Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új Ptk. szerkezete, alapelvei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új Ptk. szerkezete, alapelvei"— Előadás másolata:

1 Az új Ptk. szerkezete, alapelvei
Pécsi Törvényszék Az OBH támogatásával megvalósuló helyi képzés az új Polgári Törvénykönyvről Az új Ptk. szerkezete, alapelvei 2014. január 10. 1

2 Az új Kódex születése a polgári jogi kodifikációról szóló 1050/1998. (IV. 24.) Korm. Határozat a 1129/2010. (VI. 10.) Korm. Határozat a évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről a évi CLXXVII. törvény, a Ptké 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Ptk hatálybalépésével összefüggő módosításáról

3 A kódex szerkesztési és szabályozási elvei
az absztrakció szintje a törvényszöveg megfogalmazása egységesítés

4 A törvény hatálya 1:1. § [A törvény hatálya]
E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait. személyi hatály tárgyi hatály

5 Értelmezési alapelv 1:2. § [Értelmezési alapelv]
(1) E törvény rendelkezéseit Magyarország alkotmányos rendjével összhangban kell értelmezni. (2) A polgári jogi viszonyokra vonatkozó jogszabályokat e törvénnyel összhangban kell értelmezni.

6 A jóhiszeműség és tisztesség elve
(1) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően kötelesek eljárni.

7 A "venire contra factum proprium" tilalma
1:3.§ (2) A jóhiszeműség és tisztesség követelményét sérti az is, akinek joggyakorlása szemben áll olyan korábbi magatartásával, amelyben a másik fél okkal bízhatott.

8 Az elvárható magatartás elve. Felróhatóság
(1) Ha e törvény eltérő követelményt nem támaszt, a polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. (2) Felróható magatartására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat. (3) A másik fél felróható magatartására hivatkozhat az is, aki maga felróhatóan járt el.

9 A joggal való visszaélés tilalma
(1) A törvény tiltja a joggal való visszaélést. (2) Ha a joggal való visszaélés jogszabály által megkívánt nyilatkozat megtagadásában áll, és ez a magatartás nyomós közérdeket vagy különös méltánylást érdemlő magánérdeket sért, a bíróság a nyilatkozatot ítéletével pótolhatja, feltéve, hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el.

10 Bírói út 1:6. § [Bírói út] Az e törvényben biztosított jogok érvényesítése - ha törvény eltérően nem rendelkezik - bírói útra tartozik.

11 A bevezető rendelkezésekből kikerült alapelvek
a rendeltetésszerű joggyakorlás elve a kölcsönös együttműködés általános elve a tulajdon védelmének elve a személy védelmének elve az utaló magatartás (biztatási kár) szabálya

12 Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "Az új Ptk. szerkezete, alapelvei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések