Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Komplex vizsgaszervezés változásai Mihálka Gáborné főosztályvezető Vizsgaügyviteli Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Komplex vizsgaszervezés változásai Mihálka Gáborné főosztályvezető Vizsgaügyviteli Főosztály."— Előadás másolata:

1 Komplex vizsgaszervezés változásai Mihálka Gáborné főosztályvezető Vizsgaügyviteli Főosztály

2 2014. 06. 22.2 Kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Ez a rendelet: 2013. szeptember 1-jén lép hatályba! 202013. szeptember 1-jén lép hatályba. 13. szeptember 1-j2013. szeptember 1-jén lép A modulos OKJ-ban szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga esetén a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet és a 20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet szerint kell eljárni.

3 2014. 06. 22.3 Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a honlapján közzéteszi az alábbi dokumentumokat: -a szakképesítésért felelős miniszter évente október utolsó napjáig meghatározott országos központi írásbeli és interaktív vizsganapokat -jelentkezési lap, -az SZVK által esetenként előírt bemeneti kompetenciák méréséről és megfelelő szintjéről szóló igazolás, -iskolarendszeren kívüli képzés esetén modulzáró igazolás, Jelentős változások vizsgaszervezői feladatok körében

4 2014. 06. 22.4 9. § (1) A vizsgaszervező a vizsgabizottság kijelölése és a központi kiadású feladatlapok biztosítása érdekében a vizsgát vizsgacsoportonként az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek az erre a célra kialakított elektronikus felületén (a továbbiakban: elektronikus felület) jelenti be. •a) az iskolai rendszerű szakképzést követő vizsgára történő jelentkezések határidejét követő tizenöt napon belül, az október–novemberi vizsgaidőszak esetén öt napon belül, •b) az iskolarendszeren kívüli szakképzést követő vizsga esetén a vizsga első vizsgatevékenységét megelőzően negyven naptári nappal Jelentős változások vizsgaszervezői feladatok körében

5 2014. 06. 22.5 (2) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a vizsgaszervezési jogosultsággal vagy engedéllyel rendelkező vizsgaszervezők számára e rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül biztosítja a vizsgabejelentéshez és az elektronikus adatközléshez szükséges jogosultságokat. FEJLESZTÉSI FELADATOK NMH-SZFI részére Jelentős változások vizsgaszervezői feladatoknál

6 2014. 06. 22.6 6 NMH – SZFI Vizsgaszervezési folyamatok •Vizsga előtti folyamatok • Vizsgaszervezés (VSZ) • Vizsgabejelentés (VB) • Vizsgabejelentés ellenőrzés (VE) • Elnök / Tagok kijelölése (EJ) • Tételkészítés / Expediálás (TK / TEX) •Vizsga utáni adatszolgáltatás –Elnöki jelentés • Vizsganyilvántartás (VNY) • Törzslap (TL)

7 2014. 06. 22.7 7 Regisztráció Melyik rendszerek használatához szükséges: VSZ ; VB ; OSAP ; VNY ; TL Feltételek: FINY regisztráció, OM azonosító, szükséges jogosultságok igazolása Ki: Vizsgaszervezők, Képzők Hol : https://vb.nive.huhttps://vb.nive.hu

8 2014. 06. 22.8 8 Regisztráció Kiegészítésre kerül

9 2014. 06. 22.9 9 Regisztráció

10 2014. 06. 22.102014. 06. 22.10 Vizsgabejelentés Vizsga bejelentése: • vizsgázók összlétszáma („Az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben kialakított vizsgacsoport létszáma nem haladhatja meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. mellékletében meghatározott szakközépiskolai maximális osztálylétszámot.”) • összevont vizsga lehetősége • a vizsgát vizsgacsoportonként az állami szakképzési és felnőttképzési szervhez kell bejelenteni • Feladat: A vizsgaszervezők által bejelentett vizsgák adatainak kezelése, feldolgozása, befogadás • Feltétel: Regisztráció (vizsgaszervezési jogosultság), digitális aláírás • Ki: Vizsgaszervezők • Hol: https://vb.nive.huhttps://vb.nive.hu

11 2014. 06. 22.112014. 06. 22.11 Vizsgabejelentés Tartalmaznia kell: Ha több képző intézmény végezte a vizsgázó vizsgára történő felkészítését, akkor az adott vizsgacsoport tekintetében legtöbb vizsgázót felkészítő képző intézmény delegálja a vizsgabizottsági tagot. Azonos számú vizsgázó esetén a vizsgaszervező választja ki a vizsgabizottsági tagot delegáló képző intézményt. (képzésben részt vett oktató- bizottsági tag) Ha a képző intézmény által delegált vizsgabizottsági tag nem szerepel az országos szakképzési névjegyzéken, úgy a vizsgabejelentésben meg kell jelölni a végzettségét és a képzésben végzett szerepét. A bejelentett létszámadatok a vizsga első vizsgatevékenységének időpontját megelőző tizenötödik napig egy alkalommal módosíthatók.”

12 2014. 06. 22.122014. 06. 22.12 Vizsgabejelentés

13 2014. 06. 22.132014. 06. 22.13 Vizsgabejelentés

14 2014. 06. 22.142014. 06. 22.14 Vizsgabejelentés Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv elektronikus felületen keresztül értesíti a vizsgaszervezőt a kijelölt személyekről, ezzel egyidejűleg a vb elnököt és a tagokat is.

15 2014. 06. 22.152014. 06. 22.15 Vizsgabejelentés ellenőrzése •Feladat: A vizsgaszervezők által beküldött vizsgabejelentések ellenőrzése és befogadása •Ki: NMH •Hol: IÜK rendszer

16 2014. 06. 22.162014. 06. 22.16 Elnök / Tagok kijelölése Feladat: A szakmai vizsgabizottság tagjainak kijelölése Ki: NMH – SZFI (Szakmai szervezetek javaslatára) Hol: IÜK rendszer Elnökök, tagok adatbázisának feltöltése szükséges! „Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a vizsgabizottság elnökének és tagjainak megbízását megelőzően, a vizsga első vizsgatevékenységét megelőző huszonötödik napig lehetőséget biztosít” javaslattételre •gazdasági kamara számára •a szakképesítésért felelős miniszter számára •a szakképesítésért felelős miniszter által kijelölt szervezet számára (ha az SZVK megjelöli)

17 2014. 06. 22.172014. 06. 22.17 Feladat: Szakmai vizsgák lebonyolításához szükséges tételek elkészítése, terjesztése Ki: NMH - SZFI Hol: IÜK rendszer A vizsgabejelentéshez az illetékes szakmai szervezetnek hozzáférést biztosítunk! Tételkészítés / Expediálás (TK / TEX)

18 2014. 06. 22.182014. 06. 22.18 Elnöki (Vizsgabizottsági) jelentés Feladat: Vizsgák lebonyolításának minőségbiztosítása. Az érintett szervezetek hozzáférnek a beküldött adatokhoz Ki: Vizsgaelnökök, Vizsgabizottsági tagok Hol: https://vej.nive.hu

19 2014. 06. 22.192014. 06. 22.19 Vizsganyilvántartás - Törzslap Feladat: Vizsga utáni adatszolgáltatás. Jövőben az elektronikus törzslap adatai alapján a vizsganyilvántartás adatai automatikusan generálodnak. Ki: Vizsgaszervezők Hol: https://vny.nive.hu

20 2014. 06. 22.202014. 06. 22.20 Elektronikus törzslap „A vizsga adatainak törzslap külíven és belíveken történő rögzítése elektronikus úton történik. •Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv gondoskodik az elektronikus rendszer működtetéséről és egyedi hozzáférési jogosultságot biztosít a vizsgaszervező számára. A vizsga megkezdése előtt a vizsga jegyzője az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által biztosított központi elektronikus rendszerben előkészíti a törzslapot. A törzslapra az adatokat eredeti okiratok, igazolások alapján kell bejegyezni.” Feladat: Jelenlegi papíralapú törzslap kiváltása. A vizsgán használható elektronikus felület biztosítása a törzslapok hibátlan előállításához. Ki: Vizsgaszervezők, Vizsga elnökök, NMH Várható indulás: 2013. Szeptember - Október

21 2014. 06. 22.212014. 06. 22.21 Elektronikus törzslap -Kezdőlap

22 2014. 06. 22.222014. 06. 22.22 Elektronikus törzslap -külív

23 2014. 06. 22.232014. 06. 22.23 Elektronikus törzslap - belívek

24 2014. 06. 22.242014. 06. 22.24 Elektronikus törzslap –Osztályozó ív

25 2014. 06. 22.25 Köszönöm a figyelmet! Mihálka Gáborné mihalkanora@lab.hu


Letölteni ppt "Komplex vizsgaszervezés változásai Mihálka Gáborné főosztályvezető Vizsgaügyviteli Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések