Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Miből és hogyan? Háziorvosi praxisok működésének forrásai Törvény adta lehetőségek vagy a szokásjog? Dr. Borsi Éva Ráckeve 2007 aktualizálva: 2010. február.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Miből és hogyan? Háziorvosi praxisok működésének forrásai Törvény adta lehetőségek vagy a szokásjog? Dr. Borsi Éva Ráckeve 2007 aktualizálva: 2010. február."— Előadás másolata:

1 Miből és hogyan? Háziorvosi praxisok működésének forrásai Törvény adta lehetőségek vagy a szokásjog? Dr. Borsi Éva Ráckeve 2007 aktualizálva: 2010. február

2 Bevételeink I. OEP-TŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK: 1. Fix díj 1/a. Területi pótlék 2.“Pont-pénz” 2.“Pont-pénz” (teljesítmény arányos finanszírozás) “kor - korrigált fejkvóta” 3. Ambuláns ellátás 4. Ügyeleti díj II. EGYÉB JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT DÍJAK Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások díja III. EGYÉB JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEG NEM HATÁROZOTT BEVÉTELEK

3 I. OEP-TŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK: 1. Fix díj Felnőtt körzet: < 1200 fő 253 000 Ft (lakos!) 1200 - 1500 fő 235 000 Ft > 1500 fő 197 000 Ft Gyermek körzet: < 600 fő 290 000 Ft (lakos!) 600 - 800fő 272 000 Ft > 800 fő 235 000 Ft Vegyes körzet: < 1200 fő 271 000 Ft (lakos!) 1200 - 1500 fő 250 000 Ft 1500 fő felett 214 000 Ft 1,1 -es szorzó, ha önálló épület és nincs más E. Alapból finanszírozott tevékenységet folytató szervezet. 1,3 -as szorzó, ha több településen működő rendelőben fejti ki. 1,5-ös a szorzó a kistérségi támogatási alap célelőirányzatából támogatott település, ha a lakosságszám eléri a 800 főt, leghátrányosabb helyzetű kistérséghez tartozó települések közül kettőre vagy többre terjed ki kettő vagy több településre terjed ki a körzet és a lakosságszám 800 és 1500 fő között van.

4 1/a. Területi pótlék város, főváros 26 000 Ft községek 30 000 Ft csatolt községek 38 000 Ft külterületi lakott hely is van 43 000 Ft

5 2.“Kor - korrigált fejkvóta” 2.“Kor - korrigált fejkvóta” 2/a. Korcsoportok A korcsoportonkénti pontszám és TAJ érvényességi idő: a) 0–4 év közötti bejelentkezett biztosított után 4,5 pont 1 év, b) 5–14 év közötti bejelentkezett biztosított után 2,5 pont 1 év, c) 15–34 év közötti bejelentkezett biztosított után 1,0 pont 3 év, d) 35–60 év közötti bejelentkezett biztosított után 1,5 pont 2 év, e) 60 év feletti bejelentkezett biztosított után 2,5 pont 2 év. Degresszió: felnőtt háziorvosi szolgálat - 2400 ponttól, házi gyermekorvosi szolgálat - 3150 ponttól, vegyes háziorvosi szolgálat esetén - 2800 ponttól kell alkalmazni.

6 Az 1 pontra jutó díj = kiadási előirányzat 1 havi összege mínusz - az újonnan kialakított praxisok átlagos havi díja, - a hajléktalanok ellátására létrehozott praxisok átlagos havi díja, - fix díjak összege és az országos szinten összesített pontszám hányadosa.

7 2/b Szakképzettségi szorzó alapszakvizsga nélkül 1,0 alapszakvizsgával nem rendelkező, de 25 évnél több, körzetben eltöltött gyakorlati idő 1,2 alapszakvizsgával 1,3 Alapszakvizsga: általános orvosi, háziorvosi, belgyógyászati 10 év háziorvosi gyakorlattal

8 3. Ambuláns ellátás 1 eset max. 600 Ft 4. Ügyelet Alapösszeg: 40 Ft/fő lakos - szorzók: 1,3 és 1,8 között a település lakosság számától függően - 20-30%-kal emelt díj központi ügyelet esetén A MEP az ügyeleti szolgáltatás finanszírozására szerződést köt a területileg illetékes önkormányzattal vagy egészségügyi intézményével, illetve azzal, akivel az önkormányzat feladat átadási/átvállalási szerződést kötött. háziorvosi ellátásra szóló szerződés szerinti összlakosságszáma alapján jogosult az ügyeleti ellátás díjazására. A szolgáltató az ellátási területéhez tartozó háziorvosi szolgálatok háziorvosi ellátásra szóló szerződés szerinti összlakosságszáma alapján jogosult az ügyeleti ellátás díjazására.

9 II. EGYÉB JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT DÍJAK: A 284/1997. (XII. 23.) Kormány rendelet 2. számú melléklet 1.Lőfegyvertartására való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata (I. csoport) 6550 Ft 2.Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) 4350 Ft 3.Gépjármű-vezetői, vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat 1150 - 6550 Ft vérvétel (!!!) 4. Véralkohol-vizsgálathoz vérvétel (!!!)4350 Ft 5.Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvizsgálat 5400 Ft 6. Látlelet kiadása 3200 Ft 7. Részeg személy detoxikálása 6550 Ft 8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 6550 Ft 9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat 10 900 Ft 10.Orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés6550 Ft 11. Mellkas-szűrővizsgálat (nem jogszabály által elrendelt, vagy kötelező)

10 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díjért igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 2. számú melléklet 10. Orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés Külön jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor. Egyéb hivatkozott jogszabály: 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 233. § (1) „egészségügyi szakértői tevékenység – az egészségügyi szakismeretet igénylő tények vagy egyéb körülmények megállapítása, megítélése útján szakvélemény adása. 235. § (1) Az egészségügyi szakértő a tevékenységét kirendelés, jogszabályban előírt feladat vagy megbízás keretében végzi. (2) Az egészségügyi dolgozó, ha a rendőrség, az ügyészség vagy a bíróság szakértőnek kirendeli, e kirendelésnek köteles eleget tenni.

11 AZ ORVOSI VÉLEMÉNY NEM CSAK EGY PECSÉTET ÉS ALÁÍRÁST JELENT !!! JOGI KONZEKVENCIÁI LEHETNEK...

12 OJOTE 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet elektronikus úton (on-line) ellenőrzi jogosultként szerepel-e 12/b § (1) A finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató az OEP nyilvántartásában közvetlenül elektronikus úton (on-line) ellenőrzi, hogy az ellátott személy a nyilvántartásban az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultként szerepel-e. A 14. életévét be nem töltött személy esetében az ellenőrzést minden egészségügyi szolgáltatónak egyszer, az adott személy első alkalommal történő ellátása során kell elvégeznie. Az ellenőrzést adott ellátási formában egy napon nyújtott szolgáltatások számától függetlenül egyszer kell elvégezni. az előírt ellenőrzési kötelezettség teljesítése esetén, ellátási esetenként 50 forint ellenőrzési díjra jogosult. (4)A háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a háziorvosi ügyeleti szolgáltató és a fogászati alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az előírt ellenőrzési kötelezettség teljesítése esetén, ellátási esetenként 50 forint ellenőrzési díjra jogosult. A díjazás szempontjából ellátási esetnek minősül az adott ellátási formában egy biztosított egy napon történt ellátása.

13 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díjért igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 2.§ (8) A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó és a 2. számú mellékletben nem szereplő egészségügyi szolgáltatások térítési díját az egészségügyi szolgáltató állapítja meg. ???????? EGYÉB JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEG NEM HATÁROZOTT BEVÉTELEK

14 III. EGYÉB JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEG NEM HATÁROZOTT BEVÉTELEK 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről a központi költségvetésben és az Egészségbiztosítási Alapon keresztül sincs biztosítva,az egészségügyi szolgáltató által meghatározott térítési díj ellenében vehető igénybe. 142. § (6) Az az egészségügyi szolgáltatás, amely költségének fedezete e törvény és az Ebtv. alapján a központi költségvetésben és az Egészségbiztosítási Alapon keresztül sincs biztosítva, az egészségügyi szolgáltató által – külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével – meghatározott térítési díj ellenében vehető igénybe.

15 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.) 1. Nem az E. Alap terhére vehetők igénybe 18.§ 6) Nem az E. Alap terhére vehetők igénybe: munkahigiénés szűrő- és ellenőrző vizsgálatok, b) a külön jogszabályban meghatározott munkahigiénés szűrő- és ellenőrző vizsgálatok, foglalkozás- egészségügyi alapszolgáltatások c) a külön jogszabályban meghatározott foglalkozás- egészségügyi alapszolgáltatások, amennyiben azok nem az ellátást igénybevevő biztosított foglalkozási megbetegedése, illetőleg üzemi balesete miatt váltak szükségessé, elrendeltorvosszakértői vizsgálatok d) a külön jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre, illetve egészségbiztosítási ellátásra való jogosultság megállapítása céljából kerül sor, (extrém) sportolás, szórakoztató-szabadidős tevékenység közben bekövetkezett baleset e) a külön jogszabályban meghatározott különösen veszélyes (extrém) sportolás, szórakoztató-szabadidős tevékenység közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátások, hivatásos sportolók sportegészségügyi ellátása f) hivatásos sportolók sportegészségügyi ellátása, nem gyógyító célú g) a nem gyógyító célú, kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott egészségügyi szolgáltatás,

16 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.) 2. 18.§ 6) a nem egészségügyi indokból végzett művi meddővé tétel h) a nem egészségügyi indokból végzett művi meddővé tétel, szakmailag nem bizonyítottan hatásos ellátás i) az egészségi állapotot pozitív irányban alapvetően nem befolyásoló, szakmailag nem bizonyítottan hatásos ellátás, befogadott egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérő alkalmazása k) Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárás, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz alkalmazása, illetve a befogadott egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérő alkalmazása, kutatás l) a kizárólag orvostudományi kutatás keretében nyújtott ellátások, kísérőjének részére szállás és étkezés m) a biztosított kísérőjének részére az egészségügyi szolgáltató által biztosított szállás és étkezés, kivéve, ha a biztosított a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerint fogyatékos személynek minősül, nem kötelező védőoltással történő immunizálása t) a biztosított nem kötelező védőoltással történő immunizálása, kivéve, ha a külön jogszabály szerinti védőoltás térítésmentes,

17 Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetése

18 „ÉRDEKESSÉGEK” A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKBÓL: jogszabályokat a bevezetésük előtt 30 nappal ki kell hirdetni. Ebtv. 34. § (3): A finanszírozásra vonatkozó jogszabályokat a bevezetésük előtt 30 nappal ki kell hirdetni. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól A teljesítményarányos és fix díjat - az OEP a jelentés leadását követő hónapban utalványozza. 18. § (1) A teljesítményarányos és fix díjat - az OEP a jelentés leadását követő hónapban utalványozza.


Letölteni ppt "Miből és hogyan? Háziorvosi praxisok működésének forrásai Törvény adta lehetőségek vagy a szokásjog? Dr. Borsi Éva Ráckeve 2007 aktualizálva: 2010. február."

Hasonló előadás


Google Hirdetések