Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új Ptk. szerkezete, alapelvei Az OBH támogatásával megvalósuló helyi képzés az új Polgári Törvénykönyvről Pécsi Törvényszék 2014. január 10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új Ptk. szerkezete, alapelvei Az OBH támogatásával megvalósuló helyi képzés az új Polgári Törvénykönyvről Pécsi Törvényszék 2014. január 10."— Előadás másolata:

1 Az új Ptk. szerkezete, alapelvei Az OBH támogatásával megvalósuló helyi képzés az új Polgári Törvénykönyvről Pécsi Törvényszék 2014. január 10.

2 Az új Kódex születése • a polgári jogi kodifikációról szóló 1050/1998. (IV. 24.) Korm. Határozat • a 1129/2010. (VI. 10.) Korm. Határozat • a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről • a 2013. évi CLXXVII. törvény, a Ptké • 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Ptk hatálybalépésével összefüggő módosításáról

3 A kódex szerkesztési és szabályozási elvei • az absztrakció szintje • a törvényszöveg megfogalmazása • egységesítés

4 A törvény hatálya • 1:1. § [A törvény hatálya] • E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait. • személyi hatály • tárgyi hatály

5 Értelmezési alapelv • 1:2. § [Értelmezési alapelv] • (1) E törvény rendelkezéseit Magyarország alkotmányos rendjével összhangban kell értelmezni. • (2) A polgári jogi viszonyokra vonatkozó jogszabályokat e törvénnyel összhangban kell értelmezni.

6 A jóhiszeműség és tisztesség elve • 1:3. § [A jóhiszeműség és tisztesség elve] • (1) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően kötelesek eljárni.

7 A "venire contra factum proprium" tilalma • 1:3.§ (2) A jóhiszeműség és tisztesség követelményét sérti az is, akinek joggyakorlása szemben áll olyan korábbi magatartásával, amelyben a másik fél okkal bízhatott.

8 Az elvárható magatartás elve. Felróhatóság • 1:4. § [Az elvárható magatartás elve. Felróhatóság] • (1) Ha e törvény eltérő követelményt nem támaszt, a polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. • (2) Felróható magatartására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat. • (3) A másik fél felróható magatartására hivatkozhat az is, aki maga felróhatóan járt el.

9 A joggal való visszaélés tilalma • 1:5. § [A joggal való visszaélés tilalma] • (1) A törvény tiltja a joggal való visszaélést. • (2) Ha a joggal való visszaélés jogszabály által megkívánt nyilatkozat megtagadásában áll, és ez a magatartás nyomós közérdeket vagy különös méltánylást érdemlő magánérdeket sért, a bíróság a nyilatkozatot ítéletével pótolhatja, feltéve, hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el.

10 Bírói út • 1:6. § [Bírói út] • Az e törvényben biztosított jogok érvényesítése - ha törvény eltérően nem rendelkezik - bírói útra tartozik.

11 A bevezető rendelkezésekből kikerült alapelvek • a rendeltetésszerű joggyakorlás elve • a kölcsönös együttműködés általános elve • a tulajdon védelmének elve • a személy védelmének elve • az utaló magatartás (biztatási kár) szabálya

12 Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "Az új Ptk. szerkezete, alapelvei Az OBH támogatásával megvalósuló helyi képzés az új Polgári Törvénykönyvről Pécsi Törvényszék 2014. január 10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések