Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közbeszerzési törvény változásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közbeszerzési törvény változásai"— Előadás másolata:

1 A közbeszerzési törvény változásai
A jelenlegi módosulásokat eredményező jogszabályi háttér: 2008. évi CVIII. törvény (hatálybalépése: április 1., október 1. (hk.) január 1., és július 1.) Kiegészítő és korrigáló módosítások: 2009. évi XXXVIII. tv. (munkaügyi kapcsolatokról) (hatálybalépése: június 1. 2009. évi LVI. tv. (hatálybalépése: október 1. , január 1. július 1.) a Kbt. módosításáról szóló évi LXXXII. tv. (hatálybalépése: július 22. ) - A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. tv. (hatálybalépése: november 1. )

2 A módosítás alapelvei egyszerűsítés
gyorsítás ( től közösségi rezsimben az ajánlattételi határidő 45 nap, részvételi jelentkezési határidő 30 nap) az átláthatóság javítása kkv-k támogatása új jogorvoslati irányelvek átvétele a körbetartozások további kezelése

3 Legfontosabb módosítással érintett területek
átláthatósági megállapodás kartellgyanú esetén kötelező jelzés a GVH felé az ajánlatkérő részéről nyilvánosság biztosítása alvállalkozó fogalma ellenjegyzés szükségessége kkv-k segítésére vonatkozó szabályok (hk: október 1-től a Kbt (2) bek, a legalább 50 %-os saját teljesítés szabálya) részajánlattétel kötelező biztosítás bizonyos ajánlatkérői körben részvétel fenntartása az új egyszerű eljárásban (nettó 1 md Ft árbevételt el nem érő ajánlattevők részére)

4 Legfontosabb módosítással érintett területek
körbetartozás problémájának kezelése: november 1. napjától: a dokumentációnak és a szerződésnek tartalmaznia kell az ajánlatkérő hozzájárulását pénzintézete felé, arról, hogy igazolt teljesítés esetére beszedési megbízás alkalmazandó október 1-től hatályon kívül a Kbt. 48. § (2) bek. ( az eljárás megindításának feltétele az anyagi fedezettel, vagy biztosítékkal való rendelkezés) kizáró okok új szabályai erőforrás igénybevételének lehetőségei többszörös részvétel tilalmára vonatkozó szabályok hiánypótlás kirívóan alacsony, vagy magas ellenszolgáltatás új, egyszerű eljárás szabályai eredménytelenség új szabályai előzetes vitarendezés bevezetése a jogorvoslati rendszer átalakítása

5 Nyilvánosság biztosítása eredetileg: 2009. október 1-től 2009
Nyilvánosság biztosítása eredetileg: október 1-től évi LXXXII. tv. szerint: január 1- től Közzétételi kötelezettség: közbeszerzési terv, és a 17/C §-ban felsorolt hirdetmények, adatok 5 munkanapon belül, eljárásonként csoportosítva a Közbeszerzések Tanácsa honlapján, és saját honlapon is 5 éven keresztül. Szankció: Kbt § (4) bek. kötelező bírságolás a 17/C § megsértése esetén Mire vonatkozik: - hirdetmények, tájékoztatók, szerződés, az ellenszolgáltatás teljesítésével kapcs. adatok, jogorvoslat dokumentumai, DB döntése, éves statisztikai összegzés, tájékoztatás a teljesítésről, vagy annak elmaradásáról, problémáiról. nyertes ajánlat(2010. jan 1. és júl. 1.)

6 Szerződésszegés kérdése
Nyilvánossá válik: tájékoztató a szerződés teljesítéséről, a Tanács honlapján, saját honlapon való megjelenés (Kbt. 17/C. §) Következménye a kizárás: Kbt 61. § (1) bek. c) pont (jogerős közig. vagy bírósági megállapítás) (kötelező tájékoztatás: Kbt. 63/A § (5) bek. ) Kbt. 62. § (1) bek a) pont (súlyos szerződésszegés, amit ajánlatkérő bizonyítani tud) DB. álláspontja (D.337/2009): „minden esetben egyedileg, a konkrét ügy specifikumai, a beszerzési igény, cél, és a tényleges teljesítés összevetése alapján ítélhető meg, hogy megvalósult-e a kizáró ok alapjául szolgáló szerződésszegés”

7 Kizáró okok tartalmi változásai:
- Kbt. 61. § (1) f) pont: hamis adatszolgáltatás miatti kizárás pontosítása (eljárásból kizárták, vagy hamis adatszolgáltatását jogerősen megállapították, az eltiltás végéig) - Kbt. 61. § (1) g) pont: munkaviszony létrejöttével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása, amennyiben bírsággal súlytották, valamint az Art. Szerint mulasztási bírsággal súlytották (2 év) - Kbt. 61. § (1) bek. i) pont: törölve - Kbt. 62. § (3) bek.: ajánlatkérő tájékoztatási kötelezettsége a Tanács felé hamis adatszolgáltatás miatt - Kbt. 63/A. § (5) bek.: ajánlatkérő tájékoztatási kötelezettsége kérésre más ajánlatkérő részére a szerződésszegő teljesítésről 2 munkanapon belül

8 Kizáró okok Személyi hatály kiterjesztése:
Igazolni kell a kizáró ok fenn nem állását: - ajánlattevő, közös ajánlattevők, - 10% feletti alvállalkozó, - erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában. Igazolás módjának változása: Kbt. 63/A. § Nem kérhetők azon igazolások, amelyek ellenőrzésére ajánlatkérő közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen jogosult. - Kbt. 61.§ (1) g) pont - valamint az Art. alapján vezetett nyilvántartásból az ajánlatkérő ellenőrzi. (probléma: a Kbt. 61. § (2) - ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott adótartozás jegyző általi igazolása)

9 Igazolás módjának változása
Nem csatol igazolást: - egyszerű nyilatkozat, eredményhirdetést követő 8 napja van a csatolásra nincs hiánypótlás! érvénytelenné válhat Kbt. 96. § (3), és (4) bek. ha nem csatol 8 napon belül, a 2. helyezett kerül felhívásra, csatolásra nincs újraértékelés Csatol igazolást: - kötelező a hiánypótlás, - nagyobb esély az ajánlat érvényességére Közbeszerzések Tanácsa útmutatója (2009. szeptember 23.)

10 Erőforrással kapcsolatos új szabályok I.
Fogalma: nem minősül alvállalkozónak, és az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást biztosít Típusai: - többségi befolyással bíró (Ptk. 685/B. § szerint, de az iránya nem meghatározott) igazolás: kötelezettségvállaló nyilatkozattal többségi befolyással nem bíró igazolás: megállapodással, és közjegyző által hitelesített kötelezettségvállaló nyilatkozattal Új szabály: a Kbt. 71. § (1) bek c) pontja szerint kötelező nyilatkozni az igénybevételéről

11 Erőforrás II. - a teljesítésben nem vehet részt
Pénzügyi – gazdasági alkalmasság: Kbt. 66. § (1) bek. a) b) és c) pontok kizárólag többségi befolyás fennállása esetén igazolható erőforrás rendelkezésre állásával Műszaki-szakmai alkalmasság: árubeszerzés: Kbt. 67. § (1) bek. a) d) e) f) pontok építési beruházás: Kbt. 67. § (2) bek. a) d) f) pontok szolgáltatás: Kbt. 67. § (3) bek. a) (2009. július 22-től), valamint d) e) f) pontok

12 Többszörös részvétel tilalma Kbt. 70. § (4) bek.
Ajánlattevőre vonatkozó szabály: - ugyanabban az eljárásban nem tehet közös ajánlatot is más ajánlattevővel, - nem lehet 10% feletti alvállalkozó, - nem lehet erőforrást biztosító szervezet. 10% feletti alvállalkozóra vonatkozó szabály: - ugyanabban az eljárásban nem lehet más ajánlattevő 10% feletti alvállalkozója, Erőforrást nyújtó szervezetre vonatkozó szabály: - nem lehet más ajánlatban erőforrás. Nemcsak az egy ajánlatban való megjelenés kizárt, hanem globálisan ugyanabban az eljárásban.

13 Hiánypótlás – Kbt 83. § Kötelező az alkalmazása!
Tartalma, amire kiterjedhet: kizáró okok Alkalmassági követelmények felhívásban és a dok. előírt egyéb iratok formai követelményeknek való utólagos megfelelés nem megfelelő példányszám korrigálása Korlátja, vagyis nem terjedhet ki: - közbeszerzési műszaki leírásra von. szakmai ajánlatra, annak részére - Kbt. 81. § (4) bek. szerinti értékelésre kerülő elemekre új, közös ajánlatot tevővel, alvállalkozóval, erőforrással nem egészíthető ki. Önkéntes hiánypótlás fennmaradt, de kizárólag a hiánypótlási határidő lejártáig lehet önkéntesen pótolni!

14 Kirívóan alacsony vagy magas ellenszolgáltatás
Ajánlatkérőnek az általa lényegesnek tartott ajánlati elemekre adatokat és indoklást kell kérnie, - ha a bérköltség, az eszköz -és anyagköltség nem éri el, vagy kirívóan meghaladja az adott ágazatban általában szokásos bér -és árszintet. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlott ár – a szükséges élőmunka ráfordítás mértékére tekintettel - nem nyújt fedezetet a - külön jogszabályban, - kollektív szerződésben, vagy a miniszter által az ágazatra kiterjesztett szerződésben megállapított munkabérre, és ahhoz kapcsolódó közterhekre. Segítség az ajánlatkérőknek: a Tanács honlapján elérhetők lesznek - az adott ágazatban szokásos bérek, eszköz és anyagárak (szakmai szervezetek tájékoztatása alapján) - a munkabérhez és közterhekhez kapcsolódó adatok, kollektív szerződések, miniszter által az ágazatra alágazatra kiterjesztett szerződések (miniszteri tájékoztatás alapján)

15 Eredménytelenség új szabályai - Kbt. 92/A.§
Válaszható esete: - ha egyetlen benyújtott, de érvényes ajánlat van Kötelező esete: - ha több ajánlatot nyújtottak be, de csak egy érvényes Problémái: - nem kezeli az ajánlat visszavonásának kérdését, generálja az ajánlatok érvénytelenségét, a (3) bekezdés szerint újabb eljárás esetén nem lehet ugyanezen okból eredménytelennek nyilvánítani, feltéve, ha az újabb eljárásban a felhívás és a dokumentáció nem változott. Ez lehetetlen! Új egyszerű eljárás esetében is alkalmazható a Kbt § (3) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján.

16 Új, általános egyszerű eljárás I.
Ajánlatkérői kör: - alapvetően a közösségi rezsim ajánlatkérői - 75%-ot meghaladóan támogatott beszerzést megvalósítók - akikért a kormány készfizető kezességet vállalt 2. Határidő: 25 nap (20 nap, ha a doksit elektronikusan rend. bocsátják) Értékhatár klasszikus ajánlatkérők esetén: árubeszerzés, szolgáltatás – 8 M Ft építési beruházás – 15 M Ft szolgáltatási koncesszió – 25 M Ft építési koncesszió – 100 M Ft. Sajátos szabály: (Kbt. 21. § (3) bek.) építési beruházás, és építési koncesszió esetén, ha a közösségi értékhatár felét eléri, közösségi rezsim szerinti eljárás (IV. fejezet) a nemzeti eljárásra irányadó közzétételi szabályokkal Sajátos szabály: (Kbt. 21/A § ) a 4. sz melléklet szerinti szolgáltatások esetén, akkor is, ha a közösségi értékhatárt eléri, az egyszerű eljárás (harmadik rész) a közösségi eljárásra irányadó közzétételi szabályokkal

17 Új, általános egyszerű eljárás II.
6. Kizáró okok igazolásai Kbt § (4) bek szerint nyilatkozni kell! Ugyanakkor a Kbt § (3) bek h) pontja utal a Kbt. 96. § (3)bekezdésére, amely szerint az igazolások az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül csatolandók! 7. Ajánlatkérő választása szerint tárgyalásos vagy tárgyalás nélküli 8. Kbt § (3) bekezdése szerint a közösségi rezsim egyéb szabályai is „alkalmazhatók” július 22-től (2009. évi LXXXII. tv.): kibővült a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatóságának köre (az ingatlan tulajdonjogának, vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése is e körbe tartozik, nincsen értékhatár megkötés, elektronikus árlejtési lehetőség)

18 Előzetes vitarendezés – Kbt. 96/B § 2010. január 1. napjától
Kötelező alkalmazni a DB előtti jogorvoslathoz! Lépései: 1. Ha ajánlattevő nem ért egyet az összegzésben foglaltakkal 5 napon belül ajánlatkérőhöz fordul jogorvoslatért! 2. Ajánlatkérő az eredményhirdetéstől számított 8. napig köteles válaszolni. Szerződéskötési tilalom: a válasz megküldésétől számított 10 napig. Eredménye: - ajánlatkérő az eredményhirdetéstől számított 5 napig saját hatáskörben elírás miatt kijavíthatja az összegzést - ajánlatkérő az eredményhirdetéstől számított 10 napig saját hatáskörben módosíthatja az összegzést (tartalmi módosítás)

19 Jogorvoslat Elektronikus eljárási cselekmények:
január 1. napjától – közösségi értékhatárt elérő közbeszerzések esetén (második rész) kizárólag elektronikusan 2010. július 1. napjától – közösségi értékhatárt el nem érő közbeszerzések esetén is (harmadik rész)

20 Határidők Jogorvoslati határidők:
- az eredményhirdetést, vagy a jogsértő döntés megküldését követő naptól, - vagy a közbeszerzés mellőzése esetén a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, közösségi eljárásban 10 napon belül (de július 1-től egységesen 10 napon belül) nyújtható be. A szerződés a DB eljárásának lezárultáig nem köthető meg, kivéve ha ezt a DB külön engedélyezi. Szerződéskötési moratórium: január 1-től 12 nap a közösségi rezsimben 2010. január 1-től 20 nap a nemzeti rezsimben 2010. július 1-től egységesen 12 nap!

21 Dr. Farkas Edit farkasedit.dr@gmail.com
Köszönöm a figyelmet! Dr. Farkas Edit


Letölteni ppt "A közbeszerzési törvény változásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések