Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közbeszerzési eljárások • Közbeszerzéssel kapcsolatos információ elérhetősége • Közbeszerzés működése • Műszaki ember szerepe a közbeszerzés folyamatában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közbeszerzési eljárások • Közbeszerzéssel kapcsolatos információ elérhetősége • Közbeszerzés működése • Műszaki ember szerepe a közbeszerzés folyamatában."— Előadás másolata:

1 Közbeszerzési eljárások • Közbeszerzéssel kapcsolatos információ elérhetősége • Közbeszerzés működése • Műszaki ember szerepe a közbeszerzés folyamatában • Közbeszerzési eljárás folyamata • Döntőbírósági eljárások • 2012. Január 07. •

2 Kbt.-vel kapcsolatos információk • www.kozbeszerzes.hu www.kozbeszerzes.hu Törvény Kormányrendeletek (kb. 20-25 db) megjelent 7 db TájékoztatókAjánlásokNyilvántartások Hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben 2011. évben kb 40 ezer db + a TED-es magyar hirdetmények • www.ted.europa.eu www.ted.europa.eu EU-s hirdetmény 2011. évben kb. 300 ezer db

3 Közbeszerzés „története”, működése (képtelensége ??) • 1995-ben 98 § „alap törvény” • 2004. május 01-től a 2003. évi CXXIX törvény, 407 § ez 55 alkalommal lett számtalan pontjában módosítva • 2012. január 01-től a 2011. évi CVIII törvény 183 §

4 RÉGI Kbt. Egyéb rendelkezések 306. § (3) Építési beruházás esetében a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése során az ajánlatkérőként szerződő fél – külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint – köteles a munkát megbízott helyszíni képviselője (műszaki ellenőr) útján ellenőrizni.

5 MŰSZAKI ember SZEREPE • ELŐKÉSZÍTÉS: tervezés terv egyeztetés dokumentáció összeállítás (szerződéses feltételek), tartalék keret (5%) ajánlati felhívás összeállítása • AJÁNLAT BÍRÁLAT: műszaki feltételek költségvetés egyenértékűség megállapítása nem egyértelmű kijelentés irreális ajánlati elem számítási hiba • SZERZŐDÉS • SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS, kiegészítő építési beruházás • KIFIZETÉSEK • VÉG TELJESÍTÉS, BIZTOSÍTÉKOK

6 KÖZBESZERZÉS „ELINDÍTÁSA” • Vizsgálat a Kbt. hatálya alá tartozásról • Szabályzat • Ajánlatkérői listára jelentkezés, megújítás • Közbeszerzési terv év április 15-ig • Jogerős engedélyek • Pénzügyi fedezet • Kiviteli terv, részletes költségvetés

7 Közbeszerzési eljárások fajtái Eljárás fajták értékük szerint: –Nemzeti értékhatárokat elérő értékű –Közösségi értékhatárokat elérő értékű Eljárás tárgya szerint: -Árubeszerzés -Építés -Szolgáltatás

8 Eljárás elindítása • Mit akarok megvalósítani? • Előzmények rendelkezésre állnak? • Közbeszerzés értéke, bekerülési összeg? • Időütemezés • Kit lehet az eljárás bonyolításba belevonni? • Ki tudja megvalósítani a közbeszerzés tárgyát (piacfelmérés)?

9 Eljárási események minden eljárás esetén –Ajánlati felhívás összeállítása: • Beszerzés tárgyának meghatározása, részajánlat • Alkalmassági feltételek ajánlattevőre:  Jogi (kötelező elemek):  - ADÓHATÓSÁG és MUNKAÜGYI, vagy BÁNYAHATÓSÁGI nyilvántartásban ellenőrizni!  - KÖZJEGYZŐ, vagy GAZDASÁGI, vagy SZAKMAI kamara által hitelesített nyilatkozat a kizáró okokról (nem szolgáltatott hamis adatot és alvállalkozó felé fizetett)  - Ajánlattevő nyilatkozata hogy a 25%-nál nagyobb tulajdonosa nem adóparadicsomban van bejegyezve  Alvállalkozóról Ajánlattevő nyilatkozata

10  Egyéb (Ajánlatkérő által választható elem):  - szakmai tapasztalat, képzettség  - műszaki, technikai felszereltség  - minőség bizt., környezetgazd. szabványok  - gazdasági és pénzügyi helyzet  Benyújtandó dokumentumok Alvállalkozóról amennyiben az alkalmasságot kívánják igazolni ugyan az, mint Ajánlattevő esetében  Meg kell jelölni azt a pontot mely feltételt kívánja Alvállalkozó alkalmazásságával teljesíteni  25% alatti teljesítésig lehet Alvállalkozó, ez fölött közös Ajánlattevő  Alvállalkozó azonosítói, mit végez (tevékenység) és hány %-ban teljesít

11 Bírálati szempontok • Bírálati szempontok:  legalacsonyabb ár  összességében legelőnyösebb ajánlat résszempontok:ár stb.

12 –Ajánlati felhívás meghirdetése/megküldése (közzétételi díj, elektronikus regisztrációt követően) –Hiánypótlás ajánlati felhívással kapcsolatban –Ajánlati Dokumentáció: • felolvasó lap • kiviteli terv • engedélyek • extra körülmények ismertetése • árazatlan költségvetés • szerződés tervezet, vagy feltételek –Helyszíni bejárás (jkv), –Kiegészítő tájékoztató (válaszoknál nem tudhatnak Ajánlattevők egymásról!!!)

13 –Ajánlattevői kérdések benyújtásának korlátozására nincs konkrét határidő, Ajánlattevői válaszok 3 munkanap, ill. 6 nappal az ajánlattételi határidőt megelőzően –Ajánlattételi határidő: min. 20, ill. 45 nap és hosszabb (nagy terjedelmű dokumentáció, nagy volumenű munka, helyszíni bejárás) –Borítékbontás: Rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét ismertetni kell, felolvasó lapot ismertetni, jegyzőkönyv készítés, nem jelenlévőknek megküldeni 5 napon belül, felolvasó lapba betekintés

14 -Bírálat(ok), esetleges hiánypótlási felhívás, nem egyértelmű kijelentés magyarázata, ismételt bírálat, kizárás -Számítási hiba javítása -Egyenértékűség megállapítása -Irreálisan alacsony ár megállapítása (rendelkezésre álló anyagi fedezettől 20% az eltérés), magyarázat értékelése

15 –Nyilvános eredményhirdetés NINCS „összegezés” készítése, minden Ajánlattevőnek megküldeni azonnal elektronikusan (e-mail, vagy fax) –Az eredményről, szerződéskötésről „tájékoztató” közzététele –Eredményhirdetést követő 10-ik napig szerződéskötési tilalom –Egy éven túli szerződés esetén szerződés teljesítéséről tájékoztató közzététele NINCS –A szerződés teljesítéséről tájékoztató közzététele NINCS

16 3 árajánlatkéréses tárgyalásos eljárás eltérései: Eljárás szabályait Ajánlatkérő választja meg Nincs nyilvános ajánlati felhívás Min 3 céget hív meg Ajánlatkérő (csak közép-, kis-, vagy mikro vállalkozás lehet, alvállalkozók is ) Ajánlattételi határidő szabadon választott Ajánlattevő alkalmasságával kapcsolatban mindenről csak nyilatkozik (Ajánlatkérő ezt ellenőrizheti) Kötelező tárgyalás

17 MŰSZAKI ember SZEREPE • ELŐKÉSZÍTÉS:tervezés terv egyeztetés dokumentáció összeállítás (szerződéses feltételek), tartalék keret (5%) ajánlati felhívás összeállítása • AJÁNLAT BÍRÁLAT: műszaki feltételek költségvetés egyenértékűség megállapítása nem egyértelmű kijelentés irreális ajánlati elem számítási hiba • SZERZŐDÉS • SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS, kiegészítő építési beruházás • KIFIZETÉSEK • VÉG TELJESÍTÉS, BIZTOSÍTÉKOK

18 Közbeszerzési Döntőbizottság

19 • Közbeszerzésekkel kapcsolatos jogsértő, vagy vitás ügyek jogorvoslati intézménye • Mögöttes jogszabály: a közigazgatási hatósági eljárás és szolg. általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tr. (Ket.)

20 Döntőbizottsági eljárás • DÖNTŐ BIZOTTSÁGI ELJÁRÁSOK SZÁMA 2010 évben: 1007 db, az össz eljárások kb 1/5-e, ebből: jogsértéskb 1/3 több száz millió Ft bírság elutasítottközel a fele eljárást megszüntette közel az 1/5 • folytatása Fővárosi Bíróságon:kb 20 % • ennek folytatása Főv. Itélőtábla:kb 15 %

21 Döntőbizottsági eljárás • DÖNTŐ BIZOTTSÁGI ELJÁRÁSOK MENETE: –Kérelem benyújtása, érintett teheti meg, ill. hivatalból –Igazgatási szolgáltatási díj (becsült érték 1%-a, min 200 eFt, de max 25 ill. 6 MFt) + kérelmi elemek számától függően 1,0-1,75-ös szorzók –Nagyon szoros határidők –Határozat: Jogsértés megállapítása Elutasítás Ajánlatkérő döntéseinek részbeni megsemmisítése Szankciók:- bírság (becsült érték max 15%-a) - eltiltás hamis adatszolgáltatás, vagy ismételt jogsértés(0,5-3 év) • Határozat keresettel támadható megyei, fővárosi bíróságokon (nem peres eljárásban soron kívül). A bíróág végzése ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye!

22 EXTRÁK • ÁR AZONOSSÁG sorsolás • DÖNTŐBIZOTTSÁGI eljárások: Amikor a több problémás (refrencia) A helyszín megtekintésének hiánya • Amikor a nyertes nem akar szerződni • ADÓZÁS RENDJE 36/A § 2009.02.15-től • FORDÍTOTT ADÓZÁS

23


Letölteni ppt "Közbeszerzési eljárások • Közbeszerzéssel kapcsolatos információ elérhetősége • Közbeszerzés működése • Műszaki ember szerepe a közbeszerzés folyamatában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések