Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A NISZ Zrt. kiberbiztonsági jövője az új információbiztonsági törvény tükrében 2013. Szeptember 3. Szekeres Balázs Informatikai biztonsági igazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A NISZ Zrt. kiberbiztonsági jövője az új információbiztonsági törvény tükrében 2013. Szeptember 3. Szekeres Balázs Informatikai biztonsági igazgató."— Előadás másolata:

1 A NISZ Zrt. kiberbiztonsági jövője az új információbiztonsági törvény tükrében 2013. Szeptember 3. Szekeres Balázs Informatikai biztonsági igazgató

2 Tartalom •IT és kiberbiztonsági képességeink •Jogszabályi követelmények •A NISZ Zrt. kiberbiztonsági jövőképe

3 IT és kiberbiztonsági képességeink •2012 – 2013 az IT biztonsági igazgatóság létszáma 4 fő –IT biztonsági igazgató –2 IT biztonsági referens –1 technikai szakértő –+ megbízással szakértők projekt feladatokra •Jelentős mennyiségű projekt tervezése és megvalósítása lekötötte az IT biztonsági erőforrásokat •Eredmények: –Megerősödött az IT és kiberbiztonsági tevékenység a NISZ-en belül –Elkezdődött a szabályozási és technikai felmérés –Bekerültek a projektekbe az IT és kiberbiztonsági témák

4 IT és kiberbiztonsági képességeink •2013 júliustól jelentős szervezeti változások kezdődtek –IT biztonsági igazgatóság létszáma fokozatosan megnőtt (jelenleg 16 fő) –Az üzemeltetésen létrejött az Üzemeltetés Biztonsági Ügyelet (jelenleg 3 fő) •A kormányzati IT és Kiberbiztonsági felügyeleti rendszer megkezdte a jogszabályok szerinti működését •A projektek megvalósulási fázisba kerültek –jelentős részük 2013 év végére megvalósul –más részük 2014-ben valósul meg

5 Jogszabályi követelmények •2013. évi L. törvény: 2§ (2) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: a) az (1) bekezdésben meghatározott szervek és ezen szervek számára adatkezelést végzők, b) a jogszabályban meghatározott, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozói, c) az európai létfontosságú rendszerelemmé és a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé törvény alapján kijelölt rendszerelemek elektronikus információs rendszereinek védelmére. •309/2011 (XII. 23.) Korm. Rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról •38/2011. (III. 22.) Korm. Rendelet a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról •346/2010. (XII. 28.) Korm. Rendelet a kormányzati célú hálózatokról

6 Jogszabályi követelmények •Alkalmazási területek –NISZ Zrt. saját informatikai rendszerei –Jogszabályok alapján nyújtott informatikai szolgáltatások –Szerződések alapján nyújtott informatikai szolgáltatások •Minden alkalmazási területen teljesíteni kell az alapvető elektronikus információbiztonsági követelményeket (5. – 6. §) •Az elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba sorolása (7. – 8. §): –NISZ Zrt. saját IT rendszerei esetén saját hatáskörben –Jogszabály vagy szerződés alapján nyújtott IT szolgáltatás esetén az adott szervezettel együttműködve

7 Jogszabályi követelmények •Az elektronikus információs rendszerrel rendelkező szervezetek biztonsági szintje (9. – 10. §): –9. § d) a 2. § (2) bekezdés b) és c) pontjába tartozó szervezetek esetén 5. –Azaz a NISZ Zrt. szervezeti biztonsági besorolása 5, a jelenlegi szint ?? –A követelményeket az NFM rendelet fogja meghatározni •A szervezeteknek az elektronikus információs rendszereik védelmét biztosító kötelezettségei (11. – 13. §): –IT biztonsági irányítási rendszer felülvizsgálata és jogszabályi követelményeknek megfelelő átalakítása –IT biztonsági szabályozás felülvizsgálata és átalakítása –Szolgáltatások (jogszabály vagy szerződés alapján) IT biztonsági szabályozásának kialakítása (együttműködés)

8 Jogszabályi követelmények •Operatív feladatok –11. § h) – folyamatos kockázatelemzés, ellenőrzés, audit –11. § i) – biztonsági események nyomon követése –11. § j) – biztonsági események kezelése –11. § m) – az érintettek tájékoztatása a biztonsági eseményekről és a lehetséges fenyegetésekről –11. § n) – a szükséges egyéb védelmi intézkedések megtétele •13. § (4) – A NISZ Zrt. esetén elektronikus információbiztonsági szervezeti egység látja el a feladatokat, azaz az IT biztonsági igazgatóság

9 Jogszabályi követelmények •Együttműködések –12. § - a NISZ Zrt. vezetője együttműködik a hatósággal –13. § (1) f) – az IT biztonsági igazgatóság kapcsolatot tart a hatósággal és a Kormányzati Eseménykezelő Központtal –A jogszabályok és szerződések alapján nyújtott szolgáltatások tekintetében az IT biztonsági igazgatóság együttműködik az érintett biztonsági felelősökkel és szervezetekkel –Az IT biztonsági igazgatóság együttműködik az NBF-el, az OKF-el, a nemzetbiztonsági szolgálatokkal és bűnüldöző szervezetekkel •Nem jogszabályi kötelezettség alapján együttműködésre törekszünk hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel

10 NISZ kiberbiztonsági jövőkép •A hatályos jogszabályoknak megfelelő működés kialakítása és folyamatos fenntartása •A kialakított IT biztonsági irányítási és szabályozó rendszer megfelelésének folyamatos vizsgálata, elemzése és javítása •Költséghatékony, de a kockázatokkal arányos biztonsági fejlesztések kezdeményezése és megvalósítása a legújabb kutatási eredmények felhasználásával •Az üzemeltetett infrastruktúrát érő fenyegetések folyamatos figyelése, kockázatértékelése, elemzése és védelmi intézkedések életbe léptetése

11 NISZ kiberbiztonsági jövőkép •A bekövetkezett biztonsági események felismerése, elemzése, elhárítása és a tanulságok visszacsatolása •A biztonsági tudatosság kialakítása, fokozása és fenntartása a felhasználók, az üzemeltetők, a beszállítók és más alvállalkozók esetén Mindezeket a célokat a jogszabályi követelményeknek megfelelő együttműködések NISZ oldali biztosításával, illetve hazai és nemzetközi szakmai együttműködések kialakításával és felhasználásával szeretnénk elérni!

12 Köszönöm a figyelmet! Szekeres Balázs www.nisz.hu NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Telefon: +36 1 459 4200 Fax: +36 1 303 1000


Letölteni ppt "A NISZ Zrt. kiberbiztonsági jövője az új információbiztonsági törvény tükrében 2013. Szeptember 3. Szekeres Balázs Informatikai biztonsági igazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések