Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyűjtőárus (darabárus) szállítmányozás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyűjtőárus (darabárus) szállítmányozás"— Előadás másolata:

1 Gyűjtőárus (darabárus) szállítmányozás

2 Gyűjtő szállítmányozás:
A szállítmányozás klasszikus formája, Középkorban a kereskedők végezték Karavánok, Eredete: XIX. sz. vasúti darabárus fuvarozás , Magyarországon Volán szervezésében, Jelenleg belföldön MM Cargo Kft 16 csomóponti raktárral Légi fuvarozás: maga egy gyűjtő forgalom,

3 Gyűjtő forgalom: Azonos irányba feladott, egy fuvareszközt megtölteni nem képes áruk továbbítása céljából szervezett összetett tevékenység, amely magába foglalja az áruk begyűjtését, fuvarozás előtti raktározását, fuvarozását, fuvarozás utáni tárolását, szétosztását, hatósági kezeléseket, egyéb tevékenység ellátását.

4 Közúti gyűjtő: begyűjtés, raktározás, komissiózás, csomagolás,
szignózás, vámkezelés, fuvarozás, elosztás,

5 Gyűjtő szállítmányozás:
Megfelelő infrastruktúra szükséges: Többféle fuvarozási mód csatlakozásának lehetősége, átrakáshoz szükséges létesítmények, rakodógépek, csomagológépek, konténer terminál, elkülönített raktározási lehetőség, vámszabad terület, kihelyezett vámhivatal, bank, informatikai háttér, szerviz, szociális háttér

6 Gyűjtő szállítmányozás:
Előnyei: olcsóbb, meghirdetett díjszabás egységnyi, meghirdetett menetrend Hátrányai: viszonylag lassú, többszöri átrakás, nem minden áru alkalmas rá, kis tömegű árukra nem gazdaságos, nincs háztól-házig szállítás

7 Milyen árut lehet gyűjtőforgalomban továbbítani?
Az áru súlya: Max. 2,5-3t-ig gazdaságos Az áru tulajdonságai: Veszélyes áru: figyelembe kell venni az együvé rakás szabályait csomagolás, jelölés stb. figyelembevételével Romlandó áruk: fontos az időtényező Élő állatok: nem megoldható Értékes áru: ritkán, de megoldható

8 A gyűjtőszállítmányozás sajátosságai:
A szállítmányozó munkája nem merül ki a fuvarszervezői és ehhez kapcsolódó tarifális és adminisztrációs feladatok ellátásában – konkrétan is kapcsolatba kerül az áruval. A szállítmányozó gondoskodik az áru címzetthez való eljuttatásáról. Legalább két szállítmányozót kell az ügyletbe bekapcsolni – az árut gyűjtő és feladó ill. az árut fogadó és terítő szállítmányozót. Lebonyolítása szállítmányozó nélkül nem lehetséges.

9 A szállítmányozó feladatai:
Gyűjtőpontok meghirdetése, átvételi díjtételek kiajánlása a megbízónak, Darabáruk betárolása a gyűjtőraktárba, Áuköbözés (csomagolás, térfogat megállapítása), Rakjegyzék megírása: gyűjtő fuvareszköz összeállítása Fuvareszköz megrendelése, Közúti fuvarlevél megírása, Áruk berakása a fuvareszközbe, A rakjegyzék és egyéb okmányok megküldése a küldeményt fogadó partner szállítmányozónak ( gkv. viszi magával) Hajótérkönyvelés (tengerentúli küldemény esetén) Értesítés leadása a bekapcsolt külföldi vállalkozónak az áru továbbításáról, Költségek elszámolása, Vámkezelés.

10 A megbízó teendői: Szállítmányozó kiválasztása az ajánlatok alapján,
Megbízás megküldése – szükséges adatokkal, A küldemény betároltatása a gyűjtőraktárba, Az ügylet lebonyolítása után a szállítmányozó által elszámolt költségek ellenőrzése, kiegyenlítése, Vámkezelés közvetítése

11 Szárazföldi export gyűjtőszállítmányozás:
Fogalmak: Evidenciaszám: a megbízások relációkénti nyilvántrtására szolgál ( ajelentősebb országoknak v. kikötőknek van egy sorszáma ) Pozíciószám: (beszédes szám) egy fuvareszközben továbbított tételek feladás utáni nyilvántartására szolgáló sorszám – melyik év, hónapban kezelték, melyik országgal kapcsolatos, hány altételből áll Pl: 2329/704/ Gyüjtőpont / dátum: év, hónap/adott hónapban hányadikként indították – alköntös száma Számlajogosítás: számlák ellenőrzésekor könyvelés, átutalás engedélyezése céljából

12 Eljárások az export forgalomban:
A folyamat résztvevői: Feladó - fuvarozó – indító gyűjtőszállítmányozó – fuvarozó – fogadó gyűjtőszállítmányozó –fuvarozó - címzett 3 fuvarozó – 2 szállítmányizó Ajánlatadás – az ügylet kezdete: telefonon v. írásban Meghírdetett speciális díjtételek: Gyűjtőforgalmi díjszabás Speciális: árkedvezmény hosszabb együttműködés érdekében – külön megállapodás alapján Megbízás átvétele, evidenciaszám kiadása

13 Megbízás átvétele, evidenciaszám kiadása:
Forgalomvezető feladata, a megbízóval egyeztetni: Áru adatait, Az áru fajtáját (pl. veszélyes áru) Áruátvétel módját, helyét , idejét, Vámkezelés módját, helyét, idejét, Fizetés módját, Egyedi díjtételezés esetén ajánlat elfogadását, írásbeli megerősítését, MEGBÍZÁS ÁTVÉTELE: A megbízás utasításait kell követni – amennyiben nem teljesíthető, jelezni

14 A megbízás: A lebonyolító rögzíti a számítógépbe
HAJÓZÓ TÉTELEKNÉL tartalmaznia kell: Elhajózási kikötő, Rendeltetési kikötő, Rendeltetési hely, Elhajózási határidő, Hajórakományok kiállításával kapcsolatos előírások, kísérőokmányok

15 Fuvareszköz megrendelése:
Írásban történik Tartalma: A fuvareszköz típusa, Felrakás pontos helye, ideje, feladó neve, Lerakás, vámkezelés ideje, helye, átvevő neve, Különleges árura vonatkozó megjegyzés, (pl. ADR), fuvardíj

16 Gyűjtőszállítás: A gyűjtő összeállításának részfolyamatai:
A megbízások ill. a raktárba beérkező áruk alapján a gyűjtő megtervezése, Pozíciószám adása, köntösnyitás, Az áru és a kísérőokmányok átvétele, történhet: - a megbízó fuvareszközén és a szállítmányozó raktárában, szállítmányozó fuvareszközén és egy szállítmányozó raktárában, A szállítmányozó fuvareszközén és raktárában A rakodás időpontjának közlése az export raktár vezetőjével, A tervezett rakjegyzék v. fuvarlevél elkészítése és azok átadása az export vámcsoportnak a rakodás előtti napon.

17 A rakodással kapcsolatos és a kocsi lezárása utáni feladatok:
A lebonyolító feladatai: A rakodás alatt kapcsolattartás az export raktárossal, A rakodás után egyeztetés, rakjegyzék elkészítése, A gyűjtő címzettjei részére a kísérőokmányok összeállítása, átadása a vámhivatalnak, A gyűjtő lezárása a számítógépben pozíciószámmal, fuvaros nevével, fuvareszköz rendszámával, feladási dátummal, A gyűjtő indítása után a szállítmányozói igazolások kinyomtatása, kiadása a megbízónak.

18 Feladás utáni lebonyolítási feladatok:
Érkezésről értesítés, Megérkezett áru ellenőrzése, egyeztetés. Számlázás: Folyamat lezárása. Vevőreklamáció – nyilvántartás Zárás – elszámolások befejzése után

19 A gyűjtőszállítmányozás okmányai:
Rakjegyzék: árulista – kocsirakomány-képzés, CMR: fuvarozási szerződés bizonyítéka, FCR v. FCT: a gyűjtőszállítmányozó igazolása a küldeményről a feladó részére, FCR – szállítmányozói átvételi elismervény az áru átvételéről és a címzett rendelkezésére tartásáról, FCT – az árut feladásra átvette, a küldeményt a rendeltetési helyen az FTC tulajdonosának szolgáltatja ki, az eladó az okmányt a bankján keresztül továbbítja a vevőnek, RENDELETRE SZÓLÓ FTC – forgatható okmány

20 Raktározási tevékenység a nemzetközi szállítmányozásban:
Gyűjtés, Átcsomagolás, Reexport ügyletnél neutralizálás, Komissiózás, Címkézés, Egységrakomány-képzés Átmeneti v. tartós tárolás.

21 Raktáros feladatai, okmánykezelése:
Fuvarokmányok egyeztetése, ellenőrzése, Járművek kirakása közben áruegyeztetés, Betárolás, Tárolás, közben export-import vámkezelés, Kitárolás, export járművek megrakása, Import irányban házhozszállítás, terítés Gyűjtőraktárak számítógépes rendszereinek funkciói: Tárolóhely nyilvántartás Okmánykezelés támogatása (vámokmányok, fuvarlevelek elkészítése), Napi és időszakos statisztikai feladatok, teljesítmény – elszámolás, Betárolás vámkezelés után: vámokmányok ellenőrzése – TIR Carnet, ATA Kitárolás: CMR, vámokmányok, rakjegyzék, számlák - vámoshoz

22 A szállítmányozóval szembeni elvárások a gyűjtőforgalomban:
Gyakori járatindítások, Pontos árukezelés, Pontos okmánykezelés, Pontos számlázás, Szükséges egyéb szolgáltatások ellátása (vámkezelés, el- és felfuvarozás,) Legyen megfelelő kapcsolata a hatóságokkal, a fuvarozókkal stb. Jó üzleti hírnév, Minőségi tanúsítvány, leányállalatok

23 A gyűjtőszállítmányozó, mint logisztikai szolgáltató:
A logisztikai szolgáltatóvá váláshoz kettős feltételrendszert kell teljesíteni: A szállítmányozó személyi feltételei: Megbízható, minőségi munkavégzés, Kooperációs készség, Integrációs készség (helye a logisztikai rendszerben) Rugalmasság (gyors reagálás a piaci kihívásokra) Tárgyi feltételek: Raktár, korszerű számítógépes rendszer, rakodóeszközök, csomagolás, jelölés, mennyiségi és minőségi ellenőrzés , komissiózás elvégzéséhez megfelelő technikai eszközök

24 A gyűjtőszállítmányozó felelőssége:
A szállítmányozó szállítmányozási tevékenysége körében a küldeményben bekövetkezett kárért fuvarozó módjára, más károkért az általános szabályok szerint felel. A fuvarozás körében bekövetkezett kárért a szállítmányozó csak akkor felel, éspedig fuvarozó módjára, ha Maga fuvarozta a küldeményt, vagy A küldeményt mások küldeményeivel együtt, ugyanazzal a szállítóeszközzel, el nem különítve továbbítotts és a kár ennek során keletkezett.


Letölteni ppt "Gyűjtőárus (darabárus) szállítmányozás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések