Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az adminisztratív adatbázisok állományainak hozzáférhetősége.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az adminisztratív adatbázisok állományainak hozzáférhetősége."— Előadás másolata:

1 Az adminisztratív adatbázisok állományainak hozzáférhetősége

2 Mi az adat? Törvényben nem szabályozott fogalom; a vonatkozó törvények nem tesznek különbséget adat és információ között. Számunkra adat az, amelyet bármely természetes sze- mély vagy jogi személyiség valamilyen intézmény vagy szervezet felé valamely jogszabály alapján szolgáltat. Az adat lehet személyes vagy közérdekű, illetve közérdekből nyilvános.

3 A közérdekű adat A 2005. évi XC. tv. és rendeletei pontosan szabályozzák a közérdekű adatok körét, amelyekre vonatkozólag a tv. hatálya alá tartozó szerveknek közzétételi kötelezettsége van. Nincs szankció a kötelezettekkel szemben a közzététel elmulasztásáért. Nincs közzétételi kötelezettség a szervek kezelésében levő nyilvántartásokról, adatbázisokról sem metaadat, sem adattartalom szinten.

4 Anonimizált adatok Olyan adatbázisokból származó adatok, amelyek személyes adatokat is tartalmaznak. Az adatokat a 2007. évi CI. tv. alapján személyes jellegétől meg kell fosztani. Az adatok kérhetők egyetlen adatbázisból, illetve adatbázisok összekapcsolásával. Minden, így keletkezett adattábla, adatbázis közérdekű adattá válik.

5 A törvény hiányosságai •Nagyon behatárolt az adatkérők lehetséges köre. •Az adattartalom sokszínűsége, esetenként mérete sokkal bonyolultabb kapcsolási eljárásokat is igényelhet. •Hiányzik az átadást megtagadó szankcionálás. Mivel ez az első ilyen jellegű hazai törvény, nem készülhetett fel számos problémára:

6 Az adatkérések jogi környezete (1) Az Európai Parlament és a Tanács a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelve; 1949. Évi XX. Tv. A Magyar Köztársaság Alkotmánya; 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; 2007. évi CI. törvény a döntés-előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról;

7 Az adatkérések jogi környezete (2) 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról; 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet;18/2005. (XII. 27.) Korm. rendelet;Az adatszolgáltatókra vonatkozó egyes ágazati törvények.

8 Az adatkérés szereplői Adatgazda: tulajdonképpen az Avtv.-ben és az Eitv.- ben meghatározott közfeladatot ellátó szervek; Adatigénylő: az információszabadság alkotmányos alapjog, amely az egyént illetve egyének közösségeit illeti meg. A közszféra szervei egymás közötti adatforgalmára nem az Avtv. szabályait kell alkalmazni.

9 Az adatkérés lépései Adatkérés indítása miniszteri levéllel Előkészítés menedzs- ment (egyez- tetés az adatszol- gáltatókkal) Megállapo- dás Adatbázi- sok kapcsolása

10 Előkészítés menedzsment

11 A Megállapodás (1) Résztvevő szervezetek és képviselőik;kérés tárgya;mintavételező adatkezelő;mintavételezési eljárás;leválogatás menete, határidők;törlendő adatmezők köre;kódolásra felhasználandó adatok köre;

12 A Megállapodás (2) kódolási eljárás és átadási metódusa;kódsorozat átadási metódusa a többi adatkezelőnek;adatkör leválogatása a többi adatkezelőnél, határidők;keletkezett adatbázisok és kódok átadása összekapcsolásra;adatbázisok összekapcsolása, határideje;ellenőrzés;eredmény formátuma;eredmény átadásának eljárása;fizetési feltételek.

13 Az összekapcsolás menete

14 Vonatkozó dokumentumok EljárásrendAdatkezelési SzabályzatHash-eljárás minősítése Anonimizált adatbázisok összekapcsolását megvalósító rendszer – Rendszer biztonsági előirányzat Anonimizált adatbázisok összekapcsolását megvalósító rendszer minősítése

15 Elérhetőségek www.neumannhaz.hu www.kozadattar.hu www.anonimizalas.hu kodaj.katalin@neumannhaz.hu


Letölteni ppt "Az adminisztratív adatbázisok állományainak hozzáférhetősége."

Hasonló előadás


Google Hirdetések