésével óvoda, iskola, kollégium

6 Mit ad a nevtan? ► Pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást. ► Támogatja a pedagógus nevelő és oktató munkáját ► Segíti a családdal való kapcsolattartást ► Elláthatja az iskolapszichológiai szolgáltatás feladatait is. 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 35.§(4) folyt.

7 Ha a gyermek fejlesztése az óvodában, iskolában folyik a BTM-es gyereknél: ► a nevtan. szakvéleménye alapján folyhat! ► A nevtan. ellenőrzi a szakvéleményben foglaltak végrehajtását.

8 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 35.§(4) folyt. További feladat ► SzB által készített és a nevtannak megküldött szakvélemény alapján segítse ► A „megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége” miatt SNI gyermekek ► Óvodai, iskolai, kollégiumi ellátását. Az ellátás megszervezéséért az okt.-nev. intézmény vezetője felelős!

9 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 35.§(4) folyt. És 30.§(7) A BTM-esek és a nem organikus SNI-sek ellátása: ► fejlesztő foglalkoztatás (30.§(7), ami megvalósítható a 1. Nevelési tanácsadás 2. Óvodai nevelés 3. Iskolai nevelés (nem org. SNI-snél 52.§(6) b) időkeret terhére - 35.§(4); BTM-nél nincs nevesítve, talán 52.§(7) – felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció) 4. Kollégiumi nevelés keretében.

10 FIGYELEM ► BTM gyereknél egyértelmű a nevtan. feladata. ► Nem organikus SNI-snél iskolai ellátás esetén segíteni kell az oktatási-nevelési intézményt, de az ellátás megszervezése az okt-nev. intézmény felelőssége! ► Az ellátás több helyen is megvalósítható: nevtan, óvoda, iskola, kollégium (BTM és nem org.SNI esetén is (30.§(7)).

11 FIGYELEM ► SzB szakvéleményét precízen értelmezni ► Megvalósítani ► Pontosítást kérni, ha nem fogalmaz egyértelműen (az ellenőrzés betű szerint a törvény szövegét keresi) ► Saját szakvéleményeinkben precíz kompetencia-megfogalmazást adni!

12 FIGYELEM Mi a fejlesztő foglalkozás és ki végezheti? 1. 35.§(4) jól definiálja a nevelési tanácsadás vonatkozásában: pedagógiai, pszichológiai támogatás, fejlesztés, terápiás gondozás, pedagógus munkájának támogatása, családdal való kapcsolattartás segítése. A 14/1994 MKM r. biztosítja a szakmai kompetenciát.

13 FIGYELEM 2. DE! Az iskolában, óvodában a pedagógus munkakörök között fejlesztőpedagógus nem szerepel! ► Csak az integrációs felkészítésben, 300 tanulóra egy fő! (Kt. 1. sz. mell.) ► Szakmai kompetenciát a Kt. nem ír elő, elvben bármelyik pedagógus „fejleszthet”! ► EZ BAJ. PRECÍZEN KELL MEGHATÁROZNI A SZAKVÉLEMÉNYÜNKBEN, MILYEN SZAKEMBER KELL A GYEREKNEK.

14 FONTOS Tudatosítani és határozottan képviselni a ► Felzárkóztatás (szaktanár, tanító) és a ► Fejlesztés (prevenció, korrekció, speciális szaktudás!) közötti különbséget.

15 NTE ÁLLÁSPONTJA:KIHELYEZHETŐ ÉS NEM KIHELYEZHETŐ ELLÁTÁSOK FONTOS: ► minden feladatunkat a rendelkezésre álló kapacitás arányában kell és lehet elvégezni! ► Precíz statisztikát kell vezetni és kemény adatokkal érvelni a fenntartó felé ► A szakmaiság az első, a gyerek csak így kap megfelelő ellátást.

16 NTE ÁLLÁSPONTJA:KIHELYEZHETŐ ÉS NEM KIHELYEZHETŐ ELLÁTÁSOK ► Kihelyezhető 1. Szűrések 2. Konzultáció, megfigyelés (indokolt esetben) 3. Szaktanácsadás, szülői fórumok 4. Kevésbé eszközigényes, egyszerűbb (fejlesztő/gyógypedagógiai) terápiák, vizsgálatok 5. Iskolapszichológia (terápiát, komplex vizsgálatot nem végezhet!)

17 NTE ÁLLÁSPONTJA:KIHELYEZHETŐ ÉS NEM KIHELYEZHETŐ ELLÁTÁSOK ► Nem helyezhető ki: 1. Komplex vizsgálat, folyamatdiagnosztika (tesztek, vizsgálóeszközök, terápiás közeg) 2. Pszichoterápia 3. Eszközigényes terápiák 4. Komplex terápiák (pszichológus- gyógy/fejlesztőpedagógus) 5. Ha a szülő titoktartást kér!!!!

18 NTE ÁLLÁSPONTJA:KIHELYEZHETŐ ÉS NEM KIHELYEZHETŐ ELLÁTÁSOK ► Első a szakmaiság! ► Független helyszín fontossága! (érdek- semlegesség, titoktartás, megbélyegzés elkerülése) ► A gyerek teljes körű érdekét kell nézni, nem az intézmény kényelmét. ► Megfelelő eszközök hiányában ellátás nem adható

19 KOMPLEX ELLÁTÁS ► Pszichológus, gyógy(fejlesztő)pedagógus együttes munkája szükséges a korrekt diagnózishoz ► Feltétlenül törekedni kell rá, hogy megfelelő szakember-ellátottság legyen mindenhol ► „fejlesztőközpont”-ként nem adható megfelelő ellátás még tanulási nehézség esetén sem

20 EGYÉRTELMŰ ÉS „LÁGY” FOGALMAK A FELADATMEGHATÁROZÁSBAN ► Egyértelmű: pedagógiai, pszichológiai fejlesztés, terápiás gondozás ► „Lágy”: 1. Segítség a gyermek iskolai-óvodai neveléséhez 2. Támogatja a pedagógus nevelő és oktató munkáját 3. Segíti a nem org. SNI gyerek óvodai, iskolai, kollégiumi ellátását

21 SEGÍTÉS, TÁMOGATÁS Helyi lehetőségek, igények, kapacitás függvényében. Mindig a szakmaisághoz kell ragaszkodni A segítés pszichológiája: kölcsönösség, a segítség elfogadása, hasznosítása Őrizzük a bizalom, szakmai kultúránk kincseit

22 INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK ► Egységes pedagógiai szakszolgálat (Kt. 33. §) Szervezetileg egységesen láthatja el a ► Ped. Szakszolgálatok (kivéve: SzB) ► Utazó hálózat működtetése ► Integrált SNI-s gyerekek ellátása ► Gyógytestnevelés PLUSZ: családsegítés, iskolaegészségügy – szakmai- szervezeti önállósággal

23 EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Konkrétan: ► Gyógypedagógiai tanácsadás ► Fejlesztő felkészítés ► Nevelési tanácsadás ► Logopédia ► Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás ► Konduktív pedagógia ► Gyógytestnevelés PLUSZ a családsegítés és iskolaegészségügy

24 EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Indok: vidéken kevés a szakember Problémák: ► „giga-funkcionális” – diszfunkcionális lehet ► Szakmai irányítás? ► Nevtan. Komplex munkája, team? ► Szakvélemények milyen pecséttel? ► Milyen szakmai biztosíték? ► 14/1994. konkrétan erre az intézményi formára?

25 EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Egyesületünk kérte: ► 14/1994 eszköz-szakember előírásait tartsák meg ► Nevtan. legyen szakmailag szervezetileg önálló (nem lehetett) ► „nevelési tanácsadó” név a szakvéleményen és a pecséten szerepeljen, ez biztosítja a megfelelő szakmai hátteret! ► Szakmai függetlenség

26 TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNYEK KT. 33§ Több variációt enged. 33.§(12): EGyMI – ben szakmai szervezeti önállósággal tagintézményként megszervezhető a nevelési tanácsadás (családsegítő, iskola-egészségügy is)

27 TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNYEK folyt. PROBLÉMA: ► Gyógypedagógiai intézménybe visz normál populációt -inadekvát ► Integráció??? ► Társadalmi reakciók? ► Nevtan a gyerekpopuláció 15-20%-át látja el ► Az EGyMI a „fogyatékos”okat: 2-8% (diszesekkel)

28 OKÉV ► Elsőfokú hatóság ► Részletesen ld.: 95/A§

29 TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ► 118. § (10)

30 HÁTRÁNYOS HELYZET 121.§(1) 14. HH ► Jegyző védelembe vette ► Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény HHH ► Még : szülő max. 8 osztály ► Erről gyámügyi eljárásban önkéntesen nyilatkozik

31 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY 121.§ 29. b. Aki a SzB véleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd

32 121.§29. b) Aki a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.

33 SZAKÉRTŐI ► 2007. dec. 31-ig felülvizsgál ► Eldönti az új defínicó szerinti SNI fennállását vagy fenn nem állását ► Organikus vagy nem ► Nem org. SNI gyerek iratait 2008. március 15-ig megküldi a nevtannak 2008. aug. 31-ig juttatások és költségvetési támogatások tekintetében olyan SNI-s, mint régen 2008. szept. 1-től nem organikus SNI vonatkozik

34 VÉGE KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! www.nevtanegy.hu


Letölteni ppt "JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK, ÚJ FELADATOK A NEVELÉSI TANÁCSADÁSBAN Dr. Szakács Katalin Klinikai Szakpszichológus Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések