Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© dr. Horváth Zsófia – Ujváriné dr. Antal Edit. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés Szabályozás 85/577/EGK tanácsi irányelv 370/2004. (XII.26.) Kormány.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© dr. Horváth Zsófia – Ujváriné dr. Antal Edit. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés Szabályozás 85/577/EGK tanácsi irányelv 370/2004. (XII.26.) Kormány."— Előadás másolata:

1 © dr. Horváth Zsófia – Ujváriné dr. Antal Edit

2 Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés Szabályozás 85/577/EGK tanácsi irányelv 370/2004. (XII.26.) Kormány rendelet az üzleten kívüli fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli kereskedés folytatásának egyes feltételeiről

3 Üzlethelyiségtől távol kötött szerződés üzleten/telephelyen kívül, vagy azok hiányában eladó kezdeményezésére kötött szerződés áru értékesítéséről, szolgáltatás nyújtásáról Közismert rendeltetésű és bontatlan csomagolású Kizárt: jövedéki termék, gyógyszer, élelmiszer (kivéve: zöldség és gyümölcs) fogyasztó lakása (kivéve: ha fogyasztó kezdeményezi a szerződés megkötését); eladó vagy 3. személy által szervezett utazás vagy rendezvény

4 Fogyasztót megillető jog Elállás Indokolás és feltétel nélkül Határidők: 8 munkanap KIVÉTELEK: –árut nem tudja teljes egészében visszaszolgáltani, –ha a szolgáltatást már teljes mértékben igénybe vette. b) Áru átvételétől számítva (ha ez a későbbi) a) Szerződéskötéstől számítva

5 Eladó kötelezettségei I. Tájékoztatás Mikor? a szerződés megkötésekor Miről? – elállás jogáról –annak a személynek az adatai (név és cím), akivel szemben gyakorolhatja e jogát Hogyan? írásban, a szerződés azonosítására alkalmas módon Ha elmulasztja a tájékoztatást a szerződés semmis!

6 Egyéb rendelkezések A kereskedő a fogyasztó lakásán nem keresheti fel 19 óra és 9 óra között ! (kiv.:a fogyasztó előzetesen hozzájárult) + Igazolnia kell: személyazonosságát képviseleti jogosultságát (ha nem saját nevében jár el)

7 Fogyasztási kölcsön Szabályozás 87/102/EGK irányelv (90/88/EGK irányelv) 98/7/EK irányelv a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

8 Fogyasztási kölcsön a Fgytv.-ben Fogyasztási kölcsön kölcsön, részletfizetés, halasztott fizetés gazdálkodó szervezettől fogyasztó számára az általa forgalmazott áru vagy szolgáltatás megvásárlásához

9 Fogyasztási kölcsönszerződés I. Fogalma: a fogyasztási kölcsön igénybevételére irányuló szerződés. Alaki feltétel: írásbeliség 1 példányát a fogyasztó számára át kell adni Kötelező tartalmi elemek: –Szerződés tárgyának meghatározása –Ellenszolgáltatás meghatározása –Tulajdonjog átszállásának időpontja és feltételei –Szerződéssel kapcsolatos költségek –Hiteldíj –Részletfizetés

10 Fogyasztási kölcsönszerződés II. Érvénytelenség Ha a szerződés nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket a szerződés semmis csak a fogyasztó érdekében lehet rá hivatkozni!

11 Fogyasztási kölcsönszerződés III. Megszűnés + Lejárat előtti kifizetésre is van lehetőség (ilyenkor a hiteldíj arányosan csökken) a kölcsönt a vevő szerződésszerűen megfizette törlesztési idő lejár

12 Fogyasztási kölcsön a Hpt.-ben Kölcsön természetes személy számára felhasználási cél: van mindennapi élet szokásos tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához; szolgáltatások igénybevételéhez felhasználási cél: nincs DE feltétel: nem üzletszerű tevékenységi körben történő igénybevétel


Letölteni ppt "© dr. Horváth Zsófia – Ujváriné dr. Antal Edit. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés Szabályozás 85/577/EGK tanácsi irányelv 370/2004. (XII.26.) Kormány."

Hasonló előadás


Google Hirdetések