Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© dr. Szuchy Róbert – Dr. habil. Miskolczi Bodnár Péter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© dr. Szuchy Róbert – Dr. habil. Miskolczi Bodnár Péter."— Előadás másolata:

1 © dr. Szuchy Róbert – Dr. habil. Miskolczi Bodnár Péter

2 Fogyasztók tájékoztatása Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) Fogyasztóvédelmi törvény (1997. évi CLV. törvény) Egyéb jogi normák Jogforrások  Ártörvény  Fogyasztói szerződésekre vonatkozó Kormányrendeletek  Miniszteri rendeletek  A tájékoztatás célja  A tájékoztatás területei  A tájékoztatás, címkézés formái  Felelősségi szabályok  „Bevezető rendelkezései”  Előzetes tájékoztatási kötelezettség  Együttműködési kötelezettség  Szerződéskötés  Teljesítés  Tájékoztatási kötelezettség az egyes szerződéseknél

3 A tájékoztatási kötelezettség szabályai a Ptk-ban  A Ptk. „Bevezető rendelkezései ”   Ptk. 277. § (3)  Tájékoztatási kötelezettség az egyes szerződéseknél Ptk. 4. § (1) bekezdése: a „polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és a tisztességesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni” Ptk. 205. § (4) bekezdése: „a felek a szerződés megkötésénél együttműködni kötelesek… A szerződéskötést megelőzően is tájékoztatniuk kell egymást a megkötendő szerződést érintő minden lényeges körülményről” „A felek a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek egymást tájékoztatni” Adásvételi szerződésnél Vállalkozási szerződéseknél Megbízási szerződések körében Fuvarozási szerződéseknél

4 A Fvtv. fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályai I. A tájékoztatás célja A fogyasztó megfelelő ismeretekkel rendelkezzen az áru és a szolgáltatás kiválasztásához felhasználásához igényérvényesítéshez Pl. jótállási jog, elállási jog, stb.

5 A Fvtv. fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályai II. A fogyasztó megfelelő ismeretekkel rendelkezzen az áru és a szolgáltatás kiválasztásához A tájékoztatás Alapvető tulajdonságokról Árról MinőségrőlHasználatról és veszélyekről

6 A Fvtv. fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályai III. A tájékoztatás formái Címkézés Használati és kezelési útmutató A megfelelőség tanúsítása Árfeltüntetés Csomagolás

7 A Fvtv. fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályai IV. „Az áru akkor hozható forgalomba, ha a csomagolásán, vagy másutt, de az árutól elválaszthatatlanul elhelyezett címkén jól olvashatóan, közérthetően és egyértelműen tartalmazza a fogyasztók tájékoztatásához és a hatóság ellenőrzéséhez szükséges adatokat” Címke általánosan kötelező tartalmi elemei az áru pontos megnevezése az áru gyártójának vagy forgalmazójának neve a származási hely, kivéve ha EGT-ből származik Címke „áruspecifikus” tartalmi elemei áru mérete, nettó mennyisége felhasznált összetevők minőségmegőrzésének várható időtartama alapvető műszaki jellemzők energiafelhasználási ismérvek megfelelőségi jelölés környzet-, ill. termékkímélő jelleg stb.. Megjelenítés módja nincsenek szigorú formai követelmények, kivéve pl. gyógyszerek, élelmiszerek, játékok, kozmetikai cikkek… módja: szöveggel, számmal, képpel, ábrával közérthetőnek és egyértelműnek, jól olvashatónak kell lennie

8 A Fvtv. fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályai V. Tájékoztatja a fogyasztókat  az áru rendeltetésszerű használatának, felhasználásának, eltarthatóságának és kezelésének módjáról  a rendeltetésszerű használathoz szükséges feltételekről  a minőség megtartásához szükséges különleges tárolási, kezelési feltételekről Közérthetően és egyértelműen megfogalmazva és magyar nyelven kell rendelkezése bocsátani (lehetnek szimbólumok is) A csak használati útmutatóval forgalmazható áruk körét jogszabály határozza meg (pl. gyógyszerek, textíliák, lábbelik)

9 A Fvtv. fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályai VI.  A gyártó vagy az arra jogosult laboratórium tanúsítja, hogy a termék megfelel a minőségi követelményeknek vagy szabványnak  Jogszabály megfelelőség-tanúsítási kötelezettséget írhat elő (pl. villamossági termékek, kozmetikumok, építési anyagok, stb.)  Tanúsítás történhet leírással, jelzéssel (pl. CE) vagy a szabvány jelének ill. számának feltüntetésével

10 A Fvtv. fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályai VII.  A forgalmazó köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni az eladási árról és az egységárról (Fizetendő ár! ÁFA-val növelt összeg!)  Egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni  Érvényes fizetőeszközben (ma: Forintban) kell meghatározni  7/2001. (III.29.) GM rendelet a fogyasztói forgalomba kerülő áruk és szolgáltatások árának feltüntetéséről (98/6/EK irányelv alapján): Eladási ár: Az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő ár, amely magában foglalja az általános forgalmi adó és a szolgáltatást terhelő más adók ill. fizetési kötelezettségek összegét. Egységár: Az áru kilogrammjáért, literjéért, darabjáért stb. fizetendő eladási ár. Különböző kiszerelések. Vevő igényétől függő mennyiség (pl. 20 dkg paprika) +

11 A Fvtv. fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályai VIII.  A csomagolásnak olyannak kell lennie, hogy  megóvja áru minőségét ill. mennyiségét  megkönnyítse az áru szállítását  megkönnyítse a kiszolgálást  védje az áruval kapcsolatba kerülő személyek biztonságát  Sajátos csomagolási követelmények: pl. veszélyes anyagok, dohányáruk, vetőmag, gyógyszerek stb.  Adathordozó funkció

12 Felelősség a tájékoztatási és csomagolási szabályok megsértéséért I.  A tájékoztatásért – az árfeltüntetést kivéve – elsődlegesen a gyártó felel  A gyártó felel a címkézéssel, a használati és kezelési útmutatóval, a megfelelőség-tanúsítással, valamint a csomagolással kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért  Ha hiányoznak, forgalmazó köteles pótolni  Árfeltüntetésre vonatkozó szabályok betartása kizárólag a forgalmazót terheli

13 Felelősség a tájékoztatási és csomagolási szabályok megsértéséért II.  A Törvény a bizonyítási kötelezettséget a forgalmazóra helyezi  A forgalmazónak kell bizonyítani, hogy a tájékoztatást megadta  A fogyasztó a gyártóval, ill. az árut forgalomba hozó bármelyik gazdálkodó szervezettel szemben is érvényesítheti  A forgalmazó a gyártóval szemben megtérítési igényt érvényesíthet

14 A hatékony fogyasztói érdekvédelemhez a fogyasztók aktivitására is szükség van A fogyasztóvédelmi oktatás elsősorban állami feladat  Nemzeti Alaptanterv része  Az állam az oktatási feladatait az oktatási intézményeken keresztül, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal és a fogyasztói érdekképviseleti szervekkel együtt látja el A fogyasztók oktatása


Letölteni ppt "© dr. Szuchy Róbert – Dr. habil. Miskolczi Bodnár Péter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések