Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Képesség?Kompetencia?. A képesség fogalma Képesség: Tevékenység végzésére való alkalmasság Adottságokon alapul (genetikai diszpozíciók) Csak gyakorlással.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Képesség?Kompetencia?. A képesség fogalma Képesség: Tevékenység végzésére való alkalmasság Adottságokon alapul (genetikai diszpozíciók) Csak gyakorlással."— Előadás másolata:

1 Képesség?Kompetencia?

2 A képesség fogalma

3 Képesség: Tevékenység végzésére való alkalmasság Adottságokon alapul (genetikai diszpozíciók) Csak gyakorlással fejlődik! Többféle képességtípus létezik: 

4 ÁLTALÁNOS és SPECIÁLIS képességek Általános képességek: Többféle tevékenység alapját jelentik: –Kommunikációs, kooperációs képességek, általános tanulási képességek, kreativitás, gondolkodás Speciális képességek: Egy vagy néhány tevékenység alapját képezi: –Fizikai képességek (spec. érzékelés), matematikai képesség,

5 A SZEMÉLYISÉG különböző szférái szerinti képességek: Kognitív (értelmi) Affektív (érzelmi, akarati) Pszichomotoros (mozgásos)

6 A kompetencia fogalma

7 Kompetencia: Azok az alapvető személyes tulajdonságok, amelyek eredményeként adott munkakörben egy munkatárs magatartás alapján értékelhető, előre meghatározott kritériumok szerint jó/kiváló teljesítményt nyújt

8 Informális képességek együttese Mindig cselekvéshez kapcsolódik Meghatározott összefüggéshez kapcsolódik –Átvihetőség, átjárhatóság (transzfer) problémája –Konkrét szituáció megoldása

9 Kompetenciatípusok 1. (Bakacsi és társai) MotivációkMotivációk –bizonyos irányba terelik a magatartást Személyes fizikai / pszichikai jellemzőkSzemélyes fizikai / pszichikai jellemzők ÖnképÖnkép –Attitűdök, értékek, önbizalom, jellem stb. Tudás:Tudás: –Rendszerezett információk birtoklása valamilyen szakterületről Képességek, készségekKépességek, készségek –Tevékenységre való testi-lelki adottság (képesség) –Tanult gyakorlat

10 Kompetenciatípusok 2. (Franz E. Weinert) Általános megismerő kompetenciákÁltalános megismerő kompetenciák –A tulajdonképpeni intellektuális képességek Speciális kognitív kompetenciákSpeciális kognitív kompetenciák –Képessé tesz valamilyen speciális tevékenységre (sakkjáték, zongorázás, gépkocsivezetés stb.) –Sok időbe telik az elsajátításuk –A rutin is további tudatos ellenőrzést igényel (folyamatos gyakorlás szükségessége)

11 Kompetenciatípusok 3. Cselekvéskompetencia-modellek:Cselekvéskompetencia-modellek: Általános problémamegoldó-képesség Kritikai gondolkodás képessége Az adott helyzetre jellemző általános és specifikus ismeretek birtoklása Reális és pozitív önbizalom Szociális kompetenciák

12 Kompetenciarendszerek Kompetenciarendszerek (Spencer) Teljesítmény és cselekvés kompetenciái –Teljesítményorientáció, minőség, pontosság, kezdeményezés, információkeresés Támogatás és mások segítése –Mások megértése, ügyfélorientáció Befolyásolás kompetenciái –Befolyásolás kapcsolatépítés, szervezeti tudatosság Kognitív kompetenciák –Analitikus, fogalmi gondolkodás, szaktudás Vezetői kompetenciák –Mások fejlesztése, irányítás, csapatmunka, -vezetés Személyes hatékonyság kompetenciái –Önkontroll, önbizalom, rugalmasság, elkötelezettség

13 A kompetencia komponensei 1.Rendelkezik a tudás fölött 2.A tudás szelektív értékelése 3.Interpolációs képesség 4.Cselekvésorientáltság 5.Cselekvőképesség 6.Az eddigiek integrációja 7.Cselekvési diszpozíciók megerősítése 8.A fejleszthető diszpozíciók felmérése

14 A kompetencia komponensei 1. A kompetencia komponensei 1. A tudás fölötti rendelkezés: Forrásokhoz való hozzáférés Gyors hozzáférhetőség Tudományos eredményekre való reagálás További új felismerések

15 A kompetencia komponensei 2. A kompetencia komponensei 2. A tudás szelektív értékelése: Használhatóság alapján Cselekvés-relevancia Időstabilitás A tudás átfogó értékrendekbe sorolása - személyes értékek - vállalati kultúra értékei - szociális értékek

16 A kompetencia komponensei 3. A kompetencia komponensei 3. Interpolációs képesség:Interpolációs képesség: Hiányos vagy nem meglévő tudás ellenére is hatékonyan lehessen dönteni: - vállalkozói fantázia; - nem magyarázható tapasztalat; - kockázat-felmérési képesség

17 A kompetencia komponensei 4. A kompetencia komponensei 4. Cselekvésorientáltság:Cselekvésorientáltság: Mindenfajta cselekvés a vállalati / személyes cselekedetekre irányul A cselekvési kompetencia más kompetenciák integrálásával jön létre

18 A kompetencia komponensei 5. A kompetencia komponensei 5. Cselekvõképesség:Cselekvõképesség: Minden fejlesztés alapvető célja Segíti az egyént abban, hogy –környezeti elvárásokkal; –feladatokkal; –problémákkal szembesüljön (bizonytalan helyzetekben való döntés; önszervezéses rendszerekben való cselekvés)

19 A kompetencia komponensei 6. A kompetencia komponensei 6. Integráció:Integráció: Valóban kompetens személyiség kialakulása: –kognitív, –emocionálisan motiváló, –voluntív készségek és stratégiák a kihívásoknak való megfelelés érdekében

20 A kompetencia komponensei 7. A kompetencia komponensei 7. Cselekvési diszpozíciók megerõsítése:Cselekvési diszpozíciók megerõsítése: Értékelhető, de tanúsítványokkal nem ellátható cselekvési előfeltételek; Prognosztizálható cselekvéssorok; Szociális kompetenciák formájában.

21 A kompetencia komponensei 8. A kompetencia komponensei 8. A fejleszthetõ diszpozíciók felmérése:A fejleszthetõ diszpozíciók felmérése: A kompetenciafejlődések –teljesítményeit, –fokozatait figyelembe véve történhet Az egyén önfejlesztő tevékenysége

22 Kulcskompetenciák: Kiegészítik az alapkészségeket, és feltételül szolgálnak az egyénnek, hogy: –új ismereteket sajátítson el; –tudását az új igényekhez alakítsa; –tudását a szervezetek igényeihez alakítsa; –alkalmazkodjon a változó lehetőségekhez; –javítson saját lehetőségein (lifelong learning)

23 A kompetencialapú iskola elvárásai: A tanulótól: Nagyfokú aktivitás Magas megértési szint Erős motiváltság Meggyőződés A tanártól: Intenzív együttműködés Intenzív innováció Szakítást az individualizmussal Szakítást a rutinnal

24 Tanári kompetenciák: A tanulási folyamat eredményével kapcsolatos A tanítási folyamattal kompetenciák A pedagógus értelmiségi szerepkörével

25 Tanári kompetenciák 1. A tanulási folyamat eredményével kapcsolatos kompetenciákA tanulási folyamat eredményével kapcsolatos kompetenciák A tanulók állampolgárrá nevelésének elősegítése A tudásalapú társadalom számára szükséges kompetenciák fejlesztése Az új kompetenciák fejlesztésének és a tantárgyi tanulásnak az összekapcsolása

26 Tanári kompetenciák 2. A tanítási folyamattal kapcsolatos kompetenciákA tanítási folyamattal kapcsolatos kompetenciák Multikulturális nevelés képessége Hatékony tanulási környezet biztosítása IKT integrálása a különböző helyzetekben Teammunkában való együttműködés Program- és szervezetfejlesztésben való részvétel Együttműködés szülőkkel, és más külső partnerekkel

27 Tanári kompetenciák 3. A tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák:A tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák: Problémafeltáró, problémamegoldó viselkedés Saját szakmai fejlődés irányítása, elősegítése az élethosszig tartó tanulás folyamatában


Letölteni ppt "Képesség?Kompetencia?. A képesség fogalma Képesség: Tevékenység végzésére való alkalmasság Adottságokon alapul (genetikai diszpozíciók) Csak gyakorlással."

Hasonló előadás


Google Hirdetések