Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bérkompenzáció teljesítésének munkaügyi ellenőrzése 2012 Irányadó eljárásjogi szabályok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bérkompenzáció teljesítésének munkaügyi ellenőrzése 2012 Irányadó eljárásjogi szabályok."— Előadás másolata:

1 Bérkompenzáció teljesítésének munkaügyi ellenőrzése 2012 Irányadó eljárásjogi szabályok

2 Jogszabályi felhatalmazás évi XCIX tv. (Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról); évi LXXV. törvény (A munkaügyi ellenőrzésről); -299/2011. (XII.22.) Korm. rendelet; évi XXI. tv. (Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról); -69/2012. (IV. 6.) Korm. rendelet.

3 Hatáskör A Met. 3. § (1) t) pontja alapján: - A munkaügyi ellenőrzés kiterjed a költségvetési szervek, valamint az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó munkáltató kivételével a bruttó forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés – kormányrendeletben meghatározott elvárt mértékének megfelelő végrehajtására.

4 Időbeli hatály január 01-je után indult ügyekben; január 01. és április 06. között minden esetben, (hivatalból, panasz- vagy közérdekű bejelentésből); április 07-től nincs törvényi kötelezettség a bérkompenzáció végrehajtásának minden esetben történő ellenőrzésére.

5 Személyi hatály A bérkompenzáció végrehajtásának kettős következménye: -A munkavállalói létszám 2/3-ánál: a munkáltató indulhat közbeszerzési pályázaton, igényelhet költségvetési támogatást; -A munkavállalói létszám 100 %-ánál: érvényesíthet a szociális hozzájárulási adóból levonható adókedvezményt és pályázhat támogatásra.

6 Személyi hatály -A teljes munkavállalói létszám 2/3-a esetében (a tartósan távol lévő munkavállalók – gyermek, közeli hozzátartozó ápolása, gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévők is); -A november 01. és december 31. közötti időszak bármely napján (hagyományos) munkaviszonyban álló munkavállalók vonatkozásában.

7 Személyi hatály Nem terjed ki az ellenőrzés: -az egyszerűsítetten foglalkoztatottakra. Nem számít be a munkavállalók 2/3-ába: -a kölcsönbeadónál az a kölcsönzött munkavállaló, ahol az őt kölcsönvevő szervezet saját munkavállalói esetében nem tett eleget az elvárt béremelésnek, -az iskolaszövetkezetnél az a hallgató, ahol az őt fogadó gazdálkodó szervezet saját munkavállalói esetében nem tett eleget az elvárt béremelésnek.

8 Az elvárt béremelés mértéke és viszonyítási alapja évben havi bruttó forint alatt kereső munkavállalók esetében személyenként külön-külön kell meghatározni (R. 1. sz. melléklete alapján). -A évi munkabéren a munkavállaló személyi alapbérének és rendszeres bérpótlékainak egész havi átlagát kell érteni. -Teljesítménybér esetén a 100 %-os teljesítéshez kapcsolódó teljesítménybér értendő.

9 A munkaügyi ellenőrzés eszközei Bizonyítási eszközök: -EMMA adatbázis alapján; -A munkáltató, vagy képviselőjének nyilatkozata alapján; -Munkavállalói név szerinti lista (név évi munkabér évi munkabér) alapján; -Bérkifizetési jegyzékek, elszámolást igazoló dokumentumok alapján.

10 Területi illetékesség A felügyelőség főszabály szerint a megyei illetékességi területen lévő: -székhely, -telephely (telephelyenként önállóan), vagy -munkavégzési hely munkavállalói esetében vizsgálja a bérkompenzáció teljesülését. A megelőzés szabálya alapján az a felügyelőség jár el, amelyik előbb kezdte az ellenőrzést.

11 Időbeli hatály A munkáltató a bérkompenzációt jogkövetkezmény nélkül a munkaügyi ellenőrzés megkezdéséig teljesítheti. Az ellenőrzés megkezdését követően teljesített, vagy nem megfelelő mértékű kompenzáció esetén: -(mérlegelés nélkül) munkaügyi eljárás megindítását jelenti.

12 Alkalmazott intézkedés -Figyelemfelhívás alkalmazhatósága kizárt. -Megállapító határozat a bérkompenzáció teljesítésének elmulasztásáról.

13 Megállapító határozat -Kizárja a munkaügyi bírság alkalmazhatóságát; -Önálló (más munkaügyi intézkedéssel nem lehet összevonni); -A hatáskör gyakorlója az igazgató, ő kiadmányozza (ez azonosítja a jogi megítélését a bírsághatározattal); -A határozat jogerőssé válásának napján nyilvánosságra kell hozni, a hatóságnak közzétételi kötelezettsége van.

14 Megállapító határozat következménye től ig: -jogerőtől számított két évig közbeszerzési eljáráson ajánlattevőként nem indulhat, -központi költségvetésből, valamint -elkülönített állami pénzalapokból származó támogatásban nem részesülhet.

15 Megállapító határozat következménye április 07-től: -Jogerőtől számított két évig nem állapítható meg a évi CXCV. tv.2. § (1) bekezdés n) pontja szerinti költségvetési támogatás. -Nem kell alkalmazni az Nemzeti Foglalkoztatási Alap előirányzatából nyújtott támogatásra, -A nem állami intézmény fenntartójának biztosított normatív és egyéb hozzájárulásra, -A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, halászai támogatásokhoz kapcsolódó egyéb támogatásra.

16 Mentesülés lehetősége -Utólagos. - A támogatást nyújtó szerv részére kell igazolást benyújtani, hogy a munkavállalók 2/3-a vonatkozásában a munkabéremelést a munkaügyi ellenőrzés megkezdésének napjára visszamenőleg teljesítette ( től). -A támogatást nyújtó szerv mérlegel, a munkaügyi felügyelőségnek erre nincs hatásköre.


Letölteni ppt "Bérkompenzáció teljesítésének munkaügyi ellenőrzése 2012 Irányadó eljárásjogi szabályok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések