Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PSI projekt Javaslatok egy megfelelőbb implementációra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PSI projekt Javaslatok egy megfelelőbb implementációra."— Előadás másolata:

1 PSI projekt Javaslatok egy megfelelőbb implementációra

2 Előzmények 2003/98/EK irányelv a közszféra információinak további felhasználásról (PSI: public sector information) A projekt célja: 1. a PSI irányelv további harmonizációjának tárgyában elemzés 2. Jogszabály-módosítási javaslat elkészítése A javaslatok megtételének megalapozása: kutatások eredményei alapján tanulmányok készítése: 1. A PSI irányelv és hazai átültetése, 2. A PSI irányelv – legjobb gyakorlatok, 3. Hazai kiemelt adatvagyon területekre vonatkozó szabályozás értékelése, A fenti tanulmányokra építve: 1. Javaslatok a közérdekű adatokra vonatkozó szabályozás megfelelőbb jogharmonizációjára c. elemzés elkészítése

3 Szükséges-e egy önálló PSI szabályozás megalkotása? IGEN, mert: Implementációs hiányosságok a hazai szabályozásban, okai: – Nem megfelelő átültetési modell alkalmazása (hozzáférési szemlélet) – Nincs külön szabályozási rezsim a közszféra információnak további felhasználására Alapkérdés: hogyan határolható el a további felhasználásra vonatkozó normarendszer a már létező, közérdekű adatok nyilvánosságának meglévő szabályaitól

4 A két rezsim elhatárolása A közérdekű adatok nyilvánossága vs. közadatok további felhasználása Közérdekű adatok rendelkezésre bocsátására vonatkozó igény érkezése esetén mi alapján alkalmazza a szerv az egyik vagy másik eljárásrendet? GB: hozzáférést külön jszab. Rendezi, de a hozzáférés ≠ további felhasználás, utóbbihoz külön (a PSI szabályozás szerint szerezhető) engedély kell Hazánkban a lehetséges megoldások közül a javaslatunk: közérdekű adatok fogalmának érintetlenül hagyása mellett a felhasználás célja mentén történő elhatárolás

5 A szabályozás hatálya Kiemelkedő jelentőségű a hatály pontos meghatározása a bizonytalanságok elkerülése végett Szervi hatály, javaslat: a Kbt. szerinti ajánlatkérők zárt listája (egyéb lehetőség: irányelvi definíció, költségvetési szerv fogalom a Kszjt. szerint, közbesz. irányelv szerinti szervek, a fontosabb közig. szervek exemplikatív felsorolása – a nyílt lista) Tárgyi hatály, javaslat: közérdekű adatok fogalmát érintetlenül hagyva, e fogalom felhasználása (egyéb lehetőség: dokumentum fogalom átvétele)

6 Fogalmi kérdések Alternatívák: átvenni és ezáltal újakat bevezetni, vagy a régi terminológiával dolgozni, Javaslat: a meglévő fogalomrendszer Két terület: – Szervi hatály: ie: közjogi intézmény és közigazgatási szerv vs. közfeladatot ellátó szerv, költségvetési szerv, Kbt. ajánlatkérők – Tárgyi hatály: közérdekű adatok >dokumentum

7 Alapelvek átültetése 1) további felhasználás iránti kérelmek (indoklási kötelezettség és jogorvoslati jogról való tájékoztatás, határidők) 2) rendelkezésre álló formátumok 3) díjazás 4) átláthatóság 5) felhasználási engedélyek 6) gyakorlati intézkedések 7) megkülönböztetés tilalma 8) kizárólagosságot biztosító megállapodások tilalma 9) (elektronikus eszközök igénybevétele)

8 Alapelvek Célszerű jogszabályban kimondani a követelményeket: normatívan előírt kötelezettségként jelennek meg Keretjellegű átültetés – ágazati sajátosságok figyelembe vehetők, – ténylegesen a hazai jog része

9 Jogorvoslati rendszer A jogorvoslat jelentősége: – alapvető emberi jog – Nksz + Alkotmány + AB (nem csak a bírósághoz fordulás joga, hanem érdemi határozat ellen más szervhez vagy ugyanazon szervnél magasabb fórumhoz fordulás joga) – Irányelv 3. cikke: „ A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a közigazgatási szervek birtokában lévő dokumentumok további felhasználása engedélyezett, ezeknek a dokumentumoknak a kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célú további felhasználására a III. és IV. fejezetben meghatározott feltételek szerint sor kerülhet. Amennyiben lehetséges, a dokumentumokat elektronikus úton kell elérhetővé kell tenni.” – Ehhez szükséges a hatékony jogorvoslat

10 Lehetséges megoldások a jogorvoslatra Függ az adott tagállam igszolg.-jogorv. berendezkedésétől, Jogorv. alapja: egységes vagy differenciált GB: önálló intézményrendszer: OPSI, APPSI (nem hatósági, csak ajánlás) Alternatívák: ombudsman, bíróság, közigazgatáson belül felettes szerv, új szervezet Szükséges-e és milyen szankció? (bírság, maga viseli a költségeket, elesik az őt megillető díjtól) Javaslat: egységes jogorvoslat egy önálló intézmény felállításával

11 Díjazás Feladat: Ágazati szabályozások felülvizsgálata, Közhitelű nyt-ból való adatszolgáltatás felülv. Kérdések: Mi minősül ésszerű nyereséghányadnak? Mit foglal magába a „dokumentumok előállításának, gyűjtésének, feldolgozásának, terjesztésének költsége” Hogyan határozzuk meg úgy a díjakat, hogy ne legyenek diszkriminatívak? Lehetőségek: Tételes díjak meghatározása jogszabályban Szervek maguk határozzák meg a díjakat (ÁSZF) Javaslat: Törvényi szinten rögzíteni az alapelvi jellegű követelményeket, Alacsonyabb szinten kötelezni az ágazatokat a díjazási szabályok felülvizsgálatára

12 A szabályozás kialakítása során figyelembe veendő szempontok Mo.: fejlett információ- és adatvédelmi szabályozás, EZÉRT Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályokból kiindulás 2005-ös átültetéskor az irányelvet úgy értelmezte a magyar jogalkotó, hogy a közé. Adatok nyilvánossága körén belül, a meglévő szabályok kiegészítésével, alapok meghagyásával Cél: meglévő fogalmak, szabályok érintetlenül hagyása, minimális módosítások Szabályozás szintje: törvényi Egyes trvények módosítása: Avtv., Eitv.

13 Összegzés Törvényi szintű szabályozás, Alapelvi szintű követelményeket törvényben rögzíteni, Ágazati szabályozások teljes felülvizsgálata (különös tekintettel a díjazásra) Gyakorlati intézkedések alkalmazásának elősegítése, szankció, ellenőrzés, jogorvoslat


Letölteni ppt "PSI projekt Javaslatok egy megfelelőbb implementációra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések