Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. 06. 28.2014. 06. 28.2014. 06. 28. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 36-209-816045 KÖSZÖNTÖM AZ ELŐADÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. 06. 28.2014. 06. 28.2014. 06. 28. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 36-209-816045 KÖSZÖNTÖM AZ ELŐADÁS."— Előadás másolata:

1 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó KÖSZÖNTÖM AZ ELŐADÁS RÉSZTVEVŐIT.

2 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó A Közbeszerzési Törvény (Kbt.) bemutatása, áttekintése Előadó: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó Tel:

3 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó Az előadás tematikájának ismertetése A Kbt. történetének az ismertetése A szabályozás jellege A törvény felépítésének a bemutatása A legfontosabb részek, fejezetek bemutatása A színházakban leggyakrabban előforduló beszerzési eljárások bemutatása Vélemény illetve tapasztalat csere a színházi beszerzésekről

4 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó A Kbt. történetének az ismertetése 1995 –ben alkották meg és vezették be az első közbeszerzési törvényt Magyarországon, az évi XL. Törvényt. 98 § -ból állt mindösszesen. Tartalmazta a hirdetményi mintákat (11 db), egyéb melléklete nem volt. Bár lényegesen rövidebb volt a jelenleginél, mégis sokkal több nyitott kérdés rejlett benne.

5 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó Az új Kbt. a évi CXXIX. tv. Az Uniós csatlakozásunkkal egyidőben, május 01.- i határidővel bevezetésre került az „új” kbt. Teljes jogharmónizációban az Európai Unió írányelveivel az un. „direktivákkal” Sőt külön fejezetekben szabályozta az uniós irányelvekben nem szabályzott un. nemzeti és egyszerű közbeszerzési eljárásokat is. 408 §-ban szabályozta a teljes közbeszerzési rendszert. Emellett számos egyéb külön jogszabály egészítette, egészíti ki.

6 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó A Kbt. föbb módosításának államásai 2006 január 15.-vel módosult a Kbt. jelentős mértékben. Az értékhatárok magasabb szinten kerültek meghatározásra (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés 8 millió Ft az addig 2 millió Ft helyett) 2009 április 01.vel módosult ismét jelentős mértékben a Kbt. Összevonásra került a nemzeti és egyszerű eljárási rend, egy közös eljárási rendbe szeptember 15. vel ismét módosult jelentős mértékben. Lehetővé vált ismét a közvetlen ajánlattételi felhívás küldése 3 ajánlattevő részére.

7 A szabályozás jellege A Kbt. 3. § -a alapján a törvény kogens jellegű A törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben a törvény az eltérést kifejezetten megengedi Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

8 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó A jelenleg hatályos Kbt. szerkezeti felépítése Összesen 9 részből áll. A részeken belül fejezetekből (összesen: 13 fejezet) A fejezeteken belül címekből (összesen: 54 cím) áll. Része még a törvénynek továbbá 4 melléklet is. Számunkra a részek és azon belül a fejezetek felépítésének megismerése fontos. A címekkel nem kell foglalkoznunk. A mellékletek közül számunkra alapvetően a 3. és 4. számú melléklet a fontos, mert ezek tartalmazzák az egyes szolgáltatási kategóriákat.

9 A jelenleg hatályos Kbt. szerkezeti felépítése ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RÉSZ –I. Fejezet: alapvető rendelkezések –II. Fejezet: értelmező rendelkezések –III. Fejezet: a közbeszerzéssel, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos közös rendelkezések Valamennyi eljárási rendre vonatkozó szabályokat tartalmaz MÁSODIK RÉSZ: KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁR ELÉRŐ ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK –IV Fejezet: Általános közbeszerzési eljárás –V. Fejezet: Különös közbeszerzési eljárás Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

10 A jelenleg hatályos Kbt. szerkezeti felépítése HARMADIK RÉSZ: NEMZETI ÉRTÉKHATÁR ELÉRŐ ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK, EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS VI Fejezet: Általános közbeszerzési eljárás VII. Fejezet: Különös közbeszerzési eljárás ÖTÖDIK RÉSZ: A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása és teljesítése, a közbeszerzések ellenőrzése HETEDIK RÉSZ: A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat NYOLCADIK RÉSZ: A közbeszerzések Tanácsa Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

11 Általános tudnivalók és tennivalók ajánlatkérőként Ajánlatkérőként be kell jelentkezni a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett jegyzékbe. El kell készíteni a közbeszerzési szabályzatot. Minden év április 15. ig el kell készíteni a közbeszerzési tervet Minden év május 31.-ig el kell készíteni az éves statisztikai összegezést az előző év beszerzéseiről Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

12 A közbeszerzési eljárás megindítása előtt szükséges tennivalók A közbeszerzés tárgyának a meghatározása –Építési beruházás –Árubeszerzés –Szolgáltatás megrendelés (nemzeti eljárási rendben) –Építési koncesszió –Szolgáltatási koncesszió A közbeszerzés értékének a meghatározása (becsültérték) A megfelelő közbeszerzési eljárás kiválasztása –Közésségi eljárási rend (rezsim) szerint –Nemzeti eljárási rend (rezsim) szerint Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

13 Becsültérték Egybeszámítási szabályok A Kbt. 40. § (2) bekezdése értelmében a becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek – –a) beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor – –b) amelyek beszerzési tárgya és rendeltetése azonos, vagy felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

14 Szolgáltatás becsültértékének a meghatározása a) határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; b) határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

15 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó Értékhatárok Értékhatárok Egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárai: Árubeszerzés:8 millió Ft Szolgáltatás megrendelés: 8 millió Ft Építési beruházás:15 millió Ft Építési koncesszió:100 millió Ft Szolgáltatási koncesszió:25 millió Ft Közösségi közbeszerzési eljárás értékhatárai: Árubeszerzés: Ft Szolgáltatás megrendelés: Ft Építési beruházás: Ft

16 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó Általános egyszerű eljárás szabályai Az eljárás alapesetben hirdetménnyel indul. Hirdetményt csak az adhat fel, aki előtte minimum 5 nappal bejelentkezett, mint ajánlatkérő Hirdetményt 5 munkanapon belül közzéteszik (Hiánypótlás után) Ha a beszerzés (árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés) nettó értéke nem éri el a 25 millió Ft.- ot, akkor lehetőség van 3 ajánlattevőnek közvetlenül ajánlattételi felhívás küldeni. Az eljárás lehet eredményes és érvényes akkor is, ha csak egy ajánlattevő nyújt be ajanlatot, illetve, ha csak egy érvényes ajánlat érkezik. Ajánlattételi 20 nap, ha az eljárás hirdetménnyel indul, 15 nap, ha közvetlen ajánlattételi felhívással. Az egyszerű eljárásban az ajánlatkérő döntésétől függően lehet tárgyalni is.

17 Általános egyszerű eljárás szabályai Közbeszerzési műszaki dokumentációt nem kötelező készíteni, de ekkor is meg kell határozni a beszerzés pontos műszaki tartalmát. Szerződés-tervezetet sem kötelező készíteni, de a szerződéses feltételeket meg kell határozni az ajánlati felhívásban. Meg kell határozni az alkalmassági és érvényességi feltételeket Meg lehet határozni a kizáró okokat Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

18 Az egyszerű eljárás lefolytatásának föbb lépései Ajánlattételi felhívás feladása/megküldése Helyszíni konzultáció (szükség esetén) Ajánlatok bontása Hiánypótlás biztosítása Ajánlatok vizsgálata –Érvényességi és alaklamassági szempontok alapján Tárgyalás (szükség esetén) Ajánlatok értékelése, döntés az eljárás eredméyéről Az eljárás eredményének közlése az ajánlattevőkkel Szerződéskötés Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

19 Határidők számítása hirdetménnyel induló egyszerű eljárás esetén: Ajánlati felhívás + közbeszerzési műszaki leírás megküldése………0. nap Csak a szükséges engedélyek és fedezet esetén indítható Hirdetmény megjelenése………………………………………………………………...5. nap Konzultáció (szükség esetén) Ajánlatok bontása (nyilvános) ……………………..……………………………….20. nap Ajánlatok vizsgálata…………………………………………………..…………………..23. nap –Érvényesség vizsgálata –Alkalmasság vizsgálata Hiánypótlás elrendelése (szükség esetén)……………………………....….24. nap Hiánypótlásra nyitva álló határidő…………………………………………………28. nap Tárgyalás lefolytatása (adott esetben)…………………………………...……30. nap Eredményhirdetési eljárás (összegezés megküldése) ………………..32.nap Szerződéskötés időpontja (10 napos moratórium) …………42. nap Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

20 Határidők számítása közvetlen ajánlati felhívással induló egyszerű eljárás esetén: Ajánlati felhívás + közbeszerzési műszaki leírás megküldése……0. nap Csak a szükséges engedélyek és fedezet esetén indítható Ajánlatok bontása (nyilvános) …………………………………..…………….15. nap Ajánlatok vizsgálata…………………………………………………………………..18. nap –Érvényesség vizsgálata –Alkalmasság vizsgálata Hiánypótlás elrendelése (szükség esetén)…………………………..….19. nap Hiánypótlásra nyitva álló határidő…………………………………………….23. nap Tárgyalás lefolytatása (adott esetben)…………………………………….25. nap Eredményhirdetési eljárás (összegezés megküldése) …………..27.nap Szerződéskötés időpontja (10 napos moratórium)………………….37. nap Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

21 Színházakat éríntő leggyakoribb közbeszerzések Díszletbeszerzés Árubeszerzésnek minősül, és csak egy adott előadás díszleteit kell egybeszámítani, mert nem teljesül a 40. § (2) bekezdés b.) pontja. Technikai eszközök beszerzése –fénytechnika –hangtechnika –színpadtechnika –Gépjármű –iroda és számmítástechnika Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

22 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó Színházakban leggyakrabban előforduló beszerzések Jelmezek beszerzése Amennyiben az anyagot is a Vállalkozó biztosítja, akkor szolgáltatás megrendelésnek számít, egyéb esetben meg kell vizsgálni, hogy a szolgáltatás vagy az árú értéke –e a meghatározó. Csak egy adott előadás jelmezeit kell egybeszámítani, mert a különböző előadások jelmezei egymással nincsenek közvetlen összefüggésben, és rendeltetésük sem azonos.

23 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó Színházakban leggyakrabban előforduló beszerzések Színház üzemeltetési szolgáltatások pl. műszaki személyzet biztosítása (4. számú melléklet) Meg kell vizsgálni, hogy az adott feladat vállalkozásba adása nem ütközik-e a színlelt munkaszerződések tilalmába Takarítás szolgáltatás megrendelés (3. számú melléklet) Őrzés-védelem, portaszolgálat, nézőtéri felügyelet, ruhatár (4. számú melléklet)

24 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó Színházakban leggyakrabban előforduló beszerzések Nyomdai munkák megrendelése (szolgáltatás megrendelés, 3. számú melléklet) Média vásárlás (szolgáltatás megrendelés, 3. számú melléklet) Étkezési jegyek (árubeszerzés) Banki szolgáltatások megrendelése ( 3. sz. melléklet) Irodaszer beszerzések, IT eszközök beszerzése Biztosítási szolgáltatások megrendelése (3. sz. melléklet) Produkciók vétele !!

25 Színházakat éríntő leggyakoribb közbeszerzések Jegy és bérletértékesítő rendszer beszerzése Technikai eszközök bérlése, személyzettel Elsősorban szabadtéri színházak esetében. Energia beszerzés Villamos energia beszerzése esetében január 01-től nem lehetett (volna) új szerződést aláírni, január 01.-től pedig már kötelező volt a közbeszerzés, mert addigra minden meglévő szerződés hivatalból megszünt. Gáz beszerzése területén a 100m3/óra fogyasztás felett július 01. től, a 100 m3/óra alatti fogyasztás esetében július 01.-től kötelező a közbeszerzés alkalmazása Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

26 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó Központosított közbeszerzés Központi költségvetési szervekre a központosított közbeszerzésről szóló 168/2004. (V.25.) kormány rendelet is vonatkozik A központosított beszerzési rendszerhez önként is lehet csatlakozni, egy adott beszerzés érdekében

27 Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó Köszönöm megtisztelő figyelmüket


Letölteni ppt "2014. 06. 28.2014. 06. 28.2014. 06. 28. Készítette: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 36-209-816045 KÖSZÖNTÖM AZ ELŐADÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések