Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szállítmánybiztosítás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szállítmánybiztosítás"— Előadás másolata:

1 Szállítmánybiztosítás
BGF-KKFK - Nemzetközi gazdálkodás szak nappali tagozat Nemzetközi ügyletek logisztikája 16. téma 2011. december 5.-9.

2 A jogszabály szerint A biztosítási tevékenység kötelezettségvállalás,
amely során a tevékenységet végző megszervezi az azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek közösségét (veszélyközösség), felméri a biztosítható kockázatokat, megállapítja és beszedi a kötelezettségvállalás ellenértékét (díját), meghatározott tartalékokat képez, a létrejött jogviszony alapján a kockázatot átvállalja és teljesíti a szolgáltatásokat. A biztosítási kockázat több tényezőtől függ. Pl. ha vki mindig pontos és rendes, akkor kevesebbet kell fizetni. Útvonal Átrakások száma Paritás

3 A biztosítás lényege a veszélyközösség elvén
közös kasszában képzett tartalék az előre nem látható, véletlenszerűen és szórványosan bekövetkező, kockázati események által okozott károk megtérítésére

4 A szállítás fizikai lebonyolításának kockázatai
a feladás és a kiszolgáltatás között a fuvarozás, átrakás, átmeneti tárolás során: a fuvareszköz vagy a rakomány részleges vagy teljes sérülése, elveszése, megsemmisülése tárgyi kár a fuvarozó vagy más közreműködő késedelme ún. következményi kár (többletköltség, elmaradt haszon, stb.)

5 A kockázatcsökkentés módjai
csomagolás, rakodás, rögzítés fuvarozási ág / fuvareszköz fuvarozó és egyéb közreműködő útvonal a kockázat megosztása vagy áthárítása: kereskedelmi partnerre fuvarozóra biztosítótársaságra

6 Az árueljuttatáshoz kapcsolódó biztosítás típusok
Felelősségbiztosítás Tevékenység keretében okozott kár biztosítása Pl. fuvarozói felelősségbiztosítás, szállítmányozói felelősségbiztosítás Áru (szállítmány) biztosítása (vagyon biztosítás) Áru biztosítása függetlenül a kár okozótól Szállítmánybiztosítás

7 Fuvarozói felelősségbiztosítás
Szállítmánybiztosítás

8 Nemzetközi szállítmánybiztosítás
Általános feltételek + Különös feltételek Londoni intézményes feltételrendszer (Institute Cargo Clauses – ICC)

9 A szállítmánybiztosítás résztvevői
Szerződő pl. Exportőr Importőr (Szállítmányozó) (Fuvarozó) Kedvezményezett A kárveszélyt viselő természetes vagy jogi személy, kivéve a szállítmány fuvarozója, illetve szállítmány őrzője () csak fuvarbiztosítást kötnek maguktól

10 Lloyd’s Institute Cargo Clauses (ICC)
Institute Cargo Clauses „A” (All risk) – ICC „A” Institute Cargo Clauses „B” (W(P)A) – with (particular) average) – ICC „B” Institute Cargo Clauses „C” (FPA) – free of particular average) – ICC „C” Az All riskben sincs minden!

11 FPA – ICC „C” A felsorolt kockázatok biztosítottak!
A biztosítás fedezetet nyújt a szállítmányban vagy teljes csomagolási egységében keletkezett olyan veszteségre és kárra, amelynek oka tűz vagy robbanás, elemi csapás, fuvareszköz balesete, hidak, építmények beomlása; továbbá a szállítmány szükségkikötőben kirakodása, a közös kár hozzájárulás (general average, Havarie grosse) költségeire

12 W(P)A – ICC „B” A felsorolt kockázatok biztosítottak!
A biztosítás fedezetet nyújt olyan veszteségre és kárra, amelynek oka az FPA esetében felsorolt kockázatok+ tengerbeesés és tengerbe sodródás vízbetörés fuvareszközbe, konténerbe, stb. vízi fuvareszköz rakodása során vízbe esett csomagolási egység kára Részkárokra is kiterjed (csomagoláson belül)

13 További biztosítható kockázatok
Pótdíj ellenében a W(P)A klauzula mellé köthető:  esővíz, páralecsapódás  rozsda, oxidáció  törés, görbülés  csurgás, szóródás, zsákszakadás  bemelegedés, öngyulladás stb. Nem az áru természetéből adódó!

14 All Risks – ICC „A” Nem megnevezett kockázatok!
Minden biztosított, ami a kizárásokban nem felsorolt Fő kizárások, biztosítás nem fedezi: Súlyos gondatlanság, szándékosság Áru sajátos természetéből következő kár Elégtelen csomagolás Sértetlen csomagoláson belüli árukárok Késedelem és egyéb következményi károk Nukleáris kockázat Fuvareszköz/csomagolóeszköz alkalmatlansága

15 Kizárt kockázatok Háború, polgárháború, felkelés, zavargás
Sztrájk, munkászavargás, zendülés Terrorizmus DE Pótdíj ellenében politikai záradékok Háború záradék (War clause, IWC) Sztrájk, zendülés, polgári zavargások záradék (SRCC)

16 Institute Theft, Pilferage and Non-delivery Clause (TPND)
Kiegészítő klauzula (vmit kell hozzá kötni) Pótdíj ellenében fedezetet nyújt lopás, dézsmálás, csomagolási egység ki nem szolgáltatására WPA és FPA mellé köthető All risks tartalmazza (ha mégsem, akkor a kötvényen: excl. TPND)

17 Az alapklauzulák tartalma
FPA WPA All risks

18 „Közöskár” (general average, havarie grosse)
Ha léket kap a hajó és ki kell dobálni vmit, hogy ne süllyedjen tovább. Csak amit kiDOBtak, csak az a közöskár! Ha tűz van, és ép árut is ki kell dobni, csak az ép áru a közöskár. Az útiköltséget is le lehet írni közöskárnak. (Batárnagy kerülő)

19 A közöskár kritériumai
 a hajót és rakományát együttesen fenyegető veszély elhárítása és a közös tengeri vállalkozásban egyesült érdekek közös mentése érdekében szándékosan és ésszerűen hozott rendkívüli áldozat, amely sikerrel jár hajó + rakomány + fuvardíj : közös kár felosztása ezek között, értékarányosan BEUGRATÓ KÉRDÉS LEHET!!! A közös kárt szándékosan csinálják az áru és rakománymentés érdekében.

20 Mindhárom alapklauzula fedezi
a közös kár-hozzájárulást a szállítmány mentése érdekében felmerült ráfordításokat szükségkikötőbe-vontatás költségeinek a biztosítottra eső részét a kármegállapítás szükséges költségeit Addig nem rakodják ki az árukat (élőállatot se), a közöskár esetében, amíg ez meg nem oldódik. Ha van szállítmánybiztosítás, akkor kiadják. Közöskárletétet lehet adni.

21 A biztosítási szerződés formája
Egyedi szerződés A Szerződő ajánlata szállítmánybiztosítási fedezetbe vételre Biztosító: feltételek és díjtétel A szerződés életbelépése: a biztosító írásos visszaigazolása + a biztosítási díj kifizetése Keretszerződés Szerződésben rögzített feltételek és díjtételek, bejelentési kötelezettség minden szállítmányról

22 Fogalmak biztosítási érték = az áru számla szerinti értéke
biztosítási összeg = a kért fedezet nagysága, alapja áru számla összege, amely növelhető fuvardíjjal, biztosítási díjjal, felülbiztosítással összefüggések: ha a biztosítási összeg = biztosítási érték  az áruérték 100 %-a biztosított a biztosítási összeg  biztosítási érték  felülbiztosítás (max. 10 % lehet) a biztosítási összeg  biztosítási érték  alulbiztosítás (arányos kártérítés!) biztosítási díj = a biztosítási fedezetbe vétel ára

23 A szerződés létrejöttét bizonyító okmányok
eredeti biztosítási ajánlat fedezetbevételi igazolás (Insurance Certificat) főleg keretszerződés esetén biztosítási kötvény (Insurance Policy) CIF CIP-nél át kell ruházni a biztijogot a vevőre, tehát kötvényt kell kötni

24 A kárigény érvényesítéséhez szükséges okmányok
Kárbejelentő levél Biztosítási szerződés megkötését igazoló eredeti okmány Eredeti fuvarokmány Eredeti kereskedelmi számla Csomagjegyzék (csomagolt árunál) További (biztosítással fedezett) szolgáltatások számlái Kárjegyzőkönyv, kárt igazoló egyéb okmányok Kárszámla Károkozóval szembeni felszólamlás („protest” levelezés) Jogátruházó nyilatkozat (lemondó nyilatkozat (cesszió), a regresszhez)

25 A biztosítási ajánlat tartalma:
 szerződő neve, címe  biztosított (kedvezményezett) neve, címe  feladó neve, címe  címzett neve, címe  fuvarozás módja (hajó neve)  áru leírása (neve – angolul is), tömege, darabszáma, csomagolás módja  paritás (reexport esetén a vételi és eladási is)  a külker. szerződés típusa (exp., imp., reexp.)  biztosítási összeg

26 A biztosítási ajánlat tartalma +
 a kockázati kör (alap + pót + kieg. klauzulák) megadása  a fedezet időbeli terjedelme (indulástól érkezésig, elő- és/vagy utótárolás is)  az önrészesedés mértéke  dátum, aláírás  a biztosítási díj,  fizetési feltételek,  dátum, biztosító aláírása

27 A fuvarozói felelősségbiztosítás
Jellemzői Nemzetközi egyezmények szerinti felelősség Limitiek Önrész Biztosítási korlátozások (pl. területi) Pl.: CMR nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás CMR szerinti felelősség áthárítása a biztosítóra, amennyiben a biztosított a CMR szerint kártérítési felelősséggel tartozik


Letölteni ppt "Szállítmánybiztosítás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések