Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZERKEZETLAKATOS SZVK ÉRTELMEZÉSE  Sági György Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola 20-960 38 17 Megbízó:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZERKEZETLAKATOS SZVK ÉRTELMEZÉSE  Sági György Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola 20-960 38 17 Megbízó:"— Előadás másolata:

1 A SZERKEZETLAKATOS SZVK ÉRTELMEZÉSE  Sági György Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola 20-960 38 17 ssgygy2@freemail.hu ssgygy2@freemail.hu Megbízó: NSZI Ideje:2006. augusztustól - decemberig

2 I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az azonosító számértelmezéseAz azonosító számértelmezése 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. A nyolcadik évfolyam elvégzése szükséges Gépészet szakmacsoport, gépgyártás, műszer- és fémipa Sorszám Alap szakképesítés. Alap szakképesít és 315212500000000 szerkezetlakatos

3 Rész-szakképesítés, fogyatékkal élők esetében iskolai rendszerben is indítható Az azonosító számértelmezéseAz azonosító számértelmezése 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. Az alap szakképesítésh ez nyolcadik évfolyam elvégzése szükséges Gépészet szakmacsoport, gépgyártás, műszer- és fémipa SorszámRész-szakképesítés. Az rész- szakképesít éshez nyolcadik évfolyam elvégzése szükséges Rész- szakképesít és sorszáma 315212501003101 lemezlakatos

4 II. Egyéb adatok Képzés időtartama  A maximális időtartama van előírva, vizsgára jelentkezhetnek képzés nélkül is.  Az alap szakképzettség ideje 2 év (2000 óra) Iskolák erre tervezhetnek.  Az alapképzés ideje 1 év. Iskolai rendszerben van.  A rész-szakképzettség ideje 1.5 év (1500 óra) Tehát az utolsó félév sikertelen befejezése esetén is megszerezhető.

5 Belépési követelmények  Pályaalkalmassági nem szükséges.  Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.

6 Szerkezetlakatos szakmai követelménymoduljainak szerkezete Követelmény modul Vizsga (ideje perc) AzonosítóMegnevezésGyakorlatiÍrásbeliSzóbeli 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 30-45 0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) 240120- 0220-06 Gépészeti kötési feladatok 180-45 0224-06 Magasban végzett szerelés --45 0233-06 Szerkezetlakatos tevékenység 24018045

7 Lemezlakatos rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak szerkezete Követelmény modul Vizsga (ideje perc) Azonosító Megnevezés egyszerűsítve GyakorlatiÍrásbeliSzóbeli 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 30-45 0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) 240120- 0234-06 Nemoldható kötések 120-45 0235-06 Lemezlakatos feladatok 420-- 0236-06 Kiegészítő modul a lemezlakatos számára 360120

8 Szerkezetlakatos I. SZERKEZETLAKATOSÓraszáma (heti óraszámok) ModulTananyagegység megnevezés elméle ti Elméletigényes gyakorlati Gyakorlatiösszes 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 72 (2,2,-,-) 42 (-,-,-,3) -114 (7) 0111-06 Általános gépészeti technológi ai feladatok I. (szerelő) Műszaki dokumentációk72 (2,2,-,-) --72 (4) Geometriai mérés18 (1,-,-,-) 36 (2,-,-,-) -54 (3) Fémek kézi és kisgépes alakítása 54 (1,2,-,-) -162 (5,4,-,-) 216 (12)

9 Szerkezetlakatos II. SZERKEZETLAKATOSÓraszáma (heti óraszámok) ModulTananyagegység megnevezés elméle ti Elméletigényes gyakorlati Gyakorlatiösszes 0220-06 Gépészeti kötési feladatok Gépészeti kötések elméleti alapjai 72 (2,2,-,-) --72 (4) Gépészeti kötések készítése--198 (5,6,-,-) 198 (11) Korrózió elleni védekezés14 (-,-,-,1) 14 (-,-,-,1) 28 (2) 0224-06 Magasban végzett szerelések Magasban végzett szerelések munka és- és tűzbiztonsága 14 (-,-,-,1) --14 (1) Építészrajzi alapismeretek-72 (-,-,4,-) 72 (4)

10 Szerkezetlakatos III. SZERKEZETLAKATOSÓraszáma (heti óraszámok) ModulTananyagegység megnevezés elméle ti Elméletigényes gyakorlati Gyakorlatiösszes 0233-06 Szerkezetl akatos tevékenysé gek Anyagok108 (3,3,-,-) 36 (-,2,-,-) -144 (8) Szerkezetlakatos munkák96 (-,-,3,3) -588 (2,2,17,15) 684 (42) Minőségbiztosítás18 (-,-,1,-) --18 (1) Munkajogi ismeretek14 (-,-,-,1) --14 (1) Összesen 32 (11,11,4,6) 11 (2,2,4,3) 57 (12,12,17, 16) 100 (25,25,25,25 )

11 Szerkezetlakatos 1. év 1. félév Heti óraszáma ModulTananyagegység (tantárgy) elméleti Elméletigényes gyakorlati Gyakorlati összes 0110-06Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 2--2 0111-06Műszaki dokumentációk2--2 Geometriai mérés12-3 Fémek kézi és kisgépes alakítása 2-46 0220-06Gépészeti kötések elméleti alapjai 2--2 Gépészeti kötések készítése--55 0233-06Anyagok3-3 Szerkezetlakatos munkák--22 Összes: 1221125

12

13 FOGALMAK 3. A szakképesítés célja szerinti vizsgatevékenység  A gyakorlatai vizsgatevékenység  A szóbeli vizsgatevékenység  Az interaktív (számítógépes) vizsgatevékenység:  Az írásbeli vizsgatevékenység

14 I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az azonosító számértelmezéseAz azonosító számértelmezése 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. A nyolcadik évfolyam elvégzése szükséges Gépész szakmacsoport, gyártó szakma Sorszám Alap szakképesítés. Alap szakképesít és 315212100000000 szerkezetlakatos

15 A szakmai vizsga időtartama és keretei  Követelménymodulok és vizsgaszakaszok összerendelése  A vizsga időbeli terjedelme, keretei és tagolódása  A vizsgaszakaszok jellemzői

16 Követelménymodulok és vizsgaszakaszok összerendelése  Törekedni kell a követelménymodulhoz vizsgaszakaszt rendelni  Az utolsó vizsgaszakaszt megelőzően legfeljebb 2 vizsgaszakasz rendelhető 1 követelménymodulhoz  Az utolsó vizsgaszakasz valamennyi követelménymodullal összerendelhető – teljes vizsgabizottság előtt kell lefolytatni

17 A vizsga időbeli terjedelme, keretei és tagolódása –Vizsgaszakaszok száma 2-9, max. 3 nap –Egymást tevékenységében követő vizsgafeladatot tartalmaz –Követelménymodulhoz rendelendő –Maximum napi 8 óra –3 egymást követő nap esetén maximum 18 óra

18 Vizsgaszakaszok jellemzői  Központilag meghatározott vizsgafeladatok – követelménymodulban meghatározottak 60%-a  A vizsgaszakaszban végzett tevékenység értékelése alapján a vizsga folytatásának felfüggesztése (pl. súlyos hiba elkövetése)

19 Szakmai vizsga összegző értékelése 1. A szakképesítés megszerzéséhez valamennyi követelménymodul esetében el kell érni a modulonként megállapított elégséges szintet. Egy követelménymodul elégséges szintjének teljesítéséhez el kell érni a modul egészének és a központi meghatározású részének 50%-át, továbbá az egyes modulokra vonatkozóan a szerző által szükségesnek ítélt minimum- feltételeket.

20 Szakmai vizsga összegző értékelése 2.  A szakmai vizsga összegzett teljesítménye az egyes modulokhoz tizedes törtként képzett, a modulban elért értéknek és a modul súlyának szorzatai összegeként adódik:  elért 50% esetén elégséges (2),  elért 60% esetén közepes (3),  elért 70% esetén jó (4),  elért 80% esetén jeles (5).

21 Példa:  A szakképesítésben X modul aránya 60%, teljesítése 50% Y modulé 40%, teljesítése 80%.  Összegzett értékelés: 0,6*0,5 + 0,4*0,8 = 0,30 + 0,32 = 0, 62 ; 62%, Közepes (3)  A vizsgázó a szakmai vizsgáról tanúsítványt kap, melyben – akkor is ha valamelyik modul elégtelensége miatt a szakképesítést nem szerzi meg – valamennyi teljesített modulra vonat- kozóan fel kell tüntetni a modul teljesítésének (kerekített) százalékban kifejezett értékét.

22 A vizsgaszakaszok alóli felmentés feltételei 1.  A vizsgázó által a vizsgát megelőzően letett olyan vizsga, amely – szervezési, felügyeleti és egyéb körülményei megfelelnek a szakmai vizsga követelményeinek (állami vizsga).  Egy ilyen vizsga lehet egyébként – egy szakképzési folyamatba illeszkedő modulzáró vizsga, – a gyakorlati képzés eredményességét, illetve az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat felmérő szintvizsga, – a szakközépiskolai érettségi vizsga, – a szakiskolai 10. osztály végén letett vizsga.  Az Szvk-ban meghatározott módon elkészített, produktum, pl. vizsgaremek, szakdolgozat stb.

23 Az új OKJ-ban szereplőszakmák indításának feltételei, ütemezése.  SZVK megjelenése  Központi program megjelenése

24 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "A SZERKEZETLAKATOS SZVK ÉRTELMEZÉSE  Sági György Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola 20-960 38 17 Megbízó:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések