Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vízjog időszerű kérdései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vízjog időszerű kérdései"— Előadás másolata:

1 A vízjog időszerű kérdései
VÍZÜGY A vízjog időszerű kérdései A vízgazdálkodásról szóló törvény módosítása Dr. Szüts Korinna főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Vízgazdálkodási Főosztály Magyar Hidrológiai Társaság, XXVII. Országos Vándorgyűlés Baja, július 1-3.

2 KIINDULÓPONT, JELENLEGI HELYZET
A VÍZIKÖZMŰ HÁLÓZATOK ÁLLAPOTA RENDKÍVÜL LEROMLOTT SZÉTAPRÓZÓDOTT SZOLGÁLTATÓI SZFÉRA DÍJKÉPZÉSI RENDSZER ANOMÁLIÁI DÍJTÁMOGATÁSI RENDSZER (870 Ft + Áfa feletti támogatás) HIÁNYOS HATÓSÁGI SZERVEZETRENDSZER AZ ÜZEMELTETÉS TERÜLETÉN (működtetési engedély, felügyeleti tevékenység) A JELENLEGI SZABÁLYOZÁS HÁNYOSSÁGAI TULAJDONI VISZONYOK

3 KIINDULÓPONT, JELENLEGI HELYZET
8. AZ ÁLLAMI VAGYONRÓL SZÓLÓ ÉVI CVI. TÖRVÉNY ÁLTAL TEREMTETT HELYZET 9. PRIVATIZÁCIÓS TÖREKVÉSEK 10. AZ ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ VÁLLALATOK JELENLEGI HELYZETE 11. UNIÓS ELŐÍRÁSOK – TELJES KÖLTSÉGMEGTÉRÜLÉS ELVE 12. DÍJEMELKEDÉS ELKERÜLHETETLENSÉGE

4 ÚJ DÍJKÉPZÉSI RENDSZER INTEGRÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE MEGFELELŐ SZABÁLYOZÁS!!!
Megoldás??? MŰKÖDTETÉSI ENGEDÉLY??? ÚJ DÍJKÉPZÉSI RENDSZER ??? INTEGRÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE ??? MEGFELELŐ SZABÁLYOZÁS!!!

5 A VÍZIKÖZMŰVEKRŐL ÉS A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY
VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

6 VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 1995. ÉVI LVII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
FOGALMAK (regionalitás elve, víziközmű vagyon, működtető vagyon) TULAJDONNAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS VÍZIKÖZMŰVEK MŰKÖDTETÉSÉNEK FORMÁI (költségvetési és önkormányzati intézmények megszüntetési kötelezettsége) FELÚJÍTÁSI ÉS REKONSTRUKCIÓS TERV KÉSZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG KONCESSZIÓRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS ÁGAZATI SZABÁLYOK MEGADÁSA VAGYONKEZELÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDSÉ KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI)

7 VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 1995. ÉVI LVII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSKÖTÉSI KÖTELEZETTSÉG FOGYASZTÓ-SZOLGÁLTATÓ KÖZÖTTI JOGVISZONY SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS IGÉNYBEVÉTELLEL TÖRTÉNŐ LÉTREJÖTTE DÍJFIZETÉS ALAPJA: BEKÖTÉSI VÍZMÉRŐ (ettől eltérő megállapodás hiányában) DÍJFIZETÉS ELMARADÁSA ESETÉN ALKALMAZHATÓ SZANKCIÓK RÁKÖTÉSI KÖTELEZETTSÉG JEGYZŐI JOGKÖR KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI ADATKEZELÉSI FELHATALMAZÁS

8 VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 1995. ÉVI LVII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
SZOLGÁLTATÓK KÖZÖTTI ADATÁTADÁSI KÖTELEZETTSÉG VÍZIKÖZMŰ-FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK TULAJDONJOG KORLÁTOZÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA (tűrési kötelezettség – közérdekű használati jog, szolgalom - kisajátítás)

9 VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 1995. ÉVI LVII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
12. VÍZJOGI HATÓSÁGI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTÁSA vízgazdálkodási bírság megszüntetési engedély vízhasználat szüneteltetése Ket. – ellenőrzés (vízügyi felügyelet) építésfelügyelet

10 VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 1995. ÉVI LVII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
13. VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATA fogalmak (társulati érdekeltségi hozzájárulás, közcélú érdekeltségi hozzájárulás, érdekeltségi terület) közös szabályok – ld. létrehozás, érdekeltségi hozzájárulás, vagyonnal való gazdálkodás törvényességi és szakmai felügyelet vízitársulat – háttérszabály: Gt., víziközmű társulat – önálló szabályozás

11 VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 1995. ÉVI LVII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
14. A VÍZKÉSZLETJÁRULÉKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATA bejelentés - nyilatkozat mentességi esetek felülvizsgálata alapdíjak emelésének megfontolása

12 VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 1995. ÉVI LVII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
A hatálybalépés tervezett időpontja: január 1. (????) Kapcsolódó jogszabályok a közműves ivóvízellátásról és közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm.r. a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. r. 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási társulatokról 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról

13 A vízjog EGYÉB időszerű kérdései
a bányászatról szóló törvény módosítása (Gazdasági Bizottság törvényjavaslata) a Vgtv. módosítása – visszasajtolási kötelezettség árvízi kockázatkezelő térképezés – kormányrendelet országos vízgazdálkodási szabályzat felülvizsgálata (kormányrendelet, miniszteri rendelet) nagyvízi mederkezelési tervek – MÁSZ (kormányrendelet, miniszteri rendelet) vízbázisvédelem (kormányrendelet) OKKP felülvizsgálata

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A vízjog időszerű kérdései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések