Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KÖZBESZERZÉSRŐL Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal POLGÁRMESTERI KÉPZÉS 2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KÖZBESZERZÉSRŐL Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal POLGÁRMESTERI KÉPZÉS 2010."— Előadás másolata:

1 A KÖZBESZERZÉSRŐL Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal POLGÁRMESTERI KÉPZÉS 2010.

2 -közpénzek ésszerű elköltése, -átláthatóság, ellenőrizhetőség, társadalmi kontroll, -verseny tisztasága, korrupció elleni küzdelem, -jogharmonizáció. CÉLKITŰZÉSEK

3 A KÖZBESZERZÉS ALAPELVEI nyilvánosság a verseny tisztasága esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód nemzeti elbánás A közösségi jogból eredő alapelvek az áruk szabad mozgása a szolgáltatás nyújtásának szabadsága a személyek szabad mozgása, letelepedés szabadsága a diszkrimináció tilalma, az egyenlő elbánás tisztességes verseny az arányosság az átláthatóság

4 A KÖZBESZERZÉST SZABÁLYOZÓ FŐBB HAZAI JOGSZABÁLYOK 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Ptk., Koncessziós tv., Áht., Ámr.,Ötv., Versenytv. 34/2004. (III.12.) Korm.r. „közzétételi” rendelet 14/2010.(X.29.) NFM.r.„hirdetményminta” rendelet 215/2010. (VII.9.) Korm.r. építési beruházás dokumentációja 137/2005. (IV.29.) Korm. r.tervpályázat 196/2006.(IX.27.)Korm.r. központosított közbeszerzés

5 A KÖZBESZERZÉS FOGALMA Kbt. 2. § (1) „E törvény szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében (közbeszerzés)…” Meghatározott szervezetek (ajánlatkérők) Meghatározott tárgyú beszerzések Meghatározott értékű beszerzések Visszterhes szerződések megkötése (ellenszolgáltatás)

6 „ H á zon bel ü li beszerz é sek” együttes feltételei: Az aj á nlatk é rő olyan jogi szem é llyel k ö t szerződ é st, amely 100%-os tulajdonában áll = nincs visszterhes szerződ é s A gazdálkodó szervezet éves nettó árbevételének legalább 90%-a az egyedüli taggal kötendő szerződésből származik A szerződés sajátossága: legfeljebb 3 évre köthető, 3 évenként független szakértővel hatáselemzést kell készíttetni

7 A KÖZBESZERZÉS ALANYAI Ajánlatkérők: Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltatók (vízügy, energia, közlekedés, posta) Támogatott szervezet Ajánlattevők (közös ajánlattevők) Alvállalkozók Erőforrást nyújtó szervezet

8 „KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK” köre Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervek (minisztériumok, önkormányzatok, önkormányzati társulások, területfejlesztési tanácsok) + Az „állam” fogalma funkcionális értelmezésben (h) pont) Az ún. közjogi szervezet (üvegzseb-törvény továbbfejlesztése; i) pont) Alaptevékenység kiszervezése (j) pont) Támogatott közbeszerzések (kivéve az egyéni vállalkozót) Ezen belül önkormányzati szervek: Kbt.22.§ (1) d) a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a települési önkormányzatok társulása, a helyi önkormányzat által a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, a helyi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács, a regionális fejlesztési tanács; k) a 2/A. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet (in-house beszerzés alanya).

9 árubeszerzés építési beruházás építési konceszió szolgáltatás-megrendelés szolgáltatási koncesszió (tervpályázat) A KÖZBESZERZÉS TÁRGYAI

10 ÉRTÉKHATÁROK ÉRTÉKHATÁROK KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐKKÖZSZOLGÁLTATÓK KÖZÖSSÉGIKÖZÖSSÉGI Építés, építési koncesszió: 4 845 000 e=1 273 702 050 Ft. Építés: 4 845 000 e = 1 273 702 050 Ft. Áru, szolgáltatás: 193 000 e =50 737 770 Ft. Áru, szolgáltatás: 387 000 e=101 738 430 Ft. NEMZETINEMZETI Építés: 15 M Ft. Építési koncesszió:100 M Ft. Építés: 100 M Ft. Áru : 8 M Ft. Szolgáltatás: 8 M Ft. Szolg. koncesszió: 25 M Ft. Áru, szolgáltatás: 50 M Ft.

11 Az önkormányzat kötelességei Bejelentkezés a Közbeszerzések Tanácsánál Éves közbeszerzési terv (április 15.) (Előzetes összesített tájékoztató) Közbeszerzési szabályzat Éves statisztikai összegzés (máj.31.) Dokumentálás / Szerződés nyilvánossága

12 ELJÁRÁSFAJTÁK NYÍLT (egyszakaszos, ajánlati kötöttség, nincs tárgyalás) MEGHÍVÁSOS (kétszakaszos, -”-) TÁRGYALÁSOS HIRDETMÉNNYEL INDULÓ (kétszakaszos) HIRDETMÉNY NÉLKÜLI (szigorú feltételek) VERSENYPÁRBESZÉD (kétszakaszos) (Keretmegállapodásos) (dinamikus beszerzési rendszer)

13 Határidők az általános közbeszerzésben IV. Fejezethez tartozó szabályok Részvételi szakasz –Meghívásos eljárásban 30 nap –Hirdetményes tárgyalásos eljárásban 30 nap –Gyorsított eljárás/okban 10 nap Ajánlattételi szakasz –Nyílt eljárásban - 45/29/(-5) sürgősség:22 nap –Meghívásos eljárásban 40/26 (-5)nap –Tárgyalásos eljárásban (elegendő idő) –Versenypárbeszédnél (elegendő idő) –Gyorsított meghívásos eljárásban 10 nap Elbírálási szakasz – 30/60 nap Szerződéskötési szakasz – 10. és 30. / 60.nap között

14 Bírálat Tárgyalás Végén: ajánlati kötöttség Ajánlattételi felhívás 3 AT Hirdetmény közzététele Az általános egyszerű eljárás folyamata HA A BESZERZÉSI ÉRTÉK NEMZETI ÉRTÉKHATÁRON BELÜLI HA A BESZERZÉSI ÉRTÉK NEM ÉRI EL 25/80 M Ft-ot Tárgyalásos Tárgyalás nélküli Ajánlati kötöttség Összegezés megküldése + 5 mnaphirdetmény szerződéskötés bontás

15 AZ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ ELJÁRÁS HATÁRIDŐI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS (hirdetmény) - -áru, szolg. 25 M, építés 80 M alatt: min.3 ajánlattevőnek megküldi AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 20 NAP (közvetlen megküldésnél 15 nap), 2-szakaszosban:elegendő BONTÁS/vagy tárgyalások megkezdése ELBÍRÁLÁS 30/60 NAP EREDMÉNYHIRDETÉS HELYETT ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSE SZERZŐDÉSKÖTÉS 30/60 nap (+30) Hirdetmény közzététele a KBÉ-be KKV-knak fenntartható beszerzések

16 SZERZŐDÉSKÖTÉS Szerződéskötési „moratórium” 10 napra emelkedett Szerződéskötési kötelezettség Csak a nyertessel köthető, csak ő teljesítheti Az ajánlati feltételekhez kötött tartalom Írásba foglalási kötelezettség Nyilvános, tartalma közérdekű adat Teljesítéséről tájékoztatót kell közzétenni Módosítása feltételekhez kötött, közzététellel jár

17 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A KÖZBESZERZÉSRŐL Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal POLGÁRMESTERI KÉPZÉS 2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések