Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szállítmányozási és fuvarozási szerződés"— Előadás másolata:

1 Szállítmányozási és fuvarozási szerződés
Készítette: Unyatyinszki Csaba

2 Szállítmányozói tevékenység
A szállítmányozás nem pusztán a dolgok egyik helyről a másikra történő eljuttatását jelenti, hanem ennél összetettebb, komplexebb szolgáltatás, melynek során összehangolja az összetett fuvarozási tevékenységet és ellátja a szállítás során felmerülő raktározási, kezelési feladatokat is.

3 Szállítmányozói felelősség 1.
A szállítmányozási szerződés alapján a szállítmányozó köteles valamely küldemény továbbításához szükséges fuvarozási és egyéb szerződéseket a saját nevében és megbízója számlájára megkötni, valamint a küldemény továbbításával kapcsolatos egyéb teendőket elvégezni, a megbízó pedig köteles az ezért járó díjat megfizetni.

4 Szállítmányozói felelősség 2.
A fuvarozás során bekövetkezett kárért a szállítmányozó általában nem felel, azonban: a dolog továbbításával kapcsolatos tevékenysége során, a küldeményben bekövetkezett károkért a szállítmányozó fuvarozó módjára felel a szállítmányozás körében bekövetkező károkért a szállítmányozó az általános szabályok szerint felel, vagyis akkor, ha a fuvarozó, a szállítmányozó kiválasztása, az útvonal megválasztása körében vétkesség terheli, illetőleg általában az általa megkötendő szerződés hiányosságaiból adódik a kár a küldeményt mások küldeményével együtt el nem különítve továbbította, és a kár ezen ok miatt következett be, a szállítmányozó az általa választott további szállítmányozók tevékenységéért közvetlenül felel, kivéve, ha azok igénybevételére a megbízó utasította. Ez utóbbi esetben a további szállítmányozók közvetlenül felelnek a megbízónak.

5 Szállítmányozási szerződés tartalma:
A megbízó adatai A szállítmányozó adatai Szállítmányozási feltételek részletes taglalása Megbízás teljesítésének térbeli és időbeli feltételei A megbízás díjazásának és annak kiegyenlítésével kapcsolatos feltételek Esetleges felelősségvállalások ill. kötbérezési feltételek A megbízás teljesítésére vonatkozó egyéb speciális kikötések A megbízás kelte: hely, év, hónap, nap A megbízó és a szállítmányozó aláírásai

6 Fuvarozás tevékenységi köre
A fuvarozás lényege a küldemény adott helyről adott helyre való továbbítása. A fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó díjazás ellenében köteles a küldeményt rendeltetési helyére továbbítani és a címzettnek kiszolgáltatni.

7 Árufuvarozási szerződés
Az árufuvarozási szerződések jellemzője, hogy rendszerint valamely alapügylet - adásvételi, szállítási, vállalkozási szerződés - teljesítését segítik elő azáltal, hogy az átruházandó dolognak, vagy a szerződés teljesítéséhez szükséges alapanyagnak a teljesítés helyére történő szállítását biztosítják. A szerződés további jellegzetességei, hogy a fuvarozó más részére vállalja tevékenység kifejtését amely tevékenység során a más tulajdonában levő küldeményt őrizetében tartja.

8 Mentesség A fuvarozó csak akkor mentesül az ún. árukárokért való felelősség alól, ha azt: a fuvarozó tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok, a küldemény belső tulajdonsága, csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága, a feladó által végzett berakás, ill. a címzett által végzett kirakás, annak következtében állott elő, hogy a feladó, a címzett vagy az általuk rendelt kísérő nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható lenne, és ezen okok vezettek az áru minőségi és/vagy mennyiségi tulajdonságának változásához.

9 Fuvarozási szerződés tartalma:
A megbízó adatai A fuvarozó adatai Fuvarozási feltételek részletes taglalása Megbízás teljesítésének térbeli és időbeli feltételei A megbízás jellegének meghatározása A kiszolgáltatás feltételeinek részletezése A megbízás díjazásának és annak kiegyenlítésével kapcsolatos feltételek Esetleges felelősségvállalások ill. kötbérezési feltételek A megbízás teljesítésére vonatkozó egyéb speciális kikötések A megbízás kelte: hely, év, hónap, nap A megbízó és a szállítmányozó aláírásai

10 A kártérítés mértéke A fuvarozó csak a fuvarozás alatt keletkezett tényleges "árukárok„ megtérítésére köteles A kártérítés korlátozását a magyar polgári jog csak kivételesen engedi meg, főszabályként a teljes kártérítés elve érvényesül A fuvaroztató csak pénzbeli kártérítésre tarthat igényt, de a fuvarozó a küldemény megrongálódása esetén választhat a sérülés kiküszöbölése vagy az értékcsökkenés megtérítése között. A fuvarozó a dolog feladáskori tényleges értékét köteles pénzben megtéríteni. Nem érvényesülnek azonban ezek a korlátozások, ha a fuvarozó a kárt szándékosan okozta.

11 Elévülési idő Ha az átvételkor felismerhető, hogy a küldemény hiányos vagy sérült, a fuvarozóval szemben az igényt haladéktalanul érvényesíteni kell, ellenkező esetben az a későbbiekben már nem érvényesíthető. Ha a hiányt vagy sérülést az átvételkor nem lehetett felismerni, az igényt 3 napon belül lehet érvényesíteni a fuvarozóval szemben. A fuvarozásból eredő egyéb igények (pl. késedelem miatti köt- bér igény) elévülési ideje az általános elévülési időhöz képest rövidebb, a fuvarozási szerződés alapján támasztható igények 1 év alatt ugyanis elévülnek.

12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szállítmányozási és fuvarozási szerződés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések