Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakszervezet és az Üzemi Tanács Kerekegyháza 2013.11.11. Kovács Balázs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakszervezet és az Üzemi Tanács Kerekegyháza 2013.11.11. Kovács Balázs."— Előadás másolata:

1 Szakszervezet és az Üzemi Tanács Kerekegyháza 2013.11.11. Kovács Balázs

2 Országos érdekegyeztetés • Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) 2011-ig • Kormány • Munkaadói szövetségek (9 szervezet) • Munkavállalói szövetségek (6 szervezet) • Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) 2011-től • Gazdaság Képviselői Oldal (11 szervezet) • Munkavállalói Oldal (6 szervezet) • Civil Oldal (1 szervezet – 5 képviselő) • Tudomány Képviselői Oldal (3 szervezet – 5 képviselő) • Egyházi Oldal (4 szervezet)

3 Szakszervezeti Konföderációk • Közszféra: • Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés • Szakszervezetek Együttműködési Fóruma • Versenyszféra: • Autonóm Szakszervezetek Szövetsége • Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája • Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége • Munkástanácsok Országos Szövetsége

4 Konföderációs struktúra

5 Részszövetségek • Ipari-, energiaipari ágazat szakszervezetei (7) • Közszféra szakszervezetei (8) • Mezőgazdaság és élelmiszeripar szakszervezetei (8) • Közlekedési ágazat szakszervezetei (3) • Szolgáltatási ágazat szakszervezetei (6) • Közüzemi és egyéb szakszervezetek (5)

6 Ágazati érdekegyeztetés • Ágazati Párbeszéd Bizottságok (30 db ÁPB) 2004-től • 1 nemzetgazdasági ági, • 18 ágazati, • 9 alágazati • 2 szakágazati • 80 érdekképviselet képviselteti magát (40 munkaadói és 40 munkavállalói). • Az ÁPB-k 21 Európai Ágazati Szociális Párbeszéd Bizottság tevékenységében vesznek részt • Ágazati Kollektív Szerződés – 4 db

7 Vasas az ÁPB-kben • Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság • Információtechnológia és Kommunikáció Ágazati Párbeszéd Bizottság • Kohászati Ágazati Párbeszéd Bizottság

8 Ágazati struktúra • Kohász- Öntész • Járműipari • Gép- és járműipari • Elektronikai

9 Szakszervezeti jogosultságok  kollektív szerződést köthet  tájékoztathatja a munkavállalókat a munkaügyi kapcsolatokkal és a munkaviszonnyal összefüggő kérdésekben  közzéteheti a tevékenységével kapcsolatos információkat a munkáltatónál  tájékoztatást kérhet a munkáltatótól munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatos kérdésekben  véleményezheti a munkáltatói intézkedést vagy annak tervezetét  konzultációt is kezdeményezhet

10 Szakszervezeti jogosultságok  képviselheti a munkavállalókat jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatos kérdésekben a munkahelyen  képviselheti tagját meghatalmazással bíróság, hatóság vagy egyéb szerv előtt  használhatja a munkáltató helyiségeit munkaidőben vagy az után, érdekképviseleti tevékenysége céljából, megállapodás alapján  jogosult a szakszervezeti tagdíj munkáltató általi ingyenes levonására és számára való átutalására  munkajogi védelem illeti meg a tisztségviselőket  munkaidő-kedvezmény illeti meg

11 Az üzemi tanács  5 évre választják  munkahelyi (telephelyen), központi és vállalatcsoport szint ű az üzemi tanács hozható létre  elnökét munkajogi védelem illeti meg  munkaidő-kedvezmény:  elnök – havi munkaidő 15%-a  tag - havi munkaidő 10%-a  működési feltételeit és működési költségeit a munkáltató biztosítja

12 Az ÜT taglétszáma • 15 – 50 munkavállaló: 1 fő – üzemi megbízott • 51 – 100 munkavállaló: 3 fő • 101 – 300 munkavállaló: 5 fő • 301 – 500 munkavállaló: 7 fő • 501 – 1000 munkavállaló: 9 fő • 1001 – 2000 munkavállaló:11 fő • 2001 munkavállaló felett:13 fő

13 Az ÜT jogosultságai • közös döntés joga: jóléti célú pénzeszközök felhasználása, • véleményezési jog: munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések és szabályzatok tervezetére terjed ki, • tájékozódási jog: egyrészt általános, másrészt konkrét kérdésekre terjed ki, • konzultációs jog: a véleményezési jog körébe tartozó intézkedések esetében joga van az üzemi tanácsnak konzultációt kérni, amely azzal jár, hogy a munkáltató a konzultáció tartama alatt, de legalább a konzultáció kezdeményezésének időpontjától számított hét napig nem hajthatja még végre a tervezett intézkedését, • tárgyalási jog: a csoportos létszámcsökkentés és a munkáltató személyében bekövetkező változások esetén a munkáltató és az üzemi tanács között kötelezően folytatandó párbeszéd, • munkavállalók tájékoztatásának joga: félévente, a munkáltatónál szokásos és ismert módon, • üzemi megállapodást kötési jog.

14 Az ÜT véleményezési joga I. • a munkáltató átszervezése, átalakítása, szervezeti egység önálló szervezetté alakítása, • termelési, beruházási program, új technológia bevezetése, a meglévő korszerűsítése, • a munkavállalóra vonatkozó személyes adatok kezelése és védelme, • a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszköz alkalmazása, • az egészséges és biztonságos munkafeltételek kialakítására szolgáló, a munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések megelőzését elősegítő intézkedés, • az új munkaszervezési módszer, valamint a teljesítménykövetelmény bevezetése, módosítása, • a képzéssel összefüggő tervek,

15 Az ÜT véleményezési joga II. • a foglalkoztatást elősegítő támogatások igénybevétele, • az egészségkárosodást szenvedett vagy a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések tervezete, • a munkarend meghatározása, • a munka díjazása elveinek meghatározása, • a munkáltató működésével összefüggő környezetvédelmi intézkedés, • az egyenlő bánásmód követelményének megtartására és az esélyegyenlőség biztosítására irányuló intézkedés, • a családi élet és a munkatevékenység összehangolása, • munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egyéb intézkedés.


Letölteni ppt "Szakszervezet és az Üzemi Tanács Kerekegyháza 2013.11.11. Kovács Balázs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések