Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Kaposi József főigazgató A pedagógiai szakmai szolgáltatás új rendszerének.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Kaposi József főigazgató A pedagógiai szakmai szolgáltatás új rendszerének."— Előadás másolata:

1 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Kaposi József főigazgató A pedagógiai szakmai szolgáltatás új rendszerének és feladatainak irányelvei Budapest, 2013. március 5.

2 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Az alprojekt címe: A pedagógiai szakmai szolgáltatások intézményrendszerének kialakítása (kutatásokra támaszkodó fejlesztési projekt) Az alprojekt két tartalmi területe: a)A pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerének elemzése és intézményi hálózatának megújítása b)A referenciaintézményi rendszer fejlesztése és beillesztése a pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerébe A pedagógiai szakmai szolgáltatás és a TÁMOP 3.1.1./2. alprojekt

3 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Terület: A pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerének elemzése és intézményi hálózatának megújítása: Feladat: A pedagógiai intézetek esetében elsősorban a jogszabályokkal összhangban álló szakmai irányítási és koordinációs feladatok részleteinek kimunkálása, kereteinek kialakítsa a cél – szorosan együttműködve a pedagógiai intézetek érintett munkatársaival. A projekten belüli feladatok - A

4 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Terület: A referenciaintézményi rendszer fejlesztése és beillesztése a pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerébe: Feladat: A referenciaintézmények (vagy a ma már terjedőben lévő másik kifejezéssel: az innovatív bázisintézmények) esetében továbbra is változatlan az eredeti feladat: a hálózat fejlesztése, a szolgáltatási rendszerbe való integrálása, és ajánlások kidolgozása a működéséhez szükséges jogszabályi-finanszírozási feltételek megteremtése érdekében. A projekten belüli feladatok - B

5 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A két pólus: 1.A megyei pedagógiai intézetek hálózata 2.Az innovatív bázisintézmények hálózata A két szolgáltató pólus kapcsolata: Mindkettő a pedagógusok szakmai tudásának fejlesztését, munkájuk gyakorlati segítését szolgálja, csak más logika szerint:  A pedagógiai intézeti hálózatban „felülről lefelé” terjednek a hatások, a referencia-intézmények pedig, mint a helyi innovációk bázisai „alulról felfelé” ható fejlesztő impulzusokat adnak az oktatás rendszerének.  E két pólus szerves összekapcsolása révén egy olyan zárt és dinamikus fejlesztési kör alakulhat ki, amelyben a „terepen” kiérlelt és bevált, illetve az oktatáspolitika által megerősíteni kívánt módszerek és pedagógiai értékek folyamatosan bevihetők az oktatás fő áramába. A két szolgáltatói pólus rendszerszintű kapcsolata

6 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A pedagógusok mesterségbeli tudásának vizsgálata: Cél: a szakmai szolgáltatásokkal szembeni igények és szükségletek azonosítása A pedagógiai szakmai szolgáltatások feladathálójának és intézményi szervezeti kereteinek vizsgálata: Cél: a szolgáltatási igények és szükségletek kielégítésére alkalmas válaszok keresése A pedagógiai szakmai szolgáltatások gazdasági és finanszírozási környezetének vizsgálata: Cél: annak kiderítése, hogy milyen jól működő modelljei lehetnek a szakmai szolgáltató rendszer hatékony működtetésének A szolgáltatói intézményrendszer fejlesztését támogató kutatások

7 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 a)A szakmai irányítást és koordinációt támogató rendszer kialakítása az OFI-n belül Legfontosabb elemei: –Az érintettek igényeinek és a fenntartói szándékoknak az azonosítására épülő online információs rendszer létrehozása az OFI honlapjának részeként. –A hálózaton belüli vertikális és horizontális szervezeti kapcsolatok és kommunikációs csatolnák kiépítése, illetve megerősítése a projekt időszaka alatt. –Annak a rutinnak a kialakítása, amely az uniformizálás igénye nélkül képes biztosítani a szakmai szolgáltatások országos szinten való összehangolását és egységes szakmai irányítását. A projekt keretében megvalósuló fejlesztések I.

8 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 b)A szakmai szolgáltatások minőségfejlesztési modelljének kidolgozása Legfontosabb elemei: –Minőségi kritériumok és indikátorok meghatározása a szolgáltató rendszer számára. –Önértékelési szempontok és egy minőségfejlesztési modell első változatának kialakítása. c) A közoktatáson belüli horizontális tudásmegosztás általános és gyakorlatias hazai módszertanának megalapozása A projekt keretében megvalósuló fejlesztések II.

9 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A projekt törekszik a közös fogalomrendszer kialakítására, és a résztevékenységek összehangolására a témánkkal tartalmilag érintkező többi kiemelt projekttel. Ezek közül a legfontosabbak a következők: –A pedagógusképzés támogatása (3.1.5.) –Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban (3.1.8.) –A szakszolgálatok fejlesztése (3.4.2.) –A helyi oktatásirányítás fejlesztése (3.1.10.) Illeszkedés a párhuzamos folyamatokhoz

10 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Szoros munkakapcsolatot alakított ki az OFI Pedagógiai Szolgáltató Központjával. Együttműködés eredményeként:  egyrészt szerepet vállal a PSZK feladatrendszerének, működési formáinak megtervezésében és kialakításában;  másrészt kutatási és fejlesztési eredményeit – a két év folyamán – átadja a PSZK-nak, közösen tesztelve és javítva a szakmai irányítás és koordináció lépésről lépésre megszülető kereteit. Fenntarthatóság

11 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Ütemezés I. A pedagógusok mesterségbeli tudásának vizsgálata – kvantitatív és kvalitatív eszközökkel 2013. november A pedagógusok mesterségbeli tudásának emelését biztosító tényezők leírása 2014. január Szakmai ajánlások megfogalmazása a pedagógusképzési és továbbképzési rendszer számára 2014. február A pedagógiai szakmai szolgáltatás rendszerének elemzése – a hazai intézményrendszer vizsgálata és nemzetközi példák tanulmányozása 2014. május Javaslattétel a megújított intézményrendszer szakmai profiljának és feladathálójának kialakítására 2014. szeptember a szakmai szolgáltatási rendszer gazdasági és finanszírozási környezetének feltárása 2014. május

12 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Ütemezés II. javaslatok az egyes szakmai szolgáltatási szereplők feladatelosztásáról 2014. július a szakmai szolgáltatást végző szakemberek körének meghatározása és rájuk vonatkozó kvalifikációs és szakmai elvárások megfogalmazása 2014. július a pedagógiai szakmai szolgáltatási intézményrendszer szakmai koordinációjának és felügyeletének kialakítása 2015. január javaslat a referencia-intézmények új szerepére, a referencia- intézményi struktúra kialakítására 2014. március a referencia-intézményi rendszer illesztése a pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerébe 2014. december


Letölteni ppt "„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Kaposi József főigazgató A pedagógiai szakmai szolgáltatás új rendszerének."

Hasonló előadás


Google Hirdetések