Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás a TÁMOP 3.1.1. projekt bemutatása Sinka Edit Budapest.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás a TÁMOP 3.1.1. projekt bemutatása Sinka Edit Budapest."— Előadás másolata:

1 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás a TÁMOP 3.1.1. projekt bemutatása Sinka Edit Budapest 2013. február 27.

2 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A programról Konzorciumvezető: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Partnerek:Oktatási Hivatal Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Időtartam: 30 hónap Cél: A közoktatás-fejlesztés szakmai, informatikai támogatása, minőségbiztosítása és nyomon követése

3 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Tartalmi fejlesztések • Új kerettantervek fejlesztése és iskolai bevezetésük segítése • Tankönyv- és taneszközfejlesztés kutatása és akkreditációs szakértőik felkészítése • Minta egy kiválasztott évfolyam tantárgyi standardjaira – kimeneti követelmények újragondolása

4 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Pedagógiai szakmai szolgáltatások A szolgáltatási szükségletek azonosítása a pedagógusok mesterségbeli tudásának elemzésével A megújított szolgáltató intézmények szakmai profiljának és feladathálójának kialakítása, egységes szakmai irányításuk támogatása A referenciaintézmények szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerében

5 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Nevelési-oktatási programok kidolgozása A fejlesztések a kerettantervek által le nem kötött időkeretre irányulnak, egész napos iskolában gondolkodva. -Alsó tagozat -Komplex művészeti nevelés -Természettudomány -Gyakorlati élet -Felzárkóztatás -Ökoiskola Tanórán kívüli foglalkozások jó gyakorlatainak gyűjtése

6 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Policy elemzések A szakmapolitikai döntéshozatal támogatása kiemelten az alábbi területeken: • az iskolafenntartás változásainak a közoktatásra gyakorolt hatásai, • a közoktatás finanszírozásával kapcsolatos változások várható hatásai, • a kötelező óvodáztatás korhatára kiterjesztésének várható hatásai, • a tanulási utak elemzése középfokon, • a hátránykompenzációra irányuló fejlesztések szakmai megalapozása, • a közoktatás minőségének és eredményességének vizsgálata, • az iskola belső világát alakító tényezők vizsgálata az iskola nevelő szerepének fejlesztése érdekében. Tudástár létrehozása, amely a köznevelési ágazati irányítási és szakmapolitikai döntések megalapozását segíti

7 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Korábbi fejlesztések hatásának vizsgálata Az eddigi beavatkozások komplex (jogi, finanszírozási, fejlesztési) elemzése, értékelése és fejlesztési célú visszacsatolása Kiemelt területek: • Tehetséggondozás, • Felzárkóztatás, • szakiskolai fejlesztési programok, • pedagógus-továbbképzés. Kimutatható-e összefüggés a beavatkozások és az oktatás eredményessége, minőségi javulása között?

8 Az Oktatási Hivatal feladatai a projektben 1.A Köznevelési Információs Rendszer megújítása, a köznevelési rendszer átalakulásával keletkező új igények kiszolgálása Eredmény: KIR 2.0 2.Az új köznevelési rendszerhez kapcsolódó jogalkotási feladatok közoktatás-szakmai támogatása Eredmény: összefoglaló elemzés és javaslat az új köznevelési rendszerhez illeszkedő jogszabályokról, egyéb jogalkotási feladatokról, a jogalkotási gyakorlatról

9 Az Oktatási Hivatal feladatai a projektben 3. Köznevelési Információs és Közösségi Portál kialakítása 4.A Nemzeti Köznevelési Akkreditációs Központ kialakítása Eredmény: – összefoglaló tanulmány a jelenlegi akkreditációs eljárásokról – javaslat a meglévő akkreditációs eljárások megújítására, illetve új akkreditációs eljárások kidolgozására, a szükséges akkreditációs szakértők képzési tananyagára, az NKAK szakmai és tárgyi feltételrendszerére

10 Az Oktatási Hivatal feladatai a projektben 5.A közoktatási konstrukciókban kifejlesztett szolgáltatások és termékek egyenletesen magas minőségi szintjének biztosítása Eredmény: – kutatási jelentés a jelenlegi minőségbiztosítási eljárások vizsgálatáról, – javaslat a köznevelési minőségbiztosítási rendszerre, – képzésfejlesztési folyamatleírások, minőségbiztosítási kézikönyv(ek). 6.Tájékoztatás, kiadványok, rendezvények

11 Az óvodai neveléshez kapcsolódó fejlesztések támogatása Kutatások hazai és nemzetközi jó gyakorlatok területén „Javaslatok” és „Stratégiai dokumentáció” a szakmapolitikai döntéshozatal támogatására Módszertani, szervezetfejlesztési és képzési programok 300 óvodapedagógus bevonásával 100 óvodásból 25 él olyan családban, ahol a segélyezési küszöb alatti jövedelemből élnek, és a szülők egyikének sincs 8 általános iskolai osztálynál magasabb iskolai végzettsége 2014. szeptember 1-jétől 3 éves kortól kötelező az óvodába járás Jelenleg a tanköteles korúak 20-22% -a óvodában marad még egy évet!

12 A különleges bánásmódot igénylő gyermekek oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférésének támogatása – tevékenységek és várható eredmények  Korai gyermekkori ellátórendszer fejlesztése Átlagosan 11 ezer gyerek igényel korai terápiás fejlesztést protokoll modellprogramok  Diagnosztikus ellátórendszer támogatása Nyelvi képességeket vizsgáló eszközök Szakemberek képzése 5 teszt – 25 000 eset 200 szakember  Munkaerő-piaci átvezetés támogatása helyzetfeltárás hiányterületi fejlesztés egyéni átvezetési programok 2009-ben az elsősök 35% -a az iskolaév során kapta meg az SNI kategóriát

13 Hálózatkoordináció Jó gyakorlatok Országos lefedettség Országos konferenciák 50 műhelymunka Értékelési rendszer Minősítési eljárás Új adatbázis, új funkciókkal Már publikus 2786 jó gyakorlat

14 Referenciaintézmények A referenciaintézmények országos hálózata 780 594 TÁMOP 3.1.7 minősítési eljárás kidolgozása minősítési eljárás lebonyolítása referenciaintézmén yi adatbázis létrehozása

15 Digitális pedagógia m-learning Nyílt forráskód IKT és SNI Virtuális oktatás Digitális írástudás

16 Sulinet fejlesztése Digitális jó gyakorlatok

17 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Köszönöm a figyelmet! Sinka Edit sinka.edit@ofi.hu www.ofi.hu


Letölteni ppt "„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás a TÁMOP 3.1.1. projekt bemutatása Sinka Edit Budapest."

Hasonló előadás


Google Hirdetések