Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. 07. 05. 1 Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Készítette: Unyatyinszki Csaba.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. 07. 05. 1 Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Készítette: Unyatyinszki Csaba."— Előadás másolata:

1 2014. 07. 05. 1 Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Készítette: Unyatyinszki Csaba

2 2014. 07. 05. 2 Szállítmányozói tevékenység szolgáltatás, melynek során összehangolja az összetett fuvarozási tevékenységet és ellátja a szállítás során felmerülő raktározási, kezelési feladatokat is. A szállítmányozás nem pusztán a dolgok egyik helyről a másikra történő eljuttatását jelenti, hanem ennél összetettebb, komplexebb

3 2014. 07. 05. 3 Szállítmányozói felelősség 1. A szállítmányozási szerződés alapján a szállítmányozó köteles valamely küldemény továbbításához szükséges fuvarozási és egyéb szerződéseket a saját nevében és megbízója számlájára megkötni, valamint a küldemény továbbításával kapcsolatos egyéb teendőket elvégezni, a megbízó pedig köteles az ezért járó díjat megfizetni.

4 2014. 07. 05. 4 Szállítmányozói felelősség 2. A fuvarozás során bekövetkezett kárért a szállítmányozó általában nem felel, azonban: 1.a dolog továbbításával kapcsolatos tevékenysége során, a küldeményben bekövetkezett károkért a szállítmányozó fuvarozó módjára felel 2.a szállítmányozás körében bekövetkező károkért a szállítmányozó az általános szabályok szerint felel, vagyis akkor, ha a fuvarozó, a szállítmányozó kiválasztása, az útvonal megválasztása körében vétkesség terheli, illetőleg általában az általa megkötendő szerződés hiányosságaiból adódik a kár 3.a küldeményt mások küldeményével együtt el nem különítve továbbította, és a kár ezen ok miatt következett be, 4.a szállítmányozó az általa választott további szállítmányozók tevékenységéért közvetlenül felel, kivéve, ha azok igénybevételére a megbízó utasította. Ez utóbbi esetben a további szállítmányozók közvetlenül felelnek a megbízónak.

5 2014. 07. 05. 5 Szállítmányozási szerződés tartalma: 1.A megbízó adatai 2.A szállítmányozó adatai 3.Szállítmányozási feltételek részletes taglalása 1.Megbízás teljesítésének térbeli és időbeli feltételei 2.A megbízás díjazásának és annak kiegyenlítésével kapcsolatos feltételek 3.Esetleges felelősségvállalások ill. kötbérezési feltételek 4.A megbízás teljesítésére vonatkozó egyéb speciális kikötések 4.A megbízás kelte: hely, év, hónap, nap 5.A megbízó és a szállítmányozó aláírásai

6 2014. 07. 05. 6 Fuvarozás tevékenységi köre  A fuvarozás lényege a küldemény adott helyről adott helyre való továbbítása.  A fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó díjazás ellenében köteles a küldeményt rendeltetési helyére továbbítani és a címzettnek kiszolgáltatni.

7 2014. 07. 05. 7 Árufuvarozási szerződés  Az árufuvarozási szerződések jellemzője, hogy rendszerint valamely alapügylet - adásvételi, szállítási, vállalkozási szerződés - teljesítését segítik elő azáltal, hogy az átruházandó dolognak, vagy a szerződés teljesítéséhez szükséges alapanyagnak a teljesítés helyére történő szállítását biztosítják.  A szerződés további jellegzetességei, hogy a fuvarozó más részére vállalja tevékenység kifejtését amely tevékenység során a más tulajdonában levő küldeményt őrizetében tartja.

8 2014. 07. 05. 8 Mentesség A fuvarozó csak akkor mentesül az ún. árukárokért való felelősség alól, ha azt: 1.a fuvarozó tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok, 2.a küldemény belső tulajdonsága, 3.csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága, 4.a feladó által végzett berakás, ill. a címzett által végzett kirakás, 5.annak következtében állott elő, hogy a feladó, a címzett vagy az általuk rendelt kísérő nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható lenne, és ezen okok vezettek az áru minőségi és/vagy mennyiségi tulajdonságának változásához.

9 2014. 07. 05. 9 Fuvarozási szerződés tartalma: 1.A megbízó adatai 2.A fuvarozó adatai 3.Fuvarozási feltételek részletes taglalása 1.Megbízás teljesítésének térbeli és időbeli feltételei 2.A megbízás jellegének meghatározása 3.A kiszolgáltatás feltételeinek részletezése 4.A megbízás díjazásának és annak kiegyenlítésével kapcsolatos feltételek 5.Esetleges felelősségvállalások ill. kötbérezési feltételek 6.A megbízás teljesítésére vonatkozó egyéb speciális kikötések 4.A megbízás kelte: hely, év, hónap, nap 5.A megbízó és a szállítmányozó aláírásai

10 2014. 07. 05. 10 A kártérítés mértéke •A fuvarozó csak a fuvarozás alatt keletkezett tényleges "árukárok„ megtérítésére köteles •A kártérítés korlátozását a magyar polgári jog csak kivételesen engedi meg, főszabályként a teljes kártérítés elve érvényesül •A fuvaroztató csak pénzbeli kártérítésre tarthat igényt, de a fuvarozó a küldemény megrongálódása esetén választhat a sérülés kiküszöbölése vagy az értékcsökkenés megtérítése között. •A fuvarozó a dolog feladáskori tényleges értékét köteles pénzben megtéríteni. •Nem érvényesülnek azonban ezek a korlátozások, ha a fuvarozó a kárt szándékosan okozta.

11 2014. 07. 05. 11 Elévülési idő •Ha az átvételkor felismerhető, hogy a küldemény hiányos vagy sérült, a fuvarozóval szemben az igényt haladéktalanul érvényesíteni kell, ellenkező esetben az a későbbiekben már nem érvényesíthető. •Ha a hiányt vagy sérülést az átvételkor nem lehetett felismerni, az igényt 3 napon belül lehet érvényesíteni a fuvarozóval szemben. •A fuvarozásból eredő egyéb igények (pl. késedelem miatti köt- bér igény) elévülési ideje az általános elévülési időhöz képest rövidebb, a fuvarozási szerződés alapján támasztható igények 1 év alatt ugyanis elévülnek.

12 2014. 07. 05. 12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "2014. 07. 05. 1 Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Készítette: Unyatyinszki Csaba."

Hasonló előadás


Google Hirdetések