Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EU támogatások és a kapcsolódó közbeszerzések tapasztalatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EU támogatások és a kapcsolódó közbeszerzések tapasztalatai"— Előadás másolata:

1 EU támogatások és a kapcsolódó közbeszerzések tapasztalatai
Gál Erzsébet Hivatalos közbeszerzési tanácsadó

2 Főbb témák A Kbt. további pontosítást igénylő rendelkezései
Közbeszerzési tapasztalatok a Kohéziós Alap és Strukturális Alapok projektek kapcsán

3 A Kbt. további pontosítást igénylő rendelkezései
Szerkesztőbizottsági kontroll megszüntetése vagy választhatóvá tétele Előzetes ellenőrzési rendszer kialakítása a közösségi értékhatárt elérő, közösségi források felhasználásával megvalósuló közbeszerzésekben Külső erőforrás bevonásával kapcsolatos szabályok pontosítása Kirívóan alacsony ellenszolgáltatás-mérnökárak Jogorvoslati rendszer áttekintése Közösségi forrásokat érintő kérdésekben az NFÜ és a Közbeszerzések Tanácsa együttes állásfoglalás, tájékoztató, közlemény kiadására vonatkozó rendszer kialakítása A hazai vállalkozásokat hátrányosan érintő tényezők kiiktatása A közbeszerzések legjobb gyakorlatának alakítása

4 Közbeszerzési tapasztalatok a Kohéziós Alap projektek kapcsán
Költségtúllépés a közbeszerzési eljárás eredményhirdetése és a szerződéskötés nem halogatható, azok fix napokhoz kötöttek; ha a beérkezett ajánlatok értéke magasabb, mint a rendelkezésre álló keret, de várható hazai forrásból a kiegészítés, az eredményhirdetés megtartható. Szerződéskötésig azonban mindenképpen rendezni kell a felülvizsgálatot. Ha nincs elegendő forrás mégsem: előre nem látható, és elháríthatatlan okra hivatkozva elállhat az ajánlatkérő a szerződéskötéstől. Kbt.99.§ (3)

5 Közbeszerzési tapasztalatok a Kohéziós Alap projektek kapcsán
Ajánlati dokumentációk minőségi problémái Intézményrendszerben kialakult felhívás és dokumentáció minták Lehet-e – érdemes-e teljes mértékben mintákhoz ragaszkodni? Minőség-ellenőrzés több szinten – Kié az utolsó szó? EKKE – KVVM-GKM-Külső minőségbiztosítő – hivatalos közbeszerzési tanácsadó Alkalmassági feltételek meghatározásának problémái Bírálati szempontok – különösen szolgáltatás esetén Becsült érték meghatározása építési tenderekhez mérnök ár megadása Tartalékkeret lehetősége

6 Közbeszerzési tapasztalatok a Kohéziós Alap projektek kapcsán
Szakmai tapasztalat, mint alkalmassági előírás: alkalmassági szempont Túl szigorú elvárások meghiúsítják a sikeres szerződéskötést. Legyen ésszerű az előírt évszám. Ne legyen túl szigorú. Alkalmazkodjon a piachoz. Pl. 10 éves tervezői tapasztalat hulladéklerakók tervezése esetén irreális elvárás lehet

7 Közbeszerzési tapasztalatok a Kohéziós Alap projektek kapcsán
Előkészítési és lebonyolítási folyamatban résztvevők széles köre Feladatok és felelősségek megoszlása Ki a valódi „gazdája” egy-egy közbeszerzési eljárásnak? 8/2006. (X. 20.) MeHVM-PM-FVM együttes rendelet - 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet Közreműködő Szervezet – Irányító Hatóság – EKKE – Kedvezményezett (=Ajánlatkérő) feladatai, felelősségi körök Hivatalos közbeszerzési tanácsadó helye a rendszerben Beszerzés tárgya szerinti szakértők Közbeszerzési eljárás lényege – cél: egy bizonyos beruházás megvalósítása – AJÁNLAT értékelése sokszor háttérbe szorul Bíráló bizottság feladata a Kbt. szerint és a kialakult gyakorlat szerint

8 Közbeszerzési tapasztalatok a Kohéziós Alap projektek kapcsán
Hiánypótlás Teljes körű hiánypótlás vs. Meghatározott körben megengedett hiánypótlás Ajánlatok minősége Általánosságban: nem megfelelő színvonalúak, sok az ellentmondás, gyakoriak a hiányosságok.

9 Közbeszerzési tapasztalatok a Strukturális Alapok által támogatott projektek kapcsán
Intézményi szereplő részvétele a közbeszerzési eljárásokban változó Hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása Tud-e róla a tanácsadó??? Milyen szakértelemmel rendelkezik? Jogász-mérnök-közgazdász és minden más egyben? Mi a „bonyolító” szerepe? Megbonyolít vagy lebonyolít? Egyszerű eljárásokkal kapcsolatos problémák Közbeszerzés ellenőrzése Szabálysértés esetén mi a következmény? Közbeszerzési eljárás során elkövetett szabálytalanság vs. Támogatás szabálytalan felhasználása Mit kér(het) számon a támogatást nyújtó szervezet?

10 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "EU támogatások és a kapcsolódó közbeszerzések tapasztalatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések