Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nevelési tanácsadók szerepe a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos organikus okra vissza nem vezethető rendellenessége.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nevelési tanácsadók szerepe a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos organikus okra vissza nem vezethető rendellenessége."— Előadás másolata:

1 A nevelési tanácsadók szerepe a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos organikus okra vissza nem vezethető rendellenessége esetében

2 Fogalmak meghatározása  Gyógypedagógiai pszichológiai diagnosztika, pszichiátriai betegségkategóriák ≠ a közoktatás finanszírozási besorolásával → sok félreértés  Gyengeség – nehézség – zavar  Fejlesztő-pedagógus / gyógypedagógus eltérő kompetenciái

3 Differenciálási problémák 1.  Tanulási gyengeség háttere: –az alacsonyabb intelligenciaszint specifikus sajátosságok nélkül (IQ: 70 – 85) –Nincsenek egyértelmű organikus vagy pszichogén okok –Nincsenek egyértelmű részképesség-zavarok –Művelődési esélyegyenlőtlenség hatásai gyakran megragadhatók

4 Differenciálási problémák 2.  Tanulási nehézség háttere: –Komplex tünetegyüttes –Az intellektus átlagos vagy jobb –Korai kezdet, bár ez csak visszatekintve áll össze egységes képpé –Az enyhe tüneteket a teljesítménnyel kapcsolatos sikertelenség súlyosbíthatja –Megfelelő ellátás esetén egyértelműen javuló tendencia

5 Differenciálási problémák 3.  Tanulási zavar: –Sajátos intelligenciastruktúra (szórt, többnyire 85 fölött) –Korai kezdet –Organikus, funkcionális, pszichoszociális kóroktan –Komplex tünetegyüttes, szindróma –A tünetek a befektetett pedagógiai segítségnyújtás dacára sem szűnnek meg, hanem különböző korrekciók, értékes kompenzációk jönnek létre.

6 Közoktatási nevezéktan Gyengeség Nehézség BTM Zavar 1. SNI B Zavar 2. SNI A HH / HHH Gyenge képességű gyermekek Tanulási, maga- tartási, beillesz- kedési nehézséggel küzdő gyermekek Sajátos nevelési igényű gyermekek Organikus okra nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenesség Organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenesség A megismerő funkciók és / vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége A megismerő funkciók és / vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége

7 Közoktatási ellátás szervezése Gyengeség Nehézség BTM Zavar 1. SNI B Zavar 2. SNI A Felzárkóztatás korrepetálás FejlesztésRehabilitációRehabilitáció Iskolai fejlesztő- pedagógus, tanító, tanár Fejlesztő- pedagógus, gyógypedagógus és nevelési tanácsadó szakembere Gyógypedagó- gus, nevelési tanácsadó szakembere Gyógypedagó- gus, pszichológus, gyermek- pszichiáter Tanórán és tanórán kívül Tanórán kívül

8 Milyen problémákkal jellemezhetők ezek a gyerekek? Gyengeség Nehézség TMB Zavar 1. SNI B Zavar 2. SNI A Olvasás- írásgyenges ég Olvasás- írás nehézség Olvasás- írászavar Diszlexia, diszgráfia Számolási gyengeség Számolási nehézség Számolás-zavarDiszkalkulia Gyengén kontrollált magatartás Magatartási és beilleszkedési nehézségek Magatartási és beilleszkedési zavarok (figyelem, cselekvésszerve- zés, koordináció) Autizmus spektrumzavar, szelektív mutizmus, ADHD, oppozíciós vis.

9

10 Az iskolai fejlesztő-pedagógus szerepe 1.  Kompetenciájának megfelelően,  egyéni fejlesztési terv alapján végzi a szakértői véleményben javasolt fejlesztéseket.  Terhelhetőségének függvényében vállal eseteket  A fejlesztő-pedagógusok etikai kódexének megfelelő körülmények között végzi a munkáját  Kapcsolatot tart a gyermekek tanítóival, szaktanáraival, az iskola igazgatójával

11 Az iskolai fejlesztő-pedagógus szerepe 2.  Kapcsolatot tart a nevelési tanácsadó szakembereivel  Nem ügyel a folyósón  Rendelkezésre áll a statisztikai adatszolgáltatáshoz  Vezeti a szükséges (?) dokumentációt, iskolai adatbázist épít ki: –kontrollvizsgálatok ideje –felmentések, határozatok, stb.

12 És mit tehet a nevelési tanácsadó? 1.  Pszichoterápiás ellátás!!!  Szakkonzultáció (szülővel, szociális munkással, pedagógussal)  Pedagógiai, gyógypedagógiai kezelési metódusok alkalmazása  Iskolapszichológiai szolgáltatáson keresztül az osztály életére is befolyást gyakorolhat, növeli az adott közösség mentálhigiénés színvonalát.  Szükség esetén utógondozás

13 És mit tehet a nevelési tanácsadó? 2.  Kapcsolatépítés a gyermek érdekében: pszichológiai eszközökkel segíteni az intézmény, a pedagógusok és a család közötti együttműködést.  Esetmegbeszélés (fejlesztő-pedagógussal, pedagógussal, logopédussal, szupervíziós csoportban)  Segítségnyújtás a szakértői bizottságok szakvéleményének értelmezésében  Szakértői részvétel az egyéni fejlesztési tervek kialakításában

14 Köszönöm a figyelmet!  Szakirodalom: Szvatkó A. Kiss B. Gy. Nagyné Győry M. Székely B.: (2001) Mit tehetünk értük a nevelési tanácsadóban? Fejlesztőpedagógia 2001 Dr. Szvatkó Anna Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó kilenc@fernevtan.hu


Letölteni ppt "A nevelési tanácsadók szerepe a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos organikus okra vissza nem vezethető rendellenessége."

Hasonló előadás


Google Hirdetések