Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közbeszerzési törvény változásai dr. Fülöp-Tóth Eszter főosztályvezető-helyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közbeszerzési törvény változásai dr. Fülöp-Tóth Eszter főosztályvezető-helyettes."— Előadás másolata:

1 A közbeszerzési törvény változásai dr. Fülöp-Tóth Eszter főosztályvezető-helyettes

2 A közbeszerzési törvény változásai  2008. évi CVIII. törvény átfogóan módosította a Kbt.-t.  Módosítások nagy része 2009. április 1-jén (2009. okt.1-jén) lép hatályba, másik részük 2010. január 1-jén, illetve 2010. július 1-jén.

3 A közbeszerzési törvény változásai A módosítások csoportosítása: 1. Közbeszerzési rendszer egyszerűsítése 2. Adminisztratív terhek csökkentése 3. Átláthatóságot, nyilvánosságot, verseny tisztaságát elősegítő szabályok 4. Jogalkalmazási tapasztalatokon alapuló módosítás 5. Jogorvoslati eljárás módosítása

4 Közbeszerzési rendszer egyszerűsítése  3 eljárási rezsim helyett 2 bevezetése  Közösségi értékhatárt elérő, valamint közösségi értékhatár alatti eljárás → új egyszer ű eljárás (mind kormányzati, mind közszolgáltató beszerzőknél)  Egyszer ű sített eljárás megszüntetése, új egyszer ű eljárás alkalmazása

5 Közbeszerzési rendszer egyszerűsítése Nemzeti eljárás értéksávja (nettó!!!) kormányzati beszerzők esetében:  árubeszerzés: 8 000 000 - 53 012 225 Ft  szolgáltatás megrendelése: 8 000 000 – 53 012 225 Ft  építési beruházás: 15 000 000 – 1 325 305 627 Ft (DE: ha eléri 662 652 813,5 Ft-t → közösségi eljárás, nemzeti hirdetménnyel)

6 Közbeszerzési rendszer egyszerűsítése Nemzeti eljárás értéksávja (nettó!!!) kormányzati beszerzők esetében:  szolgáltatási koncesszió: 25 000 000 Ft –  építési koncesszió 100 000 000 – 1 325 305 627 Ft (DE: ha eléri 662 652 813,5 Ft-t → közösségi eljárás, nemzeti hirdetménnyel)

7 Adminisztratív terhek csökkentése  Kizáró okok előzetes igazolási kényszerének megszüntetése  Elektronikus hirdetményfeladás és a közbeszerzési eljárás elektronikus úton történő lefolytatásának kötelezővé tétele lépcsőzetes hatályba lépéssel

8 Átláthatóságot, gazdasági versenyt elősegítő szabályok  Közbeszerzési eljárással kapcsolatos adatok közzétételének előírása (eljárás megindításától szerződés megkötéséig, teljesítéséig)  Megkötött szerződés nyilvános, közérdekű adatnak minősül, honlapon/KT honlapján közzé kell tenni.  Éves összesített közbeszerzési terv legkésőbb április 15-ig (honlap, helyben szokásos mód)

9 Átláthatóságot, gazdasági versenyt elősegítő szabályok  Szakértelem, eljárásba bevont személyek felelőssége: hirdetmény ellenjegyzése → felelősség jogszabálynak való megfelelésért, kötelező bírságolás (KDB)  Átláthatósági megállapodás (csak lehetőség)

10 Átláthatóságot, gazdasági versenyt elősegítő szabályok  Gazdasági verseny érvényesülését elősegítő szabályok (kartell-gyanú, eredménytelenségi ok)  Többes pozíció tilalma  „In-house” beszerzésnél valamennyi ezen címen kötött szerződés figyelembe vétele nettó árbevétel 90%-ának meghatározásához!!!

11 Jogalkalmazási tapasztalatok  Erőforrást biztosító szervezet definíciója, alkalmasság igazolása.  Hiánypótlás szabályainak módosítása.  Irreálisan alacsony ellenszolgáltatás megítélése: kötelező adatkérés, információkérés, érvénytelenné minősítés.  Projekttársaság létrehozása: kötelesség, lehetőség.

12 Jogorvoslati eljárás korszerűsítése  Szerződéskötési moratórium: jogorvoslat esetén szerződést elsőfokú jogorvoslati szerv határozatáig vagy engedélyező végzésig meghosszabbodik (2010. jan. 1.).  Érvénytelenség speciális esetei, ún. kombinált per lehetősége (2010. jan. 1.).  2010. január 1-je elektronikus jogorvoslati eljárás bevezetése bizonyos eljárási cselekmények tekintetében.

13 Önkormányzatok számára fontos jogszabályok   a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) szóló 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2151/2003/EK bizottsági rendelet   MK. 41. számában megjelent az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelet (a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról)   a közbeszerzési eljárások keretében megjelenő hirdetmények közzétételére használandó szabványos űrlapok létrehozásáról szóló 1564/2005/EK bizottsági rendelet

14 A helyben központosított közbeszerzés  2007. január 11-től hatályos a rendeletalkotási felhatalmazás  Jogalkalmazói probléma: költségvetési szervekre terjedhet csak ki a hatálya, vagy minden általa irányított szervre?  2009. április 1-jétől egyértelmű, hogy önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság is csatlakozhat önként.

15 Gyermekek közétkeztetését érintő aktuális kérdések  „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia → átfogó cselekvési program, része a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálata → minőségi problémák  megkötött vállalkozási szerződések felbontása problémás

16 Gyermekek közétkeztetését érintő aktuális kérdések Szükséges felhívni a figyelmet, hogy közbeszerzési eljárás során lehetőség van:  a pályázók alkalmassági szempontjainak meghatározásával,  az „összességében legjobb ajánlat” bírálati szempontjának alkalmazásával  szerződés teljesítési feltételeinek meghatározásával, elmulasztásának következményeivel minőségi szolgáltatást kikényszeríteni.

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A közbeszerzési törvény változásai dr. Fülöp-Tóth Eszter főosztályvezető-helyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések