Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2007. április 24. Szakmai- és vizsgakövetelmények és a vizsgáztatás az új OKJ alapján.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2007. április 24. Szakmai- és vizsgakövetelmények és a vizsgáztatás az új OKJ alapján."— Előadás másolata:

1 2007. április 24. Szakmai- és vizsgakövetelmények és a vizsgáztatás az új OKJ alapján

2 HEFOP 3.2.1. céljai  Az oktatás és képzés gazdasággal való kapcsolatának erősítése, a magyar foglakoztatási szerkezet elemzése  Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) korszerűsítése, a szakképesítések számának csökkentése (kb. 400 szakképesítés)  A szakképzés tartalmának és szerkezetének megújítása  A modulrendszerű képzés fejlesztése és bevezetése

3 A követelménymodulok és a tananyagegységek kapcsolata F T Feladatprofil 1. Tulajdonságprofil 1. Követelménymodul 1. F T T F T F Követelménymodul 2. Követelménymodul 3. Követelménymodul 4. Feladatok Tulajdonságok KompetenciaprofilKövetelményekKépzési program C TM Cél 1. Tanulói munkaforma 1. Tananyagegység 1. C TM C C C C Tananyagegység 2. Tananyagegység 3. Tananyagegység 4. Tananyagegység 5. Tananyagegység 6. F T F T F T F T C C C C C C TM ? maximális képzési idő ~15% szabad

4

5 A teljes modultérkép megtalálható az NSZFI honlapján www.nive.hu/modulterkep

6

7

8 Követelménymodulok 0220 A moduláris központi program felépítése 0221 0225 0346 0345 0111 0110 1. félév 2. félév3. félév4. félév képzési idő heti óraszám központi programban meghatározott időkeret helyi programban meghatározott időkeret A központi programban nem szereplő tananyagmodulok felvételére és/vagy a KP-ban meghatározott tananyagmodulok időkeretének növelésére használandó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 7. 9. 10. 11. 12. 14. 13. 16. 15.

9 Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 1. Új tartalmú szakmai és vizsgakövetelmények –Kompetencia alapú –Moduláris szerkezetű –Szakmacsoportos rendszerbe illesztett –Gyakorlat/tevékenység, munkaforma központú (1/2006. (VII. 5.) SZMM rendelet a szakmai és vizsgakövetelmények formai előírásairól)

10 Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 2. I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 2. A szakképesítés megnevezése: 3. A szakképesítések köre Rész-szakképesítés Elágazások Ráépülés 4. Hozzárendelt FEOR szám: 5. A képzés maximális időtartama:

11 II.EGYÉB ADATOK Szakképesítés/ Rész-szakképesítés /Ráépülés megnevezése 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények: szükséges - nem szükséges Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges - nem szükséges 2. Elmélet aránya: % 3. Gyakorlat aránya: % 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): Időtartama (évben/vagy félévben): 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 3.

12 Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 4. III. MUNKATERÜLET 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

13 Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 5. IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A szakmai követelménymodulok felsorolása: A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Tulajdonságprofil: - szakmai kompetenciák (szakmai ismeretek és ezek típusai, szakmai készségek és ezek szintje), - személyes kompetenciák, - társas kompetenciák, - módszerkompetenciák.

14 Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 6. V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei A szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott feltételek (modulzáró vizsga, hatósági engedély stb.). 2. A szakmai vizsga része(i) - a hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: - a hozzárendelt vizsgafeladat(ok): - a hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység(ek): [írásbeli, interaktív (számítógépes), gyakorlati, szóbeli] - időtartama: 3. A szakmai vizsga értékelése %-osan 4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei 5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

15 Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 7. VI.ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK (2/2006. (VIII.8.) SZMM rendelet: a szocális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról)

16 Követelménymodul felépítése Tulajdonságprofil: Ismeretek és típusai Készségek és szintjei Személyes kompetenciák Társas kompetenciák Módszer kompetenciák Feladatprofil:

17 A szakmai vizsgák

18 Szakmai vizsga Írásbeli vizsgarész Gyakorlati vizsgarész Szóbeli vizsgarész 1. gyakorlati tantárgy A írásbeli tantárgy C írásbeli tantárgy D írásbeli tantárgy 2. gyakorlati tantárgy A szóbeli tantárgy B szóbeli tantárgy E szóbeli tantárgy Szakmai elmélet Szakmai gyakorlat

19 Szakmai vizsga 1. vizsgarész 2. vizsga- rész 3. vizsgarész 4. vizsga- rész

20 2. feladat1. feladat 1. követelménymodul 4. követel- mény- modul 3. követelmény- modul 2. követel- mény- modul Gyakorlati vizsgatevékenység Írásbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység Írásbeli vizsga- tevékenység Szóbeli vizsga- tevékenység Gyakorlati vizsgatevékenység Interaktív vizsgatevékenység 1. vizsgarész2. vizsga- rész feladata 4. vizsga- rész feladata 3. vizsgarész 1. feladat 2. feladat3. feladat 1. követelménymodul 4. követel- mény- modul 3. követelmény- modul 2. követel- mény- modul

21 A szakmai vizsga előkészítése A vizsgaszervező feladata: vizsgacsoportokat alakít ki, elbírálja a felmentési kérelmeket, elkészíti a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatot elkészíti a személyes vizsgaprogramot, elkészíti a gyakorlati vizsgafeladatokat, előkészíti a gyakorlati munkahelyet. A szakképesítésért felelős miniszter meghatározott módon és időben juttatja el az írásbeli és interaktív vizsgatevékenység feladatlapjait a vizsgaszervezőknek. A szóbeli vizsgatevékenység központi feladatainak kiadásáról a szakképesítésért felelős miniszter gondoskodik. A gyakorlati vizsgatevékenységek feladatait a vizsgaszervező dolgozza ki, az elnök, a kamarai tag a bizottsági taggal hagyja jóvá.

22 Szakmai vizsga szervezése szakképesítés- elágazásamodulok=vizsgarészek Teljes idő (perc) Szoftverfejlesztő 1142-061143-061144-061148-06 60 perc90 perc105 perc60 perc 315 60-interaktív45-írásbeli60-interaktív15-szóbeli 45-interaktív45-szóbeli I. nap 1142/60-interaktív 1143/45-interatktív 1143/60-írásbeli II. nap 1144/60-interaktív 1144/45-szóbeli III. nap 1148/15-szóbeli 1148/45-szóbeli

23 Szakmai vizsga összegző értékelése 1. A szakképesítés megszerzéséhez valamennyi követelménymodul esetében el kell érni a modulonként megállapított elégséges szintet. Egy követelménymodul elégséges szintjének teljesítéséhez el kell érni a modul egészének 50%-át.

24 Szakmai vizsga összegző értékelése 2. A szakmai vizsga összegzett teljesítménye az egyes modulokhoz tizedes törtként képzett, a modulban elért értéknek és a modul súlyának szorzatai összegeként adódik. Az ennek megfelelő százalékérték alapján az osztályzatokat a következőképpen kell megállapítani: elért 50% esetén elégséges (2), elért 60% esetén közepes (3), elért 70% esetén jó (4), elért 80% esetén jeles (5).

25 Az 52 342 01 0000 00 00 azonosító számú, Marketing- és reklámügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítójamegnevezése 0061–06Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek 0062–06Marketing és PR alapismeretek 0063–06Ügyintézői feladatok a sajtókapcsolat, a rendezvényszervezés, a vállalati arculat-kialakítás és a reklámkampány-szervezés területén 0066–06A marketing- és reklámtevékenység szervezése 0061–06Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A vizsgázók teljesítményének értékelése egy példán keresztül

26 0061–06Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek 1.Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbázis-kezelő program és internet használata. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használati módjainak bemutatása gyakorlati 2.Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés előírásai. Magyar és idegen nyelvű okmányok tartalmának értelmezése szóbeli 3.A kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvető szabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemző helyzeteiben szóbeli3.A kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvető szabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemző helyzeteiben szóbeli Sorsz.Vizsgafeladat Vizsga- tevékenység

27 1/A Önnek az a feladata, hogy egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével találkozzon, azzal a szándékkal, hogy előzetesen egyeztessék a szerződéskötés feltételeit és a megállapodás, egyeztetés után megkössék a szerződést. Hogyan készül fel a tárgyalásra? A tárgyaláson milyen viselkedés-, kommunikációs stratégiákat alakíthat ki? A mellékelt képekből/idézetből milyen következtetés(eke)t tud levonni? 1/B Ön egy vállalat igazgatójának a személyi asszisztense. Telefonhívást kap a külföldi partner titkárnőjétől, hogy a kinti igazgató betegsége miatt a hétfőre tervezett tárgyalás elmarad. Érdeklődjön udvariasan a külföldi partner hogyléte felől! Egyeztessen újabb időpontot és helyszínt! Szóbeli vizsgafeladat A szóbeli vizsgafeladatot – ha a feladat indokolja – központilag, vagy a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki.

28 A vizsgázó neve:………………………. Értékelő lap Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Hozzárendelt kompetenciák az információtartalom vázlata alapján Pontszámok MaximumElért B Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció, protokoll szabályai Kommunikációs stratégiák 15 B A viselkedés, megjelenés szabályai az ügyfélszolgálati munka során Viselkedési szabályok az üzleti életben 15 C Árajánlatok tartalma, ajánlatkérés és -adás szabályai Üzleti tárgyalások előkészítése 15 12 10 11

29 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Hozzárendelt kompetenciák az információtartalom vázlata alapján Pontszámok MaximumElért 4Beszédkészség Kommunikációs készségek 5 4 Olvasott szakmai szöveg megértése Viselkedési szabályok felismerése a melléklet alapján 10 3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése Beszédértés Beszédkészség Jártasság a témában, szókincs 555555 3 Telefonálás idegen nyelven Hívás fogadása információcsere Találkozó átütemezése 5 10 Összesen90 4 10 4 5 3 5 9 73

30 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Pontszámok MaximumElért Személyes Pontosság1 Türelem1 Társas Udvariasság2 Konszenzus készség2 Nyelvhelyesség2 Módszer Rendszerező képesség1 Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)1 Összesen10 Mindösszesen100 ……………………………………………….. dátumaláírás 1 1 1 1 1 1 1 7 XXXXXXXXXXX 80

31 1. vizsgarész 1. feladat 50% 2. feladat 25% 3. feladat 25% 2. vizsgarész 1. feladat 100% 3. vizsgarész 1. feladat 100% 4. vizsgarész 1. feladat 50% 2. feladat 30% 3. feladat 20% Szakmai vizsga 1. vizsgarész 30% 2. vizsgarész 20% 3. vizsgarész 20% 4. vizsgarész 30%

32 1. vizsgarész 30% 2. vizsgarész 20% 3. vizsgarész 20% 4. vizsgarész 30% 1. vizsgarész 1. feladat 50% 2. feladat 25% 3. feladat 25% 0,25 x 0,8 = 20% 35% 15% 35% + 15% + 20% = 70% 80% 85%68% 0,7 x 0,3 + 0,8 x 0,2 + 0,85 x 0,2 + 0,68 x 0,3 = 74,4 % ≈ 74% 70%

33 Vizsgarészenként elért százalékos teljesítmények átlaga alapján az osztályzat (tervezet) elért 80%-tól jeles (5) elért 70%-tól jó (4) elért 60%-tó közepes (3) elért 50%-tól elégséges (2) 74% jó (4)

34 Új OKJ adatbázis az NSZI honlapján Szvk tervezetek és a kapcsolódó rendeletek Az elfogadott és a tervezési fázisban levő központi programok A szakképesítések moduljai és a köztük lévő kapcsolat – modultérképek Minta vizsgafeladatok az új típusú vizsgákhoz www.nive.hu

35 Köszönöm a figyelmet NAGY LÁSZLÓ nagy.laszlo@nive.hu www.nszfi.hu


Letölteni ppt "2007. április 24. Szakmai- és vizsgakövetelmények és a vizsgáztatás az új OKJ alapján."

Hasonló előadás


Google Hirdetések