Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Finanszírozási kérdések az Új Polgári Törvénykönyv tükrében Dr. Borbély Gábor Budapest, 2014. február 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Finanszírozási kérdések az Új Polgári Törvénykönyv tükrében Dr. Borbély Gábor Budapest, 2014. február 11."— Előadás másolata:

1 Finanszírozási kérdések az Új Polgári Törvénykönyv tükrében Dr. Borbély Gábor Budapest, 2014. február 11.

2 Áttekintés – a mai előadás témái 1) Az Új Ptk. hatálybalépése 2) Hitelbiztosítékok – személyi és dologi biztosítékok 3) Zálogjogosulti bizományos 4) Hitelbiztosítéki nyilvántartás 5) Egyéb dologi jogi kérdések (ETT) 6) Összegzés 2014.02.11. Finanszírozási kérdések az Új Ptk. tükrében 2

3 Az Új Ptk. hatálybalépése •Jogszabályi háttér  az Új Ptk. 2014. március 15. napján lép hatályba  az átmeneti rendelkezéseket külön törvény állapítja meg •Általános szabály – az Új Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni a hatálybalépését követően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint megtett jognyilatkozatokra •Kérdés: Hogyan kezeli az Új Ptk. a hatálybalépés napján már fennálló jogviszonyokat? •Dologi jog: a főszabály, hogy az Új Ptk. hatálybalépésének napján fennálló dologi jogi jogviszonyokkal kapcsolatos, a hatálybalépés napját követően keletkezett tényekre és megtett jognyilatkozatokra az Új Ptk. alkalmazandó  DE kivétel a zálogjog! – a hatálybalépés napján fennálló zálogjogviszonyokra továbbra is a régi Ptk. alkalmazandó •Kötelmi jog: az Új Ptk. hatálybalépésének napján fennálló jogviszonyokkal kapcsolatos, a hatálybalépés napját követően keletkezett tényekre és megtett jognyilatkozatokra – ideértve az e tények és jognyilatkozatok által keletkeztetett újabb kötelmeket is – a régi Ptk. alkalmazandó  DE a felek megállapodhatnak abban, hogy a hatálybalépés napját megelőzően kötött szerződésüket teljes egészében az Új Ptk. hatálya alá helyezik 2014.02.11. Finanszírozási kérdések az Új Ptk. tükrében 3

4 Hitelbiztosítékok A hitelbiztosítékok a teljesítési készséget és képességet megerősítő, valamint elősegítő jogintézmények 2014.02.11. Finanszírozási kérdések az Új Ptk. tükrében 4

5 Személyi biztosítékok I. – Kezesség •kezesi helytállás terjedelme •jogosult általános tájékoztatási kötelezettsége •adósi fizetési haladék, csődegyezség, felszámolás hatásai •kezesség fajtái:  egyszerű kezesség – sortartási kifogás (behajthatatlanság fogalma)  készfizető kezesség  kártalanító kezesség •határozott és határozatlan idejű kezesség  felmondás lehetősége (globális kezesség) •több kezes viszonya •fogyasztó által vállalt kezesség 2014.02.11. Finanszírozási kérdések az Új Ptk. tükrében 5

6 Személyi biztosítékok II. - Garancia •a garantőr személye – nem csak bank lehet •garanciavállalás tartalma  önálló kötelezettségvállalás (szerződés / egyoldalú nyilatkozat)  lehívási jog – személyhez kötött •a garantőr teljesítése  a jogosulttal szemben kizárólag a saját személyében fennálló kifogásokat érvényesítheti  nyilvánvalóan visszaélésszerű vagy rosszhiszemű (csalárd) lehívás kifogása •határozatlan időre vállalt garancia felmondása •fogyasztó által vállalt garancia készfizető kezességnek minősül 2014.02.11. Finanszírozási kérdések az Új Ptk. tükrében 6

7 Zálogjog •egyszerűsödő/modernizálódó alapítási/létesítési szabályok •zálogjogi nyilvántartások köre bővül •írásbeliség, de nem közokirat •zálogjog alapítható nem pénzkövetelés biztosítására is (ilyenkor a zálogjog a követelés nemteljesítéséből eredő kártérítési igényt biztosítja) •az önálló zálogjog megszüntetésre került  de a különvált zálogjog részben pótolja a funkcióját •vagyont terhelő zálogjog megszüntetésre került •a keretbiztosítéki zálog megszüntetésre került, a zálogtárggyal való helytállás maximális keretösszege a zálogtárgytól függetlenül valamennyi zálogjognál megjelölhető (de nem kötelező) •új törvényes zálogjog a fizetési számlákon 2014.02.11. Finanszírozási kérdések az Új Ptk. tükrében 7

8 Zálogjog érvényesítése •a zálogjogosult kielégítési joga a biztosított követelés esedékessé válásakor nyílik meg •kielégítési jog gyakorlása: 2014.02.11. Finanszírozási kérdések az Új Ptk. tükrében bírósági végrehajtás bírósági végrehajtáson kívüli módozatok zálogtárgy zálogjogosult általi értékesítése ÁLTALÁNOS KRITÉRIUM: kereskedelmi ésszerűség zálogtárgy tulajdonjogának zálogjogosult általi megszerzése elzálogosított jog vagy követelés érvényesítése 8

9 Zálogjogosulti bizományos •új jogintézmény – komoly igény a jogalkalmazás részéről •bejegyzési kötelezettség •a bejegyzett zálogjogosulti bizományost a zálogjogosult jogai illetik és kötelezettségei terhelik •a zálogjogosult a zálogjogosulti bizományos magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el •szeparációs (vagyonelkülönítési) kötelezettség 2014.02.11. Finanszírozási kérdések az Új Ptk. tükrében 9

10 Hitelbiztosítéki nyilvántartás •Megszűnik a MOKK által működtetett zálogjogi nyilvántartás, helyette egységes hitelbiztosítéki nyilvántartás (a lajstromok és az ingatlan-nyilvántartás tovább működnek) •a hitelbiztosítéki nyilvántartás főbb jellemzői:  zálogkötelezettenként  tartalma: – jelzálogjog (nem lajstromozott ingó, jog, követelés) – lízing, faktoring, tulajdonjog-fenntartás  internet alapú, nyilvános, ingyenes betekintés  nem közhiteles (negatív közhitelesség)  nyilvántartásba vett felhasználók  okirat nélkül, formanyomtatvány kitöltésével, automatikusan tehető zálogjogi nyilatkozat – nincs tartalmi kontroll  törlési nyilatkozat – 30 nap 2014.02.11. Finanszírozási kérdések az Új Ptk. tükrében 10

11 Dologi jog •Statikus viszonyok (állandóság igénye) •Finanszírozási szempontból csak néhány jelentős változás  Elidegenítési és terhelési tilalom  bármikor alapítható  az elidegenítési és terhelési tilalomba ütköző rendelkezés nem semmis, hanem hatálytalan azzal szemben, akinek a jogát az elidegenítési és terhelési tilalom biztosítja  jóhiszemű és ellenérték fejében szerző fél védelme  Föld (telek) és épület tulajdonjogának elválása  Fiduciárius biztosítékok tilalma  Határidő nélküli visszavásárlási/vételi jog  Tulajdonjog-fenntartás bejegyzése 2014.02.11. Finanszírozási kérdések az Új Ptk. tükrében 11

12 Összegzés •Számos változás, de nincs forradalmi átalakulás •Egyszerűsítés, egyértelműsítés, modernizáció •Implementációs / átmeneti időszak – komoly kihívás •Gyakorlati következmények:  jogbizonytalanság a gyakorlat hiánya miatt (ezt ellensúlyozza a mai bírói gyakorlat átültetése)  szigorodó szerződéses rendelkezések  új lehetőségek, innováció 2014.02.11. Finanszírozási kérdések az Új Ptk. tükrében 12

13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Finanszírozási kérdések az Új Polgári Törvénykönyv tükrében Dr. Borbély Gábor Budapest, 2014. február 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések