Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 1 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS A TEHERKOCSIK HASZNÁLATÁRA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 1 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS A TEHERKOCSIK HASZNÁLATÁRA."— Előadás másolata:

1 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 1 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS A TEHERKOCSIK HASZNÁLATÁRA (AVV) Együttműködés az üzembentartók és a vállalkozó vasúti társaságok (VVT) között

2 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 2 2 COTIF Egyezmény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozásról ___________________________ Az OTIF előjogairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv Kiegészítő meghatalmazás a számvizsgálatra A Függelék CIV B Függelék CIM 1. Melléklet RID 2. Melléklet RIP 3. Melléklet RICo 4. Melléklet RIEx A kocsihasználat eddigi szabályozása

3 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 3 3 A kocsihasználat eddigi szabályozása -A kocsihasználat eddigi szabályozása, amely eltérő a teherkocsik különböző üzemeltetési rendszereiben, a COTIF 1999 életbe lépésével megszűnik. Magánkocsik: — RIP: A Magánkocsik Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat — 433 V UIC Döntvény: Magánkocsik üzembe helyezésének és használatának általános, egységes feltételei — 992 V UIC Döntvény: Magánkocsik használata során keletkezett károk felosztása a vasutak között Vasútintézeti kocsik: — RIV 2000 : Szabályzat a teherkocsik nemzetközi forgalomban történő kölcsönös használatára (tartalmaz magánkocsikra érvényes szabályozást is )

4 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 4 4 Kocsiüzemeltetési rendszerek összehasonlítása P kocsi-modellVasútintézeti kocsi-modell Kocsik száma Tulajdonosonként mérsékeltVasutanként nagyon nagy Kocsihasználat Súlypont meghatározott forgalmakon van P-kocsikénál jóval nagyobb jelentősége van a szórt kocsis forgalmaknak Üres futások hozzá- rendelhetősége Üresfutások számíthatók, okozóhoz egyértelműen hozzárendelhetők Az üresfutások nem egyértelműen rendelhetők rakott futásokhoz-ügyfelekhez

5 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 5 5 Kocsiüzemeltetési rendszerek összehasonlítása P kocsi-modellVasútintézeti kocsi-modell Kocsiintézés -Kocsiszám szerinti intézés (feladás) -Tulajdonos (bérlő) rendelkezik a kocsi felett, ennek hiányában a kocsi állva marad -Típus szerinti intézés -Használó vasút intézi, megrakhatja, vagy üresen hazaküldi Üres futások díja A rakott és üres futást külön fuvarlevélen számfejtik a költségviselő terhére Az üres futások díja a rakott kocsi fuvardíjába belekalkulált - nincs külön üresfutás tarifa Kocsihasználati díj A tulajdonos az ügyféllel számolja le, a vasutak részére bérmentes A fuvardíj magában foglalja a kocsi használatának árát is, a vasutak egymás között a kocsibéren keresztül egyenlítik ki.

6 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 6 6 A változások főbb okai — A kocsik nem egységes kezelése, diszkriminációs vádak a vasutakkal szemben — A RIV érvényességi területén belüli egységes kocsibérek megengedhetetlen árkartellt jelentenek — A vasúttársaságok szétválása infrastruktúra üzembentartó, - ill. kereskedő vasutakra, a két tevékenység elszakad egymástól — Az ún. „freeway” megjelenése és terjedése, a vállalkozó vasutak kiléphetnek korábbi, földrajzilag behatárolt működési területükről — Új vállalkozó vasúti társaságok megjelenése, a régi államvasutak elvesztik monopóliumukat — Az eddigi szabályozás nem igazán adott lehetőséget a vasutak közötti versenyre

7 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 7 7 COTIF Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény A Függelék ER CIV A Nemzetközi Vasúti Személyszállítási Szerződésre vonatkozó Egységes Szabályok B Függelék ER CIM A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Szerződésre vonatkozó Egységes Szabályok C Függelék RID A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat D Függelék ER CUV Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban engedélyezett járművekre vonatkozó szerződésekre E Függelék ER CUI Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban használt infrastruktúrá ra vonatkozó szerződésekr e F Függelék ER APTU Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban engedélyezett vasúti járművekre vonatkozó műszaki szabványok érvényesítésére és egységes műszaki előírások elfogadására G Függelék ER ATMF Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban használt vasúti berendezések műszaki engedélyezésére A Függelék ER CIV A Nemzetközi Vasúti Személyszállítási Szerződésre vonatkozó Egységes Szabályok B Függelék ER CIM A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Szerződésre vonatkozó Egységes Szabályok C Függelék RID A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat D Függelék ER CUV Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban engedélyezett járművekre vonatkozó szerződésekre E Függelék ER CUI Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban használt infrastruktúrá ra vonatkozó szerződésekr e F Függelék ER APTU Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban engedélyezett vasúti járművekre vonatkozó műszaki szabványok érvényesítésére és egységes műszaki előírások elfogadására G Függelék ER ATMF Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban használt vasúti berendezések műszaki engedélyezésére Vilnius-i Jegyzőkönyv 1999 A kocsihasználat jövőbeni szabályozása

8 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 8 8 •Különbséget tesz a műszaki engedélyezés és használati szerződés között •Két- és többoldalú megállapodás •Szerződéses szabadság (CUV akkor érvényes, ha nincs más megállapodás pl. AVV) •A kocsit nem kell kötelezően valamely VVT kocsiparkjába besorolni, de lehet Felelősség - Kocsin okozott sérülésért •Sérülések a kocsin, VVT felel, ha nem bizonyítja, hogy nem ő okozta a sérülést •Elveszés, sérülés esetén csak a helyreállítás költségei térítendők meg, a használati idő kiesésre nincs kártérítés - Kocsi által okozott sérülésért •A kocsi által okozott károkért az felel, aki a kocsit átadta és felelősség őt terheli „aki” üzembentartó vagy előző felhasználó A CUV (Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban engedélyezett járművekre vonatkozó szerződésekre)

9 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 9 9 Felelősség - Kocsi által okozott sérülésért •Nincs a „P” kocsiknál ma alkalmazott lemondás a kártérítésről, illetve a VVT-k által felvállalt kártérítés A CUV (Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban engedélyezett járművekre vonatkozó szerződésekre)

10 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 10 10 Jogi követelmények •a teherkocsik hasonló kezelése, függetlenül az üzembentartótól •a szerződéses kapcsolatok egységesítése •a jogbiztonság növelése •a kereskedelmi használat feltételeit nem szabályozza Műszaki követelmények •APTU és ATMF •rendelkezések a kocsik karbantartása •interoperabilitás Üzemviteli követelmények •kocsik feliratozása •a kocsik műszaki átmenőképesség-vizsgálatának feltételei •rakodási szabályok A kocsihasználati szerződéssel szembeni követelmények

11 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 11 11 Gazdasági követelmények •Egységes kocsihasználati rendelkezések a kocsik használatára Európában •Az üzembentartó rendelkezési joga kocsijára •A kocsik diszponálhatósága üzembentartó részéről •Magas rendelkezésre állás •Hatékony sérültkocsi és pótalkatrész kezelés Minőségi követelmények •Pontos fuvarozási teljesítmények •Tervezhető karbantartási idők kocsisérüléseknél •Rendszeres információk üzembentartó részére a kocsiról A kocsihasználati szerződéssel szembeni követelmények

12 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 12 12 I FEJEZET: TÁRGY, ALKALMAZÁSI TERÜLET, FELMONDÁS, A SZERZŐDÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE II FEJEZET: AZ ÜZEMBENTARTÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI III FEJEZET: A VÁLLALKOZÓ VASÚTI TÁRSASÁG (VVT) JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI IV FEJEZET: EGY VVT ŐRIZETÉBEN LEVŐ KOCSIBAN KELETKEZETT KÁROK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS KEZELÉSE V FEJEZET: FELELŐSSÉG KOCSI ELVESZÉSE VAGY SÉRÜLÉSE ESETÉN VI FEJEZET: FELELŐSSÉG A VASÚTI KOCSI ÁLTAL OKOZOTT KÁROK ESETÉN VII FEJEZET: FELELŐSSÉG ALKALMAZOTTAKÉRT ÉS MÁS SZEMÉLYEKÉRT VIII FEJEZET: EGYÉB RENDELKEZÉSEK Az AVV felépítése

13 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 13 13 Az AVV Mellékletei •1. Melléklet: Jegyzék a résztvevő üzembentartókról és vállalkozó vasúti társaságokról •2. Melléklet : Fogalom meghatározások •3. Melléklet : Vasúti kocsi kísérőlevél •4. Melléklet : Teherkocsi kárjegyzőkönyv •5. Melléklet : A teherkocsi jelenértékének kiszámítási módszere •6. Melléklet : Kártérítés a használati kiesés esetén •7. Melléklet : Alkatrészek •8. Melléklet: AVV ügyrendje (előkészületben) •9. Melléklet : Teherkocsik műszaki vizsgálatának feltételei átmenetkor • (a jelenlegi RIV XII. Melléklete, külön kerül kiadásra) 10. Melléklet: Javító és megelőző karbantartás •11. Melléklet: Feliratok és ismertetőjelek a teherkocsikon (külön kiadandó) •12. Melléklet: Teherkocsi-sérülések katalógusa

14 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 14 14 I.Fejezet: Az AVV tárgya és alkalmazási területe •Az AVV a teherkocsik VVT-k általi használatát szabályozza abban az esetben, ha a kocsit fuvarozási eszközként használják a vasúti teherforgalomban, mind a rakott, mind az üres futásokat beleértve. •Az AVV belföldi és nemzetközi forgalmakra érvényes a COTIF alkalmazási területén belül. •Az AVV többoldalú keretszerződés, amely az üzembentartók és VVT-k közötti viszonyt szabályozza. •A felek között létrejött kétoldalú megállapodások az AVV-nál magasabb prioritással rendelkeznek. „Jelen többoldalú szerződés rendelkezései a szerződő felek között érvényesek, mindaddig, amíg erről a felek egymás között nem állapodnak meg másként” •Nem tárgya az AVV-nak: a kocsihasználat kereskedelmi feltételeinek szabályozása, mint például a kocsihasználati díjak leszámolása. •Nem tárgya az AVV-nak: a kocsik műszaki engedélyezése (mely hatósági jogkör)

15 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 15 15 •Használat: rakott és üres futások, vagyis az az idő, amikor a kocsi valamely szerződő VVT megőrzésében van •Megőrzés: a vasúti kocsi VVT általi átvételekor kezdődik és az átadáskor végződik. A használat befejezésével az átvevő lehet az üzembentartó, másik VVT, a küldemény átvevője, valamint a vasúti kocsi átvevőjeként jogosult iparvágány használó is. A szerződő felek : ÜZEMBENTARTÓ: •a kocsi tulajdonosa, vagy az esetleges rendelkezésre jogosult, aki a kocsit huzamos időn keresztül hasznosítja fuvarozási eszközként. •Az Üzembentartó cégjelzését a kocsira fel kell festeni. •Ha kétség merül fel: üzembentartó az, akinek cégjelzése a kocsira fel van festve VVT: •Vállalkozó Vasúti Társaság ( többnyire maga is üzembentartó is): Minden egyes magán, vagy közjogi vállalat, amely az érvényes EU – jogalkotásnak megfelelő engedéllyel rendelkezik és amelynek főtevékenysége árufuvarozási, vagy személyszállítási vasúti közlekedési szolgáltatás teljesítése, ahol a vállalkozásnak a vontatást kötelezően biztosítania kell; jelen meghatározás magába foglalja azokat vállalkozásokat is, amelyek csak a vontatást végzik. Előző használó: Az a VVT. Amely idegen kocsit használt és azt és azt egy másik VVT részére használatra átadta. Nem szerződő felek: BÉRLŐ :(mivel az üzembentartó felel a kocsi karbantartásáért) PÁLYAVASÚT: ő a VVT-k szerződő partnere a hálózatán továbbítandó vonatokat illetően. Alapfogalmak

16 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 16 16 Besoroló-üzembentartó Régi modell: A „P” kocsi tulajdonosát a besoroló (beállító) vasút képviseli. Egymással szemben támasztott igényeiket mind a beállító, mind a használó vasutak a beállító vasúton keresztül érvényesíthetik.

17 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 17 17 Üzembentartó Az AVV keretei között a kocsihasználati-szerződéses viszonyok alapvetően megváltoznak ! A volt magánkocsi-tulajdonosok, de a vasutak maguk is üzembentartók, és ez utóbbiak VVT-k is egyben.

18 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 18 18 8. Cikk: A kocsik azonosítása, feliratozása II. Fejezet: Az üzembentartó jogai és kötelezettségei 7. Cikk: Műszaki engedélyezés és karbantartás 9. Cikk: Az üzembentartó rendelkezési joga Az üzembentartónak kell arról gondoskodnia, hogy kocsija az érvényes európai előírások szerint műszakilag engedélyezve legyen, és használata alatt engdélyezve maradjon. Az üzembentartó felhatalmazza a VVT-t, hogy valamennyi szükséges ellenőrzést a kocsiján végezhet.

19 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 19 19 31 RIV 33 RIV 55 H - MÁV CARGO 55 H - 5950 025-1 Eas 7950 025-1 Zas 8. Cikk: A kocsik azonosítása, feliratozása II. Fejezet: Az üzembentartó jogai és kötelezettségei 7. Cikk: Műszaki engedélyezés és karbantartás 9. Cikk: Az üzembentartó rendelkezési joga Az érvényes előírásokon felül a kocsik a következő feliratokat viselik: — az üzembentartó neve ; — a kocsi 11. Melléklet szerinti feliratai és jelei; — adott esetben a honállomás vagy a földrajzi zóna

20 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 20 20 II. Fejezet: Az üzembentartó jogai és kötelezettségei 7. Cikk: Műszaki engedélyezés és karbantartás 8. Cikk: A vasúti kocsik feliratai, a vasúti kocsi azonosítása 9. Cikk: Az üzembentartó rendelkezési joga — Az üzembentartót illeti a kocsijai feletti rendelkezési jog, ennek eszköze: a) Rakott kocsik esetében a fuvarlevél b) Üres kocsik esetében a CUV vasúti kocsi kísérőlevél (használati módjait a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Bizottság (CIT) által kiadott CUV - Fuvarlevél Kézikönyv (GLV-CUV) tartalmazza), ha nincs más megállapodás — Ha az üres kocsik továbbítását illetően az üzembentartó nem rendelkezik időben (legkésőbb a kirakott vasúti kocsi visszavételéig), a használó VVT köteles visszaküldeni (honállomására, földrajzi zónájába, vagy egy, előzetesen megállapodásban rögzített állomásra) a kocsit ( nem marad állva!!! ) — Üzembentartó kérheti, hogy bizonyos feleknek (meghatározott szerződő, vagy harmadik VVT részére) kocsijait ne adják át.

21 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 21 21 III. Fejezet: A VVT jogai és kötelezettségei 10. Cikk: A vasúti kocsik átvétele 11. Cikk: A vasúti kocsik visszautasítása 12. Cikk: A vasúti kocsik kezelése A VVT kereskedelmi ajánlatának keretében a kocsikat azzal a fenntartással veszi át, hogy az üzembentartó a II. Fejezet szerinti kötelezettségeit betartja. kereskedelmi ajánlatának keretében

22 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 22 22 III. Fejezet: A VVT jogai és kötelezettségei 13. Cikk: A vasút kocsik továbbítási határideje és a felelősség 14. Cikk: Üres kocsik diszponálása 15. Cikk: Tájékoztatás az üzembentartó részére A rakott kocsik továbbítási határideje a fuvarozott küldemény fuvarozási határidejétől függ. Ilyen megállapodás hiányában a CIM 16. Cikkének kocsirakományú küldeményekre meghatározott fuvarozási határidői érvényesek. Az üzembentartó kártérítést kérhet. Az üres kocsik továbbítási határideje megállapodás tárgyát képezi.

23 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 23 23 IV. Fejezet: A sérülések megállapítása és kezelése 18. Cikk: A sérülés megállapítása 19. Cikk: A sérülések kezelése 20. Cikk: Az elveszett kocsik és tartozékok kezelése •A sérülés megállapításakor sérülési jegyzőkönyvet kell felvenni, és üzembentartó részére haladéktalanul megküldeni •A VVT 750Euro összegig engedély nélkül javíthat, e fölött csak engedéllyel, amelyet 2 nap kell megkapnia •Sérülésért VVT felel, használati kiesésért díj számítható fel •Pótalkatrészek kezelésének gyorsítása •Kártérítés rendezésére alkalmazható AVV 12. melléklete

24 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 24 24 VI. Fejezet: Felelősség a kocsi által okozott károkért 27. Cikk: Felelősségi alapelvek •Az üzembentartó vagy előző használó felel a kocsi által okozott kárért, amennyiben ő a hibás •Amennyiben a kárért harmadik fél felelős, a káreset rendezésében a harmadik félhez igazodnak a felek elsősorban •A használó VVT saját üzletszabályzatában megnevezhet egy összeget, ameddig kárigényétől eltekint •VVT lehetővé teheti saját felelősségbiztosítához üzembentartók csatlakozását •üzembentartó kötelezhető felelősség-biztosításának igazolására, ha felelőssége nem fedezhető

25 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 25 25 Az AVV értelmezését segítő eljárási leírás Kézikönyv Az üzemeltetés során AVV rendelkezéseinek értelmezéseire, lehetséges eljárásaira nyújt támpontot. Az alkalmazott eljárásokra esetenként külön kell megállapodni. Az AVV előírásainak végrehajtását segítő leírás

26 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 26 26 A kocsihasználat szabályozásának felépítése Két- és többoldalú szerződések a kocsihasználat kereskedelmi jellegű szabályozását illetően RIV modell Új kereskedelmi modell Az új kereskedelmi modell fokozatos bevezetése Többoldalú kocsihasználati szerződés AVV (Általános Szerződés a Teherkocsik Használatára) A kocsihasználat törvényi alapja COTIF 99 / CUV (Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban engedélyezett járművekre vonatkozó szerződésekre)

27 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 27 27 •Kocsibérleti szerződés : az üzembentartó és a berakó ügyfelek között ( a kocsik időszakos tartós rendelkezésre bocsátása- ennek feltételei). •Kocsihasználati szerződés: az üzembentartó és a használó VVT-k között a kocsihasználat kereskedelmi feltételeit illetően (= RIV). •Karbantartási szerződés: az üzembentartó és a kocsikat karbantartó műhely között •Beállítási szerződés: az üzembentartó és a beállító VVT között, ha üzembentartó nem tagja AVV-nak Más, szükséges szerződések a kocsik használatával, üzemeltetésével kapcsolatban

28 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 28 28 A kocsihasználat új kereskedelmi modellje •Kocsiintézés •Kocsibér •Üresfutások •Használó vasút intéz •A kocsibér része a fuvardíjnak •Az üresfutás díja része a rakott fuvardíjnak, továbbítás automatikus •A kocsibér nem része a fuvardíjnak, de: szállítási határidők, a túllépés esetére bírsággal. •Az üresfutások külön leszámolása, továbbítás fuvarlevéllel •Üzembentartó intéz A mai és a célmodell közötti különbségek jövőma

29 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 29 29 Az AVV bevezetésével kapcsolatos teendők •A COTIF életbe lépése után érvényét veszti a RIP, és a CUV lép életbe. •A RIP és 433-UIC Döntvény szerinti P-kocsi beállítási szerződéseket a COTIF életbe lépésével hatályukat vesztik. A VVT-k és üzembentartók ugyanakkor a kocsihasználatra kötelesek megállapodni, mégpedig - csatlakozik az AVV-hoz, - AVV tag VVT kocsiparkjában üzemelteti (beállítás) - AVV-ban részes VVT-vel köthet megállapodást, és VVT, mint bevezető VVT üzemelteti a kocsikat (őt tekintik, mint üzembentartó) - kocsi fuvarozási szerződés tárgyát képezi (rk engedély stb.)

30 Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 30 30 Köszönöm megtisztelő figyelmüket !


Letölteni ppt "Teherkocsik használati szabályainak változásai a nemzetközi forgalomban - 2006. július 01. MÁV Cargo ZRt. 1 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS A TEHERKOCSIK HASZNÁLATÁRA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések