Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2007. április 24. Szakmai- és vizsgakövetelmények és a vizsgáztatás az új OKJ alapján.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2007. április 24. Szakmai- és vizsgakövetelmények és a vizsgáztatás az új OKJ alapján."— Előadás másolata:

1 2007. április 24. Szakmai- és vizsgakövetelmények és a vizsgáztatás az új OKJ alapján

2 HEFOP céljai  Az oktatás és képzés gazdasággal való kapcsolatának erősítése, a magyar foglakoztatási szerkezet elemzése  Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) korszerűsítése, a szakképesítések számának csökkentése (kb. 400 szakképesítés)  A szakképzés tartalmának és szerkezetének megújítása  A modulrendszerű képzés fejlesztése és bevezetése

3 A követelménymodulok és a tananyagegységek kapcsolata F T Feladatprofil 1. Tulajdonságprofil 1. Követelménymodul 1. F T T F T F Követelménymodul 2. Követelménymodul 3. Követelménymodul 4. Feladatok Tulajdonságok KompetenciaprofilKövetelményekKépzési program C TM Cél 1. Tanulói munkaforma 1. Tananyagegység 1. C TM C C C C Tananyagegység 2. Tananyagegység 3. Tananyagegység 4. Tananyagegység 5. Tananyagegység 6. F T F T F T F T C C C C C C TM ? maximális képzési idő ~15% szabad

4

5 A teljes modultérkép megtalálható az NSZFI honlapján

6

7

8 Követelménymodulok 0220 A moduláris központi program felépítése félév 2. félév3. félév4. félév képzési idő heti óraszám központi programban meghatározott időkeret helyi programban meghatározott időkeret A központi programban nem szereplő tananyagmodulok felvételére és/vagy a KP-ban meghatározott tananyagmodulok időkeretének növelésére használandó

9 Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 1. Új tartalmú szakmai és vizsgakövetelmények –Kompetencia alapú –Moduláris szerkezetű –Szakmacsoportos rendszerbe illesztett –Gyakorlat/tevékenység, munkaforma központú (1/2006. (VII. 5.) SZMM rendelet a szakmai és vizsgakövetelmények formai előírásairól)

10 Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 2. I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 2. A szakképesítés megnevezése: 3. A szakképesítések köre Rész-szakképesítés Elágazások Ráépülés 4. Hozzárendelt FEOR szám: 5. A képzés maximális időtartama:

11 II.EGYÉB ADATOK Szakképesítés/ Rész-szakképesítés /Ráépülés megnevezése 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények: szükséges - nem szükséges Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges - nem szükséges 2. Elmélet aránya: % 3. Gyakorlat aránya: % 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): Időtartama (évben/vagy félévben): 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 3.

12 Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 4. III. MUNKATERÜLET 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

13 Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 5. IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A szakmai követelménymodulok felsorolása: A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Tulajdonságprofil: - szakmai kompetenciák (szakmai ismeretek és ezek típusai, szakmai készségek és ezek szintje), - személyes kompetenciák, - társas kompetenciák, - módszerkompetenciák.

14 Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 6. V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei A szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott feltételek (modulzáró vizsga, hatósági engedély stb.). 2. A szakmai vizsga része(i) - a hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: - a hozzárendelt vizsgafeladat(ok): - a hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység(ek): [írásbeli, interaktív (számítógépes), gyakorlati, szóbeli] - időtartama: 3. A szakmai vizsga értékelése %-osan 4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei 5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

15 Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 7. VI.ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK (2/2006. (VIII.8.) SZMM rendelet: a szocális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról)

16 Követelménymodul felépítése Tulajdonságprofil: Ismeretek és típusai Készségek és szintjei Személyes kompetenciák Társas kompetenciák Módszer kompetenciák Feladatprofil:

17 A szakmai vizsgák

18 Szakmai vizsga Írásbeli vizsgarész Gyakorlati vizsgarész Szóbeli vizsgarész 1. gyakorlati tantárgy A írásbeli tantárgy C írásbeli tantárgy D írásbeli tantárgy 2. gyakorlati tantárgy A szóbeli tantárgy B szóbeli tantárgy E szóbeli tantárgy Szakmai elmélet Szakmai gyakorlat

19 Szakmai vizsga 1. vizsgarész 2. vizsga- rész 3. vizsgarész 4. vizsga- rész

20 2. feladat1. feladat 1. követelménymodul 4. követel- mény- modul 3. követelmény- modul 2. követel- mény- modul Gyakorlati vizsgatevékenység Írásbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység Írásbeli vizsga- tevékenység Szóbeli vizsga- tevékenység Gyakorlati vizsgatevékenység Interaktív vizsgatevékenység 1. vizsgarész2. vizsga- rész feladata 4. vizsga- rész feladata 3. vizsgarész 1. feladat 2. feladat3. feladat 1. követelménymodul 4. követel- mény- modul 3. követelmény- modul 2. követel- mény- modul

21 A szakmai vizsga előkészítése A vizsgaszervező feladata: vizsgacsoportokat alakít ki, elbírálja a felmentési kérelmeket, elkészíti a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatot elkészíti a személyes vizsgaprogramot, elkészíti a gyakorlati vizsgafeladatokat, előkészíti a gyakorlati munkahelyet. A szakképesítésért felelős miniszter meghatározott módon és időben juttatja el az írásbeli és interaktív vizsgatevékenység feladatlapjait a vizsgaszervezőknek. A szóbeli vizsgatevékenység központi feladatainak kiadásáról a szakképesítésért felelős miniszter gondoskodik. A gyakorlati vizsgatevékenységek feladatait a vizsgaszervező dolgozza ki, az elnök, a kamarai tag a bizottsági taggal hagyja jóvá.

22 Szakmai vizsga szervezése szakképesítés- elágazásamodulok=vizsgarészek Teljes idő (perc) Szoftverfejlesztő perc90 perc105 perc60 perc interaktív45-írásbeli60-interaktív15-szóbeli 45-interaktív45-szóbeli I. nap 1142/60-interaktív 1143/45-interatktív 1143/60-írásbeli II. nap 1144/60-interaktív 1144/45-szóbeli III. nap 1148/15-szóbeli 1148/45-szóbeli

23 Szakmai vizsga összegző értékelése 1. A szakképesítés megszerzéséhez valamennyi követelménymodul esetében el kell érni a modulonként megállapított elégséges szintet. Egy követelménymodul elégséges szintjének teljesítéséhez el kell érni a modul egészének 50%-át.

24 Szakmai vizsga összegző értékelése 2. A szakmai vizsga összegzett teljesítménye az egyes modulokhoz tizedes törtként képzett, a modulban elért értéknek és a modul súlyának szorzatai összegeként adódik. Az ennek megfelelő százalékérték alapján az osztályzatokat a következőképpen kell megállapítani: elért 50% esetén elégséges (2), elért 60% esetén közepes (3), elért 70% esetén jó (4), elért 80% esetén jeles (5).

25 Az azonosító számú, Marketing- és reklámügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítójamegnevezése 0061–06Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek 0062–06Marketing és PR alapismeretek 0063–06Ügyintézői feladatok a sajtókapcsolat, a rendezvényszervezés, a vállalati arculat-kialakítás és a reklámkampány-szervezés területén 0066–06A marketing- és reklámtevékenység szervezése 0061–06Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A vizsgázók teljesítményének értékelése egy példán keresztül

26 0061–06Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek 1.Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbázis-kezelő program és internet használata. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használati módjainak bemutatása gyakorlati 2.Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés előírásai. Magyar és idegen nyelvű okmányok tartalmának értelmezése szóbeli 3.A kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvető szabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemző helyzeteiben szóbeli3.A kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvető szabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemző helyzeteiben szóbeli Sorsz.Vizsgafeladat Vizsga- tevékenység

27 1/A Önnek az a feladata, hogy egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével találkozzon, azzal a szándékkal, hogy előzetesen egyeztessék a szerződéskötés feltételeit és a megállapodás, egyeztetés után megkössék a szerződést. Hogyan készül fel a tárgyalásra? A tárgyaláson milyen viselkedés-, kommunikációs stratégiákat alakíthat ki? A mellékelt képekből/idézetből milyen következtetés(eke)t tud levonni? 1/B Ön egy vállalat igazgatójának a személyi asszisztense. Telefonhívást kap a külföldi partner titkárnőjétől, hogy a kinti igazgató betegsége miatt a hétfőre tervezett tárgyalás elmarad. Érdeklődjön udvariasan a külföldi partner hogyléte felől! Egyeztessen újabb időpontot és helyszínt! Szóbeli vizsgafeladat A szóbeli vizsgafeladatot – ha a feladat indokolja – központilag, vagy a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki.

28 A vizsgázó neve:………………………. Értékelő lap Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Hozzárendelt kompetenciák az információtartalom vázlata alapján Pontszámok MaximumElért B Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció, protokoll szabályai Kommunikációs stratégiák 15 B A viselkedés, megjelenés szabályai az ügyfélszolgálati munka során Viselkedési szabályok az üzleti életben 15 C Árajánlatok tartalma, ajánlatkérés és -adás szabályai Üzleti tárgyalások előkészítése

29 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Hozzárendelt kompetenciák az információtartalom vázlata alapján Pontszámok MaximumElért 4Beszédkészség Kommunikációs készségek 5 4 Olvasott szakmai szöveg megértése Viselkedési szabályok felismerése a melléklet alapján 10 3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése Beszédértés Beszédkészség Jártasság a témában, szókincs Telefonálás idegen nyelven Hívás fogadása információcsere Találkozó átütemezése 5 10 Összesen

30 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Pontszámok MaximumElért Személyes Pontosság1 Türelem1 Társas Udvariasság2 Konszenzus készség2 Nyelvhelyesség2 Módszer Rendszerező képesség1 Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)1 Összesen10 Mindösszesen100 ……………………………………………….. dátumaláírás XXXXXXXXXXX 80

31 1. vizsgarész 1. feladat 50% 2. feladat 25% 3. feladat 25% 2. vizsgarész 1. feladat 100% 3. vizsgarész 1. feladat 100% 4. vizsgarész 1. feladat 50% 2. feladat 30% 3. feladat 20% Szakmai vizsga 1. vizsgarész 30% 2. vizsgarész 20% 3. vizsgarész 20% 4. vizsgarész 30%

32 1. vizsgarész 30% 2. vizsgarész 20% 3. vizsgarész 20% 4. vizsgarész 30% 1. vizsgarész 1. feladat 50% 2. feladat 25% 3. feladat 25% 0,25 x 0,8 = 20% 35% 15% 35% + 15% + 20% = 70% 80% 85%68% 0,7 x 0,3 + 0,8 x 0,2 + 0,85 x 0,2 + 0,68 x 0,3 = 74,4 % ≈ 74% 70%

33 Vizsgarészenként elért százalékos teljesítmények átlaga alapján az osztályzat (tervezet) elért 80%-tól jeles (5) elért 70%-tól jó (4) elért 60%-tó közepes (3) elért 50%-tól elégséges (2) 74% jó (4)

34 Új OKJ adatbázis az NSZI honlapján Szvk tervezetek és a kapcsolódó rendeletek Az elfogadott és a tervezési fázisban levő központi programok A szakképesítések moduljai és a köztük lévő kapcsolat – modultérképek Minta vizsgafeladatok az új típusú vizsgákhoz

35 Köszönöm a figyelmet NAGY LÁSZLÓ


Letölteni ppt "2007. április 24. Szakmai- és vizsgakövetelmények és a vizsgáztatás az új OKJ alapján."

Hasonló előadás


Google Hirdetések