Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A K OLLEKTÍV SZERZŐDÉSKÖTÉS A REPREZENTATÍV SZAKSZERVEZETEK KÖZÖTT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A K OLLEKTÍV SZERZŐDÉSKÖTÉS A REPREZENTATÍV SZAKSZERVEZETEK KÖZÖTT."— Előadás másolata:

1 A K OLLEKTÍV SZERZŐDÉSKÖTÉS A REPREZENTATÍV SZAKSZERVEZETEK KÖZÖTT

2 A KOLLEKTÍV S ZERZŐDÉS Szabályozza: - a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának a módját, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét - a kollektív szerződést kötő felek közötti kapcsolatrendszert (Mt. 30.§) VIGYÁZAT ! a kollektív munkaügyi vita során létrejött megállapodás/döntőbírói döntés = kollektív szerződéses megállapodás (Mt. 198.§)

3 A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS ALANYAI Munkáltató/több munkáltató - szakszervezet/több szakszervezet Munkáltatói érdekképviseleti szervezet (ha tagjai felhatalmazták) - szakszervezet/több szakszervezet (Mt. 31.§) VIGYÁZAT! A szerződést kötő feleknek egymástól függetleneknek kell lenniük. (Mt. 32. §)

4 A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSKÖTÉSRE JOGOSULT SZAKSZERVEZETEK Reprezentatív szakszervezet [Mt. 29. § (2)-(3) bek.]: - jelöltjei az ÜT választáson a leadott szavazatok legalább 10%-át megszerzik, - a munkáltató azonos foglalkozási csoporthoz tartozó munkavállalóinak legalább két harmada tagja

5 A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSKÖTÉSRE JOGOSULT SZAKSZERVEZETEK (M T. 33.§) a) Ha egyetlen szakszervezet működik a munkáltatónál, amelynek jelöltjei a választáson a leadott szavazatok több, mint felét nem szerezték meg, ez a szakszervezet csak a tárgyalások lefolytatására jogosult. A KSZ megkötéséhez a munkavállalók jóváhagyása szükséges, amelyről szavazniuk kell. [Mt.33.§ (2), (6) bek.]

6 A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSKÖTÉSRE JOGOSULT SZAKSZERVEZETEK (M T.33.§) b) Ha több szakszervezet rendelkezik képviselettel, de jelöltjeik a választásokon együttesen sem szerezték meg a szavazatok több, mint a felét, a szakszervezetek csak a KSZ-re vonatkozó tárgyalások lefolytatására jogosultak. A kollektív szerződés megkötéséhez a munkavállalók jóváhagyása szükséges, amelyről szavazniuk kell. [Mt. 33.§ (3), (6) bek.]

7 A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSKÖTÉSRE JOGOSULT SZAKSZERVEZETEK (M T.33.§) c) Ha egyetlen szaksze rvezet működik a munkáltatónál, amelynek jelöltjei a választásokon a leadott szavazatok több, mint felét megszerezték, ez a szakszervezet jogosult KSZ-t kötni. [Mt. 33.§ (2) bek.]

8 A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSKÖTÉSRE JOGOSULT SZAKSZERVEZETEK (M T.33.§) d) Ha több szakszervezet rendelkezik képviselettel, a kollektív szerződést valamennyi szakszervezet együttesen kötheti meg a KSZ- t, feltéve, ha e szakszervezetek jelöltjei a választáson együttesen a leadott szavazatok több, mint a felét megszerezték. [Mt. 33.§ (3) bek.]

9 A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSKÖTÉSRE JOGOSULT SZAKSZERVEZETEK (M T. 33.§) e) Ha a d) pont szerinti szakszervezetek együttes kollektív szerződés-kötése nem lehetséges, a reprezentatív szakszervezetek együttesen kötik meg a kollektív szerződést, feltéve, ha e szakszervezetek jelöltjei a választáson együttesen a leadott szavazatok több, mint felét megszerezték. [Mt. 33.§ (4 bek.]

10 A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSKÖTÉSRE JOGOSULT SZAKSZERVEZETEK (M T. 33.§) f) Ha a reprezentatív szakszervezetek f) pont szerinti együttes kollektív szerződés-kötése nem lehetséges, a KSZ-t a munkáltatóval az a szakszervezet kötheti meg, amelynek jelöltjei a választáson együttesen leadott szavazatok, több mint 65%-át megszerezte. [Mt.33.§ (5) bek.]

11 A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSKÖTÉSRE JOGOSULT SZAKSZERVEZETEK KSZ kötési jogosultság ≠≠ KSZ kötési képesség „valamennyi szakszervezet” „szakszervezetek együttes szerződéskötése” Mfv II.10356/1999 Mfv II.10738/1999 „ A KSZ-kötési jogosultsággal kapcsolatos vita esetén a szerződéskötésben érdekelt szervezet kérelmére, nemperes eljárásban bíróság dönt” [Mt. 37.§ (4)bek.]

12 A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSKÖTÉSRE JOGOSULT SZAKSZERVEZETEK 1.Példa – ahol három R. szakszervezet működik: 6%-R120%-R231%-R3Össz.t.KSZ köthető-e? xxx57%Igen Mt.33.§ (3) 0xx51%nem

13 A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSKÖTÉSRE JOGOSULT SZAKSZERVEZETEK 2. Példa – ahol három szakszervezet (2 R) működik: 9% -NR8% -R151% -R2Összes.t.KSZ köthető-e? xxx68%Igen Mt.33.§ (3) 0xx59%Igen Mt.33.§ (4) x0x60%Nem

14 A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSKÖTÉSRE JOGOSULT SZAKSZERVEZETEK 3. Példa – ahol négy szakszervezet (3 R) működik a munkáltatónál: 66%-R110%-R29%-R36%-NRÖssz.tKöthető -e? xxxx91%Igen Mt.33.§ (3) xxx085%Igen Mt.33% (4) xx0076%nem x00066%Igen Mt.33.§ (5)

15 A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSRŐL FOLYÓ TÁRGYALÁSOK - A tárgyalási ajánlatot egyik fél sem utasíthatja vissza (kivéve a munkáltató, ha az ajánlatot nem R. szakszervezet teszi) ≈ módosításra vonatkozó ajánlat - A munkáltató évente köteles javasolni a díjazással kapcsolatos szabályok KSZ-ben történő rendezését (Mt.37.§) - A KSZ megkötésére irányuló tárgyaláson a munkáltatónál képviselettel rendelkező valamennyi szakszervezet részt vehet. Az eredményesség érdekében kötelesek együttműködni. [Mt.33.§ (8)bek.]

16 A K OLLEKTÍV SZERZŐDÉS HATÁLYA Egy munkáltatónál egy KSZ köthető, de több is hatályos lehet  Jogutódlás : jogelődi felmondásig, hatály lejártáig, jogutódnál új KSZ-ig, előbbiek hiányában legalább egy évig (Mt. 40/A.§),  Kiterjesztett kollektív szerződés (Mt.34.§)  Ágazati/alágazati kollektív szerződés Szűkebb/tágabb KSZ hatálya (Mt.41.§) BH 1993/585 A KSZ hatálya kiterjed a munkáltató azon munkavállalóira is, akik nem tagjai a KSZ-t kötő szakszervezetnek [Mt.36.§ (4) bek.]

17 A K OLLEKTÍV SZERZŐDÉS FELMONDÁSA (M T.39.§) Bármelyik fél 3 hónapos felmondási idővel felmondhatja, DE ettől eltérően is megállapodhatnak! VIGYÁZAT! - hat hónapig nem lehet felmondani - több munkáltató esetén egyik felmondása, csak rá vonatkozik - Mt. 3.§, 4.§ Új ÜT választások után az a szakszervezet is felmondhatja, amelyik ekkor vált kötésre jogosulttá.

18 A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MEGISMERHETŐSÉGE A munkáltató köteles segíteni a megismerhetőségét (Mt.38.§) Egy-egy pld, annak a munkavállalónak, aki a KSZ rendelkezéseit alkalmazza+ ÜT tagok+munkahelyi tisztségviselők A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter nyilvántartást vezet a KSZ-ekről (Mt.41/A.§)


Letölteni ppt "A K OLLEKTÍV SZERZŐDÉSKÖTÉS A REPREZENTATÍV SZAKSZERVEZETEK KÖZÖTT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések