Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS A TEHERKOCSIK HASZNÁLATÁRA (AVV)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS A TEHERKOCSIK HASZNÁLATÁRA (AVV)"— Előadás másolata:

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS A TEHERKOCSIK HASZNÁLATÁRA (AVV)
Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban július 01. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS A TEHERKOCSIK HASZNÁLATÁRA (AVV) Együttműködés az üzembentartók és a vállalkozó vasúti társaságok (VVT) között MÁV Cargo ZRt.

2 A kocsihasználat eddigi szabályozása
COTIF Egyezmény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozásról ___________________________ Az OTIF előjogairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv Kiegészítő meghatalmazás a számvizsgálatra A Függelék CIV B Függelék CIM 1. Melléklet RID 2. Melléklet RIP 3. Melléklet RICo 4. Melléklet RIEx

3 A kocsihasználat eddigi szabályozása
A kocsihasználat eddigi szabályozása, amely eltérő a teherkocsik különböző üzemeltetési rendszereiben, a COTIF 1999 életbe lépésével megszűnik. Magánkocsik: — RIP: A Magánkocsik Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat — 433 V UIC Döntvény: Magánkocsik üzembe helyezésének és használatának általános, egységes feltételei — 992 V UIC Döntvény: Magánkocsik használata során keletkezett károk felosztása a vasutak között Vasútintézeti kocsik: — RIV 2000 : Szabályzat a teherkocsik nemzetközi forgalomban történő kölcsönös használatára (tartalmaz magánkocsikra érvényes szabályozást is )

4 Kocsiüzemeltetési rendszerek összehasonlítása
P kocsi-modell Vasútintézeti kocsi-modell Kocsik száma Tulajdonosonként mérsékelt Vasutanként nagyon nagy Kocsihasználat Súlypont meghatározott forgalmakon van P-kocsikénál jóval nagyobb jelentősége van a szórt kocsis forgalmaknak Üres futások hozzá-rendelhetősége Üresfutások számíthatók, okozóhoz egyértelműen hozzárendelhetők Az üresfutások nem egyértelműen rendelhetők rakott futásokhoz-ügyfelekhez

5 Kocsiüzemeltetési rendszerek összehasonlítása
P kocsi-modell Vasútintézeti kocsi-modell Kocsiintézés -Kocsiszám szerinti intézés (feladás) -Tulajdonos (bérlő) rendelkezik a kocsi felett, ennek hiányában a kocsi állva marad -Típus szerinti intézés -Használó vasút intézi, megrakhatja, vagy üresen hazaküldi Üres futások díja A rakott és üres futást külön fuvarlevélen számfejtik a költségviselő terhére Az üres futások díja a rakott kocsi fuvardíjába belekalkulált - nincs külön üresfutás tarifa Kocsihasználati díj A tulajdonos az ügyféllel számolja le, a vasutak részére bérmentes A fuvardíj magában foglalja a kocsi használatának árát is, a vasutak egymás között a kocsibéren keresztül egyenlítik ki.

6 A változások főbb okai — A kocsik nem egységes kezelése, diszkriminációs vádak a vasutakkal szemben — A RIV érvényességi területén belüli egységes kocsibérek megengedhetetlen árkartellt jelentenek — A vasúttársaságok szétválása infrastruktúra üzembentartó, - ill. kereskedő vasutakra, a két tevékenység elszakad egymástól — Az ún. „freeway” megjelenése és terjedése, a vállalkozó vasutak kiléphetnek korábbi, földrajzilag behatárolt működési területükről — Új vállalkozó vasúti társaságok megjelenése, a régi államvasutak elvesztik monopóliumukat — Az eddigi szabályozás nem igazán adott lehetőséget a vasutak közötti versenyre

7 A kocsihasználat jövőbeni szabályozása
Vilnius-i Jegyzőkönyv 1999 COTIF Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény A Függelék A Függelék B Függelék B Függelék C Függelék C Függelék D Függelék D Függelék E Függelék E Függelék F Függelék F Függelék G Függelék G Függelék ER CIV ER CIV ER CIM ER CIM RID RID ER CUV ER CUV ER CUI ER CUI ER APTU ER APTU ER ATMF ER ATMF A Nemzetközi Vasúti Személyszállítási Szerződésre vonatkozó Egységes Szabályok A Nemzetközi Vasúti Személyszállítási Szerződésre vonatkozó Egységes Szabályok A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Szerződésre vonatkozó Egységes Szabályok A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Szerződésre vonatkozó Egységes Szabályok A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban engedélyezett járművekre vonatkozó szerződésekre Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban engedélyezett járművekre vonatkozó szerződésekre Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban használt infrastruktúrára vonatkozó szerződésekre Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban használt infrastruktúrára vonatkozó szerződésekre Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban engedélyezett vasúti járművekre vonatkozó műszaki szabványok érvényesítésére és egységes előírások elfogadására Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban engedélyezett vasúti járművekre vonatkozó műszaki szabványok érvényesítésére és egységes előírások elfogadására Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban használt vasúti berendezések műszaki engedélyezésére Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban használt vasúti berendezések műszaki engedélyezésére

8 A CUV (Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban engedélyezett járművekre vonatkozó szerződésekre)
Különbséget tesz a műszaki engedélyezés és használati szerződés között Két- és többoldalú megállapodás Szerződéses szabadság (CUV akkor érvényes, ha nincs más megállapodás pl. AVV) A kocsit nem kell kötelezően valamely VVT kocsiparkjába besorolni, de lehet Felelősség - Kocsin okozott sérülésért Sérülések a kocsin, VVT felel, ha nem bizonyítja, hogy nem ő okozta a sérülést Elveszés, sérülés esetén csak a helyreállítás költségei térítendők meg, a használati idő kiesésre nincs kártérítés - Kocsi által okozott sérülésért A kocsi által okozott károkért az felel, aki a kocsit átadta és felelősség őt terheli „aki” üzembentartó vagy előző felhasználó

9 A CUV (Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban engedélyezett járművekre vonatkozó szerződésekre)
Felelősség - Kocsi által okozott sérülésért Nincs a „P” kocsiknál ma alkalmazott lemondás a kártérítésről, illetve a VVT-k által felvállalt kártérítés

10 A kocsihasználati szerződéssel szembeni követelmények
Jogi követelmények a teherkocsik hasonló kezelése, függetlenül az üzembentartótól a szerződéses kapcsolatok egységesítése a jogbiztonság növelése a kereskedelmi használat feltételeit nem szabályozza Műszaki követelmények APTU és ATMF rendelkezések a kocsik karbantartása interoperabilitás Üzemviteli követelmények kocsik feliratozása a kocsik műszaki átmenőképesség-vizsgálatának feltételei rakodási szabályok

11 A kocsihasználati szerződéssel szembeni követelmények
Gazdasági követelmények Egységes kocsihasználati rendelkezések a kocsik használatára Európában Az üzembentartó rendelkezési joga kocsijára A kocsik diszponálhatósága üzembentartó részéről Magas rendelkezésre állás Hatékony sérültkocsi és pótalkatrész kezelés Minőségi követelmények Pontos fuvarozási teljesítmények Tervezhető karbantartási idők kocsisérüléseknél Rendszeres információk üzembentartó részére a kocsiról

12 Az AVV felépítése I FEJEZET: TÁRGY, ALKALMAZÁSI TERÜLET, FELMONDÁS, A SZERZŐDÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE II FEJEZET: AZ ÜZEMBENTARTÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI III FEJEZET: A VÁLLALKOZÓ VASÚTI TÁRSASÁG (VVT) JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI IV FEJEZET: EGY VVT ŐRIZETÉBEN LEVŐ KOCSIBAN KELETKEZETT KÁROK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS KEZELÉSE V FEJEZET: FELELŐSSÉG KOCSI ELVESZÉSE VAGY SÉRÜLÉSE ESETÉN VI FEJEZET: FELELŐSSÉG A VASÚTI KOCSI ÁLTAL OKOZOTT KÁROK ESETÉN VII FEJEZET: FELELŐSSÉG ALKALMAZOTTAKÉRT ÉS MÁS SZEMÉLYEKÉRT VIII FEJEZET: EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13 Az AVV Mellékletei 1. Melléklet: Jegyzék a résztvevő üzembentartókról és vállalkozó vasúti társaságokról 2. Melléklet : Fogalom meghatározások 3. Melléklet : Vasúti kocsi kísérőlevél 4. Melléklet : Teherkocsi kárjegyzőkönyv 5. Melléklet : A teherkocsi jelenértékének kiszámítási módszere 6. Melléklet : Kártérítés a használati kiesés esetén 7. Melléklet : Alkatrészek 8. Melléklet: AVV ügyrendje (előkészületben) 9. Melléklet : Teherkocsik műszaki vizsgálatának feltételei átmenetkor (a jelenlegi RIV XII. Melléklete, külön kerül kiadásra) Melléklet: Javító és megelőző karbantartás 11. Melléklet: Feliratok és ismertetőjelek a teherkocsikon (külön kiadandó) 12. Melléklet: Teherkocsi-sérülések katalógusa

14 I.Fejezet: Az AVV tárgya és alkalmazási területe
Az AVV a teherkocsik VVT-k általi használatát szabályozza abban az esetben, ha a kocsit fuvarozási eszközként használják a vasúti teherforgalomban, mind a rakott, mind az üres futásokat beleértve. Az AVV belföldi és nemzetközi forgalmakra érvényes a COTIF alkalmazási területén belül. Az AVV többoldalú keretszerződés, amely az üzembentartók és VVT-k közötti viszonyt szabályozza. A felek között létrejött kétoldalú megállapodások az AVV-nál magasabb prioritással rendelkeznek. „Jelen többoldalú szerződés rendelkezései a szerződő felek között érvényesek, mindaddig, amíg erről a felek egymás között nem állapodnak meg másként” Nem tárgya az AVV-nak: a kocsihasználat kereskedelmi feltételeinek szabályozása, mint például a kocsihasználati díjak leszámolása. Nem tárgya az AVV-nak: a kocsik műszaki engedélyezése (mely hatósági jogkör)

15 Alapfogalmak Használat: rakott és üres futások, vagyis az az idő, amikor a kocsi valamely szerződő VVT megőrzésében van Megőrzés: a vasúti kocsi VVT általi átvételekor kezdődik és az átadáskor végződik. A használat befejezésével az átvevő lehet az üzembentartó, másik VVT, a küldemény átvevője, valamint a vasúti kocsi átvevőjeként jogosult iparvágány használó is. A szerződő felek : ÜZEMBENTARTÓ: a kocsi tulajdonosa, vagy az esetleges rendelkezésre jogosult, aki a kocsit huzamos időn keresztül hasznosítja fuvarozási eszközként. Az Üzembentartó cégjelzését a kocsira fel kell festeni. Ha kétség merül fel: üzembentartó az, akinek cégjelzése a kocsira fel van festve VVT: Vállalkozó Vasúti Társaság ( többnyire maga is üzembentartó is): Minden egyes magán, vagy közjogi vállalat, amely az érvényes EU – jogalkotásnak megfelelő engedéllyel rendelkezik és amelynek főtevékenysége árufuvarozási, vagy személyszállítási vasúti közlekedési szolgáltatás teljesítése, ahol a vállalkozásnak a vontatást kötelezően biztosítania kell; jelen meghatározás magába foglalja azokat vállalkozásokat is, amelyek csak a vontatást végzik. Előző használó: Az a VVT. Amely idegen kocsit használt és azt és azt egy másik VVT részére használatra átadta. Nem szerződő felek: BÉRLŐ :(mivel az üzembentartó felel a kocsi karbantartásáért) PÁLYAVASÚT: ő a VVT-k szerződő partnere a hálózatán továbbítandó vonatokat illetően.

16 Besoroló-üzembentartó
Régi modell: A „P” kocsi tulajdonosát a besoroló (beállító) vasút képviseli. Egymással szemben támasztott igényeiket mind a beállító, mind a használó vasutak a beállító vasúton keresztül érvényesíthetik.

17 Üzembentartó Az AVV keretei között a kocsihasználati-szerződéses viszonyok alapvetően megváltoznak ! A volt magánkocsi-tulajdonosok, de a vasutak maguk is üzembentartók, és ez utóbbiak VVT-k is egyben.

18 II. Fejezet: Az üzembentartó jogai és kötelezettségei
7. Cikk: Műszaki engedélyezés és karbantartás 8. Cikk: A kocsik azonosítása, feliratozása 9. Cikk: Az üzembentartó rendelkezési joga Az üzembentartónak kell arról gondoskodnia, hogy kocsija az érvényes európai előírások szerint műszakilag engedélyezve legyen, és használata alatt engdélyezve maradjon. Az üzembentartó felhatalmazza a VVT-t, hogy valamennyi szükséges ellenőrzést a kocsiján végezhet.

19 II. Fejezet: Az üzembentartó jogai és kötelezettségei
7. Cikk: Műszaki engedélyezés és karbantartás 8. Cikk: A kocsik azonosítása, feliratozása 9. Cikk: Az üzembentartó rendelkezési joga Az érvényes előírásokon felül a kocsik a következő feliratokat viselik: — az üzembentartó neve ; — a kocsi 11. Melléklet szerinti feliratai és jelei; — adott esetben a honállomás vagy a földrajzi zóna RIV RIV H - MÁV CARGO H - Eas Zas

20 II. Fejezet: Az üzembentartó jogai és kötelezettségei
Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban július 01. II. Fejezet: Az üzembentartó jogai és kötelezettségei 7. Cikk: Műszaki engedélyezés és karbantartás 8. Cikk: A vasúti kocsik feliratai, a vasúti kocsi azonosítása 9. Cikk: Az üzembentartó rendelkezési joga — Az üzembentartót illeti a kocsijai feletti rendelkezési jog, ennek eszköze: a) Rakott kocsik esetében a fuvarlevél b) Üres kocsik esetében a CUV vasúti kocsi kísérőlevél (használati módjait a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Bizottság (CIT) által kiadott CUV - Fuvarlevél Kézikönyv (GLV-CUV) tartalmazza), ha nincs más megállapodás — Ha az üres kocsik továbbítását illetően az üzembentartó nem rendelkezik időben (legkésőbb a kirakott vasúti kocsi visszavételéig), a használó VVT köteles visszaküldeni (honállomására, földrajzi zónájába, vagy egy, előzetesen megállapodásban rögzített állomásra) a kocsit ( nem marad állva!!! ) — Üzembentartó kérheti, hogy bizonyos feleknek (meghatározott szerződő, vagy harmadik VVT részére) kocsijait ne adják át. MÁV Cargo ZRt.

21 III. Fejezet: A VVT jogai és kötelezettségei
10. Cikk: A vasúti kocsik átvétele 11. Cikk: A vasúti kocsik visszautasítása 12. Cikk: A vasúti kocsik kezelése A VVT kereskedelmi ajánlatának keretében a kocsikat azzal a fenntartással veszi át, hogy az üzembentartó a II. Fejezet szerinti kötelezettségeit betartja. kereskedelmi ajánlatának keretében

22 III. Fejezet: A VVT jogai és kötelezettségei
13. Cikk: A vasút kocsik továbbítási határideje és a felelősség 14. Cikk: Üres kocsik diszponálása 15. Cikk: Tájékoztatás az üzembentartó részére A rakott kocsik továbbítási határideje a fuvarozott küldemény fuvarozási határidejétől függ. Ilyen megállapodás hiányában a CIM 16. Cikkének kocsirakományú küldeményekre meghatározott fuvarozási határidői érvényesek. Az üzembentartó kártérítést kérhet. Az üres kocsik továbbítási határideje megállapodás tárgyát képezi.

23 IV. Fejezet: A sérülések megállapítása és kezelése
18. Cikk: A sérülés megállapítása 19. Cikk: A sérülések kezelése 20. Cikk: Az elveszett kocsik és tartozékok kezelése A sérülés megállapításakor sérülési jegyzőkönyvet kell felvenni, és üzembentartó részére haladéktalanul megküldeni A VVT 750Euro összegig engedély nélkül javíthat, e fölött csak engedéllyel, amelyet 2 nap kell megkapnia Sérülésért VVT felel, használati kiesésért díj számítható fel Pótalkatrészek kezelésének gyorsítása Kártérítés rendezésére alkalmazható AVV 12. melléklete

24 VI. Fejezet: Felelősség a kocsi által okozott károkért
27. Cikk: Felelősségi alapelvek Az üzembentartó vagy előző használó felel a kocsi által okozott kárért, amennyiben ő a hibás Amennyiben a kárért harmadik fél felelős, a káreset rendezésében a harmadik félhez igazodnak a felek elsősorban A használó VVT saját üzletszabályzatában megnevezhet egy összeget, ameddig kárigényétől eltekint VVT lehetővé teheti saját felelősségbiztosítához üzembentartók csatlakozását üzembentartó kötelezhető felelősség-biztosításának igazolására, ha felelőssége nem fedezhető

25 Az AVV értelmezését segítő eljárási leírás
Az AVV előírásainak végrehajtását segítő leírás Kézikönyv Az üzemeltetés során AVV rendelkezéseinek értelmezéseire, lehetséges eljárásaira nyújt támpontot. Az alkalmazott eljárásokra esetenként külön kell megállapodni.

26 A kocsihasználat szabályozásának felépítése
RIV modell Új kereskedelmi modell Az új kereskedelmi modell fokozatos bevezetése Két- és többoldalú szerződések a kocsihasználat kereskedelmi jellegű szabályozását illetően AVV (Általános Szerződés a Teherkocsik Használatára) Többoldalú kocsihasználati szerződés COTIF 99 / CUV (Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban engedélyezett járművekre vonatkozó szerződésekre) A kocsihasználat törvényi alapja

27 Más, szükséges szerződések a kocsik használatával, üzemeltetésével kapcsolatban
Kocsibérleti szerződés : az üzembentartó és a berakó ügyfelek között ( a kocsik időszakos tartós rendelkezésre bocsátása- ennek feltételei). Kocsihasználati szerződés: az üzembentartó és a használó VVT-k között a kocsihasználat kereskedelmi feltételeit illetően (= RIV). Karbantartási szerződés: az üzembentartó és a kocsikat karbantartó műhely között Beállítási szerződés: az üzembentartó és a beállító VVT között, ha üzembentartó nem tagja AVV-nak

28 A kocsihasználat új kereskedelmi modellje
A mai és a célmodell közötti különbségek jövő ma Kocsiintézés Használó vasút intéz Üzembentartó intéz A kocsibér nem része a fuvardíjnak, de: szállítási határidők, a túllépés esetére bírsággal. Kocsibér A kocsibér része a fuvardíjnak Üresfutások Az üresfutások külön leszámolása, továbbítás fuvarlevéllel Az üresfutás díja része a rakott fuvardíjnak, továbbítás automatikus

29 Az AVV bevezetésével kapcsolatos teendők
A COTIF életbe lépése után érvényét veszti a RIP, és a CUV lép életbe. A RIP és 433-UIC Döntvény szerinti P-kocsi beállítási szerződéseket a COTIF életbe lépésével hatályukat vesztik. A VVT-k és üzembentartók ugyanakkor a kocsihasználatra kötelesek megállapodni, mégpedig - csatlakozik az AVV-hoz, - AVV tag VVT kocsiparkjában üzemelteti (beállítás) - AVV-ban részes VVT-vel köthet megállapodást, és VVT, mint bevezető VVT üzemelteti a kocsikat (őt tekintik, mint üzembentartó) - kocsi fuvarozási szerződés tárgyát képezi (rk engedély stb.)

30 Köszönöm megtisztelő figyelmüket !


Letölteni ppt "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS A TEHERKOCSIK HASZNÁLATÁRA (AVV)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések