Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Matematika és módszertana Vizsgakérdések áttekintése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Matematika és módszertana Vizsgakérdések áttekintése."— Előadás másolata:

1 Matematika és módszertana Vizsgakérdések áttekintése

2 Általános tudnivalók a vizsgáról •Vizsga: A szóbeli vizsgához belépőt jelent a beadandó feladat ismertetése, és a legalább 4-es zárthelyi. Jó zárthelyi hiányában feladatok megoldása a vizsgán. •A tételhez tartozó elméletet pontosan ismertetni kell Szabó István jegyzetei alapján (matematikai alapismeretek, geometria), és az elmélet után a témához kapcsolódó gyakorlati óvodai módszertani eszközöket és példákat kell bemutatni.

3 A halmazok fogalma, halmazműveletek, a halmazképzés képességének kialakítása óvodásokban, halmazműveletek gyakoroltatása •Elmélet: halmazok uniója, metszete, különbsége, alaphalmaz, komplementer halmaz, halmazok Descartes szorzata •Számfogalom kialakítása, fejlesztése halmazok, halmaz műveletek segítségével, ezek módszertani kérdései •Konkrét fejlesztő feladatok

4 Sorképzés, a sorképzés képességének kialakítása az óvodában •Elmélet: számtani és mértani sorozatok, számtani sorozat n tagjának összege, szabály-játékok •A számlálási képesség fejlesztésének módszertani kérdései •Szabályok felismerése, betartása •Fejlesztő feladatok bemutatása, kiemelten a számtani sorozatok összegképletére rávezető

5 Mérés, mértékegységek, becslés; ezek óvodai módszerei Relációk: kisebb, nagyobb, egyenlő, ezek tulajdonságai Hosszúság, terület, térfogat mérése az óvodában. Mit hogyan, mivel mérünk? Milyen mértékegységeket használunk? Gyakorló fejlesztő feladatok

6 Logikai műveletek; a logikai képesség alakítása óvodásokban •Elmélet: A matematikai logika alapfogalmai. Logikai műveletek, és azok tulajdonságai. De Morgan szabály •Módszertani kérdések: A gondolkodás fejlődése, a matematikai logika képességének fejlesztése óvodáskorban •Konkrét fejlesztő játékok, gyakorlatok

7 Axiomák, alapfogalmak, a geometria axiomatikus felépítése; az axiomatikus gondolkodásra való képesség (rend, rendszer) fejlesztése •Elmélet: –Az axiomatikus gondolkodás legfontosabb jellemzői –Az euklideszi geometria axiómáinak főbb csoportjai •Módszertan: rend, rendszer kialakítása az óvodai életben •Konkrét fejlesztések, az óvodai rend elfogadtatásának problémái

8 Egybevágóság fogalma, egybevágó alakzatok felismerése, egybevágósági „transzformációk” az óvodában •Elmélet: az egybevágóság fogalma, egybevágósági axiómák, sokszögek egybevágósága •Módszertan: egybevágó alakzatok felismerése, egybevágósági transzformációk alkalmazása •Konkrét óvodai feladatok

9 A hasonlóság fogalma; hasonlóság, a kisebb, nagyobb érzékelésének gyakoroltatása a hasonlóság felhasználásával •Elmélet: sokszögek, testek hasonlósága, hasonlósági transzformációk •Módszertan: kisebb, nagyobb gyakoroltatása, kicsinyítés, nagyítás •Konkrét gyakorlati tevékenység és magyarázat

10 A tájékozódás elméleti problémái, a tájékozódási képesség javítása; labirintus játékok és azok jelentősége a fejlesztésben. •Elmélet: a tájékozódási képesség kialakulása •Módszertan: az irányok felismerésének problémái, lehetséges megoldások, kapcsolódás egyéb foglalkozásokhoz (testnevelés, rajz, zene) •Konkrét labirintus feladatok az óvodában

11 Geometriai transzformációk (tükrözés, forgatás, eltolás) fogalma, azok gyakoroltatása 1.Elmélet: a tükrözés, forgatás, eltolás fogalma, a transzformációk jellemző tulajdonságai, transzformációk egymás utáni alkalmazása 2.Módszertan: pontos szöveges megfogalmazások, elemzések fontossága, kapcsolódás más tevékenységekhez. 3.Konkrét feladatok bemutatása

12 A gyermek térszemléletének alakulása, a térszemlélet és tájékozódás fejlesztésének eszközei Elmélet: testek tulajdonságai, perspektíva, vetületek (alaprajzok, egyszerű térképek) Módszertani kérdések: tájékozódás a szobába, az óvodában, az udvaron,az utcán, kirándulásközben Konkrét tájékozódási játékok, foglalkozások

13 Testek felszíne, térfogata, számítások; a tudás felhasználása az óvodában Elmélet: kocka, téglatest, gúla, henger, kúp és gömb felszíne, térfogata, jellemző tulajdonságai Módszertan: térfogatok összehasonlítása (öntögetés, kitöltés), felszín mérése (csomagolás), testhálókból testek hajtogatása Konkrét foglalkozások, játékok

14 A gyerekek számolási, tájékozódási problémáinak felismerése az óvodában, a segítés elvei, módszerei Milyen problémák ismerhetők fel az óvodában? Hogyan? Módszertani kérdések: a problémák felismerésének folyamata, megoldási javaslatok keresése az óvodában, együttműködés a szülőkkel. Konkrét megoldások – pozitív és negatív példák

15 Szimmetria •Elmélet: szimmetria a geometriában, a természetben, művészetekben, szabályos testek és azok tulajdonságai •Módszertan: a szimmetria-érzék fejlesztése, szabályosságok felismerése, tükörkép •Konkrét fejlesztő játékok, foglalkozások


Letölteni ppt "Matematika és módszertana Vizsgakérdések áttekintése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések