Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. MI MÓDOSÍTHATJA A SZERZŐDÉST? A felek közös megegyezéssel(Ptk.240.§) A bíróság (Ptk. 241. §) Általános rész: - szerződéskötési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. MI MÓDOSÍTHATJA A SZERZŐDÉST? A felek közös megegyezéssel(Ptk.240.§) A bíróság (Ptk. 241. §) Általános rész: - szerződéskötési."— Előadás másolata:

1 A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

2 MI MÓDOSÍTHATJA A SZERZŐDÉST? A felek közös megegyezéssel(Ptk.240.§) A bíróság (Ptk. 241. §) Általános rész: - szerződéskötési kötelezettség / 206. § (1)-(2) - előszerződés / 208. § (4) –(5) Különös rész: - mg.-i haszonbérlet – elemi csapás – haszonbérmérséklés / 455. § (2) - letét – az őrzés „elnehezül” / 462. § (2), 466. § (2) - kölcsön – kölcsönösszeg átadásának megtagadása / 524. § (1), 525. § - ajándékozás szerződés teljesítésének megtagadása / 580. § - az ajándék visszakövetelése / 582. § (2)-(4) - haszonkölcsön teljesítésének megtagadása / 583. § (2) és 585. § - biztosítás / 541. §, 563. § (1) - tartási szerződés módosítása és megszüntetése / 589. §, 590. § (3)-(4) Jogszabály (Ptk. 226. §) A szerződési szabadság elve

3 Bírósági szerződésmódosítás Ptk. 241. § A bíróság módosíthatja a szerződést, ha - a felek tartós jogviszonyában - a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán - a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS

4 Szerződésmódosítás jogszabályi úton Ptk. 226. § (2) Jogszabály a hatályba lépése előtt megkötött szerződések tartalmát csak kivételesen változtathatja meg. Ha a szerződés megváltozott tartalma bármelyik fél lényeges jogos érdekeit sérti, a fél kérheti a bíróságtól a szerződés módosítását, vagy - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a szerződéstől elállhat. 32/1991. (VI. 6.) AB határozat: A már fennálló szerződések tartalmának jogszabály útján való megváltoztatása általában csak akkor kivételes, ha  a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán  a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti,  a körülményváltozás nem volt észszerűen előrelátható, ugyanakkor  túlmegy a normális változás kockázatán és  a beavatkozás társadalmi méretű igényt elégít ki. Azt, hogy a Ptk. 226. § (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a beavatkozás feltételei alkotmányosan fennállnak-e, az Alkotmánybíróság jogosult eldönteni, ugyanúgy, ahogy a konkrét szerződésekben a Ptk. 241. §-a alapján esetenként azt a bíróság is teszi.

5 ALANYVÁLTOZÁS A SZERZŐDÉSBEN ENGEDMÉNYEZÉS TARTOZÁSÁTVÁLLALÁS

6 AZ ENGEDMÉNYEZÉS ALANYVÁLTOZÁS A JOGOSULTI OLDALON EREDETI JOGOSULT ENGEDMÉNYEZŐ ÚJ JOGOSULT ENGEDMÉNYES KÖTELEZETT engedményező szerződés értesítés az engeményezésről

7 AZ ENGEDMÉNYEZÉS ALANYVÁLTOZÁS A JOGOSULTI OLDALON EREDETI JOGOSULT ENGEDMÉNYEZŐ ÚJ JOGOSULT ENGEDMÉNYES KÖTELEZETT engedményező szerződés értesítés az engeményezésről követelés a zálogjog és kezesség is

8 ENGEDMÉNYES ÉS KÖTELEZETT VISZONYA A kötelezett az engedményessel szemben érvényesítheti azokat a kifogásokat és beszámíthatja azokat az ellenköveteléseket is, amelyek az engedményezővel szemben az értesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek.

9 AZ ENGEDMÉNYEZŐ FELELŐSSÉGE AZ ENGEDMÉNYESSEL SZEMBEN VISSZTERHES ENGEDMÉNY Az engedményező az engedményessel szemben a kötelezett szolgáltatásáért - az engedményezés fejében kapott ellenérték erejéig - kezesként felel, kivéve ha a) a követelést kifejezetten bizonytalan követelésként ruházta át az engedményesre; b) felelősségét egyébként kizárta. INGYENES ENGEDMÉNY felelősség az ajándékozás szabályai szerint (szándékosság vagy súlyos gondatlanság)

10 A TARTOZÁSÁTVÁLLALÁS ALANYVÁLTOZÁS A KÖTELEZETTI OLDALON EREDETI KÖTELEZETT ÚJ KÖTELEZETT tartozásátvállaló JOGOSULT szerződés az átvállalásról BELEEGYEZÉS VAGY JÓVÁHAGYÁS

11 AZ ÁTVÁLLALÓ ÉS A JOGOSULT VISZONYA a tartozásátvállaló a kötelezett helyébe lép megilletik mindazok a jogok, amelyek a kötelezettet a jogosulttal szemben megillették; a korábbi kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló követelését azonban nem számíthatja be. a tartozásátvállalással a követelést biztosító kezesség és zálogjog a kezes és a zálogkötelezett hozzájáruló nyilatkozata hiányában megszűnik.


Letölteni ppt "A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. MI MÓDOSÍTHATJA A SZERZŐDÉST? A felek közös megegyezéssel(Ptk.240.§) A bíróság (Ptk. 241. §) Általános rész: - szerződéskötési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések