Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógusok az OECD nemzetközi tanárvizsgálat (TALIS) tükrében Sági Matild Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Előadás a KÜLKESZ közgyűlésén Budapest, 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógusok az OECD nemzetközi tanárvizsgálat (TALIS) tükrében Sági Matild Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Előadás a KÜLKESZ közgyűlésén Budapest, 2012."— Előadás másolata:

1 Pedagógusok az OECD nemzetközi tanárvizsgálat (TALIS) tükrében Sági Matild Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Előadás a KÜLKESZ közgyűlésén Budapest, 2012. március 27.

2 A kutatások  OECD nemzetközi tanár kutatás (TALIS)  23 résztvevő ország (Ausztrália, Ausztria, Belgium (Fl.), Brazilia, Bulgária, Dánia, Észtország, Magyarország, Izland, Írország, Olaszország, Korea, Litvánia, Malajzia, Málta, Mexikó, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Törökország)  Standardizált kérdőíves adatfelvétel, 2008  ISCED 2 szinten tanító tanárok és iskolavezetők –Igazgatói és tanári kérdőív, –Országonként 200 iskola, iskolánként 20 pedagógus (+ az iskolavezető)  A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” című kiemelt projekt (Megvalósítók: Oktatáskutató és Fejlesztő intézet és Educatio Kft)

3 „ Az oktatás minősége egyike azon kulcsfontosságú tényezőknek, amelyek meghatározzák, hogy egy ország növelni tudja-e a versenyképességét”

4 Mitől függ az oktatás minősége? A választ a nemzetközi összehasonlító mérésekre alapozott elemzések adják meg

5 „A tanárok számítanak!” Mi befolyásolja a gyerekek iskolai teljesítményét? (Pisa adatokra, kompetencia-mérésekre alapozott kutatási eredmények: Hanushek, Kain, Rivkin, Darling-Hammond, Vignoles, …) A család szerepe a legfontosabb Az iskolán belüli drága megoldások nemigen hatnak Az iskolán belül a TANÁR A LEGFONTOSABB! McKinsey elemzés 2007: „Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében?" A megfelelő emberekből legyenek a tanárok A tanárképzés valóban eredményes oktatókká képezzen A rendszer a lehető legjobb színvonalú oktatást nyújtsa MINDEN gyermek számára. OECD 2005: „A tanárok számítanak!”

6 Mitől függ a tanári munka minősége?  A rekrutációtól:  A tanári pályára jelentkezők képességeitől, ambícióitól  A tanárjelöltek kiválasztásától (szűrés)  A tanárképzés minőségétől  A pályakezdők „betanításától”  A tanári munka minőségének értékelésétől, visszacsatolásától, az ehhez kapcsolódó jutalmazási és támogatási rendszertől (A tanárok egyénre szabott, fejlesztő szakmai támogatása)  A képzés, továbbképzés, hivatásbeli szakmai fejlődési lehetőségek rendszerétől  Az adott célkitűzésnek, az adott helyzetnek leginkább megfelelő „optimális keverék”  „Tanuló közösségek” jelentősége  Iskolavezetéstől  Attól, hogy hosszú távon (is) mennyire vonzó a tanári pálya  A fizetés számít  A tanári pályaív (oktatáson belüli karrier lehetőségek, önmegvalósítási lehetőségek) legalább ilyen fontosak  Munkafeltételek, iskolai légkör, tanítási környezet

7 A szakmai továbbfejlődés gyakorlata

8 A továbbképzések célkitűzései (OECD „A tanárok számítanak” (2005) és „Building a High- Quality Teaching Profession (2011))  Szakpolitikai vagy oktatáspolitikai reform megvalósításának elősegítése  Új feladatok ellátásához szükséges új típusú készségek, kompetenciák kialakítása és megszilárdítása  Az iskola speciális igényeire, az intézmény szakmai tevékenységének fejlesztésére irányuló intézmény-orientált szakmai továbbfejlődés („Tanuló közösség”)  A pedagógusok egyéni szakmai továbbfejlődési igényei („Élethosszig tanulás”)  Információk és jó gyakorlatok cseréje pedagógusok között, illetve pedagógusok, és egyéb oktatási szakemberek között  A gyengén teljesítő pedagógus támogatása abban, hogy eredményesebb tanárrá fejlődjenek.

9 A célok megjelenése Forrás: TÁMOP 3.1.1 kiemelt fejlesztési projekt  Minden érintettnek meggyőződése, hogy a tanárok folyamatos szakmai fejlődésére szükség van  A pedagógusok szeretnek tanulni, folyamatosan továbbképzik magukat DE:  A legtöbb tanár nem tudja pontosan megfogalmazni, hogy milyen témakörű, típusú szakmai fejlesztésre lenne szüksége  Az iskolavezetők többségének nincs különösebb koncepciója az intézményi vagy egyéni szintű szakmai továbbfejlődés fő irányáról  Nincs kapcsolat a szakmai munka értékelése és a szakmai továbbfejlődés, továbbfejlesztés között

10 A rendszer mégis működik…

11 A szakmai fejlesztésekben való részvétel az elmúlt 18 hónapban, % Forrás: TALIS 2008 A hagyományos képzési formák dominanciája A tanuló közösségek koncepciójára épülő szakmai továbbfejlesztési módszer lassú, ám a nemzetközi trendektől lényegileg nem elmaradó mértékű.

12 A kívánt továbbképzésben való részvétel elmaradásának okai Forrás: TALIS 2008, akadályról beszámoló pedagógusok %-a Programokban nincs hiány Financiális korlátok ott, ahol: Igény van a képzésre, De ezt nem tudják pályázati forrásból finanszírozni, Mert az iskola számára az adott cél-pályázati forrás nem elérhető

13 Szervezeti-financiális keretek és hatásuk  Az iskoláknak, és a legtöbb fenntartóknak nincs apparátusa a pályázati adminisztrációhoz  Nincs a rendszerben olyan segítő szervezet, amely érdek-semleges módon támogatná az iskolák és fenntartók pályázati tevékenységét  Kettős finanszírozás: –Normatív támogatás – egyéni és iskolai szintű célok –Pályázati források – központi stratégiák Normatív:Pályázati: Max. 3,4 milliárd Ft/év több 10 milliárd Ft  A pályázati források dominanciája KÖVETKEZMÉNY: A továbbképzéseket végző, többségükben profit-orientált cégek kiléptek a szolgáltatói szerepkörből, pro-aktív résztvevői lettek a rendszernek. Az alapvetően szakmai jellegű döntéseket más – nem szakmai – érdekek, szempontok is jelentősen befolyásolhatják.

14 Minőségbiztosítás?  Nincs külső szakmai kontroll  A belső szakmai kontroll esetleges, egyéni tényezők függvénye  A „vevő-elégedettség” mérése csak formalitás  Nincs nyilvánosság és transzparencia  Van viszont „pályázati tanácsadás” KÖVETKEZMÉNY:  A pedagógusok és iskolák informális úton tájékozódnak és döntenek a továbbképzésekről  Még határozott továbbképzési célkitűzés esetén sem lehetnek biztosak abban, hogy a legjobb szolgáltatást választották  Így a piaci minőségbiztosítási mechanizmusok (a legjobbak megerősödnek, a gyengék kihullanak) sem működnek

15 A tanári munka értékelésének gyakorlata

16 A vizsgálatot megelőző 18 hónapban NEM értékelték a munkáját, % Forrás: TALIS 2008

17 Külső szakmai értékelés hiánya Nem kapott külső szakmai értékelést a vizsgálatot megelőző 18 hónapban, % Forrás: TALIS 2008 Ritka a külső értékelés A hagyományos belső értékelés dominanciája

18 A szakmai értékelés kimenetei Forrás: TALIS 2008

19  Az értékelés nem kapcsolódik össze szakmai fejlesztési támogatással  Az értékelésnek nincs észlelhető direkt hatása a szakmai pályaívre Mégis:  A pedagógusok munkájuk értékelését pozitívan fogadják  A munkájukról való visszajelzéseket gyakorlati támogatásként élik meg

20 Összegzés  Az oktatás minősége a pedagógusok munkájának minőségétől függ  A főbb tényezők tekintetében a nemzetközi középmezőnyben helyezkedünk el  A pedagógus hivatás megerősítéséhez nemcsak az egyes tényezők javítására, de az elemek közötti koherencia megerősítésére is szükség van

21 Dia címe Köszönjük a figyelmet! Sági Matild Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet sagi.matild@ofi.hu


Letölteni ppt "Pedagógusok az OECD nemzetközi tanárvizsgálat (TALIS) tükrében Sági Matild Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Előadás a KÜLKESZ közgyűlésén Budapest, 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések