Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MINDEN, AMIT TUDNI KELL A BIZALMI VAGYONKEZELÉSRŐL STEP Hungary Conference 2014 A BIZALMI VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS TARTALMI ELEMEI Dr. B. Szabó Gábor ügyvéd,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MINDEN, AMIT TUDNI KELL A BIZALMI VAGYONKEZELÉSRŐL STEP Hungary Conference 2014 A BIZALMI VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS TARTALMI ELEMEI Dr. B. Szabó Gábor ügyvéd,"— Előadás másolata:

1 MINDEN, AMIT TUDNI KELL A BIZALMI VAGYONKEZELÉSRŐL STEP Hungary Conference 2014 A BIZALMI VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS TARTALMI ELEMEI Dr. B. Szabó Gábor ügyvéd, senior partner, TEP Balogh • B. Szabó • Jean és Társai Ügyvédi Iroda ECOVIS ® BUDAPEST the lawyer • the auditor • the accountant • the tax adviser Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu

2  A bizalmi vagyonkezelés gazdasági indokoltsága  A bizalmi vagyonkezelés hazai szabályozása az új Ptk-ban  Röviden az alapítványi szabályok változásáról: az alapítvány, mint a jövő vagyonkezelésének lehetséges eszköze TARTALOM Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu

3 GAZDASÁGI INDOKOK Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu Mottó: Nehezebb a vagyont megtartani, mint megszerezni, de még nehezebb működtetve megőrizni és gyarapítani. 1980-as évek eleje – piacgazdasági nyitás és átmenet, a magánszféra fokozatos erősödése 1989 – gazdasági rendszerváltás, privatizáció • jelentős számú családi vállalkozások létrejötte • a privatizáló korosztály a ‘80-as évek „negyvenesei” • gazdaságilag és politikailag nagy befolyással bíró réteg • relatíve jelentős vagyonok felhalmozódása • mostanra aktív életpályájuk végéhez közelítenek • szabályozott generációváltás szükségessége, amelynek hiánya jelentős vagyonvesztést eredményezhet

4 GAZDASÁGI INDOKOK (folyt.) A vagyon ciklikus természete: • a jelentős vagyonok többsége organikus módon 1-2 generáció alatt alakul ki • első generáció: épít; második generáció: gyarapít és konzervál; harmadik generáció: rombol A szabályozott generációváltás jogi környezetének kialakítása: • nem csak magánügy – social responsibility • munkahelyek elvesztése • adóbevételek kiesése • fokozódó állami tehervállalások Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu

5 GAZDASÁGI INDOKOK (folyt.) Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu Mindennek állami, jogalkotói felismeréseként: • állami/gazdasági kamarai programok (pl. Hollandia, Spanyolország) • megfelelő jogi környezet kialakítása, erre modellezett jogintézmények (pl. bizalmi vagyonkezelés) bevezetésével A francia fiducie 2007-es pánikszerű bevezetésének indokai: • nemzetközi gazdasági versenyben történő lemaradástól és a tőke elvándorlásától való félelem • az európai versenytársak e téren lényegesen Franciaország előtt járnak  Anglia – trust (minimum 800 éves hagyományok)  Lichtenstein – bvk (1926)  Luxemburg – bvk (2003)

6 BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu A BVK elhelyezkedése a Ptk. rendszerében: HATODIK KÖNYV: Kötelmi jog HARMADIK RÉSZ: Egyes szerződések XVI. CÍM: A megbízási típusú szerződések XLIII. FEJEZET: A bizalmi vagyonkezelési szerződés • dogmatikailag egyértelműen kötelmi jogi intézmény és ezen belül sem tulajdonátruházó szerződés (XIV. Cím), hanem megbízási típusú szerződés • a Code Civil pl. a „fiducie”-t a tulajdonszerzés módozatairól szóló harmadik Könyvében szabályozza

7 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungariain Branch Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) Én dicsérni jöttem Caesart, nem temetni. A bizalmi vagyonkezelés fogalma Ptk. 6:310.§ (1) „Bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő a vagyonrendelő által tulajdonába adott dolgok, átruházott jogok és kötelezettségek (a továbbiakban: kezelt vagyon) saját nevében a kedvezményezett javára történő kezelésére, a vagyonrendelő díjfizetésére köteles”

8 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungary Branch Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) A bizalmi vagyonkezelés fogalma (folyt.) • tipikusan szerződéssel jön létre, de alapítható egyoldalú jognyilatkozattal és végrendelettel is (6:329. §) • a tulajdon tényleges átruházása, mint feltétel • saját néven történő joggyakorlás, rendelkezés a tulajdon felett • kizárólag a kedvezményezett javára (tulajdonjogi korlát) • vegyes természetű jogintézmény, amelyben keverednek a dologi és kötelmi jogi elemek – a tulajdonjog megkettőződése:  jogi tulajdonos  gazdasági vagy kedvezményezett tulajdonos

9 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) FELEK: • vagyonrendelő – bármilyen természetes vagy jogi személy, inc. állam • vagyonkezelő – természetes vagy jogi személyek; a jogviszony központi szereplője (a Ptk. rendelkezéseinek többsége rá vonatkozik, ugyanakkor a „legszabályozatlanabb” szereplő) • kedvezményezett – bármilyen természetes vagy jogi személy  maga a vagyonrendelő is lehet!  a vagyonkezelő is de! 6:311.§ (4): „a vagyonkezelő kizárólagos kedvezményezetté nevezése semmis” – HIBA!  nem feltétlenül a vagyonrendelő határozza meg, a vagyonkezelő is kijelölheti – 6:311.§ (3)

10 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) FELEK (folyt.): • „vagyonfelügyelő” (protector)  a Ptk. nem szól róla  de a vagyonkezelő tevékenységét ellenőrző céllal kijelölhet ilyet a vagyonrendelő vagy akár a kedvezményezett is az őket megillető ellenőrzési jog keretében (6:315.§)  hatásköre azonban szabályozatlansága folytán korlátozott (perelheti-e pl. a vagyonkezelőt?) • speciális eset 6:329.§ (1): a vagyonrendelő és a vagyonkezelő személye egybeesik; további alaki érvényességi kellék: visszavonhatatlan közokiratba foglalt jognyilatkozat

11 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) A vagyonkezelő kötelezettségei és jogai KötelezettségekJogok Vagyon elkülönítés 6:312.§Vagyon feletti rendelkezés 6:318.§ A vagyonrendelő vagy a kedvez- ményezett ellenőrzésének tűrése 6:315.§ Nem utasítható! 6:316.§ Titoktartás! 6:319.§Költség- és díj igény 6:322.§ Tájékoztatás és számadás 6:320.§ Elszámolás 6:327.§ Vagyon kiadása 6:328.§

12 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) A kezelt vagyon védettsége (6:311-314.§) • vagyon elkülönítés mint előfeltétel  elkülönítés a vagyonkezelő saját vagyonától  elkülönítés más kezelt vagyonoktól • a vagyonkezelő saját személyes vagy az általa kezelt más vagyonok hitelezői a kezelt vagyonra nem támaszthatnak igényt • a kezelt vagyon nem része a vagyonkezelő hagyatékának • a kedvezményezett hitelezői is csak attól kezdve támaszthatnak igényt a kezelt vagyonra, amikor annak, illetve hozamainak kiadása esedékessé vált • de mi a helyzet a vagyonrendelő hitelezőivel?

13 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) A bizalmi vagyonkezelés megszűnése (6:326.§) • a kezelt vagyon elfogy • a vagyonkezelés felmondása esetén (3 hónapos felmondási idő) • „ha a kezelt vagyonnak három hónapot meghaladó ideig nincs vagyonkezelője a vagyonkezelői megbízás megszűnésének időpontjában” • a vagyonrendelő halálakor, ha ő volt az egyetlen kedvezményezett • ötven év elteltével • határozott idejű vagyonrendelés esetén a határozott idő elteltével

14 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) A bizalmi vagyonkezelés megszűnése (folyt.) Nem szűnik meg a vagyonkezelés: • a vagyonrendelő halála vagy megszűnése • a vagyonkezelő halála vagy megszűnése • a kedvezményezett halála vagy megszűnése • a vagyonrendelő a vagyonkezelő jogutódjává válik

15 BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu A bvk szerződés javasolt minimális tartalmi elemei • a vagyonrendelő, a vagyonkezelő és a kedvezményezett pontos meghatározása • rendelkezés a kezelt vagyon tulajdonának átruházásáról • a vagyon elkülönítés módjának meghatározása • az ellenőrzési és beszámoltatási jog gyakorlásának módja, gyakorisága és költségei • vagyonfelügyelő (protector) kijelölése, kötelezettségeinek és díjazásának meghatározása • a vagyonkezelői rendelkezési jog korlátainak meghatározása • a vagyonkiadás módjának szabályozása, különös tekintettel arra az esetre, ha a vagyont másik vagyonkezelőnek kell átadni (6:328. §) • a vagyonkezelő díjazásának mértéke és módja

16 RÖVIDEN A VAGYONKEZELŐ ALAPÍTVÁNYOKRÓL Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu • bvk v. alapítvány (országonként eltérő megközelítés és eredmény) • az új Ptk. – legalábbis egyenlőre – eldöntötte a kérdést, amennyiben nem alkotta meg az új típusú családi vagy magánvagyon kezelésére alkalmas alapítványok részletes szabályait • De! 3:386.§ „az alapító … hozzátartozója abban az esetben lehet az alapítvány kedvezményezettje, ha az alapítvány célja a hozzátartozó tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak gondozása, a hozzátartozó ápolása, gondozása, tartása, egészségügyi ellátási költségeinek viselése, iskolai tanulmányainak ösztöndíjjal vagy egyéb módon történő támogatása” - jelentős áttörés!

17 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu


Letölteni ppt "MINDEN, AMIT TUDNI KELL A BIZALMI VAGYONKEZELÉSRŐL STEP Hungary Conference 2014 A BIZALMI VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS TARTALMI ELEMEI Dr. B. Szabó Gábor ügyvéd,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések