Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Kollektív szerződéskötés a reprezentatív szakszervezetek között

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Kollektív szerződéskötés a reprezentatív szakszervezetek között"— Előadás másolata:

1 A Kollektív szerződéskötés a reprezentatív szakszervezetek között

2 A kollektív Szerződés Szabályozza:
a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának a módját, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét a kollektív szerződést kötő felek közötti kapcsolatrendszert (Mt. 30.§) VIGYÁZAT ! a kollektív munkaügyi vita során létrejött megállapodás/döntőbírói döntés = kollektív szerződéses megállapodás (Mt §)

3 A kollektív szerződés alanyai
Munkáltató/több munkáltató - szakszervezet/több szakszervezet Munkáltatói érdekképviseleti szervezet (ha tagjai felhatalmazták) - szakszervezet/több szakszervezet (Mt. 31.§) VIGYÁZAT! A szerződést kötő feleknek egymástól függetleneknek kell lenniük. (Mt. 32. §)

4 A kollektív szerződéskötésre jogosult szakszervezetek
Reprezentatív szakszervezet [Mt. 29. § (2)-(3) bek.]: jelöltjei az ÜT választáson a leadott szavazatok legalább 10%-át megszerzik, a munkáltató azonos foglalkozási csoporthoz tartozó munkavállalóinak legalább két harmada tagja

5 A kollektív szerződéskötésre jogosult szakszervezetek (Mt. 33.§)
a) Ha egyetlen szakszervezet működik a munkáltatónál, amelynek jelöltjei a választáson a leadott szavazatok több, mint felét nem szerezték meg, ez a szakszervezet csak a tárgyalások lefolytatására jogosult. A KSZ megkötéséhez a munkavállalók jóváhagyása szükséges, amelyről szavazniuk kell. [Mt.33.§ (2), (6) bek.]

6 A kollektív szerződéskötésre jogosult szakszervezetek (Mt.33.§)
b) Ha több szakszervezet rendelkezik képviselettel, de jelöltjeik a választásokon együttesen sem szerezték meg a szavazatok több, mint a felét, a szakszervezetek csak a KSZ-re vonatkozó tárgyalások lefolytatására jogosultak. A kollektív szerződés megkötéséhez a munkavállalók jóváhagyása szükséges, amelyről szavazniuk kell. [Mt. 33.§ (3), (6) bek.]

7 A kollektív szerződéskötésre jogosult szakszervezetek (Mt.33.§)
c) Ha egyetlen szakszervezet működik a munkáltatónál, amelynek jelöltjei a választásokon a leadott szavazatok több, mint felét megszerezték, ez a szakszervezet jogosult KSZ-t kötni. [Mt. 33.§ (2) bek.]

8 A kollektív szerződéskötésre jogosult szakszervezetek (Mt.33.§)
d) Ha több szakszervezet rendelkezik képviselettel, a kollektív szerződést valamennyi szakszervezet együttesen kötheti meg a KSZ- t, feltéve, ha e szakszervezetek jelöltjei a választáson együttesen a leadott szavazatok több, mint a felét megszerezték. [Mt. 33.§ (3) bek.]

9 A kollektív szerződéskötésre jogosult szakszervezetek (Mt. 33.§)
e) Ha a d) pont szerinti szakszervezetek együttes kollektív szerződés-kötése nem lehetséges, a reprezentatív szakszervezetek együttesen kötik meg a kollektív szerződést, feltéve, ha e szakszervezetek jelöltjei a választáson együttesen a leadott szavazatok több, mint felét megszerezték. [Mt. 33.§ (4 bek.]

10 A kollektív szerződéskötésre jogosult szakszervezetek (Mt. 33.§)
f) Ha a reprezentatív szakszervezetek f) pont szerinti együttes kollektív szerződés-kötése nem lehetséges, a KSZ-t a munkáltatóval az a szakszervezet kötheti meg, amelynek jelöltjei a választáson együttesen leadott szavazatok, több mint 65%-át megszerezte. [Mt.33.§ (5) bek.]

11 A kollektív szerződéskötésre jogosult szakszervezetek
KSZ kötési jogosultság ≠≠ KSZ kötési képesség „valamennyi szakszervezet” „szakszervezetek együttes szerződéskötése” Mfv II.10356/1999 Mfv II.10738/1999 „A KSZ-kötési jogosultsággal kapcsolatos vita esetén a szerződéskötésben érdekelt szervezet kérelmére, nemperes eljárásban bíróság dönt” [Mt. 37.§ (4)bek.]

12 A kollektív szerződéskötésre jogosult szakszervezetek
1.Példa – ahol három R. szakszervezet működik: 6%-R1 20%-R2 31%-R3 Össz.t. KSZ köthető-e? x 57% Igen Mt.33.§ (3) 51% nem

13 A kollektív szerződéskötésre jogosult szakszervezetek
2. Példa – ahol három szakszervezet (2 R) működik: 9% -NR 8% -R1 51% -R2 Összes.t. KSZ köthető-e? x 68% Igen Mt.33.§ (3) 59% Mt.33.§ (4) 60% Nem

14 A kollektív szerződéskötésre jogosult szakszervezetek
3. Példa – ahol négy szakszervezet (3 R) működik a munkáltatónál: 66%-R1 10%-R2 9%-R3 6%-NR Össz.t Köthető-e? x 91% Igen Mt.33.§ (3) 85% Mt.33% (4) 76% nem 66% Mt.33.§ (5)

15 A kollektív szerződésről folyó tárgyalások
A tárgyalási ajánlatot egyik fél sem utasíthatja vissza (kivéve a munkáltató, ha az ajánlatot nem R. szakszervezet teszi) ≈ módosításra vonatkozó ajánlat A munkáltató évente köteles javasolni a díjazással kapcsolatos szabályok KSZ-ben történő rendezését (Mt.37.§) A KSZ megkötésére irányuló tárgyaláson a munkáltatónál képviselettel rendelkező valamennyi szakszervezet részt vehet. Az eredményesség érdekében kötelesek együttműködni. [Mt.33.§ (8)bek.]

16 A Kollektív szerződés hatálya
Egy munkáltatónál egy KSZ köthető, de több is hatályos lehet Jogutódlás : jogelődi felmondásig, hatály lejártáig, jogutódnál új KSZ-ig, előbbiek hiányában legalább egy évig (Mt. 40/A.§), Kiterjesztett kollektív szerződés (Mt.34.§) Ágazati/alágazati kollektív szerződés Szűkebb/tágabb KSZ hatálya (Mt.41.§) BH 1993/585 A KSZ hatálya kiterjed a munkáltató azon munkavállalóira is, akik nem tagjai a KSZ-t kötő szakszervezetnek [Mt.36.§ (4) bek.]

17 A Kollektív szerződés felmondása (Mt.39.§)
Bármelyik fél 3 hónapos felmondási idővel felmondhatja, DE ettől eltérően is megállapodhatnak! VIGYÁZAT! - hat hónapig nem lehet felmondani - több munkáltató esetén egyik felmondása, csak rá vonatkozik - Mt. 3.§, 4.§ Új ÜT választások után az a szakszervezet is felmondhatja, amelyik ekkor vált kötésre jogosulttá.

18 A kollektív szerződés megismerhetősége
A munkáltató köteles segíteni a megismerhetőségét (Mt.38.§) Egy-egy pld, annak a munkavállalónak, aki a KSZ rendelkezéseit alkalmazza+ ÜT tagok+munkahelyi tisztségviselők A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter nyilvántartást vezet a KSZ-ekről (Mt.41/A.§)


Letölteni ppt "A Kollektív szerződéskötés a reprezentatív szakszervezetek között"

Hasonló előadás


Google Hirdetések