Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szállítmánybiztosítás BGF-KKFK - Nemzetközi gazdálkodás szak nappali tagozat Nemzetközi ügyletek logisztikája 16. téma 2011. december 5.-9.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szállítmánybiztosítás BGF-KKFK - Nemzetközi gazdálkodás szak nappali tagozat Nemzetközi ügyletek logisztikája 16. téma 2011. december 5.-9."— Előadás másolata:

1 Szállítmánybiztosítás BGF-KKFK - Nemzetközi gazdálkodás szak nappali tagozat Nemzetközi ügyletek logisztikája 16. téma 2011. december 5.-9.

2 A jogszabály szerint  A biztosítási tevékenység kötelezettségvállalás,  amely során a tevékenységet végző megszervezi az azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek közösségét (veszélyközösség),  felméri a biztosítható kockázatokat,  megállapítja és beszedi a kötelezettségvállalás ellenértékét (díját),  meghatározott tartalékokat képez,  a létrejött jogviszony alapján a kockázatot átvállalja és teljesíti a szolgáltatásokat.

3 A biztosítás lényege  a veszélyközösség elvén  közös kasszában képzett tartalék  az előre nem látható,  véletlenszerűen és szórványosan bekövetkező,  kockázati események által okozott  károk megtérítésére

4 A szállítás fizikai lebonyolításának kockázatai a feladás és a kiszolgáltatás között a fuvarozás, átrakás, átmeneti tárolás során:  a fuvareszköz vagy a rakomány részleges vagy teljes sérülése, elveszése, megsemmisülése tárgyi kár  a fuvarozó vagy más közreműködő késedelme ún. következményi kár (többletköltség, elmaradt haszon, stb.)

5 A kockázatcsökkentés módjai  csomagolás, rakodás, rögzítés  fuvarozási ág / fuvareszköz  fuvarozó és egyéb közreműködő  útvonal  a kockázat megosztása vagy áthárítása:  kereskedelmi partnerre  fuvarozóra  biztosítótársaságra

6 Az árueljuttatáshoz kapcsolódó biztosítás típusok  Felelősségbiztosítás ◦ Tevékenység keretében okozott kár biztosítása ◦ Pl. fuvarozói felelősségbiztosítás, szállítmányozói felelősségbiztosítás  Áru (szállítmány) biztosítása (vagyon biztosítás) ◦ Áru biztosítása függetlenül a kár okozótól ◦ Szállítmánybiztosítás

7 Fuvarozói felelősségbiztosítás≠ Szállítmánybiztosítás

8 Nemzetközi szállítmánybiztosítás  Általános feltételek + Különös feltételek Londoni intézményes feltételrendszer (Institute Cargo Clauses – ICC)

9 A szállítmánybiztosítás résztvevői  Biztosító  Szerződő pl. ◦ Exportőr ◦ Importőr ◦ (Szállítmányozó) ◦ (Fuvarozó)  Kedvezményezett ◦ A kárveszélyt viselő természetes vagy jogi személy, kivéve a szállítmány fuvarozója, illetve szállítmány őrzője

10 Lloyd’s Institute Cargo Clauses (ICC)  Institute Cargo Clauses „A” (All risk) – ICC „A”  Institute Cargo Clauses „B” (W(P)A) – with (particular) average) – ICC „B”  Institute Cargo Clauses „C” (FPA) – free of particular average) – ICC „C”

11 FPA – ICC „C”  A felsorolt kockázatok biztosítottak!  A biztosítás fedezetet nyújt ◦ a szállítmányban vagy ◦ teljes csomagolási egységében keletkezett olyan veszteségre és kárra, amelynek oka ◦ tűz vagy robbanás, elemi csapás, ◦ fuvareszköz balesete, ◦ hidak, építmények beomlása; továbbá ◦ a szállítmány szükségkikötőben kirakodása, ◦ a közös kár hozzájárulás (general average, Havarie grosse) költségeire

12 W(P)A – ICC „B”  A felsorolt kockázatok biztosítottak!  A biztosítás fedezetet nyújt olyan veszteségre és kárra, amelynek oka ◦ az FPA esetében felsorolt kockázatok+  tengerbeesés és tengerbe sodródás  vízbetörés fuvareszközbe, konténerbe, stb.  vízi fuvareszköz rakodása során vízbe esett csomagolási egység kára  Részkárokra is kiterjed (csomagoláson belül)

13 További biztosítható kockázatok  Pótdíj ellenében a W(P)A klauzula mellé köthető:  esővíz, páralecsapódás  rozsda, oxidáció  törés, görbülés  csurgás, szóródás, zsákszakadás  bemelegedés, öngyulladás stb.  Nem az áru természetéből adódó!

14 All Risks – ICC „A”  Nem megnevezett kockázatok!  Minden biztosított, ami a kizárásokban nem felsorolt  Fő kizárások, biztosítás nem fedezi: ◦ Súlyos gondatlanság, szándékosság ◦ Áru sajátos természetéből következő kár ◦ Elégtelen csomagolás ◦ Sértetlen csomagoláson belüli árukárok ◦ Késedelem és egyéb következményi károk ◦ Nukleáris kockázat ◦ Fuvareszköz/csomagolóeszköz alkalmatlansága

15 Kizárt kockázatok  Háború, polgárháború, felkelés, zavargás  Sztrájk, munkászavargás, zendülés  Terrorizmus DE  Pótdíj ellenében politikai záradékok ◦ Háború záradék (War clause, IWC) ◦ Sztrájk, zendülés, polgári zavargások záradék (SRCC)

16 Institute Theft, Pilferage and Non- delivery Clause (TPND)  Kiegészítő klauzula (vmit kell hozzá kötni)  Pótdíj ellenében fedezetet nyújt lopás, dézsmálás, csomagolási egység ki nem szolgáltatására  WPA és FPA mellé köthető  All risks tartalmazza (ha mégsem, akkor a kötvényen: excl. TPND)

17 Az alapklauzulák tartalma FPA WPA All risks

18 „Közöskár” (general average, havarie grosse)

19 A közöskár kritériumai  a hajót és rakományát együttesen fenyegető veszély elhárítása és a  közös tengeri vállalkozásban egyesült érdekek  közös mentése érdekében  szándékosan és ésszerűen hozott rendkívüli áldozat, amely  sikerrel jár hajó + rakomány + fuvardíj : közös kár felosztása ezek között, értékarányosan

20 Mindhárom alapklauzula fedezi  a közös kár-hozzájárulást  a szállítmány mentése érdekében felmerült ráfordításokat  szükségkikötőbe-vontatás költségeinek a biztosítottra eső részét  a kármegállapítás szükséges költségeit

21 A biztosítási szerződés formája  Egyedi szerződés ◦ A Szerződő ajánlata szállítmánybiztosítási fedezetbe vételre ◦ Biztosító: feltételek és díjtétel ◦ A szerződés életbelépése: a biztosító írásos visszaigazolása + a biztosítási díj kifizetése  Keretszerződés ◦ Szerződésben rögzített feltételek és díjtételek, ◦ bejelentési kötelezettség minden szállítmányról

22 Fogalmak Fogalmak biztosítási érték = az áru számla szerinti értéke biztosítási összeg = a kért fedezet nagysága, alapja áru számla összege, amely növelhető fuvardíjjal, biztosítási díjjal, felülbiztosítással összefüggések: ha a biztosítási összeg = biztosítási érték  az áruérték 100 %-a biztosított a biztosítási összeg  biztosítási érték  felülbiztosítás (max. 10 % lehet) a biztosítási összeg  biztosítási érték  alulbiztosítás (arányos kártérítés!) biztosítási díj = a biztosítási fedezetbe vétel ára

23 A szerződés létrejöttét bizonyító okmányok  eredeti biztosítási ajánlat  fedezetbevételi igazolás (Insurance Certificat) főleg keretszerződés esetén  biztosítási kötvény (Insurance Policy)

24 A kárigény érvényesítéséhez szükséges okmányok  Kárbejelentő levél  Biztosítási szerződés megkötését igazoló eredeti okmány  Eredeti fuvarokmány  Eredeti kereskedelmi számla  Csomagjegyzék (csomagolt árunál)  További (biztosítással fedezett) szolgáltatások számlái  Kárjegyzőkönyv, kárt igazoló egyéb okmányok  Kárszámla  Károkozóval szembeni felszólamlás („protest” levelezés)  Jogátruházó nyilatkozat (lemondó nyilatkozat (cesszió), a regresszhez)

25 A biztosítási ajánlat tartalma:  szerződő neve, címe  biztosított (kedvezményezett) neve, címe  feladó neve, címe  címzett neve, címe  fuvarozás módja (hajó neve)  áru leírása (neve – angolul is), tömege, darabszáma, csomagolás módja  paritás (reexport esetén a vételi és eladási is)  a külker. szerződés típusa (exp., imp., reexp.)  biztosítási összeg

26 A biztosítási ajánlat tartalma +  a kockázati kör (alap + pót + kieg. klauzulák) megadása  a fedezet időbeli terjedelme (indulástól érkezésig, elő- és/vagy utótárolás is)  az önrészesedés mértéke  dátum, aláírás  a biztosítási díj,  fizetési feltételek,  dátum, biztosító aláírása

27 A fuvarozói felelősségbiztosítás  Jellemzői ◦ Nemzetközi egyezmények szerinti felelősség ◦ Limitiek ◦ Önrész ◦ Biztosítási korlátozások (pl. területi)  Pl.: CMR nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás ◦ CMR szerinti felelősség áthárítása a biztosítóra, ◦ amennyiben a biztosított a CMR szerint kártérítési felelősséggel tartozik


Letölteni ppt "Szállítmánybiztosítás BGF-KKFK - Nemzetközi gazdálkodás szak nappali tagozat Nemzetközi ügyletek logisztikája 16. téma 2011. december 5.-9."

Hasonló előadás


Google Hirdetések