Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vízjog időszerű kérdései A vízgazdálkodásról szóló törvény módosítása Dr. Szüts Korinna főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Vízgazdálkodási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vízjog időszerű kérdései A vízgazdálkodásról szóló törvény módosítása Dr. Szüts Korinna főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Vízgazdálkodási."— Előadás másolata:

1 A vízjog időszerű kérdései A vízgazdálkodásról szóló törvény módosítása Dr. Szüts Korinna főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Vízgazdálkodási Főosztály Magyar Hidrológiai Társaság, XXVII. Országos Vándorgyűlés Baja, 2009. július 1-3. VÍZÜGY

2 KIINDULÓPONT, JELENLEGI HELYZET 1.A VÍZIKÖZMŰ HÁLÓZATOK ÁLLAPOTA RENDKÍVÜL LEROMLOTT 2.SZÉTAPRÓZÓDOTT SZOLGÁLTATÓI SZFÉRA 3.DÍJKÉPZÉSI RENDSZER ANOMÁLIÁI 4.DÍJTÁMOGATÁSI RENDSZER (870 Ft + Áfa feletti támogatás) 5.HIÁNYOS HATÓSÁGI SZERVEZETRENDSZER AZ ÜZEMELTETÉS TERÜLETÉN (működtetési engedély, felügyeleti tevékenység) 6.A JELENLEGI SZABÁLYOZÁS HÁNYOSSÁGAI 7.TULAJDONI VISZONYOK

3 KIINDULÓPONT, JELENLEGI HELYZET 8. AZ ÁLLAMI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CVI. TÖRVÉNY ÁLTAL TEREMTETT HELYZET 9. PRIVATIZÁCIÓS TÖREKVÉSEK 10. AZ ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ VÁLLALATOK JELENLEGI HELYZETE 11. UNIÓS ELŐÍRÁSOK – TELJES KÖLTSÉGMEGTÉRÜLÉS ELVE 12. DÍJEMELKEDÉS ELKERÜLHETETLENSÉGE

4 MEGFELELŐ SZABÁLYOZÁS!!! ÚJ DÍJKÉPZÉSI RENDSZER ??? ??? INTEGRÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE ??? ??? MŰKÖDTETÉSI ENGEDÉLY???

5

6 VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 1995. ÉVI LVII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA 1.FOGALMAK (regionalitás elve, víziközmű vagyon, működtető vagyon) 2.TULAJDONNAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 3.VÍZIKÖZMŰVEK MŰKÖDTETÉSÉNEK FORMÁI (költségvetési és önkormányzati intézmények megszüntetési kötelezettsége) 4.FELÚJÍTÁSI ÉS REKONSTRUKCIÓS TERV KÉSZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG 5.KONCESSZIÓRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS ÁGAZATI SZABÁLYOK MEGADÁSA 6.VAGYONKEZELÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDSÉ KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI) §

7 VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 1995. ÉVI LVII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA 7.ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSKÖTÉSI KÖTELEZETTSÉG 8. FOGYASZTÓ-SZOLGÁLTATÓ KÖZÖTTI JOGVISZONY •SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS IGÉNYBEVÉTELLEL TÖRTÉNŐ LÉTREJÖTTE •DÍJFIZETÉS ALAPJA: BEKÖTÉSI VÍZMÉRŐ (ettől eltérő megállapodás hiányában) •DÍJFIZETÉS ELMARADÁSA ESETÉN ALKALMAZHATÓ SZANKCIÓK •RÁKÖTÉSI KÖTELEZETTSÉG •JEGYZŐI JOGKÖR •KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI •ADATKEZELÉSI FELHATALMAZÁS

8 VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 1995. ÉVI LVII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA 9.SZOLGÁLTATÓK KÖZÖTTI ADATÁTADÁSI KÖTELEZETTSÉG 10.VÍZIKÖZMŰ-FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 11. TULAJDONJOG KORLÁTOZÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA (tűrési kötelezettség – közérdekű használati jog, szolgalom - kisajátítás)

9 12. VÍZJOGI HATÓSÁGI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTÁSA •vízgazdálkodási bírság •megszüntetési engedély •vízhasználat szüneteltetése •Ket. – ellenőrzés (vízügyi felügyelet) •építésfelügyelet VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 1995. ÉVI LVII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

10 13. VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATA •fogalmak (társulati érdekeltségi hozzájárulás, közcélú érdekeltségi hozzájárulás, érdekeltségi terület) •közös szabályok – ld. létrehozás, érdekeltségi hozzájárulás, vagyonnal való gazdálkodás •törvényességi és szakmai felügyelet •vízitársulat – háttérszabály: Gt., víziközmű társulat – önálló szabályozás VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 1995. ÉVI LVII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

11 14. A VÍZKÉSZLETJÁRULÉKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATA •bejelentés - nyilatkozat •mentességi esetek felülvizsgálata •alapdíjak emelésének megfontolása VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 1995. ÉVI LVII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

12 A hatálybalépés tervezett időpontja: 2010. január 1. (????) Kapcsolódó jogszabályok -a közműves ivóvízellátásról és közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm.r. -a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. r. -160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási társulatokról -43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról

13 A vízjog EGYÉB időszerű kérdései -a bányászatról szóló törvény módosítása (Gazdasági Bizottság törvényjavaslata) -a Vgtv. módosítása – visszasajtolási kötelezettség -árvízi kockázatkezelő térképezés – kormányrendelet -országos vízgazdálkodási szabályzat felülvizsgálata (kormányrendelet, miniszteri rendelet) -nagyvízi mederkezelési tervek – MÁSZ (kormányrendelet, miniszteri rendelet) -vízbázisvédelem (kormányrendelet) -OKKP felülvizsgálata

14


Letölteni ppt "A vízjog időszerű kérdései A vízgazdálkodásról szóló törvény módosítása Dr. Szüts Korinna főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Vízgazdálkodási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések