Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyenlő értékű munkáért egyenlő bér? Előadó: Rácz Réka.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyenlő értékű munkáért egyenlő bér? Előadó: Rácz Réka."— Előadás másolata:

1 Egyenlő értékű munkáért egyenlő bér? Előadó: Rácz Réka

2 2 Szabályozás az Európai Unióban  A Római Szerződés  A 75/117/EGK irányelv helyett a 2006/54/EK irányelv

3 3 A Római Szerződés Az elsődleges jog  „ Minden tagállam biztosítja annak az elvnek az alkalmazását, hogy a férfiak és a nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak.” [141.cikk (1)]

4 4 A 2006/54/EK irányelv A másodlagos jog  az ún. recast irányelv  egységes, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás

5 5 A magyar szabályozás  Alkotmány 70/B. § „az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga” – alkotmányos alapelv „az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga” – alkotmányos alapelv  Mt.  Ebktv.

6 6 Egyenlő bérezés  a jogviszonyok  a bér fogalma  az összehasonlíthatóság  az egyenlő értékűség  a munkaerő-kölcsönzés

7 7 A jogviszonyok  az EU-s szabályozás  Magyarország - Mt. - Ebktv.: 21. § f) pont 3. § a) és b) pont 3. § a) és b) pont

8 8 Ebktv. 21. § f) pont 21. § Az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen …: f) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján járó juttatások, így különösen az Mt. 142/A. § (3) bekezdésében meghatározott munkabér megállapításában és biztosításában; f) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján járó juttatások, így különösen az Mt. 142/A. § (3) bekezdésében meghatározott munkabér megállapításában és biztosításában;

9 9 Ebktv. 3. § a) pont a) foglalkoztatási jogviszony: a munkaviszony, a közszolgálati jogviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a bírósági szolgálati viszony, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonya, az ügyészségi szolgálati jogviszony, a hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszony, a hivatásos nevelőszülői jogviszony

10 10 Ebktv. 3. § b) pont b) munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: a bedolgozói munkaviszony, a munkavégzésre irányuló vállalkozási és megbízási szerződés alapján létrejött jogviszony, a szakcsoporti tagsági viszony, valamint a szövetkezeti tagsági viszonynak, továbbá a személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági tevékenységnek a munkavégzésre irányuló elemei

11 11 A bér fogalma Definíció  Mt. 142/A. § (3) bekezdés „minden, a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni (szociális) juttatás” „minden, a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni (szociális) juttatás”

12 12 A bér fogalma Jogesetek  12/81. Garland-eset  132/92. Birds Eye Walls- ügy

13 13 Az összehasonlíthatóság  Ebktv. – 8. § - közvetlen hátrányos megkülönböztetés fogalma:  „ … részesül más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban…”

14 14 Az összehasonlíthatóság Az összehasonlíthatóság  nem szükséges az összehasonlítható helyzetben lévő munkavállalók foglalkoztatásának időbeli egybeesése: 129/79. Macarthys-eset

15 15 Az összehasonlíthatóság  azonos munkáltatónál?  különböző munkavállalók munkavállalói: ha a bérkülönbség egyetlen forrrásból (single source) ered

16 16 Az egyenlő értékűség  Mt. 142/A. (2) bekezdés „ a munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, illetve felelősséget kell figyelembe venni”

17 17 Az összehasonlíthatóság  237/85. Rummler-ügy

18 18 A munkaerő-kölcsönzés  Mt. 193/H. § (9) bekezdés - az egyenlő bérezés elvének korlátozása a bér fogalma és a munkavégzés időtartama vonatkozásában.

19 19 A munkaerő-kölcsönzés  Mt. 193/H. § (10) bekezdés - az egyenlő bérezés elvének korlátozása csak a munkavégzés időtartama tekintetében.

20 20 A munkaerő-kölcsönzés  az EU: az irányelv most áll előkészítés alatt  szerteágazó tagállami álláspontok  védelmi szint csökkentésének a tilalma

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Egyenlő értékű munkáért egyenlő bér? Előadó: Rácz Réka."

Hasonló előadás


Google Hirdetések