Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adatvédelmi fogalmak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adatvédelmi fogalmak."— Előadás másolata:

1 Adatvédelmi fogalmak

2 Közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső adat

3 Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

4 Személyes adat A személyes adat fogalma a magyar jogban igen szélesen értelmezett: az adatvédelmi biztosi gyakorlat szerint bármely olyan adat személyes adatnak minősül, amely akár külső, harmadik fél által kapcsolatba hozható az érintett személlyel: vagyis nem csak azaz adat, amelyet az adatkezelő képes az érintetthez rendelni.

5 személyes adat az Avt. szerint nem lehet közérdekű adat, közérdekű adat pedig nem lehet személyes adat. személyes adat csak az érintett beleegyezése vagy pontos törvényi előírások alapján kerülhet nyilvánosságra

6 Az adatvédelem és az információszabadság, a magánszemélyek adatainak jogi szabályozására és az állami adatok nyilvánosságának megteremtésére irányuló törekvések között történetileg is van összefüggés.

7 Az első generációs adatvédelmi törvények nem közvetlenül a személyes adatok kezelésének szabályozására irányultak, hanem a technológia állam általi alkalmazásának szabályozására.

8 Az 1992. évi LIII. törvény (Av tv
Az évi LIII. törvény (Av tv.) rendelkezései szerint az adatkezelés egyes körülményeiről (az adatkezelés célja, önkéntes vagy kötelező jellege, az adatkezelő illetve adatfeldolgozó személye) az adat felvétele előtt kötelezően, illetve egyes további körülményekről az adatalany kérelmére tájékoztatást kell adni.

9 Azoknak a szolgáltatóknak, amelyek természetes személy felhasználóval szerződéses kapcsolatba lépnek, törvényi kötelezettsége, hogy az adatkezelésre vonatkozó kötelező tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt - célszerűen a felhasználóval kötött szerződés megkötésekor - megadják, s eleget tegyenek a felhasználók további adatokra vonatkozó kérelmének

10 Azoknak a szerver-üzemeltetőknek, illetve szerveren szolgáltatást nyújtóknak, amelyek birtokába a szolgáltatás nyújtása során személyes adat kerül, a felhasználónak a tájékoztatást az Av tv. szerint az adat felvétele előtt kell megadniuk

11 Állam titok A magyar jog elég világosan megmondja, hogy mi az államtitok. Az államtitok valójában nem az állam titka, hanem a Magyar Köztársaság titka. Tehát semmiképpen nem olyan titok, amely egy állami közigazgatási szerv érdekében lenne titokban tartható

12 Szolgálati titok A szolgálati titok az információszabadság korlátozásának az államtitokénál enyhébb formája. A szolgálati titok intézménye a titoktörvényben (1995. évi LXV. törvény az államtitokról és a szolgálati titokról) felsorolt állami szervek illetéktelen befolyástól mentes működését hivatott szolgálni. A szolgálati titok fajtáit a törvény nem tartalmazza, a vonatkozó titokköri jegyzéket az erre felhatalmazott állami szervek vezetői állapítják meg. A szolgálati titok ismérvei szorosan körülhatároltak, bonyolult minősítési eljárást igényelnek


Letölteni ppt "Adatvédelmi fogalmak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések