Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A JOGHARMONIZÁCIÓ. Az államok konszenzusa alapján elfogadott, szerződéses és szokásjogi magatartási normák összessége, amelyek a nemzetközi jogalanyok:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A JOGHARMONIZÁCIÓ. Az államok konszenzusa alapján elfogadott, szerződéses és szokásjogi magatartási normák összessége, amelyek a nemzetközi jogalanyok:"— Előadás másolata:

1 A JOGHARMONIZÁCIÓ

2 Az államok konszenzusa alapján elfogadott, szerződéses és szokásjogi magatartási normák összessége, amelyek a nemzetközi jogalanyok: szuverén államok, nemzetközi szervezetek és természetes személyek közötti kapcsolatok rendezését, közös feladataik megoldását, valamint az ezekre vonatkozó jogok, kötelezettségek és esetleges szankciók megállapítását szolgálják.

3  Döntéshozatal és jogalkotás az EU-ban  Uniós jogforrások  Irányelvek

4 Az irányelv olyan jogi aktus, mely konkrét célokat tűz a tagállamok elé, a megvalósítás módjának kiválasztását azonban a tagállamokra bízza. Annak érdekében, hogy az irányelvben foglalt elveknek lakossági szinten is érvényt szerezzenek, a nemzeti jogalkotóknak a tagállami jogszabályokat az irányelv célkitűzéseihez kell igazítaniuk. Az irányelvek csak végső határidőt állapítanak meg arra nézve, meddig kell a bennük foglalt célkitűzéseket a nemzeti jogba átültetni. Ez lehetővé teszi a sajátos nemzeti körülmények figyelembevételét. Az irányelv a nemzeti jogszabályok harmonizálására szolgál. Elsősorban a közös piac kialakításában játszik fontos szerepet, de a munka világára vonatkozó alapelvek is ezeken keresztül jutnak érvényre.

5 „ Mt. 299. § E törvény az Európai Unió alábbi jogi aktusainak való megfelelést szolgálja…”  a) a Tanács 91/383/EGK irányelve a határozott idejű vagy munkaerő- kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének javítását elősegítő intézkedések kiegészítéséről,  b) a Tanács 91/533/EGK irányelve a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés vagy a munkaviszony feltételeiről való tájékoztatási kötelezettségéről,  c) a Tanács 92/85/EGK irányelve a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről

6  d) a Tanács 94/33/EK irányelve a fiatal személyek munkahelyi védelméről  e) a Tanács 2010/18/EU irányelve a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról  f) az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK i rányelve a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében való kiküldetéséről  g) a Tanács 97/81/EK irányelve a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról  h) a Tanács 98/59/EK irányelve a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről  i) a Tanács 1999/70/EK irányelve a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról

7  j) a Tanács 2001/23/EK irányelve a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről  k) az Európai Parlament és a Tanács 2002/14/EK irányelve az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról  l) az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve a munkaidő- szervezés egyes szempontjairól  m) az Európai Parlament és Tanács 2008/104/EK irányelve a munkaerő- kölcsönzés egyes szabályairól.  n) az Európai Parlament és Tanács 2009/38/EK irányelve az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról

8  Az első tervezettel összefüggő konzultációk  Az Európai Bizottság és a magyar kormány szakértőinek párbeszéde  Kodifikáció, Megfeleltetés, Notifikáció 302/2010. (XII.23.) Korm. Rendelet az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési folyamatok teljesítéséről


Letölteni ppt "A JOGHARMONIZÁCIÓ. Az államok konszenzusa alapján elfogadott, szerződéses és szokásjogi magatartási normák összessége, amelyek a nemzetközi jogalanyok:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések