Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bizalmi vagyonkezelési szerződés az új Ptk.-ban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bizalmi vagyonkezelési szerződés az új Ptk.-ban"— Előadás másolata:

1 A bizalmi vagyonkezelési szerződés az új Ptk.-ban
Dr. Sándor István PhD egyetemi docens, ügyvéd Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

2 A bizalmi vagyonkezelési szerződés
1. Tartalmi feltételek: A) dolgok tulajdonjogának, jogoknak és követeléseknek az átruházása, B) kedvezményezett megjelölése, C) kedvezményezetti jogosultság keletkezésének és megszűnésének feltételei. 2. Alaki feltétel: írásbeliség. Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

3 A felek közötti jogviszony
Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

4 A vagyonkezelő státusza (2014: XV. törvény)
1. Bizalmi vagyonkezelő vállalkozás évente legalább két szerződés, vagy a kezelt vagyon szerződéskötéskori értékének 1 %-át meghaladó díj. Szigorú személyi és tárgyi feltételek, MNB engedélyezés és felügyelet. 2. Nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelő bejelentési kötelezettség, a szerződés nyilvántartásba vétele (bejelentési bizonyítvány). Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

5 A vagyonrendelő és a vagyonkezelő közötti jogviszony
1. Vagyonrendelő főbb jogai: ellenőrzési jog, titoktartás alól felmentés adásának joga, tájékoztatás és számadás kérése, visszahívási jog, nincs utasításadási joga. 2. Vagyonkezelő főbb jogai, kötelezettségei: díjazásra és költségtérítésre való jog, tulajdonosként rendelkezési jog a rendelt vagyon felett, a vagyon kezelésének és nyilvántartásának kötelezettsége, titoktartási kötelezettség. tájékoztatási és számadási kötelezettség. Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

6 A vagyonkezelő és kedvezményezett közötti jogviszony
Vagyonkezelő kötelezettsége: a szerződés szerint a kedvezményezett részére a kezelt vagyon és hasznainak kiadása, tájékoztatási és számadási kötelezettség. Kedvezményezett joga: tájékoztatáshoz, számadáshoz való jog, nincs utasításadási jog. Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

7 A vagyonrendelő és kedvezményezett közötti jogviszony
1. Főszabály szerint nem állnak egymással jogviszonyban. 2. Amennyiben a vagyonrendelő egyúttal kedvezményezett is, úgy a többi kedvezményezettel állhat esetlegesen jogviszonyban. Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

8 Többesség esetei 1. Több vagyonrendelő esetét külön nem szabályozza a Ptk., a szerződés rendelkezései irányadók (együttesség, egyetemlegesség). 2. Több vagyonkezelő esetében együttesen járnak el és közösen döntenek (valamelyik vagyonkezelő esetén a többit ius adcrescendi illeti meg). 3. Több kedvezményezett esetét nem szabályozza a tervezet, a szerződés szabályai lesznek irányadók (pl. egyik kedvezményezettről a másikra szálljon a jogosultság időtűzés vagy feltétel esetén). Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

9 A kezelt vagyonnal szembeni hitelezők és a szerződésben szereplő felek jogviszonya
1. A vagyonkezelő elsődlegesen a kezelt vagyonnal felel. 2. A vagyonkezelő saját vagyonával korlátlanul felel, ha a követelés a kezelt vagyonból nem elégíthető ki és a másik fél nem tudta (nem is kellett tudnia), hogy a kötelezettségvállalás túlterjed a kezelt vagyon keretein. 3. Ha több vagyonkezelő van, akkor a 2. esetben egyetemlegesen felelnek. Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

10 A szerződésben szereplő személyek és hitelezőik közötti jogviszony
1. A vagyonrendelő hitelezői nem támaszthatnak igényt a kezelt vagyonra (kivétel: fedezetelvonó ügylet, joggal való visszaélés, végrehajtás esetén felmondási jog gyakorlása). 2. A vagyonkezelő hitelezői szintén nem támaszthatnak igényt a kezelt vagyonnal szemben. 3. A kedvezményezett hitelezői csak a vagyontárgyak, hasznok kiadásának esedékességekor támaszthatnak igényt a kezelt vagyonra. Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

11 vagyonrendelő hitelezője vagyonrendelő
elvonó ügylet vagy joggal való csak fedezet Vagyonkezelő visszaélés esetén Vagyon- kezelő hitelezője vagyonkezelésbe adott vagyon részére a kiadás esedékes csak, ha a kedvezményezett kedvezményezett hitelezője kedvezménye- zett

12 nem volt jóhiszemű, vagy nem visszterhesen szerzett.
Megtérítési igények 1. A vagyonkezelő felelős a szerződésszegésért a vagyonrendelő és a kedvezményezett irányában. 2. A vagyonrendelő és a kedvezményezett jogosult visszakövetelni azt a vagyont, amit a vagyonkezelő harmadik személynek juttatott, ha a harmadik személy nem volt jóhiszemű, vagy nem visszterhesen szerzett. Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

13 Megtérítési igények Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

14 nem volt jóhiszemű, vagy nem visszterhesen szerzett.
Megtérítési igények 1. A vagyonkezelő felelős a szerződésszegésért a vagyonrendelő és a kedvezményezett irányában. 2. A vagyonrendelő és a kedvezményezett jogosult visszakövetelni azt a vagyont, amit a vagyonkezelő harmadik személynek juttatott, ha a harmadik személy nem volt jóhiszemű, vagy nem visszterhesen szerzett. Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

15 Tulajdonjogi aspektus: kezelt vagyon – társasági vagyon
Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

16 Megtérítési igények Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

17 Bizalmi vagyonkezelés contra trust
Csak ún. express trust (kivétel 6:321. § [3] bek.) Csak írásban hozható létre Nincs direkt visszavonási jog Főszabály szerint visszterhes Legfeljebb 50 évre jöhet létre Kedvezményzett nem utasíthatja a vagyonkezelőt a vagyon idő előtti kiadására Express, resulting, constructive, charitable Intention + good conscience Settlor életében visszavonhatja, ha kikötötte Főszabály szerint ingyenes Nem lehet végtelen időkre létrehozni, kivéve charities, private purpose trust Lejárat előtt is követelheti a kedvezményezett (Saunders v Vautier )

18 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:


Letölteni ppt "A bizalmi vagyonkezelési szerződés az új Ptk.-ban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések