Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közúti fuvarozás nemzetközi szabályozása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közúti fuvarozás nemzetközi szabályozása"— Előadás másolata:

1 A közúti fuvarozás nemzetközi szabályozása

2 Multilaterális egyezmények:
A CMR Egyezmény Létrejötte: 1956.május Életbelépése: Július 2. Magyarországon: 1970. IRU szerepe 8 fejezetből áll: Alkalmazási terület Fuvarozói felelősség Felelőssége más személyekért Fuvarozási szerződés megkötése és végrehajtása Felszólamlás és kereset Egymást követő fuvarozók által végzett fuvarozásra vonatkozó rendelkezések Egyezménnyel ellentétes kikötések semmissége Záró rendelkezések

3 CMR biztosítás Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás
A fuvarozó feladatának gondos ellátására irányuló kötelmi biztosítás A biztosító kötelezettsége: Kártérítés az áru sérülése és elvesztése esetén a meghatározott kárlimitek mértékéig 7 millió HUF 50 ezer USD 100 ezer USD-nak megfelelő forint értékig

4 Az ADR Egyezmény Veszélyes áruk nemzetközi közúti fuvarozásáról szóló megállapodás Létrejötte: ENSZ keretében Magyarország 1979 évben írta alá A veszélyes áru olyan anyag v. tárgy, amelynek a szállítása belső, kívülről nem feltétlenül felismerhető tulajdonsága következtében (gyakran a környezeti változások hatására, csapadék, hőmérséklet) különös kockázattal jár. Ez a kockázat kiterjedhet a szállítással közvetlen kapcsolatban nem álló nagyobb térségre és személyekre (lakóházak, lakosság). A veszélyes áruk helyes besorolásáért a gyártó ill. a feladó a felelős..

5 Az ADR Egyezmény 3 kötete:
I.kötet: alapszöveg, fogalmi meghatározások, általános előírások, rendelkezések II.kötet: „A” melléklet és függelékei: osztályba sorolás és betűrendes mutató, csomagolásra és feladásra vonatkozó előírások, csomagolóanyagokra való előírások, a be, - és kirakodásra, árukezelésre vonatkozó előírások Az okmányok használata, időszaki korlátozások, bárcák III. kötet: „B” melléklet: A fuvarozásra és a fuvareszközökre vonatkozó rendelkezések

6 Okmányok: Írásbeli utasítás közúti fuvarozáshoz
feladó ill. gyártó állítja ki, tartalmazza az áru leírását, szükséges védőfelszerelést, biztonsági felszerelést, elsősegélynyújtásra vonatkozó előírásokat Felelős nyilatkozat

7 Az ATP Egyezmény A gyorsan romló élelmiszerek fuvarozásáról és a fuvareszközökről Genf AETR Egyezmény: Nemzetközi fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló európai megállapodás Magyarország 2001 évben írta alá

8 Vámgarancia egyezmények:
Az áru belép az országba – vámköteles áru Ha nem a határon vámolják – árutovábbítási vámeljárásban vámkezelik A vámhatóság a vámárut regisztrálja A vámokmányokon feltüntetik a vámolás helyét és határidejét Ameddig az árut nem vámkezelik vámköteles, az árura valakinek vámgaranciát kell vállalnia a vámhatóság felé. A tranzit áru is vámköteles. A vámgarancia letételét helyettesítik a nemzetközi egyezményeken alapuló vámgarancia eljárások. Árutovábbítási eljárások: TIR Egyezmény Tranzit Egyezmény

9 TIR Létrejötte: 1975 M.o. 1978, módosítás 2001
A garancianyújtás rendszere: A rendszert az IRU dolgozta ki (nemzetközi érdekvédelmi egyesület Okmánya: TIR Carnet Kibocsátó: IRU – MKFE Igénybevételének feltételei: MKFE tagság, pénzletét

10 A.T.A Carnet Az áruk ideiglenes előjegyzési eljárásban való behozatala
Kiadja: Kereskedelmi kamara Az áru feladója igényli TRANZIT Egyezmény EGK – EFTA országok 1988 M.o. 1996 Kétféle eljárás: T1 T2 Vámgarancia vállalók: nagyobb speditőr cégek


Letölteni ppt "A közúti fuvarozás nemzetközi szabályozása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések