Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Society of Trust and Estate Practitioners Cím:H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 20 9716668

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Society of Trust and Estate Practitioners Cím:H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 20 9716668"— Előadás másolata:

1 Society of Trust and Estate Practitioners Cím:H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu A bizalmi vagyonkezelési szerződés az új Ptk.-ban Dr. Sándor István PhD egyetemi docens, ügyvéd

2 1. Tartalmi feltételek: A) dolgok tulajdonjogának, jogoknak és követeléseknek az átruházása, B) kedvezményezett megjelölése, C) kedvezményezetti jogosultság keletkezésének és megszűnésének feltételei. 2. Alaki feltétel: írásbeliség. A bizalmi vagyonkezelési szerződés Society of Trust and Estate Practitioners Cím:H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

3 A felek közötti jogviszony Society of Trust and Estate Practitioners Cím:H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

4 1. Bizalmi vagyonkezelő vállalkozás •évente legalább két szerződés, vagy •a kezelt vagyon szerződéskötéskori értékének 1 %-át meghaladó díj. •Szigorú személyi és tárgyi feltételek, •MNB engedélyezés és felügyelet. 2. Nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelő •bejelentési kötelezettség, •a szerződés nyilvántartásba vétele (bejelentési bizonyítvány). A vagyonkezelő státusza (2014: XV. törvény) Society of Trust and Estate Practitioners Cím:H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

5 1. Vagyonrendelő főbb jogai: •ellenőrzési jog, •titoktartás alól felmentés adásának joga, •tájékoztatás és számadás kérése, •visszahívási jog, •nincs utasításadási joga. 2. Vagyonkezelő főbb jogai, kötelezettségei: •díjazásra és költségtérítésre való jog, •tulajdonosként rendelkezési jog a rendelt vagyon felett, •a vagyon kezelésének és nyilvántartásának kötelezettsége, •titoktartási kötelezettség. •tájékoztatási és számadási kötelezettség. A vagyonrendelő és a vagyonkezelő közötti jogviszony Society of Trust and Estate Practitioners Cím:H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

6 Vagyonkezelő kötelezettsége: •a szerződés szerint a kedvezményezett részére a kezelt vagyon és hasznainak kiadása, •tájékoztatási és számadási kötelezettség. Kedvezményezett joga: •tájékoztatáshoz, számadáshoz való jog, •nincs utasításadási jog. A vagyonkezelő és kedvezményezett közötti jogviszony Society of Trust and Estate Practitioners Cím:H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

7 1. Főszabály szerint nem állnak egymással jogviszonyban. 2. Amennyiben a vagyonrendelő egyúttal kedvezményezett is, úgy a többi kedvezményezettel állhat esetlegesen jogviszonyban. A vagyonrendelő és kedvezményezett közötti jogviszony Society of Trust and Estate Practitioners Cím:H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

8 1. Több vagyonrendelő esetét külön nem szabályozza a Ptk., a szerződés rendelkezései irányadók (együttesség, egyetemlegesség). 2. Több vagyonkezelő esetében együttesen járnak el és közösen döntenek (valamelyik vagyonkezelő esetén a többit ius adcrescendi illeti meg). 3. Több kedvezményezett esetét nem szabályozza a tervezet, a szerződés szabályai lesznek irányadók (pl. egyik kedvezményezettről a másikra szálljon a jogosultság időtűzés vagy feltétel esetén). Többesség esetei Society of Trust and Estate Practitioners Cím:H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

9 1. A vagyonkezelő elsődlegesen a kezelt vagyonnal felel. 2. A vagyonkezelő saját vagyonával korlátlanul felel, ha a követelés a kezelt vagyonból nem elégíthető ki és a másik fél nem tudta (nem is kellett tudnia), hogy a kötelezettségvállalás túlterjed a kezelt vagyon keretein. 3. Ha több vagyonkezelő van, akkor a 2. esetben egyetemlegesen felelnek. A kezelt vagyonnal szembeni hitelezők és a szerződésben szereplő felek jogviszonya Society of Trust and Estate Practitioners Cím:H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

10 1. A vagyonrendelő hitelezői nem támaszthatnak igényt a kezelt vagyonra (kivétel: fedezetelvonó ügylet, joggal való visszaélés, végrehajtás esetén felmondási jog gyakorlása). 2. A vagyonkezelő hitelezői szintén nem támaszthatnak igényt a kezelt vagyonnal szemben. 3. A kedvezményezett hitelezői csak a vagyontárgyak, hasznok kiadásának esedékességekor támaszthatnak igényt a kezelt vagyonra. A szerződésben szereplő személyek és hitelezőik közötti jogviszony Society of Trust and Estate Practitioners Cím:H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

11 vagyonrendelő vagyonrendelő hitelezője Vagyonkezelő Vagyon- kezelő hitelezője vagyonkezelésbe adott vagyon kedvezménye- zett kedvezményezett hitelezője csak fedezet elvonó ügylet vagy joggal való visszaélés esetén csak, ha a kedvezményezett részére a kiadás esedékes

12 1. A vagyonkezelő felelős a szerződésszegésért a vagyonrendelő és a kedvezményezett irányában. 2. A vagyonrendelő és a kedvezményezett jogosult visszakövetelni azt a vagyont, amit a vagyonkezelő harmadik személynek juttatott, ha a harmadik személy • nem volt jóhiszemű, vagy • nem visszterhesen szerzett. Megtérítési igények Society of Trust and Estate Practitioners Cím:H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

13 Megtérítési igények Society of Trust and Estate Practitioners Cím:H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

14 1. A vagyonkezelő felelős a szerződésszegésért a vagyonrendelő és a kedvezményezett irányában. 2. A vagyonrendelő és a kedvezményezett jogosult visszakövetelni azt a vagyont, amit a vagyonkezelő harmadik személynek juttatott, ha a harmadik személy • nem volt jóhiszemű, vagy • nem visszterhesen szerzett. Megtérítési igények Society of Trust and Estate Practitioners Cím:H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

15 Tulajdonjogi aspektus: kezelt vagyon – társasági vagyon Society of Trust and Estate Practitioners Cím:H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

16 Megtérítési igények Society of Trust and Estate Practitioners Cím:H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

17 Bizalmi vagyonkezelés contra trust Bizalmi vagyonkezelés •Csak ún. express trust (kivétel 6:321. § [3] bek.) •Csak írásban hozható létre •Nincs direkt visszavonási jog •Főszabály szerint visszterhes •Legfeljebb 50 évre jöhet létre •Kedvezményzett nem utasíthatja a vagyonkezelőt a vagyon idő előtti kiadására Trust •Express, resulting, constructive, charitable •Intention + good conscience •Settlor életében visszavonhatja, ha kikötötte •Főszabály szerint ingyenes •Nem lehet végtelen időkre létrehozni, kivéve charities, private purpose trust •Lejárat előtt is követelheti a kedvezményezett (Saunders v Vautier )

18 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! istvan.sandor@kelemen-lawfirm.hu sandor.istvan@ajk.elte.hu Society of Trust and Estate Practitioners Cím:H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu


Letölteni ppt "Society of Trust and Estate Practitioners Cím:H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 20 9716668"

Hasonló előadás


Google Hirdetések