Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyűjtőárus (darabárus) szállítmányozás. Gyűjtő szállítmányozás: A szállítmányozás klasszikus formája, -Középkorban a kereskedők végezték -Karavánok, -Eredete:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyűjtőárus (darabárus) szállítmányozás. Gyűjtő szállítmányozás: A szállítmányozás klasszikus formája, -Középkorban a kereskedők végezték -Karavánok, -Eredete:"— Előadás másolata:

1 Gyűjtőárus (darabárus) szállítmányozás

2 Gyűjtő szállítmányozás: A szállítmányozás klasszikus formája, -Középkorban a kereskedők végezték -Karavánok, -Eredete: XIX. sz. vasúti darabárus fuvarozás, -Magyarországon Volán szervezésében, -Jelenleg belföldön MM Cargo Kft 16 csomóponti raktárral Légi fuvarozás: maga egy gyűjtő forgalom,

3 Gyűjtő forgalom: Azonos irányba feladott, egy fuvareszközt megtölteni nem képes áruk továbbítása céljából szervezett összetett tevékenység, amely magába foglalja az  áruk begyűjtését,  fuvarozás előtti raktározását,  fuvarozását,  fuvarozás utáni tárolását,  szétosztását,  hatósági kezeléseket,  egyéb tevékenység ellátását.

4 Közúti gyűjtő:  begyűjtés,  raktározás,  komissiózás,  csomagolás,  szignózás,  vámkezelés,  fuvarozás,  elosztás,

5 Gyűjtő szállítmányozás: Megfelelő infrastruktúra szükséges:  Többféle fuvarozási mód csatlakozásának lehetősége,  átrakáshoz szükséges létesítmények,  rakodógépek,  csomagológépek,  konténer terminál,  elkülönített raktározási lehetőség,  vámszabad terület,  kihelyezett vámhivatal,  bank,  informatikai háttér,  szerviz,  szociális háttér

6 Gyűjtő szállítmányozás: Előnyei: olcsóbb, meghirdetett díjszabás egységnyi, meghirdetett menetrend Hátrányai: viszonylag lassú, többszöri átrakás, nem minden áru alkalmas rá, kis tömegű árukra nem gazdaságos, nincs háztól-házig szállítás

7 Milyen árut lehet gyűjtőforgalomban továbbítani? Az áru súlya: Max. 2,5-3t-ig gazdaságos Az áru tulajdonságai: Veszélyes áru: figyelembe kell venni az együvé rakás szabályait csomagolás, jelölés stb. figyelembevételével Romlandó áruk: fontos az időtényező Élő állatok: nem megoldható Értékes áru: ritkán, de megoldható

8 A gyűjtőszállítmányozás sajátosságai: A szállítmányozó munkája nem merül ki a fuvarszervezői és ehhez kapcsolódó tarifális és adminisztrációs feladatok ellátásában – konkrétan is kapcsolatba kerül az áruval. A szállítmányozó gondoskodik az áru címzetthez való eljuttatásáról. Legalább két szállítmányozót kell az ügyletbe bekapcsolni – az árut gyűjtő és feladó ill. az árut fogadó és terítő szállítmányozót. Lebonyolítása szállítmányozó nélkül nem lehetséges.

9 A szállítmányozó feladatai:  Gyűjtőpontok meghirdetése, átvételi díjtételek kiajánlása a megbízónak,  Darabáruk betárolása a gyűjtőraktárba,  Áuköbözés (csomagolás, térfogat megállapítása),  Rakjegyzék megírása: gyűjtő fuvareszköz összeállítása  Fuvareszköz megrendelése,  Közúti fuvarlevél megírása,  Áruk berakása a fuvareszközbe,  A rakjegyzék és egyéb okmányok megküldése a küldeményt fogadó partner szállítmányozónak ( gkv. viszi magával)  Hajótérkönyvelés (tengerentúli küldemény esetén)  Értesítés leadása a bekapcsolt külföldi vállalkozónak az áru továbbításáról,  Költségek elszámolása,  Vámkezelés.

10 A megbízó teendői: oSzállítmányozó kiválasztása az ajánlatok alapján, oMegbízás megküldése – szükséges adatokkal, oA küldemény betároltatása a gyűjtőraktárba, oAz ügylet lebonyolítása után a szállítmányozó által elszámolt költségek ellenőrzése, kiegyenlítése, oVámkezelés közvetítése

11 Szárazföldi export gyűjtőszállítmányozás: Fogalmak: Evidenciaszám: a megbízások relációkénti nyilvántrtására szolgál ( ajelentősebb országoknak v. kikötőknek van egy sorszáma ) Pozíciószám: (beszédes szám) egy fuvareszközben továbbított tételek feladás utáni nyilvántartására szolgáló sorszám – melyik év, hónapban kezelték, melyik országgal kapcsolatos, hány altételből áll Pl: 2329/704/0005-01 Gyüjtőpont / dátum: év, hónap/adott hónapban hányadikként indították – alköntös száma Számlajogosítás: számlák ellenőrzésekor könyvelés, átutalás engedélyezése céljából

12 Eljárások az export forgalomban: A folyamat résztvevői: Feladó - fuvarozó – indító gyűjtőszállítmányozó – fuvarozó – fogadó gyűjtőszállítmányozó –fuvarozó - címzett 3 fuvarozó – 2 szállítmányizó Ajánlatadás – az ügylet kezdete: telefonon v. írásban Meghírdetett speciális díjtételek: -Gyűjtőforgalmi díjszabás -Speciális: árkedvezmény hosszabb együttműködés érdekében – külön megállapodás alapján Megbízás átvétele, evidenciaszám kiadása

13 Megbízás átvétele, evidenciaszám kiadása: •Forgalomvezető feladata, a megbízóval egyeztetni: •Áru adatait, •Az áru fajtáját (pl. veszélyes áru) •Áruátvétel módját, helyét, idejét, •Vámkezelés módját, helyét, idejét, •Fizetés módját, •Egyedi díjtételezés esetén ajánlat elfogadását, írásbeli megerősítését, MEGBÍZÁS ÁTVÉTELE:  A megbízás utasításait kell követni – amennyiben nem teljesíthető, jelezni

14 A megbízás: •A lebonyolító rögzíti a számítógépbe HAJÓZÓ TÉTELEKNÉL tartalmaznia kell: -Elhajózási kikötő, -Rendeltetési kikötő, -Rendeltetési hely, -Elhajózási határidő, -Hajórakományok kiállításával kapcsolatos előírások, -kísérőokmányok

15 Fuvareszköz megrendelése: •Írásban történik Tartalma:  A fuvareszköz típusa,  Felrakás pontos helye, ideje, feladó neve,  Lerakás, vámkezelés ideje, helye, átvevő neve,  Különleges árura vonatkozó megjegyzés, (pl. ADR),  fuvardíj

16 Gyűjtőszállítás: A gyűjtő összeállításának részfolyamatai: oA megbízások ill. a raktárba beérkező áruk alapján a gyűjtő megtervezése, oPozíciószám adása, köntösnyitás, oAz áru és a kísérőokmányok átvétele, történhet: - a megbízó fuvareszközén és a szállítmányozó raktárában, - szállítmányozó fuvareszközén és egy szállítmányozó raktárában, -A szállítmányozó fuvareszközén és raktárában oA rakodás időpontjának közlése az export raktár vezetőjével, oA tervezett rakjegyzék v. fuvarlevél elkészítése és azok átadása az export vámcsoportnak a rakodás előtti napon.

17 A rakodással kapcsolatos és a kocsi lezárása utáni feladatok: A lebonyolító feladatai:  A rakodás alatt kapcsolattartás az export raktárossal,  A rakodás után egyeztetés, rakjegyzék elkészítése,  A gyűjtő címzettjei részére a kísérőokmányok összeállítása, átadása a vámhivatalnak,  A gyűjtő lezárása a számítógépben pozíciószámmal, fuvaros nevével, fuvareszköz rendszámával, feladási dátummal,  A gyűjtő indítása után a szállítmányozói igazolások kinyomtatása, kiadása a megbízónak.

18 Feladás utáni lebonyolítási feladatok: •Érkezésről értesítés, •Megérkezett áru ellenőrzése, egyeztetés. Számlázás: •Folyamat lezárása. Vevőreklamáció – nyilvántartás Zárás – elszámolások befejzése után

19 A gyűjtőszállítmányozás okmányai: •Rakjegyzék: árulista – kocsirakomány-képzés, •CMR: fuvarozási szerződés bizonyítéka, •FCR v. FCT: a gyűjtőszállítmányozó igazolása a küldeményről a feladó részére, FCR – szállítmányozói átvételi elismervény az áru átvételéről és a címzett rendelkezésére tartásáról, FCT – az árut feladásra átvette, a küldeményt a rendeltetési helyen az FTC tulajdonosának szolgáltatja ki, az eladó az okmányt a bankján keresztül továbbítja a vevőnek, RENDELETRE SZÓLÓ FTC – forgatható okmány

20 Raktározási tevékenység a nemzetközi szállítmányozásban: •Gyűjtés, •Átcsomagolás, •Reexport ügyletnél neutralizálás, •Komissiózás, •Címkézés, •Egységrakomány-képzés •Átmeneti v. tartós tárolás.

21 Raktáros feladatai, okmánykezelése: •Fuvarokmányok egyeztetése, ellenőrzése, •Járművek kirakása közben áruegyeztetés, •Betárolás, •Tárolás, közben export-import vámkezelés, •Kitárolás, export járművek megrakása, •Import irányban házhozszállítás, terítés Gyűjtőraktárak számítógépes rendszereinek funkciói:  Tárolóhely nyilvántartás  Okmánykezelés támogatása (vámokmányok, fuvarlevelek elkészítése),  Napi és időszakos statisztikai feladatok, teljesítmény – elszámolás, Betárolás vámkezelés után: vámokmányok ellenőrzése – TIR Carnet, ATA Kitárolás: CMR, vámokmányok, rakjegyzék, számlák - vámoshoz

22 A szállítmányozóval szembeni elvárások a gyűjtőforgalomban: •Gyakori járatindítások, •Pontos árukezelés, •Pontos okmánykezelés, •Pontos számlázás, •Szükséges egyéb szolgáltatások ellátása (vámkezelés, el- és felfuvarozás,) •Legyen megfelelő kapcsolata a hatóságokkal, a fuvarozókkal stb. •Jó üzleti hírnév, •Minőségi tanúsítvány, •leányállalatok

23 A gyűjtőszállítmányozó, mint logisztikai szolgáltató: A logisztikai szolgáltatóvá váláshoz kettős feltételrendszert kell teljesíteni: A szállítmányozó személyi feltételei:  Megbízható, minőségi munkavégzés,  Kooperációs készség,  Integrációs készség (helye a logisztikai rendszerben)  Rugalmasság (gyors reagálás a piaci kihívásokra) Tárgyi feltételek:  Raktár, korszerű számítógépes rendszer, rakodóeszközök, csomagolás, jelölés, mennyiségi és minőségi ellenőrzés, komissiózás elvégzéséhez megfelelő technikai eszközök

24 A gyűjtőszállítmányozó felelőssége: A szállítmányozó szállítmányozási tevékenysége körében a küldeményben bekövetkezett kárért fuvarozó módjára, más károkért az általános szabályok szerint felel. A fuvarozás körében bekövetkezett kárért a szállítmányozó csak akkor felel, éspedig fuvarozó módjára, ha a)Maga fuvarozta a küldeményt, vagy b)A küldeményt mások küldeményeivel együtt, ugyanazzal a szállítóeszközzel, el nem különítve továbbítotts és a kár ennek során keletkezett.


Letölteni ppt "Gyűjtőárus (darabárus) szállítmányozás. Gyűjtő szállítmányozás: A szállítmányozás klasszikus formája, -Középkorban a kereskedők végezték -Karavánok, -Eredete:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések