Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közbeszerzési törvény módosítása I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közbeszerzési törvény módosítása I."— Előadás másolata:

1 A közbeszerzési törvény módosítása I.
dr. Mocsári-Gál Krisztina osztályvezető, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (Budapest, január 15.)

2 A 2008. évi CVIII. törvény céljai
új jogorvoslati irányelvek átvétele átláthatóság, nyilvánosság növelése kkv-k támogatása, körbetartozás további kezelése EU-s támogatások felhasználásának elősegítése gyakorlati tapasztalatok beépítése, kiigazítás egyszerűsítés gyorsítás

3 Az új egyszerű eljárás I.
Nemzeti eljárásrend és egyszerűsített eljárás megszüntetése Új egyszerű eljárás „klasszikus „közszolgáltató ajánlatkérők” ajánlatkérők”

4 Az új egyszerű eljárás II.
2009. január 1-jétől március 31-éig Nemzeti közbeszerzési értékhatár klasszikus ajánlatkérők: -  árubeszerzés esetében: 30,0 millió forint; -  építési beruházás esetében: 90,0 millió forint; -  építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint; -  szolgáltatás megrendelése esetében: 25,0 millió forint; -  szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint. Nemzeti közbeszerzési értékhatár közszolgáltató ajánlatkérők: -  árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint; -  építési beruházás esetében: 100,0 millió forint; -  szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint. Egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára: -  árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint; -  építési beruházás esetében: 15,0 millió forint; -  szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint. 2009. április 1-jétől december 31-éig Új egyszerű eljárás értékhatára klasszikus ajánlatkérők: -  árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint; -  építési beruházás esetében: 15,0 millió forint; -  építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint; -  szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint; -   szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint. Új egyszerű eljárás értékhatára közszolgáltató ajánlatkérők: -  árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint; -  építési beruházás esetében: 100,0 millió forint; -  szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.

5 Az új egyszerű eljárás III.
Klasszikus ajánlatkérők közösségi rezsim ajánlatkérői 75 %-ot meghaladó mértékben támogatott beszerzést megvalósítók kormány által vállalt készfizető kezesség Beszerzési tárgyak árubeszerzés (ingatlan) szolgáltatás-megrendelés építési beruházás építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió Közszolgáltató ajánlatkérők közösségi rezsim ajánlatkérői (a több tevékenységgel összefüggő közbeszerzés szabályai megegyeznek a közösségi rezsimével) Beszerzési tárgyak árubeszerzés szolgáltatás-megrendelés építési beruházás

6 Az új egyszerű eljárás IV.
Kivételek klasszikus ajánlatkérők esetében: közösségi eljárásrend kivételei; tankönyvbeszerzés; jogi és hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatások; gyermekotthonban, lakásotthonban elhelyezett gyermekek ellátása; az alaptevékenység ellátáshoz szükséges irodalmi (szakirodalmi, tudományos) mű létrehozása, tanácsadói vagy személyes tolmácsolási tevékenység megrendelése; „ingatlankivételek”;

7 Az új egyszerű eljárás V.
Kivételek klasszikus ajánlatkérők esetében (folytatás): külügyi segélyezés keretében humanitárius segítségnyújtás; közmegrendelés, kivéve ha az építési beruházást/koncessziót EU-s forrásból támogatják; építési beruházás és koncesszió, ha a beszerzés értéke eléri vagy meghaladja a közösségi értékhatár felét; földgáz-szerződések. Kivételek közszolgáltató ajánlatkérők esetében: megegyeznek a közösségi eljárásrend alóli kivételekkel; jogi és hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatások;

8 Az új egyszerű eljárás VI.
Sajátosságok: 4. melléklet szerinti szolgáltatások esetében a hirdetmény a KÉ helyett a HL-ben jelenik meg a közösségi értékhatár felét elérő vagy meghaladó építési beruházás és építési koncesszió esetében az egyszerű eljárás helyett közösségi eljárásrend alkalmazása, a hirdetmény a HL helyett a KÉ-ben jelenik meg hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a nemzeti értékhatár másfélszeresét el nem érő beszerzések esetében eljárásban való részvétel joga fenntartható a nettó éves 1 Md Ft alatti árbevétellel rendelkező ajánlattevők számára (építési beruházás és építési koncessziós esetében csak akkor, ha a beszerzés értéke kevesebb 200 millió Ft-nál) szolgáltatási koncesszió közmegrendelés

9 Az új egyszerű eljárás VII.
Eljárási szabályok: főszabályként hirdetménnyel indul ajánlatkérő dönti el, hogy tárgyal-e ajánlattételi határidő min. 25 nap közösségi rezsimben kötelező kizáró okok vizsgálata kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkozni kell szerződéskötési moratórium előzetes vitarendezés eredményről/eredménytelenségről szóló tájékoztató közzététele

10 Az erőforrást nyújtó szervezetre vonatkozó szabályok változása
Új elemek: az erőforrást nyújtó szervezet (efnysz) és az erőforrás definiálása az ún. nem kötelező kizáró okok előírásának lehetősége összeférhetetlenségi szabály alkalmazása a többszörös megjelenés szabályának kiterjesztése az erőforrást nyújtó szervezetre az „igazolás” módja az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet „kapcsolatától” függ hiánypótlással új efnysz-tel nem lehet kiegészíteni az ajánlatot/részvételi jelentkezést ajánlatban meg kell jelölni Alvállalkozó fogalma is változik.

11 Kizáró okok igazolása I.
Igazolás benyújtása: az ajánlattal együtt vagy az eredményhirdetés után Ha a benyújtás az eredményhirdetés után történik: az ajánlatban nyilatkozni kell a kizáró okok fenn nem állásáról csak a nyertesnek kell benyújtani az igazolásokat az eredményhirdetést követő 8 napon belül határidőn belül nem vagy nem megfelelően benyújtott igazolás esetén – ha azt az ajánlatkérő előzetesen előírta – a 9. napon a következő legkedvezőbb ajánlattevőt kell felhívni (elektronikus úton) az igazolások benyújtására a „másodiknak” a felhívástól számított 8 napja van a benyújtásra

12 Kizáró okok igazolása II.
További szabályok: nem kell igazolni azt, amit az ajánlatkérő közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen ellenőrizni tud a kizáró okokkal kapcsolatos belföldi közhiteles elektronikus nyilvántartáshoz az ajánlatkérő ingyenesen fér hozzá a hatóságoknak az igazolásokat 4 napon belül kell kiadniuk

13 Egyéb módosítások I. Átláthatósági megállapodás
Kartellgyanú esetén jelzési kötelezettség a Gazdasági Versenyhivatal felé Helyben központosított közbeszerzés: önkéntes csatlakozás lehetősége: többségi önkormányzati tulajdonú társaságok keretmegállapodás esetében lehetőség arra, hogy az eljárás második részét a központosított beszerző szervezet vagy a rendszer hatálya alá tartozó/önként csatlakozott szervezet folytatja le részletes, a Kbt.-től a sajátosságok miatt eltérő szabályok előírásának lehetősége, az európai közösségi joggal összhangban

14 Egyéb módosítások II. Ajánlat tartalmát érintő módosítások:
az ajánlatban kell nyilatkozni a kkv-nak minősülésről az ajánlatban minden esetben meg kell jelölni: ― 10 % alatti alvállalkozó által teljesített részeket ― 10 % feletti alvállalkozót és a közbeszerzés általuk teljesített részeit ― erőforrást nyújtó szervezetet. Eljárás megindításának feltétele az anyagi fedezet megléte, kivéve, ha ajánlatkérő támogatási igényt nyújtott be. A rendelkezésre álló anyagi fedezetet meghaladó ajánlat(ok) miatti eredménytelenség esetén indokolási kötelezettség (anyagi fedezet összege, mikor, milyen okból került átcsoportosításra). Projekttársaság

15 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "A közbeszerzési törvény módosítása I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések