Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RCH, mint karbantartásért felelős szervezet (ECM) kapcsolatrendszere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RCH, mint karbantartásért felelős szervezet (ECM) kapcsolatrendszere"— Előadás másolata:

1 RCH, mint karbantartásért felelős szervezet (ECM) kapcsolatrendszere
Dr. Farkas Gyula Üzemviteli koordináció vezető

2 ECM kapcsolatok Vontatási szolgáltató Pályahálózat-működtető
Szakmai szervezetek: Szabványügyi Testület UIC (GCU) ERA (JSG) Gyártók, jármű átalakítók NoBo RCH ECM Idegen ECM/RU/üz.tartók NKH Az RCH-nak, mint ECM-nek és a kocsik üzemben tartóinak az ábrán látható szervezetekkel van kapcsolata. Ezen kapcsolatok egyértelműek, egyedül az Idegen ECM/Üzembentartók kapcsolat szorulhat némi pontosításra. Nevezetesen: Az RCH mint ECM és Vasútvállalat elsősorban a kocsijait használó Vasúti Vállalkozásokkal ( EVU) tart kapcsolatot. Ezen vasútvállalatokon keresztül szerez információt a kocsijainak a műszaki állapotáról, esetleges sérüléseiről, és ezen társaságoktól kap információt a kocsikon elvégzett javításokról. Erre vonatkozóan az AVV előírásai ismertek, sajnos azonban egyes vasúttársaságoktól nem érkeznek meg a kocsik sérülését bejelentő AVV4 jegyzőkönyvek. Számos esetben a jegyzőkönyvön túl a kocsikon végzett javításokról csak számla érkezik, ami nem tartalmazza a kocsikon elvégzett vizsgálatok és javítások részletezését. Szerződéses szolgáltatók /Karbantartás fejlesztés/ Szerződéses szolgáltatók /Karbantartás irányítás/ Szerződéses szolgáltatók /Karbantartás végrehajtás/

3 Pályahálózat-működtető
Kapcsolat a Pályahálózat-működtetővel MÁV pályahálózaton a futott kilométer adott, de jelenleg csak a lekérdezés időpontjában lévő adat áll rendelkezésre, visszamenőleges km állás nem biztosított. Rövidtávú célok: Események bekövetkeztekor „menteni” a km állását. Események közötti futott távolság meghatározása. Fő darabok által „futott” távolság meghatározása. Pályába épített vizsgálóberendezések adatainak feldolgozása. A korábban rendelkezésre álló informatikai rendszer, csak a SZIR volt. Ez a rendszer csak követő rendszer, így tervezésre nem használható. A jelenleg bevezetésre váró rendszerek a fenti dián rövidtávú célként meghatározott adatokat biztosítják majd részünkre. További fejlesztési lehetőség és együttműködési lehetőség rejlik a Pályahálózat működtető által tervezett fejlesztésekben. Az itt telepítésre kerülő berendezések adatainak kiértékelése, automatikusan, vagy manuálisan lehetőséget biztosít arra, hogy a járműveket rendkívüli módon műhelybe irányítsuk azok további vizsgálatára. Ismereteink szerint ezek a berendezések a következők lennének: Hőnfutásjelző, laposkerék jelző, szoruló fék jelző, dinamikus vágánymérleg, ez utóbbi üres kocsik esetében információval szolgál a kocsi egyenetlen kerékterhelésre vonatkozóan is. Pályahálózat-működtető RCH ECM

4 Kapcsolat az NKH-val A kapcsolat alapja: 445/2011 EU irányelv,
31/2010 NFM rendelet. Az RCH és az NKH szakértői közötti folyamatos az egyeztetés és a kapcsolattartás. Rövidtávú cél: A teljeskörű elektronikus adatszolgáltatás megvalósítása. A hatályos 31/2010 NFM rendelet 25§-a rendelkezeik a kocsik ECM szervezetének bejelentésére. Az előírás követelménye szerint a megadott határidőig, igaz még csak öntanúsításban, de Társaságunk saját magát jelölte meg a kocsik Karbantartásáért Felelős Szervezetének. Nemcsak az ECM tanúsítás és engedélyezés kapcsán, hanem a kocsik értékesítése, javítása okán is rendszeres időközönként történik egyeztetés az NKH illetékeseivel. Az RCH, mint ECM tanúsítására társaságunk szintén az NKH szervezetéhez tartozó NSA-t kérte fel. A tanúsítás vonatkozásában a dián feltüntetett rendelet és irányelv mellett még számos más előírás vonatkozik a tanúsítási eljárásban vizsgálandó követelmények teljesülésre, amelyeknek történő megfelelés vizsgálata az eljárás során vizsgálatra kerül. Mint a diából is kitűnik, célunk, hogy a kapcsolatunkat az informatikai adatszolgáltatások terére is kibővítsük, lehetőség szerint minimálisra csökkentve ezáltal a papíralapú adatszolgáltatásokat. RCH ECM NKH

5 Szerződéses szolgáltatók /Karbantartás végrehajtás/
Kapcsolat a Szerződéses szolgáltatókkal (karbantartás végrehajtás) Az RCH a MÁV Zrt. pályahálózatán az ÖBB TS-sel végezteti az általa továbbított teherkocsik sérüléseinek javítását. Az RCH és a Szerződéses szolgáltató és teljesítési segédei közötti adatszolgáltatás futójavítás tekintetében március 1. óta elektronikus formában történik. Az RCH és a Szerződéses szolgáltató és teljesítési segédei közötti adatszolgáltatás fővizsgálat tekintetében még papír alapú, az elektronikus megoldás kidolgozás alatt. Az MÁV Cargo Zrt privatizálása során a társaság a Rail Cargo Ausztria tulajdonába került . A tulajdonosváltást követően nemcsak a cég neve változott meg, hanem egy többéves keretszerződés is megkötésre került a kocsik karbantartásának vonatkozásában. A szerződés alapján először a teherkocsik fővizsgálatainak elvégzés valósult meg, majd a szerződés kiterjesztésre került az RCH, mint Üzembentartó és mint EVU, vonataiban közlekedő járművekre. Az RCH járművek karbantartásának alapja a hatályos nemzetközi előírások, illetve MÁVSZ szabványok. Miért? A döntés alapvetően két lehetőségre korlátozódott. Vagy megtartjuk és alkalmazzuk a MÁVSZ előírásait, vagy teljesen új karbantartási rendszert vezetünk be. A mérlegelések eredményeként arra jutottunk, hogy az RCA-val közös kocsipark kialakítása során célszerű a járművek karbantartási rendszerét is összhangba hozni. A karbantartásokra vonatkozó előírások meghatározása kapcsán számos külső és belső követelményt mérlegelve arra a megállapításra jutottunk, hogy a kocsik karbantartását a jövőben a RIL-ek szerint fogjuk végezni. Az új előírások kidolgozása, egyeztetése és az RCH kocsikra történő adoptálása folyamatosan történik. Megszületése és elfogadása után ezen előírások kerülnek alkalmazásra minden az RCH tulajdonú és használatú járművekre, nemcsak az Szerződött partner, hanem annak Teljesítési segédei esetén is. A közös karbantartási rendszer egyik eddigi eredménye, hogy a futójavítási adatok már elektronikusan rendelkezésre állnak. RCH ECM Szerződéses szolgáltatók /Karbantartás végrehajtás/

6 Kapcsolat a Szerződéses szolgáltatókkal (karbantartás fejlesztés/irányítás)
A management funkciót az RCH saját hatáskörben, a karbantartás fejlesztés és a karbantartás irányítás funkciót az ÖBB TS bevonásával végzi. Az egyes funkciókhoz használt eszközök: Irányítás funkció: a FleetIS rendszeren keresztül. Karbantartás fejlesztés funkció: a kocsik műszaki állapotát, ügyfél igényeket, üzemeltetési tapasztalatokat figyelembe véve határozzuk meg a szükséges javítások, fejlesztések tartalmát a hatályos előírások figyelembe vételével. A 455/2011 EU irányelv szerint az ECM 4 fontos funkciót különböztet meg. Ezen funkciók közül a A Management funkciót az RCH saját maga kívánja ellátni. A karbantartás fejlesztés funkciót közösen a Karbantartás végrehajtást végzővel A karbantartás irányítás funkciót szintén közösen a Karbantartást végrehajtást végzővel, míg a Karbantartást végrehajtás funkciót a Szerződött partnerünk, illetve annak teljesítési segédei végzik Az egyes funkciók teljesítése során igyekszünk az informatikai lehetőségek mind szélesebb körű kihasználására. Elősegítve ezáltal a járművek karbantartási igényeinek jobb meghatározását csakúgy, mint az elvégzett javítások visszaellenőrizhetőségének lehetőségét. Szerződéses szolgáltatók /Karbantartás fejlesztés/ Szerződéses szolgáltatók /Karbantartás irányítás/ RCH ECM

7 Kapcsolat a Szakmai szervezetekkel
A nemzetközi szervezetekkel (UIC, GCU, ERA) történő kapcsolattartás az RCA AG-n keresztül történik. Problémák: A dokumentumokat jelentős késéssel kapjuk meg. A véleményezési és észrevételezési határidők rövidek. Nyelvi nehézségek, a terjedelem miatt jelentős a fordítás időtartama. Az RCH megalakulása után számos megállapodás született különböző területeken. Ezek egyike volt, a RCH képviselete a nemzetközi szervezetekben. A megállapodás részben megvalósul, viszont vannak olyan területek, ahol saját képviselőink is részt vesznek a nemzetközi szervezetek munkájában. A megállapodások ellenére vannak még hiányosságok a rendszerben, melyek felszámolásán dolgozunk. A jellemzőbb hiányosságok a dián láthatók. A közös munkának egyik meghatározó hátulütője, hogy az anyagok csak bizonyos késéssel érkeznek meg hozzánk. Ennek eredményeként egyes esetekben nem tudunk határidőre véleményt mondani. A Szabványügyi Testület sok esetben (majd mindig) úgy lépteti hatályba a nemzetközi előírásokat, hogy csak a címét fordítja le, majd egy magyar nyelvű előlappal kiadja. A mögöttes tartalom azonban szinte mindig angol. A szabványok/normák fordítása nem valósul meg, viszont a hatályba léptetett előírást már alkalmazni kell. Ez az eljárás sok esetben egy EU norma hazai bevezetésének elcsúszását is eredményezheti. Szakmai szervezetek: Szabványügyi Testület UIC (GCU) ERA (JSG) RCH ECM

8 Gyártók, jármű átalakítók
Kapcsolat a Gyártókkal, jármű átalakítókkal Az RCH és a Gyártók, jármű átalakítók közötti kapcsolat az RCH igényeit figyelembe véve valósul meg. A hatályos nemzetközi utasítások alapján az új járművek beszerzése, illetve a meglévő járművek átalakítása már csak a TSI dokumentációk és vizsgálatok alapján történhet. A dokumentációk elkészítése, a vizsgálatok lebonyolítása során a NoBo-k bevonása elengedhetetlen. Miután nincs Magyarországon engedélyezett NoBo, így egy átalakítás jelentős többletköltséget okoz. Példaként : Az új gyártású (2010-ben) Eanos sorozatú kocsi engedélyezése során volt olyan, hogy a NoBo 3 hónapon keresztül nem adott választ az általunk feltett kérdésre. Amikor a vizsgálati és engedélyezési idők lerövidítése is a célok között szerepel, akkor egy ilyen csúszás komoly problémát okozhat. A gyártóval kapcsolatban mind a tervezési, mind a gyártási, mind a vizsgálati szakaszban korrektül és gördülékenyen történt az egyeztetés, de erre vetett árnyékot a NoBo ténykedése. RCH ECM Gyártók, jármű átalakítók NoBo

9 Idegen ECM/üzembentartók
Kapcsolat az Idegen ECM/RU/üzembentartókkal Kapcsolat a használó vasutakkal: az AVV ad kapcsolattartási szabályokat, de ez nem „kötelező”, nincs egységes adatszolgáltatási forma. A kocsik sérüléséről és javításáról adatot kell szolgáltatni. Problémák: Nem elektronikus Nehezen feldolgozható Nincs adatszolgáltatás a kocsik által futott kilométer adatokról Kapcsolat az ECM/vasúti vállalkozásokkal: Jelenlegi szabályozás nem egyértelmű. EU-n kívüli országok? Pl. RSRD2 projekt. A dián feltüntetett szöveg, ami a z egységes adatszolgáltatási formára utal, az nem más, mint hogy az AVV4-nek még van egy kötött formája, viszont ha a kocsi javításra kerül, akkor arra vonatkozóan nincs kötött forma, mit kell adni a javítást végzőnek a számla mellé. Pl. milyen javítást végzett, milyen anyagot használt fel, milyen egyéb tevékenységet vagy vizsgálatot végzett stb. Ennek okán a beérkező számlákból, illetve az AVV4-ből nem határozható meg pontosan a kocsik karbantartási története. A kapott adatok kizárólag papír alapon állnak rendelkezésre, amelyek bevitele megoldandó. További probléma, hogy egyes EU-n kívüli országok esetében értesítést sem kapunk a kocsi sérüléséről, csak a kocsi megjelenik határon. Mivel a bizalmi elv ezen relációkban még nem él, így a sérülések a kocsik átvétele során megállapíthatók. A kocsik esetlegesen végzett javításairól, összeghatártól függetlenül, ha a sérülésért felelős a használó Vasúti Vállalkozás, még információt sem kapunk. Ez a kocsi további sorsát illetően aggályos. Sajnos azt is tapasztaljuk, hogy olyan nyugati relációban sem mindig tökéletes a bizalmi elv. A kocsi jegyzőkönyv és bárca nélkül kerül hazaküldésre Bizalmi elves vonatban úgy, hogy a komplett alsó része hiányzik, vagy sérült. A kocsi fővezetéke helyreállításra került a továbbíthatóság miatt, azonban a dokumentálás elmarad. Ezen felül a kocsik futott Km megadása szintén kérdéses, lesz, különösen az EU-n kívüli országokban. RCH ECM Idegen ECM/üzembentartók

10 Kapcsolat az ECM-ek között
Az ECM-ek közötti kapcsolat jelenleg szabályozatlan. Egy RCH tulajdonú kocsi harmadik országban (pl. Olaszország) megsérül, és megjavítják. Az adatokat szolgáltatni tudja: Használó vasút, Javítást végző műhely. Mi történik, ha ez a műhely nem lett „D” modulra tanúsítva? Az adatszolgáltatás lehet: Kötelező, Megállapodás alapján. Adatszolgáltatás formája, tartalma Az adatok átadása még szabályozatlan. Nem egyértelmű, hogy a használó vasúti vállalkozás hol fog megjavíttatni egy RCH tulajdonú kocsit? Annak a javító műhelynek van-e saját ECM tanúsítása? Egy magánvasútnak, akinek nincs saját kocsija, de vonattovábbítást végez, és ebben a vonatban sérül egy kocsi, és nem továbbítható, annak a javítása hogyan és hol fog megtörténni? A kocsi ECM-jének előbb tanúsítania kell a javításra potenciálisan szóba jöhető műhelyt? Van-e/Lesz-e itt jelentősége az AVV –ben meghatározott 750EUR-nak? Van-e/Lesz-e olyan elérhető lista, mely műhelyek kaptak saját jogon ECM tanúsítást? Ha nem tanúsított műhelyben kap a kocsi javítást, akkor a visszaérkezés után ismét saját tanúsított műhelyben felül kell vizsgálni? És ezek után kitől, és milyen tartalommal fog a kocsi tulajdonosa/ECM-je adatot kapni? RCH ECM Idegen ECM

11 Köszönöm a figyelmet! 1133 Budapest, Váci út 92. cargo@railcargo.hu
11


Letölteni ppt "RCH, mint karbantartásért felelős szervezet (ECM) kapcsolatrendszere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések